Gmina Stary Brus w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Stary Brus - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Stary Brus to gmina wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu włodawskiego. Gmina Stary Brus ma 2 019 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,5% powierzchni powiatu.
 • 2 019 Liczba mieszkańców
 • 131,7 km² Powierzchnia
 • 16 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 82 Numer kierunkowy
 • LWL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Nikodem Kołtun Wójt gminy
Gmina Stary Brus na mapie
Identyfikatory
 • 23.285151.4991 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0619042
Herb gminy Stary Brus
Gmina Stary Brus herb

Gmina Stary Brus - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-244Poczta Stary Brus

Gmina Stary Brus - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Stary Brus)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Stary Brus
(82) 571-01-26 20
(82) 571-01-25
Stary Brus 47A
22-244 Stary Brus
ZUS Biuro Terenowe we Włodawie (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reymonta 12
22-200 Włodawa

Gmina Stary Brus - Wsie należące do gminy

Gmina Stary Brus - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Stary Brus ma 2 019 mieszkańców, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Stary Brus zawarli w 2021 roku 4 małżeństw, co odpowiada 2,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,5% mieszkańców gminy Stary Brus jest stanu wolnego, 54,5% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Stary Brus ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,76 na 1000 mieszkańców gminy Stary Brus. W 2021 roku urodziło się 17 dzieci, w tym 52,9% dziewczynek i 47,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 337 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,41 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,3% zgonów w gminie Stary Brus spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,8% zgonów w gminie Stary Brus były nowotwory, a 2,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Stary Brus przypada 21.1 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 41 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Stary Brus -23. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,3% mieszkańców gminy Stary Brus jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 019 Liczba mieszkańców
 • 1 003 Kobiety
 • 1 016 Mężczyźni
 • 49,7%
  50,3%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Stary Brus w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Stary Brus w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Stary Brus w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,9 lat
  Lubelskie
  42,6 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Stary Brus, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,2%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 37,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,5% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Stary Brus
  54,5%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,7%
  Województwo
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 17,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  4,1%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • gm. Stary Brus
  0,4%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Stary Brus w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  2,0
  woj. lubelskie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Stary Brus
  1,5
  Lubelskie
  1,5
  Polska
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Stary Brus w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,76 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Stary Brus
  -12,8
  Województwo
  -6,7
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Stary Brus w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Stary Brus w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Stary Brus w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Stary Brus w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,9%
  47,1%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Stary Brus
  8,3
  Województwo
  8,0
  Kraj
  8,7
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  30,6
  woj. lubelskie
  35,0
  Polska
  37,5
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 56 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 56
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 337 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 233 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 435 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 337 g
  Województwo
  3 345 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 16 Waga 4000g - 4499g
 • 16
 • 75 Waga 3500g - 3999g
 • 75
 • 99 Waga 3000g - 3499g
 • 99
 • 38 Waga 2500g - 2999g
 • 38
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,06 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,06
  Województwo
  1,20
  Polska
  1,32
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Stary Brus
  0,51
  woj. lubelskie
  0,58
  Cały kraj
  0,64
 • 0,41 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Stary Brus
  0,41
  Województwo
  0,54
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Stary Brus w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 27 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,2%
  62,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 21,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  21,1
  Lubelskie
  14,7
  Cała Polska
  13,6
 • 243,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  243,3
  woj. lubelskie
  184,0
  Cała Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Stary Brus
  0,0
  woj. lubelskie
  4,6
  Cała Polska
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Stary Brus
  4,0
  Lubelskie
  3,7
  Kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie włodawskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  41,3%
  woj. lubelskie
  42,2%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Stary Brus
  18,8%
  Lubelskie
  17,4%
  Cały kraj
  19,6%
 • 2,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Stary Brus
  2,3%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 114 Zgony spowodowane COVID-19
 • 12,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  12,8
  Cały kraj
  13,3
 • 89,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  89,0
  Cała Polska
  74,4
 • 318,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Stary Brus
  318,4
  woj. lubelskie
  259,7
  Polska
  268,1
 • 234,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  234,9
  Cały kraj
  246,5
 • 699,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 749,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 649,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Stary Brus
  699,9
  Lubelskie
  630,6
  Cały kraj
  475,8
 • 65,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 86,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  65,2
  Województwo
  80,0
  Kraj
  70,6
 • 16,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Stary Brus
  16,3
  woj. lubelskie
  29,1
  Cały kraj
  32,6
 • 16,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,3
  Lubelskie
  7,9
  Polska
  6,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Stary Brus
  1,1%
  woj. lubelskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 41 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Stary Brus w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Stary Brus, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stary Brus - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Stary Brus oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Stary Brus to 851 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 411 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Stary Brus to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Stary Brus to 126,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,90% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 62,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 59,22% mieszkań posiada łazienkę, 44,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu włodawskiego.

  Powiat włodawski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 851 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 411,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Stary Brus
  411,10
  Województwo
  378,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 76,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  76,10 m2
  Województwo
  77,70 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,30 m2
  woj. lubelskie
  29,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,56 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Stary Brus
  3,56
  Lubelskie
  3,86
  Cały kraj
  3,82
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,43
  Lubelskie
  2,64
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,68
  woj. lubelskie
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Stary Brus
  1,49
  Lubelskie
  4,37
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 15 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Województwo
  4,25
  Cała Polska
  3,90
 • 7,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Stary Brus
  7,43
  Województwo
  18,55
  Cały kraj
  24,07
 • 380 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 126,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Stary Brus
  126,7 m2
  Lubelskie
  98,1 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,19 m2
  woj. lubelskie
  0,43 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 87,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  87,90%
  Lubelskie
  91,91%
  Cała Polska
  96,97%
 • 62,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Stary Brus
  62,51%
  woj. lubelskie
  85,47%
  Polska
  94,01%
 • 59,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  59,22%
  woj. lubelskie
  83,02%
  Polska
  91,78%
 • 44,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Stary Brus
  44,30%
  Lubelskie
  76,30%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Województwo
  46,14%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Stary Brus - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Stary Brus na 1000 mieszkańców pracuje 38osób . 69,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 30,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Stary Brus wynosiło w 2021 roku 17,5% (23,4% wśród kobiet i 12,8% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Stary Brus wynosiło 4 724,35 PLN, co odpowiada 78.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Stary Brus 84 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 34 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -50.

  54,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Stary Brus pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,4% w przemyśle i budownictwie, a 6,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  38,0
  Lubelskie
  193,0
  Polska
  257,0
 • 17,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 23,4% Kobiety
 • 12,8% Mężczyźni
 • Gmina Stary Brus
  17,5%
  Województwo
  7,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Stary Brus w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Stary Brus w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Stary Brus w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 724 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Stary Brus
  4 724 PLN
  Lubelskie
  5 319 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Stary Brus w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 84 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -50 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 61,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,4% Przemysł i budownictwo
 • 7,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Stary Brus w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76 Pracujący ogółem
 • 53 Kobiety
 • 23 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Stary Brus w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 52,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Stary Brus, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  68,7
  Lubelskie
  68,4
  Cały kraj
  69,0
 • 38,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  38,8
  woj. lubelskie
  38,9
  Cała Polska
  38,2
 • 129,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Stary Brus
  129,6
  woj. lubelskie
  131,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Stary Brus - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Stary Brus w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 116 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 79 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 3 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (16) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (3) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (12) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Stary Brus najwięcej (4) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (114) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  16,4% (19) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (29) podmiotów, a 58,6% (68) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Stary Brus najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (20.3%) oraz Budownictwo (16.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 116 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29 Przemysł i budownictwo
 • 68 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Stary Brus w 2021 roku
 • 3 Podmioty wyrejestrowane w gminie Stary Brus w 2021 roku
 • 79 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 114 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 114
 • 2 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2
 • 116 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 116
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 2 Spółki handlowe ogółem
 • 2
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 79 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 13 Budownictwo
 • 13
 • 13 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 13
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stary Brus - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Stary Brus stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 25 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,40 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Stary Brus wynosi 90,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Stary Brus najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,91 (wykrywalność 87%) oraz przeciwko mieniu - 2,68 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,86 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,48 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Stary Brus.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 25
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 12,40 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Stary Brus
  12,40
  Województwo
  15,97
  Polska
  21,51
 • 6,91 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Stary Brus
  6,91
  Lubelskie
  9,04
  Kraj
  12,82
 • 1,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,48
  Województwo
  4,10
  Cały kraj
  5,89
 • 2,86 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Stary Brus
  2,86
  Województwo
  1,93
  Kraj
  1,85
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  Lubelskie
  0,33
  Cały kraj
  0,35
 • 2,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,68
  Lubelskie
  6,92
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Stary Brus
  91%
  Województwo
  80%
  Kraj
  71%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  88%
  Lubelskie
  78%
  Kraj
  64%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  81%
  woj. lubelskie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  woj. lubelskie
  95%
  Kraj
  89%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Stary Brus
  75%
  Lubelskie
  66%
  Kraj
  53%

Gmina Stary Brus - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Stary Brus wyniosła w 2021 roku 11,3 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Stary Brus - 28.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 489,0 tys złotych, czyli 4,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Stary Brus wyniosła w 2021 roku 13,3 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (6.7%). W budżecie gminy Stary Brus wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 429 złotych na mieszkańca (6,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,5 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Stary Brus według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Stary Brus według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Stary Brus według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  7,1 mln

  3,3 tys(100%)

  7,9 mln

  3,7 tys(100%)

  8,4 mln

  4,0 tys(100%)

  9,0 mln

  4,3 tys(100%)

  9,4 mln

  4,5 tys(100%)

  11,0 mln

  5,2 tys(100%)

  12,3 mln

  5,9 tys(100%)

  11,3 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  1,1 tys(33.8%)

  2,4 mln

  1,1 tys(30.1%)

  2,4 mln

  1,1 tys(28.3%)

  2,3 mln

  1,1 tys(25.5%)

  2,7 mln

  1,3 tys(28.2%)

  2,4 mln

  1,1 tys(21.9%)

  2,8 mln

  1,4 tys(23.1%)

  3,2 mln

  1,6 tys(28.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  592(17.6%)

  1,3 mln

  594(16%)

  1,2 mln

  582(14.7%)

  1,3 mln

  637(14.9%)

  1,4 mln

  674(15%)

  1,5 mln

  738(14.1%)

  1,5 mln

  702(11.8%)

  1,6 mln

  775(13.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  1,1 tys(32.3%)

  2,1 mln

  994(26.7%)

  3,6 mln

  1,7 tys(43.3%)

  977,3 tys

  463(10.8%)

  967,0 tys

  460(10.3%)

  1,1 mln

  505(9.6%)

  1,2 mln

  584(9.8%)

  1,4 mln

  674(12.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  260,7 tys

  123(3.7%)

  617,2 tys

  291(7.8%)

  297,4 tys

  140(3.5%)

  297,6 tys

  141(3.3%)

  286,6 tys

  136(3%)

  334,7 tys

  160(3%)

  349,8 tys

  169(2.8%)

  351,1 tys

  174(3.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  107,8 tys

  50,8(1.5%)

  773,3 tys

  365(9.8%)

  161,2 tys

  76,0(1.9%)

  89,0 tys

  42,1(1%)

  252,2 tys

  120(2.7%)

  1,6 mln

  779(14.8%)

  93,2 tys

  45,0(0.8%)

  324,0 tys

  160(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  158,9 tys

  74,9(2.2%)

  177,5 tys

  83,8(2.3%)

  84,6 tys

  39,9(1%)

  66,0 tys

  31,3(0.7%)

  98,6 tys

  46,9(1%)

  36,6 tys

  17,4(0.3%)

  58,5 tys

  28,2(0.5%)

  239,4 tys

  119(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  218,5 tys

  103(3.1%)

  159,2 tys

  75,1(2%)

  226,4 tys

  107(2.7%)

  199,0 tys

  94,2(2.2%)

  183,4 tys

  87,2(1.9%)

  184,7 tys

  88,1(1.7%)

  175,0 tys

  84,6(1.4%)

  234,4 tys

  116(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  70,7 tys

  33,3(1%)

  73,0 tys

  34,5(0.9%)

  81,9 tys

  38,6(1%)

  100,5 tys

  47,6(1.1%)

  120,8 tys

  57,4(1.3%)

  92,7 tys

  44,2(0.8%)

  106,7 tys

  51,6(0.9%)

  91,7 tys

  45,4(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  122,3 tys

  57,6(1.7%)

  117,8 tys

  55,6(1.5%)

  110,2 tys

  51,9(1.3%)

  103,1 tys

  48,8(1.1%)

  87,8 tys

  41,7(0.9%)

  101,3 tys

  48,3(0.9%)

  94,7 tys

  45,7(0.8%)

  79,3 tys

  39,3(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  60,4 tys

  28,5(0.8%)

  65,3 tys

  30,8(0.8%)

  51,2 tys

  24,1(0.6%)

  57,6 tys

  27,3(0.6%)

  104,2 tys

  49,5(1.1%)

  215,9 tys

  103(2%)

  68,2 tys

  32,9(0.6%)

  53,8 tys

  26,7(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  52,1 tys

  24,6(0.7%)

  47,2 tys

  22,3(0.6%)

  68,3 tys

  32,2(0.8%)

  109,7 tys

  51,9(1.2%)

  100,6 tys

  47,8(1.1%)

  69,8 tys

  33,3(0.6%)

  71,3 tys

  34,4(0.6%)

  52,5 tys

  26,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  22,1 tys

  10,4(0.3%)

  17,5 tys

  8,3(0.2%)

  18,2 tys

  8,6(0.2%)

  18,9 tys

  9,0(0.2%)

  18,5 tys

  8,8(0.2%)

  13,5 tys

  6,4(0.1%)

  6,8 tys

  3,3(0.1%)

  42,0 tys

  20,8(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  17,1 tys

  8,1(0.2%)

  29,5 tys

  13,9(0.4%)

  21,6 tys

  10,2(0.3%)

  195,1 tys

  92,4(2.2%)

  24,9 tys

  11,9(0.3%)

  46,1 tys

  22,0(0.4%)

  2,1 mln

  1,0 tys(17.2%)

  35,0 tys

  17,4(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,2 tys

  15,2(0.5%)

  38,7 tys

  18,3(0.5%)

  4,0 tys

  1,9(0%)

  532

  0,3(0%)

  70,3 tys

  33,4(0.7%)

  38,6 tys

  18,4(0.4%)

  46,4 tys

  22,4(0.4%)

  3,5 tys

  1,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,0 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  2,5 tys

  1,2(0%)

  3,0 tys

  1,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  290

  0,1(0%)

  2,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  7,1(0.2%)

  19,0 tys

  9,0(0.2%)

  17,5 tys

  8,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,6 tys

  44,8(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  32,6 tys

  15,4(0.5%)

  19,8 tys

  9,4(0.3%)

  14,7 tys

  6,9(0.2%)

  10,4 tys

  4,9(0.1%)

  6,2 tys

  2,9(0.1%)

  2,6 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Stary Brus według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Stary Brus według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Stary Brus według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  7,5 mln

  3,5 tys(100%)

  8,1 mln

  3,8 tys(100%)

  8,7 mln

  4,2 tys(100%)

  9,5 mln

  4,5 tys(100%)

  9,5 mln

  4,5 tys(100%)

  10,5 mln

  5,0 tys(100%)

  12,5 mln

  6,0 tys(100%)

  13,3 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,3 mln

  1,6 tys(44.4%)

  3,3 mln

  1,5 tys(40%)

  3,2 mln

  1,5 tys(36.5%)

  3,4 mln

  1,6 tys(35.7%)

  3,4 mln

  1,6 tys(36%)

  3,1 mln

  1,5 tys(29.4%)

  4,4 mln

  2,1 tys(35.1%)

  5,8 mln

  2,9 tys(43.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  1,2 mln

  545(15.5%)

  1,2 mln

  557(14.5%)

  1,3 mln

  610(14.8%)

  1,5 mln

  729(16.2%)

  1,5 mln

  696(15.4%)

  1,5 mln

  737(14.7%)

  1,6 mln

  749(12.4%)

  1,7 mln

  850(12.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  990(28.1%)

  1,9 mln

  894(23.3%)

  3,4 mln

  1,6 tys(39.1%)

  701,5 tys

  332(7.4%)

  698,3 tys

  332(7.3%)

  746,5 tys

  356(7.1%)

  840,5 tys

  406(6.7%)

  890,7 tys

  441(6.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  33,2 tys

  15,6(0.4%)

  35,1 tys

  16,5(0.4%)

  38,1 tys

  17,9(0.4%)

  34,0 tys

  16,1(0.4%)

  25,4 tys

  12,1(0.3%)

  31,0 tys

  14,8(0.3%)

  921,6 tys

  445(7.4%)

  417,7 tys

  207(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  282,5 tys

  133(3.8%)

  578,4 tys

  273(7.1%)

  296,7 tys

  140(3.4%)

  296,8 tys

  140(3.1%)

  296,2 tys

  141(3.1%)

  341,3 tys

  163(3.2%)

  358,4 tys

  173(2.9%)

  312,8 tys

  155(2.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  94,0 tys

  44,3(1.3%)

  114,4 tys

  54,0(1.4%)

  119,3 tys

  56,3(1.4%)

  125,6 tys

  59,4(1.3%)

  129,2 tys

  61,5(1.4%)

  115,5 tys

  55,1(1.1%)

  122,5 tys

  59,2(1%)

  135,3 tys

  67,0(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  163,1 tys

  76,8(2.2%)

  98,9 tys

  46,7(1.2%)

  103,6 tys

  48,8(1.2%)

  78,3 tys

  37,0(0.8%)

  95,4 tys

  45,4(1%)

  80,7 tys

  38,5(0.8%)

  159,2 tys

  76,9(1.3%)

  130,7 tys

  64,7(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  59,8 tys

  28,2(0.8%)

  41,9 tys

  19,8(0.5%)

  60,5 tys

  28,5(0.7%)

  42,1 tys

  19,9(0.4%)

  36,4 tys

  17,3(0.4%)

  67,4 tys

  32,1(0.6%)

  144,9 tys

  70,0(1.2%)

  78,4 tys

  38,9(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  74,7 tys

  35,2(1%)

  698,6 tys

  330(8.6%)

  68,9 tys

  32,5(0.8%)

  31,3 tys

  14,8(0.3%)

  131,3 tys

  62,4(1.4%)

  1,2 mln

  556(11.1%)

  344,3 tys

  166(2.8%)

  64,5 tys

  31,9(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  98,9 tys

  46,6(1.3%)

  93,0 tys

  43,9(1.1%)

  88,1 tys

  41,6(1%)

  82,4 tys

  39,0(0.9%)

  70,2 tys

  33,4(0.7%)

  81,0 tys

  38,6(0.8%)

  75,8 tys

  36,6(0.6%)

  63,4 tys

  31,4(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,9 tys

  14,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  17,9(0.5%)

  27,5 tys

  13,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,4 tys

  12,6(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  50,0 tys

  23,6(0.7%)

  70,0 tys

  33,0(0.9%)

  30,0 tys

  14,1(0.3%)

  20,0 tys

  9,5(0.2%)

  30,0 tys

  14,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  1,0(0%)

  7,7 tys

  3,8(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  7,0 tys

  3,3(0.1%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  2,5 tys

  1,2(0%)

  7,9 tys

  3,7(0.1%)

  10,5 tys

  5,0(0.1%)

  6,0 tys

  2,9(0.1%)

  6,0 tys

  2,9(0%)

  6,0 tys

  3,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,2 tys

  15,2(0.4%)

  38,7 tys

  18,3(0.5%)

  4,0 tys

  1,9(0%)

  532

  0,3(0%)

  70,3 tys

  33,4(0.7%)

  38,6 tys

  18,4(0.4%)

  46,4 tys

  22,4(0.4%)

  3,5 tys

  1,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  9,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Stary Brus - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 463 mieszkańców gminy Stary Brus jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 234 kobiet oraz 229 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,5% średnie ogólnokształcące, a 16,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,4% mieszkańców gminy Stary Brus, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 26,1% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Stary Brus mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Stary Brus największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,1%) oraz wyższe (16,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (24,3%).

  20,1% mieszkańców gminy Stary Brus w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,1% wśród dziewczynek i 20,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 529 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2021 w gminie Stary Brus placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 133 uczniów (66 kobiet oraz 67 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Stary Brus placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 7 oddziałach uczyło się 150 uczniów (77 kobiet oraz 73 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (22,6% wśród dziewczynek i 31,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców gminy Stary Brus w wieku potencjalnej nauki (27,8% kobiet i 27,9% mężczyzn).

 • 13,7% Wykształcenie wyższe
 • gm. Stary Brus
  13,7%
  Lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  32,1%
  Województwo
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina Stary Brus
  2,7%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Stary Brus
  12,5%
  Województwo
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  16,9%
  Województwo
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  19,4%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  Lubelskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  26,1%
  Województwo
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Stary Brus
  2,7%
  Lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 529 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Stary Brus
  529,0
  Lubelskie
  881,0
  Kraj
  896,0
 • 1,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,24
  Lubelskie
  1,01
  Cały kraj
  0,89
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Stary Brus(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Stary Brus aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt przedszkolny
  Publiczny
  82 571-01-72
  82 571-01-22
  Stary Brus 94
  22-244 Stary Brus
  1261
  Punkt przedszkolny w Wołoskowoli
  Publiczny
  82 571-02-04
  Wołoskowola 94
  22-244 Wołoskowola
  1131
 • Szkoły podstawowe w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Stary Brus) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 133 Uczniowie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,6
  Lubelskie
  15,2
  Polska
  16,7
 •  
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Stary Brus(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Stary Brus aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Maria Konponicka)
  Publiczna
  82 571-01-74
  82 571-01-22
  Stary Brus 94
  22-244 Stary Brus
  7128-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 7,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Stary Brus, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Stary Brus, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Stary Brus, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stary Brus - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Stary Brus

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)


 • Muzea w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Stary Brus działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 27 zwiedzających, co daje 132 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Stary Brus działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 13 161 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 16 607 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2


 • Kluby sportowe w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Stary Brus działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 18 członków. Zarejestrowano 16 ćwiczących (mężczyźni: 16, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 16, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Stary Brus w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stary Brus - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Stary Brus i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 23 wypadków drogowych w gminie Stary Brus odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 139,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 297,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Stary Brus znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu włodawskiego.

  Powiat włodawski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Stary Brus
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 32 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 9 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Stary Brus w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 1 139,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Stary Brus
  1 139,2
  woj. lubelskie
  774,4
  Polska
  1 035,8
 • 297,18 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  297,2
  Województwo
  113,5
  Cały kraj
  98,5
 • 1 584,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  1 584,9
  Lubelskie
  898,7
  Cała Polska
  1 251,4
 • 26,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Stary Brus
  26,1
  Lubelskie
  14,7
  Kraj
  9,5
 • 139,13 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  139,1
  Województwo
  116,1
  Cały kraj
  120,8