Gmina Stubno w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Stubno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Stubno to gmina wiejska. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu przemyskiego. Gmina Stubno ma 3 681 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,4% powierzchni powiatu.
 • 3 681 Liczba mieszkańców
 • 89,2 km² Powierzchnia
 • 41 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RPR Tablice rejestracyjne
 • Janusz Stanisław Słabicki Wójt gminy
Gmina Stubno na mapie
Identyfikatory
 • 22.955349.8989 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1813092
Herb gminy Stubno
Gmina Stubno herb

Gmina Stubno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-723Poczta Stubno
37-724Poczta Kalników

Gmina Stubno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Stubno)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Stubno
(16) 735-40-03
(16) 733-60-66
Stubno 69A
37-723 Stubno
ZUS Inspektorat w Przemyślu (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Brodzińskiego 6
37-700 Przemyśl

Gmina Stubno - Wsie należące do gminy

Gmina Stubno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Stubno ma 3 681 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Stubno zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,8% mieszkańców gminy Stubno jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Stubno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,97 na 1000 mieszkańców gminy Stubno. W 2022 roku urodziło się 32 dzieci, w tym 43,8% dziewczynek i 56,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,6% zgonów w gminie Stubno spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,1% zgonów w gminie Stubno były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Stubno przypada 11.61 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 36 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Stubno -8. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  61,0% mieszkańców gminy Stubno jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 681 Liczba mieszkańców
 • 1 849 Kobiety
 • 1 832 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Stubno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Stubno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Stubno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Stubno
  40,3 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Stubno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Stubno
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Stubno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Stubno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Stubno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,8%
  Województwo
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 37,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Stubno
  56,1%
  Podkarpackie
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Stubno
  8,3%
  Województwo
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Stubno
  4,5%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • gm. Stubno
  0,3%
  Podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Stubno w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  woj. podkarpackie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Stubno
  0,9
  Podkarpackie
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Stubno w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,97 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -3,0
  woj. podkarpackie
  -2,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Stubno w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Stubno w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Stubno w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Stubno w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 32 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,8%
  56,3%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  8,6
  woj. podkarpackie
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 36,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,0
  Podkarpackie
  35,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 358 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 247 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 451 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Stubno
  3 358 g
  Podkarpackie
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 185 Waga 3500g - 3999g
 • 185
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  Podkarpackie
  1,25
  Kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Stubno
  0,59
  woj. podkarpackie
  0,60
  Polska
  0,61
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Stubno
  0,79
  woj. podkarpackie
  0,77
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Stubno w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 43 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,9%
  58,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Stubno
  11,6
  woj. podkarpackie
  10,5
  Polska
  11,9
 • 126,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Stubno
  126,4
  Województwo
  130,5
  Cały kraj
  147,0
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  3,4
  woj. podkarpackie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Stubno
  2,8
  Podkarpackie
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przemyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  45,6%
  Podkarpackie
  44,0%
  Polska
  36,0%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Stubno
  20,1%
  Województwo
  21,3%
  Polska
  23,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,7%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 52 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  18,0
  Kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Cała Polska
  70,6
 • 208,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  208,2
  Województwo
  224,0
  Cała Polska
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  198,8
  Cała Polska
  253,9
 • 472,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 497,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 447,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Stubno
  472,3
  Województwo
  463,9
  Cały kraj
  426,2
 • 75,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  75,4
  woj. podkarpackie
  72,9
  Kraj
  62,9
 • 27,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  27,9
  Podkarpackie
  25,5
  Cała Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  0,0
  Podkarpackie
  4,8
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Stubno w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Stubno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stubno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Stubno oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Stubno to 1 185 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 321 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Stubno to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Stubno to 145,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,07% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,22% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,02% mieszkań posiada łazienkę, 77,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,41% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przemyskiego.

  Powiat przemyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 185 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 320,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Stubno
  320,90
  woj. podkarpackie
  342,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  84,40 m2
  Województwo
  84,50 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,10 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Stubno
  4,08
  Podkarpackie
  4,24
  Cała Polska
  3,83
 • 3,12 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Stubno
  3,12
  woj. podkarpackie
  2,92
  Kraj
  2,42
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Stubno
  0,76
  Podkarpackie
  0,69
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Stubno
  2,62
  Podkarpackie
  4,69
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 55 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Stubno
  5,50
  Podkarpackie
  4,60
  Kraj
  3,90
 • 14,42 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Stubno
  14,42
  Podkarpackie
  21,59
  Cała Polska
  24,07
 • 1 453 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 145,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Stubno
  145,3 m2
  Województwo
  110,5 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Stubno
  0,38 m2
  woj. podkarpackie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  99,07%
  Podkarpackie
  97,52%
  Cały kraj
  97,75%
 • 91,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  91,22%
  Podkarpackie
  94,28%
  Kraj
  95,18%
 • 88,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  88,02%
  Podkarpackie
  92,88%
  Polska
  93,75%
 • 77,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  77,13%
  woj. podkarpackie
  84,55%
  Kraj
  85,83%
 • 72,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  72,41%
  Województwo
  78,45%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Stubno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Stubno na 1000 mieszkańców pracuje 56osób . 68,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Stubno wynosiło w 2023 roku 15,5% (15,5% wśród kobiet i 15,5% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Stubno wynosiło 5 052,75 PLN, co odpowiada 75.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Stubno 248 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 36 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -212.

  41,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Stubno pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  56,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  259,0
 • 22,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 26,3% Kobiety
 • 19,0% Mężczyźni
 • Gmina
  15,5%
  woj. podkarpackie
  8,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Stubno w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Stubno w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Stubno w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 472 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Stubno
  5 053 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Stubno w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 248 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 36 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -212 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,15 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,4% Przemysł i budownictwo
 • 4,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 40,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Stubno w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 206 Pracujący ogółem
 • 141 Kobiety
 • 65 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Stubno w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Stubno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Stubno
  63,9
  Województwo
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Stubno
  32,8
  woj. podkarpackie
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 105,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Stubno
  105,4
  Województwo
  116,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Stubno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Stubno w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 243 podmioty gospodarki narodowej, z czego 181 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (12) w roku 2010. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Stubno najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (234) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,0% (85) podmiotów, a 61,7% (150) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Stubno najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (35.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 243 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 85 Przemysł i budownictwo
 • 150 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Stubno w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w gminie Stubno w 2023 roku
 • 181 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 234 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 234
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 243 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 243
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 181 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 65 Budownictwo
 • 65
 • 48 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 48
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stubno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Stubno stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 38 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,37 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Stubno wynosi 64,70% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Stubno najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,26 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 3,94 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,63 (54%), drogowe - 1,36 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Stubno.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Stubno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 38
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 10,37 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  10,37
  Podkarpackie
  12,93
  Polska
  22,81
 • 3,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Stubno
  3,94
  Podkarpackie
  6,81
  Polska
  12,98
 • 4,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,63
  Województwo
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Stubno
  1,36
  Województwo
  1,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Stubno
  0,25
  Województwo
  0,32
  Cały kraj
  0,35
 • 6,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Stubno
  6,26
  Podkarpackie
  6,46
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Stubno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Stubno
  65%
  woj. podkarpackie
  68%
  Cała Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  62%
  Podkarpackie
  66%
  Cała Polska
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Stubno
  54%
  Województwo
  56%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Stubno
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  woj. podkarpackie
  87%
  Kraj
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  47%
  Województwo
  48%
  Polska
  51%

Gmina Stubno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Stubno wyniosła w 2022 roku 31,9 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 45.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Stubno - 23.9% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,2 mln złotych, czyli 32,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Stubno wyniosła w 2022 roku 32,2 mln złotych, co daje 8,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 31.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (24.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (14.6%). W budżecie gminy Stubno wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (12,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,4 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Stubno według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Stubno według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Stubno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Stubno według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,2 mln

  4,1 tys(100%)

  15,6 mln

  4,0 tys(100%)

  19,1 mln

  4,9 tys(100%)

  17,3 mln

  4,4 tys(100%)

  19,4 mln

  5,0 tys(100%)

  25,1 mln

  6,7 tys(100%)

  22,0 mln

  5,9 tys(100%)

  31,9 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  468,4 tys

  119(2.9%)

  800,9 tys

  203(5.1%)

  365,5 tys

  93,4(1.9%)

  696,1 tys

  178(4%)

  595,7 tys

  154(3.1%)

  1,9 mln

  501(7.7%)

  872,2 tys

  229(4%)

  7,6 mln

  2,1 tys(23.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,9 mln

  999(24.3%)

  3,9 mln

  992(25.1%)

  4,2 mln

  1,1 tys(21.8%)

  4,3 mln

  1,1 tys(24.9%)

  4,8 mln

  1,2 tys(24.8%)

  4,8 mln

  1,2 tys(19.2%)

  4,9 mln

  1,3 tys(22.3%)

  5,2 mln

  1,4 tys(16.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  796(19.3%)

  5,7 mln

  1,4 tys(36.3%)

  963,5 tys

  246(5%)

  981,9 tys

  252(5.7%)

  995,4 tys

  258(5.1%)

  970,0 tys

  251(3.9%)

  933,0 tys

  245(4.2%)

  3,7 mln

  1,0 tys(11.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  468(11.4%)

  2,2 mln

  552(13.9%)

  2,2 mln

  554(11.4%)

  2,3 mln

  581(13.1%)

  2,2 mln

  568(11.3%)

  2,2 mln

  566(8.7%)

  2,3 mln

  616(10.7%)

  2,6 mln

  697(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  575(14%)

  817,1 tys

  208(5.2%)

  3,2 mln

  808(16.6%)

  1,1 mln

  293(6.6%)

  1,2 mln

  304(6.1%)

  2,1 mln

  542(8.3%)

  3,1 mln

  818(14.2%)

  1,8 mln

  485(5.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  186,9 tys

  47,4(1.2%)

  170,0 tys

  43,2(1.1%)

  203,0 tys

  51,9(1.1%)

  233,7 tys

  59,9(1.4%)

  450,0 tys

  116(2.3%)

  196,6 tys

  50,9(0.8%)

  462,6 tys

  121(2.1%)

  1,6 mln

  432(5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  508,1 tys

  129(3.1%)

  460,4 tys

  117(3%)

  619,4 tys

  158(3.2%)

  646,1 tys

  166(3.7%)

  581,6 tys

  151(3%)

  536,9 tys

  139(2.1%)

  591,4 tys

  155(2.7%)

  1,5 mln

  417(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,6 tys

  2,4(0.1%)

  5,2 tys

  1,3(0%)

  5,3 tys

  1,4(0%)

  4,3 tys

  1,1(0%)

  4,8 tys

  1,2(0%)

  4,9 tys

  1,3(0%)

  8,1 tys

  2,1(0%)

  1,0 mln

  279(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  414,4 tys

  105(2.6%)

  396,9 tys

  101(2.5%)

  397,0 tys

  101(2.1%)

  479,2 tys

  123(2.8%)

  532,5 tys

  138(2.8%)

  465,2 tys

  120(1.9%)

  769,3 tys

  202(3.5%)

  915,0 tys

  248(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  618,8 tys

  157(3.8%)

  298,8 tys

  75,9(1.9%)

  174,3 tys

  44,5(0.9%)

  200,1 tys

  51,3(1.2%)

  1,3 mln

  325(6.5%)

  1,7 mln

  448(6.9%)

  297,9 tys

  78,1(1.4%)

  463,8 tys

  126(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  378,2 tys

  95,9(2.3%)

  643,1 tys

  163(4.1%)

  492,7 tys

  126(2.6%)

  601,6 tys

  154(3.5%)

  624,9 tys

  162(3.2%)

  3,4 mln

  868(13.4%)

  967,2 tys

  254(4.4%)

  165,5 tys

  44,8(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  76,1 tys

  19,3(0.5%)

  70,4 tys

  17,9(0.5%)

  63,5 tys

  16,2(0.3%)

  58,9 tys

  15,1(0.3%)

  47,0 tys

  12,2(0.2%)

  52,8 tys

  13,7(0.2%)

  122,8 tys

  32,2(0.6%)

  145,0 tys

  39,3(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  42,5 tys

  10,8(0.3%)

  42,9 tys

  10,9(0.3%)

  43,0 tys

  11,0(0.2%)

  41,1 tys

  10,5(0.2%)

  42,0 tys

  10,9(0.2%)

  32,4 tys

  8,4(0.1%)

  82,0 tys

  21,5(0.4%)

  84,8 tys

  23,0(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  49,2 tys

  12,5(0.3%)

  48,1 tys

  12,2(0.3%)

  574,4 tys

  147(3%)

  86,6 tys

  22,2(0.5%)

  50,0 tys

  12,9(0.3%)

  67,5 tys

  17,5(0.3%)

  52,9 tys

  13,9(0.2%)

  73,6 tys

  19,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  54,5 tys

  13,8(0.3%)

  51,5 tys

  13,1(0.3%)

  51,3 tys

  13,1(0.3%)

  51,3 tys

  13,1(0.3%)

  51,3 tys

  13,3(0.3%)

  40,9 tys

  10,6(0.2%)

  16,1 tys

  4,2(0.1%)

  17,0 tys

  4,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,5 tys

  12,6(0.3%)

  6,3 tys

  1,6(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  59,5 tys

  15,3(0.3%)

  68,3 tys

  17,7(0.4%)

  45,9 tys

  11,9(0.2%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1 000

  0,3(0%)

  106

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  132

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,4 tys

  6,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  51,4 tys

  13,0(0.3%)

  38,0 tys

  9,6(0.2%)

  29,7 tys

  7,6(0.2%)

  8,3 tys

  2,1(0%)

  5,7 tys

  1,5(0%)

  3,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,1 mln

  541(13.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Stubno według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Stubno według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Stubno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Stubno według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,4 mln

  4,1 tys(100%)

  17,3 mln

  4,4 tys(100%)

  19,5 mln

  5,0 tys(100%)

  19,2 mln

  4,9 tys(100%)

  22,5 mln

  5,8 tys(100%)

  24,6 mln

  6,6 tys(100%)

  24,7 mln

  6,6 tys(100%)

  32,2 mln

  8,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,0 mln

  1,3 tys(30.4%)

  5,9 mln

  1,5 tys(34.1%)

  6,1 mln

  1,6 tys(31.4%)

  6,6 mln

  1,7 tys(34.6%)

  7,3 mln

  1,9 tys(32.6%)

  10,7 mln

  2,8 tys(43.4%)

  9,5 mln

  2,5 tys(38.4%)

  7,8 mln

  2,1 tys(24.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,1 mln

  788(19%)

  2,8 mln

  708(16.2%)

  2,9 mln

  734(14.7%)

  3,0 mln

  763(15.5%)

  3,2 mln

  820(14.1%)

  3,3 mln

  866(13.6%)

  3,4 mln

  890(13.7%)

  6,2 mln

  1,7 tys(19.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  52,8 tys

  13,4(0.3%)

  121,6 tys

  30,9(0.7%)

  194,4 tys

  49,7(1%)

  100,0 tys

  25,6(0.5%)

  607,4 tys

  157(2.7%)

  186,2 tys

  48,2(0.8%)

  173,4 tys

  45,4(0.7%)

  4,7 mln

  1,3 tys(14.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  666(16%)

  5,2 mln

  1,3 tys(30.2%)

  546,8 tys

  140(2.8%)

  511,9 tys

  131(2.7%)

  477,7 tys

  124(2.1%)

  464,9 tys

  120(1.9%)

  441,0 tys

  116(1.8%)

  3,2 mln

  862(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  355(8.5%)

  1,6 mln

  409(9.3%)

  2,5 mln

  639(12.8%)

  1,8 mln

  453(9.2%)

  844,4 tys

  219(3.8%)

  1,2 mln

  316(5%)

  1,2 mln

  309(4.8%)

  1,4 mln

  386(4.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  74,4 tys

  18,9(0.5%)

  59,3 tys

  15,1(0.3%)

  73,9 tys

  18,9(0.4%)

  34,4 tys

  8,8(0.2%)

  924,7 tys

  239(4.1%)

  323,2 tys

  83,7(1.3%)

  99,7 tys

  26,1(0.4%)

  1,1 mln

  294(3.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  583

  0,1(0%)

  389

  0,1(0%)

  389

  0,1(0%)

  199

  0,1(0%)

  561

  0,1(0%)

  334

  0,1(0%)

  1,0 mln

  279(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  383,2 tys

  97,2(2.3%)

  368,8 tys

  93,7(2.1%)

  377,5 tys

  96,4(1.9%)

  398,1 tys

  102(2.1%)

  501,8 tys

  130(2.2%)

  446,3 tys

  116(1.8%)

  595,5 tys

  156(2.4%)

  599,5 tys

  162(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  813,9 tys

  206(5%)

  601,8 tys

  153(3.5%)

  536,1 tys

  137(2.7%)

  484,0 tys

  124(2.5%)

  1,9 mln

  482(8.3%)

  662,8 tys

  172(2.7%)

  591,0 tys

  155(2.4%)

  582,1 tys

  158(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  327,8 tys

  83,2(2%)

  331,7 tys

  84,3(1.9%)

  324,9 tys

  83,0(1.7%)

  349,3 tys

  89,5(1.8%)

  364,6 tys

  94,3(1.6%)

  370,2 tys

  95,8(1.5%)

  2,0 mln

  525(8.1%)

  394,5 tys

  107(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  196,2 tys

  49,8(1.2%)

  204,5 tys

  51,9(1.2%)

  205,9 tys

  52,6(1.1%)

  245,0 tys

  62,8(1.3%)

  253,9 tys

  65,7(1.1%)

  249,3 tys

  64,5(1%)

  270,9 tys

  71,0(1.1%)

  250,3 tys

  67,8(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  17,9(0.4%)

  38,2 tys

  9,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  0,8(0%)

  20,1 tys

  5,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  43,2 tys

  10,9(0.3%)

  40,2 tys

  10,2(0.2%)

  40,0 tys

  10,2(0.2%)

  40,0 tys

  10,2(0.2%)

  40,0 tys

  10,4(0.2%)

  32,0 tys

  8,3(0.1%)

  12,0 tys

  3,1(0%)

  12,0 tys

  3,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,6 tys

  0,4(0%)

  236

  0,1(0%)

  646

  0,2(0%)

  55,6

  0,0(0%)

  7,1 tys

  1,8(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  8,2 tys

  2,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,9 tys

  4,0(0.1%)

  24,2 tys

  6,2(0.1%)

  7,6 tys

  1,9(0%)

  5,9 tys

  1,5(0%)

  6,7 tys

  1,7(0%)

  8,6 tys

  2,2(0%)

  10,8 tys

  2,8(0%)

  7,7 tys

  2,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  46,4 tys

  11,8(0.3%)

  1 000

  0,3(0%)

  91,0 tys

  23,2(0.5%)

  81,0 tys

  20,8(0.4%)

  46,7 tys

  12,1(0.2%)

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,5 tys

  12,6(0.3%)

  6,3 tys

  1,6(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  59,5 tys

  15,3(0.3%)

  68,3 tys

  17,7(0.3%)

  45,9 tys

  11,9(0.2%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  950

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  312

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  121,5 tys

  30,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,8 tys

  5,3(0.1%)

  114,5 tys

  29,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,1 mln

  541(13%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  20,8 tys

  5,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Stubno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 959 mieszkańców gminy Stubno jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 487 kobiet oraz 472 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców gminy Stubno, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy Stubno mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Stubno największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,9%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,4%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2022 w gminie Stubno mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 62 dzieci (34 dziewczynki oraz 28 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,4% mieszkańców gminy Stubno w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 568 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 223 uczniów (110 kobiet oraz 113 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Stubno placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 315 uczniów (155 kobiet oraz 160 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (24,6% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 72,40.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (20,2% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców gminy Stubno w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 26,2% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • gm. Stubno
  17,3%
  Województwo
  22,6%
  Kraj
  25,2%
 • 21,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  35,7%
  Województwo
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • gm. Stubno
  2,4%
  Podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Stubno
  11,1%
  Podkarpackie
  11,0%
  Kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  22,1%
  Podkarpackie
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  24,4%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Stubno
  3,3%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Stubno
  16,0%
  Województwo
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Stubno
  3,4%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 568 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Stubno
  568,0
  Województwo
  896,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,81
  Województwo
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 110 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Stubno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62 Dzieci
 • 34 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 28 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,8%
  45,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 15 3 lata
 • 15
 • 21 4 lata
 • 21
 • 22 5 lata
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 9 3 lata
 • 9
 • 10 4 lata
 • 10
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 11 4 lata
 • 11
 • 9 5 lata
 • 9
 • 37 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Stubno(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Stubno aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny "Kraina Maluszka" w Stubnie
  Niepubliczny
  60 733-30-43
  Stubno 254
  37-723 Stubno
  ---
  Niepubliczne Przedszloe w Stubienku Kornelia Szejnar
  Niepubliczne
  78 304-87-83
  Stubienko 25
  37-723 Stubienko
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Stubno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 223 Uczniowie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie)
 • 113 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Stubno
  13,1
  Województwo
  15,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 72,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Stubno
  72,40
  woj. podkarpackie
  90,63
  Cała Polska
  95,96
 • 72,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Stubno
  72,08
  Województwo
  89,99
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Stubno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Stubno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Stubno(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Stubno aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Stubnie
  Publiczna
  16 671-40-37
  16 671-40-37
  Stubno 254
  37-723 Stubno
  7150-
  Zespół Szkół w Kalnikowie Szkoła Podstawowa (dr Bolesław Orzechowicz)
  Publiczna
  16 671-42-02
  Kalników 87
  37-724 Kalników
  8124-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Stubno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Stubno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Stubno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stubno - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Stubno: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 629 (uczestnicy: 6 339)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 340 (uczestnicy: 2 569)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 266 (uczestnicy: 3 544)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 20)
  • warsztaty: 21 (uczestnicy: 206)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Stubno działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 16 266 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 21 268 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Stubno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Stubno działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 242 członków. Zarejestrowano 212 ćwiczących (mężczyźni: 159, kobiety: 53, chłopcy do lat 18: 61, dziewczęta do lat 18: 28). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Stubno w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stubno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Stubno i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 8 wypadków drogowych w gminie Stubno odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 216,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 54,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Stubno znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przemyskiego.

  Powiat przemyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Stubno
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Stubno w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 216,63 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina Stubno
  216,6
  woj. podkarpackie
  1 006,8
  Cała Polska
  1 100,9
 • 54,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina Stubno
  54,2
  Podkarpackie
  91,5
  Cały kraj
  104,4
 • 243,70 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina
  243,7
  woj. podkarpackie
  1 225,3
  Kraj
  1 327,3
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina
  25,0
  woj. podkarpackie
  9,1
  Cały kraj
  9,5
 • 112,50 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina Stubno
  112,5
  Podkarpackie
  121,7
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Stubno w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  0,0 km
  woj. podkarpackie
  418,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Stubno
  0,0 km
  woj. podkarpackie
  3,6 km
  Polska
  5,3 km