Gmina Perlejewo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Perlejewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Perlejewo to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu siemiatyckiego. Gmina Perlejewo ma 2 538 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,3% powierzchni powiatu.
 • 2 538 Liczba mieszkańców
 • 106,6 km² Powierzchnia
 • 24 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BSI Tablice rejestracyjne
 • Jakub Krzysztof Wierzbicki Wójt gminy
Gmina Perlejewo na mapie
Identyfikatory
 • 22.562652.5688 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2010082
Herb gminy Perlejewo
Gmina Perlejewo herb

Gmina Perlejewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-322Poczta Perlejewo, ul. Perlejewo 10 A

Gmina Perlejewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Perlejewo)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Perlejewo
(85) 657-85-02
(85) 657-85-15
Perlejewo
17-322 Perlejewo
ZUS Inspektorat w Siemiatyczach (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ogrodowa 5
17-300 Siemiatycze

Gmina Perlejewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Perlejewo ma 2 538 mieszkańców, z czego 49,0% stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 22,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Perlejewo zawarli w 2022 roku 17 małżeństw, co odpowiada 6,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,0% mieszkańców gminy Perlejewo jest stanu wolnego, 52,6% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Perlejewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,51 na 1000 mieszkańców gminy Perlejewo. W 2022 roku urodziło się 17 dzieci, w tym 23,5% dziewczynek i 76,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,40 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 42,5% zgonów w gminie Perlejewo spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,8% zgonów w gminie Perlejewo były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Perlejewo przypada 12.2 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Perlejewo -8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,4% mieszkańców gminy Perlejewo jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 538 Liczba mieszkańców
 • 1 244 Kobiety
 • 1 294 Mężczyźni
 • 49,0%
  51,0%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Perlejewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Perlejewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Perlejewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,4 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Perlejewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Perlejewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Perlejewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Perlejewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,8%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,6% Żonaci/Zamężne
 • gm. Perlejewo
  52,6%
  Województwo
  54,2%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  11,3%
  Podlaskie
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 18,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Perlejewo
  6,3%
  Podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina Perlejewo
  0,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Perlejewo w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  6,7
  Podlaskie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,8
  Podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Perlejewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,51 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -5,5
  woj. podlaskie
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Perlejewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Perlejewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Perlejewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Perlejewo w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 23,5%
  76,5%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Perlejewo
  6,7
  woj. podlaskie
  8,0
  Cała Polska
  8,1
 • 29,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Perlejewo
  29,2
  woj. podlaskie
  35,9
  Cała Polska
  35,1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 1
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 391 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 372 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 407 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Perlejewo
  3 391 g
  Województwo
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 26 Waga 4000g - 4499g
 • 26
 • 81 Waga 3500g - 3999g
 • 81
 • 86 Waga 3000g - 3499g
 • 86
 • 40 Waga 2500g - 2999g
 • 40
 • 5 Waga 2000g - 2499g
 • 5
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Perlejewo
  1,08
  Podlaskie
  1,27
  Cała Polska
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Perlejewo
  0,52
  Podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,40 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Perlejewo
  0,40
  woj. podlaskie
  0,68
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Perlejewo w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,9%
  58,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,2
  woj. podlaskie
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 247,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  247,8
  woj. podlaskie
  147,1
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Podlaskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,8
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie siemiatyckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Perlejewo
  42,5%
  Podlaskie
  35,6%
  Polska
  34,8%
 • 16,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Perlejewo
  16,8%
  Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Perlejewo
  5,0%
  Województwo
  5,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • 119 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  10,8
  Polska
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  76,2
  Cały kraj
  74,4
 • 304,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  304,6
  woj. podlaskie
  245,9
  Kraj
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  234,4
  Cały kraj
  246,5
 • 773,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 812,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 733,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Perlejewo
  773,4
  Podlaskie
  515,8
  Cała Polska
  475,8
 • 87,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 135,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Perlejewo
  87,7
  woj. podlaskie
  60,8
  Polska
  70,6
 • 42,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Perlejewo
  42,0
  Podlaskie
  33,1
  Polska
  32,6
 • 14,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  14,0
  Województwo
  8,6
  Kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Perlejewo
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Perlejewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Perlejewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Perlejewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Perlejewo oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Perlejewo to 980 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 386 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Perlejewo to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Perlejewo to 115,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,25% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 76,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 72,17% mieszkań posiada łazienkę, 60,96% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,61% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siemiatyckiego.

  Powiat siemiatycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 980 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 386,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Perlejewo
  386,10
  woj. podlaskie
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 99,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Perlejewo
  99,80 m2
  Podlaskie
  78,20 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 38,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  38,60 m2
  Województwo
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,46
  Podlaskie
  4,04
  Kraj
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Perlejewo
  2,59
  woj. podlaskie
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,60
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Perlejewo
  0,39
  Podlaskie
  5,72
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Perlejewo
  5,00
  woj. podlaskie
  4,14
  Cała Polska
  3,89
 • 1,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Perlejewo
  1,97
  Województwo
  23,68
  Cała Polska
  24,56
 • 115 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 115,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  115,0 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,05 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 92,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  92,25%
  Podlaskie
  97,50%
  Polska
  97,71%
 • 76,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  76,35%
  Województwo
  92,17%
  Kraj
  95,10%
 • 72,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  72,17%
  woj. podlaskie
  90,58%
  Cała Polska
  93,66%
 • 60,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  60,96%
  woj. podlaskie
  83,39%
  Cały kraj
  85,62%
 • 0,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Perlejewo
  0,61%
  Podlaskie
  33,33%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Perlejewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Perlejewo na 1000 mieszkańców pracuje 403osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Perlejewo wynosiło w 2022 roku 6,4% (6,4% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Perlejewo wynosiło 5 439,21 PLN, co odpowiada 81.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Perlejewo 35 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 13 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -22.

  43,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Perlejewo pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,4% w przemyśle i budownictwie, a 12,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 403 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  403,0
  Podlaskie
  380,0
  Cały kraj
  402,0
 • 6,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,4% Kobiety
 • 6,4% Mężczyźni
 • Gmina
  6,4%
  Województwo
  7,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Perlejewo w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Perlejewo w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Perlejewo w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 439 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Perlejewo
  5 439 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Perlejewo w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 35 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 13 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -22 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 43,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,4% Przemysł i budownictwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,4% Pozostałe
 • 34,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Perlejewo w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Perlejewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  62,7
  Podlaskie
  66,2
  Polska
  69,0
 • 37,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  37,6
  woj. podlaskie
  37,0
  Cały kraj
  38,2
 • 149,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  149,2
  Województwo
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Perlejewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Perlejewo w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 177 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 135 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (16) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (3) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (12) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (1) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2011 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Perlejewo najwięcej (2) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (175) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  9,6% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,6% (56) podmiotów, a 58,8% (104) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Perlejewo najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 177 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56 Przemysł i budownictwo
 • 104 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Perlejewo w 2022 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w gminie Perlejewo w 2022 roku
 • 135 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 175 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 175
 • 2 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2
 • 177 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 177
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 2 Spółki handlowe ogółem
 • 2
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 2 Spółki cywilne ogółem
 • 2
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 135 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Budownictwo
 • 43
 • 25 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 25
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Pozostała działalność
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Perlejewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Perlejewo stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 43 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Perlejewo wynosi 89,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Perlejewo najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,34 (wykrywalność 88%) oraz o charakterze gospodarczym - 3,99 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,68 (61%), drogowe - 2,95 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Perlejewo.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Perlejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 43
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 16,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,71
  Województwo
  19,92
  Polska
  22,81
 • 8,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Perlejewo
  8,34
  Podlaskie
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 3,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,99
  woj. podlaskie
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 2,95 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,95
  Województwo
  2,21
  Cała Polska
  1,82
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,51
  Województwo
  0,46
  Cała Polska
  0,35
 • 3,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Perlejewo
  3,68
  Województwo
  6,92
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Perlejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  89%
  Podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  74%
  Polska
  63%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Perlejewo
  80%
  Województwo
  82%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Perlejewo
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Perlejewo
  95%
  Podlaskie
  92%
  Polska
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  61%
  woj. podlaskie
  53%
  Cała Polska
  51%

Gmina Perlejewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Perlejewo wyniosła w 2022 roku 22,6 mln złotych, co daje 8,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Perlejewo - 25.8% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (17.1%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,9 mln złotych, czyli 39,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Perlejewo wyniosła w 2022 roku 19,5 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.1%). W budżecie gminy Perlejewo wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (18,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,4 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Perlejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,1 mln

  4,4 tys(100%)

  8,6 mln

  2,9 tys(100%)

  9,7 mln

  3,4 tys(100%)

  12,0 mln

  4,2 tys(100%)

  12,6 mln

  4,5 tys(100%)

  20,0 mln

  7,5 tys(100%)

  20,2 mln

  7,8 tys(100%)

  22,6 mln

  8,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  205,6 tys

  69,6(1.6%)

  175,7 tys

  60,6(2.1%)

  835,2 tys

  291(8.6%)

  773,4 tys

  274(6.4%)

  1,7 mln

  618(13.6%)

  5,4 mln

  2,0 tys(27%)

  4,0 mln

  1,5 tys(19.7%)

  5,8 mln

  2,3 tys(25.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,3 mln

  1,1 tys(25.5%)

  3,2 mln

  1,1 tys(36.8%)

  3,1 mln

  1,1 tys(32.1%)

  3,2 mln

  1,1 tys(26.8%)

  3,4 mln

  1,2 tys(26.6%)

  3,2 mln

  1,2 tys(15.9%)

  3,3 mln

  1,2 tys(16.4%)

  3,9 mln

  1,5 tys(17.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  358(8.1%)

  2,7 mln

  923(31.3%)

  261,5 tys

  91,2(2.7%)

  304,6 tys

  108(2.5%)

  367,7 tys

  132(2.9%)

  476,8 tys

  175(2.4%)

  1,1 mln

  400(5.3%)

  2,9 mln

  1,2 tys(12.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  372(8.4%)

  1,1 mln

  384(13%)

  1,2 mln

  429(12.6%)

  1,3 mln

  475(11.2%)

  1,5 mln

  538(11.9%)

  1,5 mln

  567(7.7%)

  1,6 mln

  614(8.1%)

  2,1 mln

  846(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  305,4 tys

  103(2.3%)

  287,1 tys

  99,0(3.4%)

  315,7 tys

  110(3.2%)

  2,5 mln

  879(20.6%)

  555,3 tys

  200(4.4%)

  1,2 mln

  458(6.2%)

  2,7 mln

  1,0 tys(13.6%)

  2,1 mln

  843(9.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  497(5.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  529,2 tys

  179(4.1%)

  607,8 tys

  210(7.1%)

  617,7 tys

  216(6.3%)

  571,4 tys

  203(4.8%)

  824,6 tys

  297(6.6%)

  3,2 mln

  1,2 tys(16.1%)

  882,8 tys

  333(4.4%)

  963,2 tys

  380(4.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  636,7 tys

  216(4.9%)

  188,6 tys

  65,0(2.2%)

  142,5 tys

  49,7(1.5%)

  133,7 tys

  47,4(1.1%)

  145,1 tys

  52,2(1.2%)

  436,7 tys

  160(2.2%)

  2,7 mln

  1,0 tys(13.3%)

  439,2 tys

  173(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  100,7 tys

  34,1(0.8%)

  101,5 tys

  35,0(1.2%)

  107,5 tys

  37,5(1.1%)

  250,9 tys

  89,0(2.1%)

  949,6 tys

  342(7.5%)

  141,3 tys

  51,8(0.7%)

  120,5 tys

  45,4(0.6%)

  360,7 tys

  142(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  89,0 tys

  30,1(0.7%)

  90,0 tys

  31,0(1.1%)

  90,7 tys

  31,7(0.9%)

  42,6 tys

  15,1(0.4%)

  239,2 tys

  86,1(1.9%)

  774,4 tys

  284(3.9%)

  181,2 tys

  68,2(0.9%)

  234,8 tys

  92,5(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  20,2 tys

  6,8(0.2%)

  22,7 tys

  7,8(0.3%)

  18,1 tys

  6,3(0.2%)

  11,8 tys

  4,2(0.1%)

  4,5 tys

  1,6(0%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  21,7 tys

  8,2(0.1%)

  140,5 tys

  55,4(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  43,9 tys

  14,9(0.3%)

  38,5 tys

  13,3(0.5%)

  38,0 tys

  13,3(0.4%)

  34,3 tys

  12,1(0.3%)

  56,4 tys

  20,3(0.4%)

  65,1 tys

  23,9(0.3%)

  54,2 tys

  20,4(0.3%)

  53,6 tys

  21,1(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  44,1 tys

  14,9(0.3%)

  51,0 tys

  17,6(0.6%)

  115,9 tys

  40,4(1.2%)

  56,1 tys

  19,9(0.5%)

  69,7 tys

  25,1(0.6%)

  41,4 tys

  15,2(0.2%)

  40,7 tys

  15,3(0.2%)

  44,0 tys

  17,3(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  5,5 mln

  1,9 tys(42.2%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  3,5(0.1%)

  24,4 tys

  8,9(0.1%)

  16,7 tys

  6,3(0.1%)

  24,2 tys

  9,5(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,4 tys

  6,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,5 tys

  1,5(0%)

  5,5 tys

  1,9(0.1%)

  5,5 tys

  1,9(0.1%)

  62,8 tys

  22,3(0.5%)

  4,0 tys

  1,4(0%)

  7,4 tys

  2,7(0%)

  10,6 tys

  4,0(0.1%)

  4,5 tys

  1,8(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  43,6 tys

  14,8(0.3%)

  39,2 tys

  13,5(0.5%)

  37,3 tys

  13,0(0.4%)

  12,6 tys

  4,5(0.1%)

  7,7 tys

  2,8(0.1%)

  8,3 tys

  3,1(0%)

  25,3 tys

  9,5(0.1%)

  2,9 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  42,0 tys

  14,2(0.3%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  645

  0,2(0%)

  50,1 tys

  17,8(0.4%)

  39,5 tys

  14,2(0.3%)

  32,7 tys

  12,0(0.2%)

  618

  0,2(0%)

  611

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  264,1 tys

  96,9(1.3%)

  122,3 tys

  46,1(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Perlejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,9 mln

  4,0 tys(100%)

  10,5 mln

  3,6 tys(100%)

  10,2 mln

  3,6 tys(100%)

  11,9 mln

  4,2 tys(100%)

  16,6 mln

  5,9 tys(100%)

  17,1 mln

  6,4 tys(100%)

  21,1 mln

  8,1 tys(100%)

  19,5 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,9 mln

  1,3 tys(32.4%)

  4,1 mln

  1,4 tys(38.9%)

  4,2 mln

  1,5 tys(41.6%)

  4,7 mln

  1,7 tys(39.1%)

  4,9 mln

  1,8 tys(29.4%)

  8,5 mln

  3,1 tys(49.5%)

  7,7 mln

  2,9 tys(36.3%)

  5,6 mln

  2,2 tys(28.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,2 mln

  729(18.1%)

  1,7 mln

  593(16.4%)

  1,9 mln

  652(18.4%)

  1,9 mln

  664(15.7%)

  2,1 mln

  742(12.4%)

  2,0 mln

  723(11.5%)

  2,4 mln

  889(11.2%)

  5,2 mln

  2,1 tys(26.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  626(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  213,1 tys

  72,2(1.8%)

  168,1 tys

  58,0(1.6%)

  158,2 tys

  55,2(1.6%)

  985,8 tys

  350(8.3%)

  1,4 mln

  522(8.7%)

  243,0 tys

  89,1(1.4%)

  1,6 mln

  585(7.4%)

  1,4 mln

  561(7.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  535,1 tys

  181(4.5%)

  593,2 tys

  205(5.7%)

  615,9 tys

  215(6%)

  580,4 tys

  206(4.9%)

  824,6 tys

  297(5%)

  884,5 tys

  324(5.2%)

  2,1 mln

  795(10%)

  1,0 mln

  402(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  149,3 tys

  50,6(1.3%)

  123,1 tys

  42,5(1.2%)

  101,7 tys

  35,5(1%)

  129,2 tys

  45,8(1.1%)

  99,0 tys

  35,7(0.6%)

  169,6 tys

  62,2(1%)

  1,5 mln

  569(7.2%)

  781,9 tys

  308(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  915,1 tys

  310(7.7%)

  2,5 mln

  870(24.1%)

  134,6 tys

  47,0(1.3%)

  167,3 tys

  59,4(1.4%)

  332,9 tys

  120(2%)

  194,6 tys

  71,4(1.1%)

  389,0 tys

  147(1.8%)

  683,1 tys

  269(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  107,7 tys

  36,5(0.9%)

  87,3 tys

  30,1(0.8%)

  98,9 tys

  34,5(1%)

  76,6 tys

  27,2(0.6%)

  69,4 tys

  25,0(0.4%)

  422,4 tys

  155(2.5%)

  397,9 tys

  150(1.9%)

  511,2 tys

  201(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  60,0 tys

  20,3(0.5%)

  49,7 tys

  17,1(0.5%)

  65,0 tys

  22,7(0.6%)

  423,3 tys

  150(3.5%)

  3,3 mln

  1,2 tys(20.1%)

  861,6 tys

  316(5%)

  918,0 tys

  346(4.3%)

  425,5 tys

  168(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,9 tys

  9,9(0.2%)

  614,3 tys

  221(3.7%)

  72,2 tys

  26,5(0.4%)

  10,0 tys

  3,8(0%)

  121,4 tys

  47,8(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  69,6 tys

  23,6(0.6%)

  39,9 tys

  13,8(0.4%)

  73,6 tys

  25,7(0.7%)

  48,7 tys

  17,3(0.4%)

  94,8 tys

  34,1(0.6%)

  75,2 tys

  27,6(0.4%)

  65,0 tys

  24,5(0.3%)

  70,3 tys

  27,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  36,3 tys

  12,3(0.3%)

  31,0 tys

  10,7(0.3%)

  30,0 tys

  10,5(0.3%)

  32,0 tys

  11,4(0.3%)

  45,1 tys

  16,2(0.3%)

  52,0 tys

  19,1(0.3%)

  43,3 tys

  16,3(0.2%)

  43,1 tys

  17,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  125,8 tys

  46,1(0.7%)

  561,4 tys

  211(2.7%)

  25,3 tys

  10,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  3,5 tys

  1,3(0%)

  10,1 tys

  4,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  42,0 tys

  14,2(0.4%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  645

  0,2(0%)

  55,4 tys

  19,6(0.5%)

  39,5 tys

  14,2(0.2%)

  32,7 tys

  12,0(0.2%)

  618

  0,2(0%)

  611

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  12,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  249,1 tys

  93,8(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  29,7 tys

  10,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  3,7 mln

  1,3 tys(31.4%)

  1,1 mln

  368(10.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Perlejewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 589 mieszkańców gminy Perlejewo jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 279 kobiet oraz 310 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,3% mieszkańców gminy Perlejewo, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 22,2% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Perlejewo mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Perlejewo największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,2%) oraz średnie zawodowe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,0%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  14,8% mieszkańców gminy Perlejewo w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 13,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 632 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 2,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2021 w gminie Perlejewo placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 146 uczniów (63 kobiety oraz 83 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Perlejewo placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 212 uczniów (109 kobiet oraz 103 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,5% ludności (21,6% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 78,92.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,5% mieszkańców (20,1% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,0% mieszkańców gminy Perlejewo w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 16,7% Wykształcenie wyższe
 • gm. Perlejewo
  16,7%
  Województwo
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 20,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,1%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • gm. Perlejewo
  2,3%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Perlejewo
  10,2%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  Podlaskie
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  19,3%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Perlejewo
  22,2%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 22,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 632 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Perlejewo
  632,0
  woj. podlaskie
  867,0
  Kraj
  883,0
 • 2,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  2,56
  Województwo
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Perlejewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 14 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 11 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,0%
  44,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 8 4 lata
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 5 4 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 3 4 lata
 • 3
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Perlejewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Perlejewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Perlejewie (-)
  Publiczny
  85 657-85-05
  85 657-85-05
  Perlejewo 8
  17-322 Perlejewo
  1191
 • Szkoły podstawowe w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Perlejewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 146 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,2%
  56,8%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Perlejewo
  16,2
  woj. podlaskie
  16,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 14,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 78,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Perlejewo
  78,92
  woj. podlaskie
  93,34
  Polska
  95,71
 • 77,84 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Perlejewo
  77,84
  Województwo
  92,41
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Perlejewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Perlejewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Perlejewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Perlejewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Perlejewie (-)
  Publiczna
  85 657-85-05
  85 657-85-05
  Perlejewo 45
  17-322 Perlejewo
  1117923
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 14,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Perlejewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Perlejewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Perlejewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Perlejewo - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Perlejewo działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 8 169 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 10 647 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5


 • Kluby sportowe w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Perlejewo działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 15 członków. Zarejestrowano 36 ćwiczących (mężczyźni: 34, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 34, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Perlejewo w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Perlejewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Perlejewo i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 20 wypadków drogowych w gminie Perlejewo odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 788,0 wypadków (więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 197,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Perlejewo znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siemiatyckiego.

  Powiat siemiatycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Perlejewo
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 30 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 28 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Perlejewo w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 788,02 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  788,0
  Podlaskie
  733,0
  Cała Polska
  1 100,9
 • 197,01 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • gm. Perlejewo
  197,0
  woj. podlaskie
  129,1
  Cały kraj
  104,4
 • 1 182,03 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • gm. Perlejewo
  1 182,0
  Województwo
  870,2
  Cała Polska
  1 327,3
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Gmina Perlejewo
  25,0
  woj. podlaskie
  17,6
  Cała Polska
  9,5
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  150,0
  woj. podlaskie
  118,7
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Perlejewo w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 440,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  440,9 km
  Województwo
  409,4 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 18,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Perlejewo
  18,5 km
  Województwo
  7,2 km
  Cały kraj
  5,2 km