Gmina Stary Brus w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Stary Brus - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Stary Brus to gmina wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu włodawskiego. Gmina Stary Brus ma 2 097 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,5% powierzchni powiatu.
 • 2 097 Liczba mieszkańców
 • 131,7 km² Powierzchnia
 • 16 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 82 Numer kierunkowy
 • LWL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Nikodem Kołtun Wójt gminy
Gmina Stary Brus na mapie
Identyfikatory
 • 23.285151.4991 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0619042
Herb gminy Stary Brus
Gmina Stary Brus herb

Gmina Stary Brus - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-244Poczta Stary Brus

Gmina Stary Brus - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Stary Brus)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Stary Brus
(82) 571-01-26 20
(82) 571-01-25
Stary Brus 47A
22-244 Stary Brus
ZUS Biuro Terenowe we Włodawie (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reymonta 12
22-200 Włodawa

Gmina Stary Brus - Wsie należące do gminy

Gmina Stary Brus - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Stary Brus ma 2 097 mieszkańców, z czego 49,6% stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 7,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Stary Brus zawarli w 2019 roku 8 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,5% mieszkańców gminy Stary Brus jest stanu wolnego, 54,5% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Stary Brus ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,43 na 1000 mieszkańców gminy Stary Brus. W 2019 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 54,2% dziewczynek i 45,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 354 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 49,2% zgonów w gminie Stary Brus spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,7% zgonów w gminie Stary Brus były nowotwory, a 1,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Stary Brus przypada 12.83 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 20 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Stary Brus 11. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,9% mieszkańców gminy Stary Brus jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 097 Liczba mieszkańców
 • 1 041 Kobiety
 • 1 056 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Stary Brus w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Stary Brus w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Stary Brus w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,5 latŚredni wiek mieszkańców
 • Gmina Stary Brus
  41,5 lat
  Województwo
  42,1 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Stary Brus, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,2%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 37,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,5%Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  54,5%
  Lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Stary Brus
  10,7%
  Województwo
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 17,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  4,1%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • gm. Stary Brus
  0,4%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Stary Brus w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  4,7
  Cały kraj
  4,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina Stary Brus
  1,5
  woj. lubelskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Stary Brus w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,43 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Stary Brus
  -1,4
  Lubelskie
  -1,8
  Cała Polska
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Stary Brus w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Stary Brus w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Stary Brus w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Stary Brus w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 24 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,2%
  45,8%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Stary Brus
  11,4
  Województwo
  9,1
  Kraj
  9,8
 • 36,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  36,3
  woj. lubelskie
  39,6
  Polska
  41,8
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 354 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 313 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 388 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Stary Brus
  3 354 g
  Lubelskie
  3 366 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 89 Waga 3500g - 3999g
 • 89
 • 113 Waga 3000g - 3499g
 • 113
 • 54 Waga 2500g - 2999g
 • 54
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,21
  woj. lubelskie
  1,32
  Cały kraj
  1,42
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Stary Brus
  0,55
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,69
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Stary Brus
  0,63
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Stary Brus w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 27 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Stary Brus
  12,8
  Województwo
  10,9
  Cała Polska
  10,7
 • 158,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Stary Brus
  158,5
  Lubelskie
  119,3
  Kraj
  109,3
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,2
  Lubelskie
  4,5
  Cała Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,7
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie włodawskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Stary Brus
  49,2%
  woj. lubelskie
  43,5%
  Kraj
  40,5%
 • 22,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Stary Brus
  22,7%
  woj. lubelskie
  23,0%
  Kraj
  26,4%
 • 1,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Stary Brus
  1,7%
  woj. lubelskie
  4,1%
  Cała Polska
  6,7%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  0,8
  Cała Polska
  9,8
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  74,2
  Cała Polska
  72,2
 • 278,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Stary Brus
  278,7
  Lubelskie
  256,9
  Cały kraj
  284,5
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  244,1
  Cała Polska
  263,9
 • 603,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 585,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 622,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Stary Brus
  603,8
  woj. lubelskie
  485,3
  Cały kraj
  437,2
 • 93,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 157,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  93,9
  woj. lubelskie
  81,4
  Kraj
  71,0
 • 25,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  25,5
  Lubelskie
  29,8
  Polska
  34,8
 • 15,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,3
  Lubelskie
  7,8
  Polska
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,4%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Stary Brus w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Stary Brus, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stary Brus - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Stary Brus oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Stary Brus to 844 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 401 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Stary Brus to 4,00 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Stary Brus to 95,00 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 62,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 58,89% mieszkań posiada łazienkę, 43,84% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 844 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 401,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Stary Brus
  401,30
  Lubelskie
  368,90
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 75,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  75,90 m2
  Województwo
  77,40 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Stary Brus
  30,40 m2
  woj. lubelskie
  28,50 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,56 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,56
  woj. lubelskie
  3,85
  Cały kraj
  3,82
 • 2,49 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,49
  Województwo
  2,71
  Cały kraj
  2,63
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Stary Brus
  0,70
  Województwo
  0,70
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Stary Brus
  2,38
  Lubelskie
  3,47
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 20 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  4,00
  Województwo
  4,29
  Kraj
  3,78
 • 9,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Stary Brus
  9,54
  woj. lubelskie
  14,88
  Cała Polska
  20,42
 • 475 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 95,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Stary Brus
  95,0 m2
  woj. lubelskie
  100,7 m2
  Polska
  88,6 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  0,23 m2
  Województwo
  0,35 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 87,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  87,80%
  Lubelskie
  91,76%
  Cały kraj
  96,88%
 • 62,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  62,20%
  Lubelskie
  85,21%
  Kraj
  93,83%
 • 58,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Stary Brus
  58,89%
  Województwo
  82,72%
  Kraj
  91,54%
 • 43,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  43,84%
  Województwo
  75,88%
  Polska
  82,60%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. lubelskie
  43,45%
  Kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Stary Brus - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Stary Brus na 1000 mieszkańców pracuje 38osób . 68,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Stary Brus wynosiło w 2019 roku 18,4% (25,5% wśród kobiet i 12,7% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Stary Brus wynosiło 3 658,82 PLN, co odpowiada 75.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Stary Brus 84 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 34 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -50.

  51,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Stary Brus pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,1% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 38 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Stary Brus
  38,0
  Lubelskie
  187,0
  Cała Polska
  251,0
 • 21,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 30,5% Kobiety
 • 13,8% Mężczyźni
 • gm. Stary Brus
  18,4%
  Lubelskie
  7,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Stary Brus w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Stary Brus w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Stary Brus w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 659 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Stary Brus
  3 659 PLN
  woj. lubelskie
  4 261 PLN
  Cały kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Stary Brus w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 84 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -50 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 45,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 57,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,1% Przemysł i budownictwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,9% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Stary Brus w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 79 Pracujący ogółem
 • 54 Kobiety
 • 25 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Stary Brus w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Stary Brus, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,8
  Województwo
  66,5
  Cała Polska
  66,7
 • 37,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Stary Brus
  37,2
  Lubelskie
  37,2
  Polska
  36,5
 • 125,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  125,8
  Województwo
  127,1
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Stary Brus - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Stary Brus w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 101 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 63 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (16) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (3) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (12) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2014 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Stary Brus najwięcej (4) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (99) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  20,8% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (25) podmiotów, a 54,5% (55) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Stary Brus najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (28.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 101 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25 Przemysł i budownictwo
 • 55 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Stary Brus w 2019 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w gminie Stary Brus w 2019 roku
 • 63 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 99 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 99
 • 2 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2
 • 101 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 101
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 63 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18
 • 13 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 13
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 8 Budownictwo
 • 8
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2
 • 1 Pozostała działalność
 • 1
 • 1 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stary Brus - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Stary Brus stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 35 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,51 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Stary Brus wynosi 91,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Stary Brus najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,51 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 3,19 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,40 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,32 (62%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Stary Brus.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 35
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 16,51 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Stary Brus
  16,51
  Lubelskie
  15,91
  Cała Polska
  20,75
 • 10,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Stary Brus
  10,51
  Województwo
  9,50
  Cała Polska
  13,21
 • 1,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,32
  woj. lubelskie
  3,55
  Polska
  4,88
 • 3,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,40
  Województwo
  2,06
  Polska
  1,86
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,49
  Lubelskie
  0,41
  Kraj
  0,43
 • 3,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Stary Brus
  3,19
  woj. lubelskie
  5,92
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  83%
  Kraj
  73%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  92%
  Lubelskie
  79%
  Cały kraj
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Stary Brus
  63%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Stary Brus
  99%
  Lubelskie
  99%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  84%
  woj. lubelskie
  92%
  Cała Polska
  86%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Stary Brus
  69%
  woj. lubelskie
  68%
  Cały kraj
  53%

Gmina Stary Brus - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Stary Brus wyniosła w 2018 roku 9,4 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.5% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Stary Brus - 28.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 442,2 tys złotych, czyli 4,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Stary Brus wyniosła w 2018 roku 9,5 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.1% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.3%). W budżecie gminy Stary Brus wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 365 złotych na mieszkańca (8,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,7 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Stary Brus według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Stary Brus według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Stary Brus według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  7,5 mln

  3,4 tys(100%)

  7,0 mln

  3,2 tys(100%)

  6,9 mln

  3,2 tys(100%)

  7,1 mln

  3,3 tys(100%)

  7,9 mln

  3,7 tys(100%)

  8,4 mln

  4,0 tys(100%)

  9,0 mln

  4,3 tys(100%)

  9,4 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,5 mln

  1,1 tys(32.7%)

  2,4 mln

  1,1 tys(34.3%)

  2,4 mln

  1,1 tys(34.9%)

  2,4 mln

  1,1 tys(33.8%)

  2,4 mln

  1,1 tys(30.1%)

  2,4 mln

  1,1 tys(28.3%)

  2,3 mln

  1,1 tys(25.5%)

  2,7 mln

  1,3 tys(28.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  496(14.3%)

  1,1 mln

  522(16.1%)

  1,1 mln

  532(16.6%)

  1,3 mln

  592(17.6%)

  1,3 mln

  594(16%)

  1,2 mln

  582(14.7%)

  1,3 mln

  637(14.9%)

  1,4 mln

  674(15%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  1,1 tys(31.3%)

  2,4 mln

  1,1 tys(34.6%)

  2,2 mln

  1,0 tys(32.2%)

  2,3 mln

  1,1 tys(32.3%)

  2,1 mln

  994(26.7%)

  3,6 mln

  1,7 tys(43.3%)

  977,3 tys

  463(10.8%)

  967,0 tys

  460(10.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  181,2 tys

  83,5(2.4%)

  213,4 tys

  98,5(3%)

  234,9 tys

  109(3.4%)

  260,7 tys

  123(3.7%)

  617,2 tys

  291(7.8%)

  297,4 tys

  140(3.5%)

  297,6 tys

  141(3.3%)

  286,6 tys

  136(3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  86,9 tys

  40,0(1.2%)

  224,0 tys

  103(3.2%)

  130,3 tys

  60,6(1.9%)

  107,8 tys

  50,8(1.5%)

  773,3 tys

  365(9.8%)

  161,2 tys

  76,0(1.9%)

  89,0 tys

  42,1(1%)

  252,2 tys

  120(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  306,1 tys

  141(4.1%)

  155,6 tys

  71,8(2.2%)

  173,0 tys

  80,5(2.5%)

  218,5 tys

  103(3.1%)

  159,2 tys

  75,1(2%)

  226,4 tys

  107(2.7%)

  199,0 tys

  94,2(2.2%)

  183,4 tys

  87,2(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  59,6 tys

  27,5(0.8%)

  68,4 tys

  31,6(1%)

  77,8 tys

  36,2(1.1%)

  70,7 tys

  33,3(1%)

  73,0 tys

  34,5(0.9%)

  81,9 tys

  38,6(1%)

  100,5 tys

  47,6(1.1%)

  120,8 tys

  57,4(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  78,8 tys

  36,3(1%)

  76,5 tys

  35,3(1.1%)

  62,5 tys

  29,1(0.9%)

  60,4 tys

  28,5(0.8%)

  65,3 tys

  30,8(0.8%)

  51,2 tys

  24,1(0.6%)

  57,6 tys

  27,3(0.6%)

  104,2 tys

  49,5(1.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  99,1 tys

  45,7(1.3%)

  50,9 tys

  23,5(0.7%)

  84,5 tys

  39,3(1.2%)

  52,1 tys

  24,6(0.7%)

  47,2 tys

  22,3(0.6%)

  68,3 tys

  32,2(0.8%)

  109,7 tys

  51,9(1.2%)

  100,6 tys

  47,8(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  566,0 tys

  261(7.5%)

  25,0 tys

  11,5(0.4%)

  130,0 tys

  60,5(1.9%)

  158,9 tys

  74,9(2.2%)

  177,5 tys

  83,8(2.3%)

  84,6 tys

  39,9(1%)

  66,0 tys

  31,3(0.7%)

  98,6 tys

  46,9(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  126,7 tys

  58,4(1.7%)

  115,8 tys

  53,5(1.7%)

  129,3 tys

  60,2(1.9%)

  122,3 tys

  57,6(1.7%)

  117,8 tys

  55,6(1.5%)

  110,2 tys

  51,9(1.3%)

  103,1 tys

  48,8(1.1%)

  87,8 tys

  41,7(0.9%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,5 tys

  5,3(0.2%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  519

  0,2(0%)

  32,2 tys

  15,2(0.5%)

  38,7 tys

  18,3(0.5%)

  4,0 tys

  1,9(0%)

  532

  0,3(0%)

  70,3 tys

  33,4(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  34,5 tys

  15,9(0.5%)

  27,4 tys

  12,6(0.4%)

  28,8 tys

  13,4(0.4%)

  17,1 tys

  8,1(0.2%)

  29,5 tys

  13,9(0.4%)

  21,6 tys

  10,2(0.3%)

  195,1 tys

  92,4(2.2%)

  24,9 tys

  11,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  290

  0,1(0%)

  2,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  7,1(0.2%)

  19,0 tys

  9,0(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  24,5 tys

  11,3(0.3%)

  24,1 tys

  11,1(0.3%)

  22,5 tys

  10,5(0.3%)

  22,1 tys

  10,4(0.3%)

  17,5 tys

  8,3(0.2%)

  18,2 tys

  8,6(0.2%)

  18,9 tys

  9,0(0.2%)

  18,5 tys

  8,8(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  53,3 tys

  24,6(0.7%)

  60,8 tys

  28,1(0.9%)

  44,4 tys

  20,7(0.6%)

  32,6 tys

  15,4(0.5%)

  19,8 tys

  9,4(0.3%)

  14,7 tys

  6,9(0.2%)

  10,4 tys

  4,9(0.1%)

  6,2 tys

  2,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,0 tys

  1,4(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  5,8 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Stary Brus według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Stary Brus według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Stary Brus, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Stary Brus według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  7,6 mln

  3,5 tys(100%)

  7,3 mln

  3,4 tys(100%)

  7,3 mln

  3,4 tys(100%)

  7,5 mln

  3,5 tys(100%)

  8,1 mln

  3,8 tys(100%)

  8,7 mln

  4,2 tys(100%)

  9,5 mln

  4,5 tys(100%)

  9,5 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,4 mln

  1,5 tys(44.2%)

  3,4 mln

  1,6 tys(47.1%)

  3,5 mln

  1,6 tys(47.5%)

  3,3 mln

  1,6 tys(44.4%)

  3,3 mln

  1,5 tys(40%)

  3,2 mln

  1,5 tys(36.5%)

  3,4 mln

  1,6 tys(35.7%)

  3,4 mln

  1,6 tys(36%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  870,7 tys

  401(11.5%)

  986,1 tys

  455(13.5%)

  1,0 mln

  486(14.3%)

  1,2 mln

  545(15.5%)

  1,2 mln

  557(14.5%)

  1,3 mln

  610(14.8%)

  1,5 mln

  729(16.2%)

  1,5 mln

  696(15.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  984(28.1%)

  2,2 mln

  1,0 tys(30.7%)

  2,0 mln

  944(27.8%)

  2,1 mln

  990(28.1%)

  1,9 mln

  894(23.3%)

  3,4 mln

  1,6 tys(39.1%)

  701,5 tys

  332(7.4%)

  698,3 tys

  332(7.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  767,1 tys

  354(10.1%)

  208,3 tys

  96,1(2.9%)

  244,1 tys

  114(3.3%)

  282,5 tys

  133(3.8%)

  578,4 tys

  273(7.1%)

  296,7 tys

  140(3.4%)

  296,8 tys

  140(3.1%)

  296,2 tys

  141(3.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  27,3 tys

  12,6(0.4%)

  47,4 tys

  21,9(0.7%)

  50,8 tys

  23,6(0.7%)

  74,7 tys

  35,2(1%)

  698,6 tys

  330(8.6%)

  68,9 tys

  32,5(0.8%)

  31,3 tys

  14,8(0.3%)

  131,3 tys

  62,4(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  90,9 tys

  41,9(1.2%)

  104,3 tys

  48,1(1.4%)

  99,2 tys

  46,1(1.4%)

  94,0 tys

  44,3(1.3%)

  114,4 tys

  54,0(1.4%)

  119,3 tys

  56,3(1.4%)

  125,6 tys

  59,4(1.3%)

  129,2 tys

  61,5(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,1 tys

  14,3(0.4%)

  14,2 tys

  6,5(0.2%)

  33,0 tys

  15,3(0.5%)

  163,1 tys

  76,8(2.2%)

  98,9 tys

  46,7(1.2%)

  103,6 tys

  48,8(1.2%)

  78,3 tys

  37,0(0.8%)

  95,4 tys

  45,4(1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,5 tys

  5,3(0.2%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  519

  0,2(0%)

  32,2 tys

  15,2(0.4%)

  38,7 tys

  18,3(0.5%)

  4,0 tys

  1,9(0%)

  532

  0,3(0%)

  70,3 tys

  33,4(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  102,6 tys

  47,3(1.4%)

  93,8 tys

  43,3(1.3%)

  105,0 tys

  48,9(1.4%)

  98,9 tys

  46,6(1.3%)

  93,0 tys

  43,9(1.1%)

  88,1 tys

  41,6(1%)

  82,4 tys

  39,0(0.9%)

  70,2 tys

  33,4(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  73,4 tys

  33,8(1%)

  55,6 tys

  25,7(0.8%)

  53,9 tys

  25,1(0.7%)

  59,8 tys

  28,2(0.8%)

  41,9 tys

  19,8(0.5%)

  60,5 tys

  28,5(0.7%)

  42,1 tys

  19,9(0.4%)

  36,4 tys

  17,3(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  20,0 tys

  9,2(0.3%)

  6,5 tys

  3,0(0.1%)

  102,0 tys

  47,5(1.4%)

  50,0 tys

  23,6(0.7%)

  70,0 tys

  33,0(0.9%)

  30,0 tys

  14,1(0.3%)

  20,0 tys

  9,5(0.2%)

  30,0 tys

  14,3(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  31,2 tys

  14,4(0.4%)

  33,0 tys

  15,2(0.5%)

  37,2 tys

  17,3(0.5%)

  33,2 tys

  15,6(0.4%)

  35,1 tys

  16,5(0.4%)

  38,1 tys

  17,9(0.4%)

  34,0 tys

  16,1(0.4%)

  25,4 tys

  12,1(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  9,4(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  22,5 tys

  10,4(0.3%)

  31,9 tys

  14,8(0.4%)

  7,0 tys

  3,3(0.1%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  2,5 tys

  1,2(0%)

  7,9 tys

  3,7(0.1%)

  10,5 tys

  5,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  78,5 tys

  36,2(1%)

  39,4 tys

  18,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  17,9(0.5%)

  27,5 tys

  13,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Stary Brus - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 487 mieszkańców gminy Stary Brus jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 249 kobiet oraz 238 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,5% średnie ogólnokształcące, a 16,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,4% mieszkańców gminy Stary Brus, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 26,1% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Stary Brus mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Stary Brus największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,1%) oraz wyższe (16,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (24,3%).

  17,9% mieszkańców gminy Stary Brus w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 597 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w gminie Stary Brus placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 128 uczniów (70 kobiet oraz 58 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Stary Brus placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 7 oddziałach uczyło się 150 uczniów (77 kobiet oraz 73 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 75,74.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,2% mieszkańców (10,4% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,8% mieszkańców gminy Stary Brus w wieku potencjalnej nauki (33,7% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 13,7% Wykształcenie wyższe
 • gm. Stary Brus
  13,7%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  32,1%
  Województwo
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • gm. Stary Brus
  2,7%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Stary Brus
  12,5%
  Lubelskie
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Stary Brus
  16,9%
  Województwo
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,4%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  6,0%
  Lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  26,1%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,7%
  Lubelskie
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 597 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  597,0
  Województwo
  844,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Stary Brus
  1,24
  Województwo
  1,01
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 50 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Stary Brus) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Dzieci
 • 15 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 22 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,5%
  59,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 15 4 lata
 • 15
 • 10 5 lata
 • 10
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 4 4 lata
 • 4
 • 4 5 lata
 • 4
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 11 4 lata
 • 11
 • 6 5 lata
 • 6
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Stary Brus(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Stary Brus aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt przedszkolny
  Publiczny
  82 571-01-72
  82 571-01-22
  Stary Brus 94
  22-244 Stary Brus
  1261
  Punkt przedszkolny w Wołoskowoli
  Publiczny
  82 571-02-04
  Wołoskowola 94
  22-244 Wołoskowola
  1131
 • Szkoły podstawowe w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Stary Brus) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 128 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,7%
  45,3%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci 2016
 • 8 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  16,0
  Lubelskie
  15,8
  Polska
  17,3
 •  
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 160 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 128 angielski
 • 32 rosyjski
 • 17 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 17 inny
 •  
 • 75,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Stary Brus
  75,74
  Lubelskie
  93,78
  Polska
  95,46
 • 75,74 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Stary Brus
  75,74
  woj. lubelskie
  92,63
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Stary Brus) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Stary Brus) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Stary Brus(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Stary Brus aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Maria Konponicka)
  Publiczna
  82 571-01-74
  82 571-01-22
  Stary Brus 94
  22-244 Stary Brus
  7128-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 10,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Stary Brus, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Stary Brus, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Stary Brus, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stary Brus - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Stary Brus

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2019 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)


 • Muzea w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Stary Brus działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 88 zwiedzających, co daje 418 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Stary Brus działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 12 679 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 0 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 16 607 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2


 • Kluby sportowe w gminie Stary Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Stary Brus działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 18 członków. Zarejestrowano 16 ćwiczących (mężczyźni: 16, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 16, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Stary Brus w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)