Gmina Perlejewo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Perlejewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Perlejewo to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu siemiatyckiego. Gmina Perlejewo ma 2 726 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,3% powierzchni powiatu.
 • 2 726 Liczba mieszkańców
 • 106,5 km² Powierzchnia
 • 27 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BSI Tablice rejestracyjne
 • Jakub Krzysztof Wierzbicki Wójt gminy
Gmina Perlejewo na mapie
Identyfikatory
 • 22.562652.5688 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2010082
Herb gminy Perlejewo
Gmina Perlejewo herb

Gmina Perlejewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-322Poczta Perlejewo, ul. Perlejewo 10 A

Gmina Perlejewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Perlejewo)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Perlejewo
(85) 657-85-02
(85) 657-85-15
Perlejewo
17-322 Perlejewo
ZUS Inspektorat w Siemiatyczach (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ogrodowa 5
17-300 Siemiatycze

Gmina Perlejewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Perlejewo ma 2 726 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 17,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Perlejewo zawarli w 2019 roku 8 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,6% mieszkańców gminy Perlejewo jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Perlejewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,94 na 1000 mieszkańców gminy Perlejewo. W 2019 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,42 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 44,6% zgonów w gminie Perlejewo spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w gminie Perlejewo były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Perlejewo przypada 12.17 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 12 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Perlejewo -33. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  61,8% mieszkańców gminy Perlejewo jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 726 Liczba mieszkańców
 • 1 366 Kobiety
 • 1 360 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Perlejewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Perlejewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Perlejewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Perlejewo
  42,9 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Perlejewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Perlejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Perlejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Perlejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,5%
  Podlaskie
  29,5%
  Polska
  28,8%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 37,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,8%
  Podlaskie
  54,9%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  12,4%
  woj. podlaskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Perlejewo
  3,8%
  Województwo
  4,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Gmina
  0,6%
  Podlaskie
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Perlejewo w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Perlejewo
  2,9
  Podlaskie
  4,7
  Polska
  4,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina Perlejewo
  1,3
  Podlaskie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Perlejewo w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -3,9
  Podlaskie
  -1,0
  Cały kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Perlejewo w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Perlejewo w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Perlejewo w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Perlejewo w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,2%
  47,8%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,2
  Podlaskie
  9,6
  Cała Polska
  9,8
 • 31,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  31,2
  woj. podlaskie
  39,2
  Polska
  39,9
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 61 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 61
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 284 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 505 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Perlejewo
  3 387 g
  woj. podlaskie
  3 446 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 95 Waga 3500g - 3999g
 • 95
 • 98 Waga 3000g - 3499g
 • 98
 • 52 Waga 2500g - 2999g
 • 52
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,05 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Perlejewo
  1,05
  woj. podlaskie
  1,31
  Cała Polska
  1,38
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Perlejewo
  0,56
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • 0,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Perlejewo
  0,42
  Podlaskie
  0,72
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Perlejewo w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 34 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,2%
  61,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Perlejewo
  12,2
  Podlaskie
  10,6
  Cała Polska
  10,7
 • 178,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Perlejewo
  178,8
  woj. podlaskie
  110,2
  Cała Polska
  109,3
 • 11,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  11,6
  woj. podlaskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,9
  woj. podlaskie
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie siemiatyckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Perlejewo
  44,6%
  Województwo
  41,7%
  Cały kraj
  39,4%
 • 19,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,6%
  woj. podlaskie
  24,3%
  Polska
  26,5%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Perlejewo
  7,6%
  Podlaskie
  8,1%
  Polska
  6,6%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  11,3
  Cały kraj
  9,9
 • 70,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,0
  Polska
  70,4
 • 272,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  272,7
  Województwo
  257,9
  Kraj
  283,2
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  252,7
  Kraj
  261,3
 • 619,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 685,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 551,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  619,8
  Województwo
  442,2
  Cała Polska
  421,0
 • 62,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Perlejewo
  62,3
  woj. podlaskie
  42,5
  Cały kraj
  69,5
 • 22,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Perlejewo
  22,1
  Podlaskie
  28,0
  Cała Polska
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Perlejewo
  0,0
  woj. podlaskie
  8,8
  Polska
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Perlejewo
  0,0%
  Podlaskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 12 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -34 Saldo migracji
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -33 Saldo migracji wewnętrznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Perlejewo w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Perlejewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Perlejewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Perlejewo oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Perlejewo to 1 036 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 373 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Perlejewo to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Perlejewo to 95,00 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 77,12% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 70,08% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 65,64% mieszkań posiada łazienkę, 49,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siemiatyckiego.

  Powiat siemiatycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 036 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 372,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  372,90
  Województwo
  390,80
  Kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 100,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Perlejewo
  100,90 m2
  Województwo
  77,10 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 37,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Perlejewo
  37,60 m2
  woj. podlaskie
  30,10 m2
  Cały kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Perlejewo
  4,42
  Podlaskie
  4,02
  Polska
  3,82
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,68
  Województwo
  2,56
  Cały kraj
  2,59
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  Podlaskie
  0,64
  Kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Perlejewo
  0,37
  woj. podlaskie
  5,48
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Województwo
  4,00
  Cały kraj
  3,77
 • 1,83 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Perlejewo
  1,83
  Podlaskie
  21,92
  Kraj
  21,77
 • 95 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 95,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Perlejewo
  95,0 m2
  woj. podlaskie
  96,5 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,03 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Perlejewo
  0,03 m2
  Województwo
  0,53 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 77,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  77,12%
  woj. podlaskie
  93,36%
  Cały kraj
  96,93%
 • 70,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  70,08%
  woj. podlaskie
  89,03%
  Cały kraj
  93,92%
 • 65,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  65,64%
  Podlaskie
  87,06%
  Polska
  91,66%
 • 49,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  49,71%
  Województwo
  79,35%
  Kraj
  82,84%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  0,00%
  woj. podlaskie
  32,09%
  Cała Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Perlejewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Perlejewo na 1000 mieszkańców pracuje 32osób . 78,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 21,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Perlejewo wynosiło w 2020 roku 3,3% (3,7% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn).

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Perlejewo wynosiło 4 231,02 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Perlejewo 35 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 13 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -22.

  56,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Perlejewo pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,8% w przemyśle i budownictwie, a 9,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 32 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  32,0
  woj. podlaskie
  201,0
  Cały kraj
  255,0
 • 4,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,3% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • Gmina Perlejewo
  3,3%
  Podlaskie
  7,8%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Perlejewo w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Perlejewo w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Perlejewo w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 231 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 231 PLN
  Podlaskie
  4 576 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Perlejewo w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 35 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 13 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -22 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 56,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,8% Przemysł i budownictwo
 • 12,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,2% Pozostałe
 • 26,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Perlejewo w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 89 Pracujący ogółem
 • 70 Kobiety
 • 19 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Perlejewo w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Perlejewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  61,7
  Województwo
  65,1
  Cała Polska
  68,0
 • 36,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Perlejewo
  36,9
  Województwo
  36,2
  Cały kraj
  37,5
 • 148,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  148,8
  Podlaskie
  125,5
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Perlejewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Perlejewo w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 173 podmioty gospodarki narodowej, z czego 131 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 10 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (16) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (3) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (12) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (1) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2011 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Perlejewo najwięcej (2) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (171) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  8,7% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,4% (56) podmiotów, a 59,0% (102) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Perlejewo najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (33.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 173 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56 Przemysł i budownictwo
 • 102 Pozostała działalność
 • 10 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Perlejewo w 2020 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w gminie Perlejewo w 2020 roku
 • 131 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 171 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 171
 • 2 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2
 • 173 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 173
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 2 Spółki handlowe ogółem
 • 2
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 2 Spółki cywilne ogółem
 • 2
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 131 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 44 Budownictwo
 • 44
 • 23 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 23
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Perlejewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Perlejewo stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 35 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,89 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Perlejewo wynosi 90,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Perlejewo najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,77 (wykrywalność 90%) oraz przeciwko mieniu - 4,17 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,89 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,50 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Perlejewo.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Perlejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 35
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 11 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 11
 • 12,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  12,89
  woj. podlaskie
  14,95
  Cały kraj
  19,96
 • 7,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,77
  Województwo
  9,01
  Polska
  12,25
 • 1,50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,50
  Województwo
  2,99
  Polska
  5,17
 • 2,89 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Perlejewo
  2,89
  Podlaskie
  2,20
  Kraj
  1,73
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,41
  woj. podlaskie
  0,45
  Cała Polska
  0,37
 • 4,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,17
  Województwo
  6,26
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Perlejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  91%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Perlejewo
  90%
  Województwo
  75%
  Polska
  65%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  71%
  Podlaskie
  78%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Perlejewo
  100%
  Województwo
  91%
  Kraj
  87%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Perlejewo
  76%
  woj. podlaskie
  61%
  Kraj
  54%

Gmina Perlejewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Perlejewo wyniosła w 2019 roku 12,6 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.4% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Perlejewo - 26.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,7 mln złotych, czyli 21,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Perlejewo wyniosła w 2019 roku 16,6 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 41.2% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (20.1%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.4%). W budżecie gminy Perlejewo wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 255 złotych na mieszkańca (4,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,4 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Perlejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,5 mln

  3,4 tys(100%)

  10,2 mln

  3,4 tys(100%)

  8,7 mln

  2,9 tys(100%)

  13,1 mln

  4,4 tys(100%)

  8,6 mln

  2,9 tys(100%)

  9,7 mln

  3,4 tys(100%)

  12,0 mln

  4,2 tys(100%)

  12,6 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,5 mln

  1,5 tys(43.2%)

  3,5 mln

  1,2 tys(34.2%)

  3,6 mln

  1,2 tys(40.7%)

  3,3 mln

  1,1 tys(25.5%)

  3,2 mln

  1,1 tys(36.8%)

  3,1 mln

  1,1 tys(32.1%)

  3,2 mln

  1,1 tys(26.8%)

  3,4 mln

  1,2 tys(26.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  779,8 tys

  257(7.4%)

  1,4 mln

  477(14%)

  376,1 tys

  127(4.3%)

  205,6 tys

  69,6(1.6%)

  175,7 tys

  60,6(2.1%)

  835,2 tys

  291(8.6%)

  773,4 tys

  274(6.4%)

  1,7 mln

  618(13.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  363(10.5%)

  1,2 mln

  397(11.7%)

  1,3 mln

  442(14.9%)

  1,1 mln

  372(8.4%)

  1,1 mln

  384(13%)

  1,2 mln

  429(12.6%)

  1,3 mln

  475(11.2%)

  1,5 mln

  538(11.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  126,5 tys

  41,7(1.2%)

  124,9 tys

  41,7(1.2%)

  112,7 tys

  38,1(1.3%)

  100,7 tys

  34,1(0.8%)

  101,5 tys

  35,0(1.2%)

  107,5 tys

  37,5(1.1%)

  250,9 tys

  89,0(2.1%)

  949,6 tys

  342(7.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  669,8 tys

  221(6.4%)

  750,1 tys

  251(7.3%)

  515,6 tys

  175(5.9%)

  529,2 tys

  179(4.1%)

  607,8 tys

  210(7.1%)

  617,7 tys

  216(6.3%)

  571,4 tys

  203(4.8%)

  824,6 tys

  297(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  952,5 tys

  314(9.1%)

  247,3 tys

  82,6(2.4%)

  505,8 tys

  171(5.8%)

  305,4 tys

  103(2.3%)

  287,1 tys

  99,0(3.4%)

  315,7 tys

  110(3.2%)

  2,5 mln

  879(20.6%)

  555,3 tys

  200(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  373(10.8%)

  1,2 mln

  385(11.3%)

  1,1 mln

  373(12.6%)

  1,1 mln

  358(8.1%)

  2,7 mln

  923(31.3%)

  261,5 tys

  91,2(2.7%)

  304,6 tys

  108(2.5%)

  367,7 tys

  132(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  78,0 tys

  25,7(0.7%)

  83,0 tys

  27,7(0.8%)

  84,4 tys

  28,6(1%)

  89,0 tys

  30,1(0.7%)

  90,0 tys

  31,0(1.1%)

  90,7 tys

  31,7(0.9%)

  42,6 tys

  15,1(0.4%)

  239,2 tys

  86,1(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  599,0 tys

  197(5.7%)

  800,7 tys

  267(7.8%)

  832,8 tys

  282(9.5%)

  636,7 tys

  216(4.9%)

  188,6 tys

  65,0(2.2%)

  142,5 tys

  49,7(1.5%)

  133,7 tys

  47,4(1.1%)

  145,1 tys

  52,2(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  49,2 tys

  16,2(0.5%)

  50,1 tys

  16,7(0.5%)

  51,1 tys

  17,3(0.6%)

  44,1 tys

  14,9(0.3%)

  51,0 tys

  17,6(0.6%)

  115,9 tys

  40,4(1.2%)

  56,1 tys

  19,9(0.5%)

  69,7 tys

  25,1(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  56,7 tys

  18,7(0.5%)

  85,5 tys

  28,6(0.8%)

  70,7 tys

  23,9(0.8%)

  43,9 tys

  14,9(0.3%)

  38,5 tys

  13,3(0.5%)

  38,0 tys

  13,3(0.4%)

  34,3 tys

  12,1(0.3%)

  56,4 tys

  20,3(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  540

  0,2(0%)

  543

  0,2(0%)

  35,2 tys

  11,9(0.4%)

  42,0 tys

  14,2(0.3%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  645

  0,2(0%)

  50,1 tys

  17,8(0.4%)

  39,5 tys

  14,2(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  925

  0,3(0%)

  60,5 tys

  20,5(0.7%)

  5,5 mln

  1,9 tys(42.2%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  3,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  301,9 tys

  99,4(2.9%)

  25,3 tys

  8,5(0.2%)

  85,7 tys

  29,0(1%)

  43,6 tys

  14,8(0.3%)

  39,2 tys

  13,5(0.5%)

  37,3 tys

  13,0(0.4%)

  12,6 tys

  4,5(0.1%)

  7,7 tys

  2,8(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  24,9 tys

  8,2(0.2%)

  14,9 tys

  5,0(0.1%)

  27,0 tys

  9,1(0.3%)

  20,2 tys

  6,8(0.2%)

  22,7 tys

  7,8(0.3%)

  18,1 tys

  6,3(0.2%)

  11,8 tys

  4,2(0.1%)

  4,5 tys

  1,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  1,7(0%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  4,5 tys

  1,5(0%)

  5,5 tys

  1,9(0.1%)

  5,5 tys

  1,9(0.1%)

  62,8 tys

  22,3(0.5%)

  4,0 tys

  1,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  83,6 tys

  27,5(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  501

  0,2(0%)

  757,5 tys

  253(7.4%)

  4,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Perlejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Perlejewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,7 mln

  3,5 tys(100%)

  10,2 mln

  3,4 tys(100%)

  9,0 mln

  3,0 tys(100%)

  11,9 mln

  4,0 tys(100%)

  10,5 mln

  3,6 tys(100%)

  10,2 mln

  3,6 tys(100%)

  11,9 mln

  4,2 tys(100%)

  16,6 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,6 mln

  1,5 tys(43.2%)

  4,5 mln

  1,5 tys(43.6%)

  4,0 mln

  1,4 tys(44.6%)

  3,9 mln

  1,3 tys(32.4%)

  4,1 mln

  1,4 tys(38.9%)

  4,2 mln

  1,5 tys(41.6%)

  4,7 mln

  1,7 tys(39.1%)

  4,9 mln

  1,8 tys(29.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  874,6 tys

  292(8.5%)

  65,5 tys

  22,2(0.7%)

  60,0 tys

  20,3(0.5%)

  49,7 tys

  17,1(0.5%)

  65,0 tys

  22,7(0.6%)

  423,3 tys

  150(3.5%)

  3,3 mln

  1,2 tys(20.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  1,8 mln

  603(17.1%)

  2,2 mln

  747(21.8%)

  2,4 mln

  819(26.9%)

  2,2 mln

  729(18.1%)

  1,7 mln

  593(16.4%)

  1,9 mln

  652(18.4%)

  1,9 mln

  664(15.7%)

  2,1 mln

  742(12.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  483,8 tys

  159(4.5%)

  397,6 tys

  133(3.9%)

  143,4 tys

  48,6(1.6%)

  213,1 tys

  72,2(1.8%)

  168,1 tys

  58,0(1.6%)

  158,2 tys

  55,2(1.6%)

  985,8 tys

  350(8.3%)

  1,4 mln

  522(8.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  954,1 tys

  314(8.9%)

  514,0 tys

  172(5%)

  636,7 tys

  216(7.1%)

  535,1 tys

  181(4.5%)

  593,2 tys

  205(5.7%)

  615,9 tys

  215(6%)

  580,4 tys

  206(4.9%)

  824,6 tys

  297(5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,9 tys

  9,9(0.2%)

  614,3 tys

  221(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,0 mln

  339(9.6%)

  1,0 mln

  347(10.1%)

  983,9 tys

  333(10.9%)

  915,1 tys

  310(7.7%)

  2,5 mln

  870(24.1%)

  134,6 tys

  47,0(1.3%)

  167,3 tys

  59,4(1.4%)

  332,9 tys

  120(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  13,1 tys

  4,3(0.1%)

  11,7 tys

  3,9(0.1%)

  39,5 tys

  13,4(0.4%)

  149,3 tys

  50,6(1.3%)

  123,1 tys

  42,5(1.2%)

  101,7 tys

  35,5(1%)

  129,2 tys

  45,8(1.1%)

  99,0 tys

  35,7(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  112,4 tys

  37,0(1%)

  90,0 tys

  30,1(0.9%)

  83,6 tys

  28,3(0.9%)

  69,6 tys

  23,6(0.6%)

  39,9 tys

  13,8(0.4%)

  73,6 tys

  25,7(0.7%)

  48,7 tys

  17,3(0.4%)

  94,8 tys

  34,1(0.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  421(11.9%)

  161,6 tys

  54,0(1.6%)

  294,7 tys

  99,8(3.3%)

  107,7 tys

  36,5(0.9%)

  87,3 tys

  30,1(0.8%)

  98,9 tys

  34,5(1%)

  76,6 tys

  27,2(0.6%)

  69,4 tys

  25,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  46,8 tys

  15,4(0.4%)

  71,2 tys

  23,8(0.7%)

  58,8 tys

  19,9(0.7%)

  36,3 tys

  12,3(0.3%)

  31,0 tys

  10,7(0.3%)

  30,0 tys

  10,5(0.3%)

  32,0 tys

  11,4(0.3%)

  45,1 tys

  16,2(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  540

  0,2(0%)

  543

  0,2(0%)

  35,2 tys

  11,9(0.4%)

  42,0 tys

  14,2(0.4%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  645

  0,2(0%)

  55,4 tys

  19,6(0.5%)

  39,5 tys

  14,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,4 tys

  0,8(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  12,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  73,3 tys

  24,1(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  38,2 tys

  12,6(0.4%)

  34,8 tys

  11,6(0.3%)

  28,7 tys

  9,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  338,6 tys

  113(3.3%)

  138,9 tys

  47,0(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  232,3 tys

  76,5(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,7 tys

  10,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,4 tys

  17,4(0.6%)

  3,7 mln

  1,3 tys(31.4%)

  1,1 mln

  368(10.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Perlejewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 598 mieszkańców gminy Perlejewo jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 287 kobiet oraz 311 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 16,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,6% mieszkańców gminy Perlejewo, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 32,8% podstawowym ukończonym. 5,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Perlejewo mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Perlejewo największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,5%) oraz średnie zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (33,1%) oraz zasadnicze zawodowe (23,1%).

  14,2% mieszkańców gminy Perlejewo w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,6% wśród dziewczynek i 14,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 625 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w gminie Perlejewo placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 147 uczniów (67 kobiet oraz 80 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Perlejewo placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 212 uczniów (109 kobiet oraz 103 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,7% ludności (20,2% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 72,41.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (19,5% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,8% mieszkańców gminy Perlejewo w wieku potencjalnej nauki (35,5% kobiet i 30,2% mężczyzn).

 • 10,5% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Perlejewo
  10,5%
  Podlaskie
  17,5%
  Polska
  17,9%
 • 12,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,0%
  woj. podlaskie
  32,9%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • gm. Perlejewo
  2,2%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,7%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Perlejewo
  16,1%
  Województwo
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Perlejewo
  17,6%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Polska
  22,9%
 • 12,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  Podlaskie
  5,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 32,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  32,8%
  woj. podlaskie
  23,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 32,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 33,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 5,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  5,3%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 6,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 625 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Perlejewo
  625,0
  woj. podlaskie
  855,0
  Kraj
  873,0
 • 2,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  2,56
  Podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Perlejewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 13 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 12 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,0%
  48,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 15 4 lata
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 8 4 lata
 • 8
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 7 4 lata
 • 7
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Perlejewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Perlejewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Perlejewie (-)
  Publiczny
  85 657-85-05
  85 657-85-05
  Perlejewo 8
  17-322 Perlejewo
  1191
 • Szkoły podstawowe w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Perlejewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 147 Uczniowie
 • 67 Kobiety
  (uczniowie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci 2016
 • 16 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Perlejewo
  14,7
  woj. podlaskie
  17,1
  Kraj
  17,3
 •  
 • 16,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 177 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 147 angielski
 • 30 rosyjski
 • 70 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 70 inny
 •  
 • 72,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  72,41
  Województwo
  93,75
  Cały kraj
  95,46
 • 72,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Perlejewo
  72,41
  woj. podlaskie
  92,55
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Perlejewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Perlejewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Perlejewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Perlejewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Perlejewie (-)
  Publiczna
  85 657-85-05
  85 657-85-05
  Perlejewo 45
  17-322 Perlejewo
  1117923
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 14,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 35,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Perlejewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Perlejewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Perlejewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Perlejewo - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Perlejewo działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 619 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 10 647 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Perlejewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Perlejewo działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 15 członków. Zarejestrowano 36 ćwiczących (mężczyźni: 34, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 34, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Perlejewo w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Perlejewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Perlejewo i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 18 wypadków drogowych w gminie Perlejewo odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 27 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 660,3 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 183,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w gminie Perlejewo znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siemiatyckiego.

  Powiat siemiatycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Perlejewo
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 27 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 25 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Perlejewo w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 660,31 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Perlejewo
  660,3
  woj. podlaskie
  649,0
  Polska
  971,2
 • 183,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Perlejewo
  183,4
  Województwo
  113,2
  Polska
  92,2
 • 990,46 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  990,5
  Podlaskie
  776,4
  Cała Polska
  1 176,3
 • 27,78 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Perlejewo
  27,8
  woj. podlaskie
  17,4
  Cały kraj
  9,5
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Perlejewo
  150,0
  Województwo
  119,6
  Cała Polska
  121,1