Gmina Ożarowice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Ożarowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Ożarowice to gmina wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu tarnogórskiego. Gmina Ożarowice ma 5 795 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,1% powierzchni powiatu.
  • 5 795 Liczba mieszkańców
  • 45,9 km² Powierzchnia
  • 125 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 32 Numer kierunkowy
  • STA Tablice rejestracyjne
  • Grzegorz Jacek Czapla Wójt gminy
Gmina Ożarowice na mapie
Identyfikatory
  • 19.050350.4730 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 2413062
Herb gminy Ożarowice
Gmina Ożarowice herb

Gmina Ożarowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-624Poczta Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 17
42-625Poczta Tąpkowice, ul. Dworcowa 15

Gmina Ożarowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Ożarowice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Ożarowice
(32) 393-28-60 112
(32) 284-50-24
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice
ZUS Inspektorat w Tarnowskich Górach (podlega pod: ZUS Oddział w Zabrzu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Górnicza 4/8
42-600 Tarnowskie Góry

Gmina Ożarowice - Wsie należące do gminy

  • Mapa wsi gminy Ożarowice

Gmina Ożarowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Gmina Ożarowice ma 5 795 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 8,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Ożarowice zawarli w 2019 roku 23 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    27,2% mieszkańców gminy Ożarowice jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Ożarowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,97 na 1000 mieszkańców gminy Ożarowice. W 2019 roku urodziło się 50 dzieci, w tym 68,0% dziewczynek i 32,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 306 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2018 roku 43,3% zgonów w gminie Ożarowice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w gminie Ożarowice były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Ożarowice przypada 12.6 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

    W 2019 roku zarejestrowano 79 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 52 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Ożarowice 27. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

    61,3% mieszkańców gminy Ożarowice jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 5 795 Liczba mieszkańców
  • 2 994 Kobiety
  • 2 801 Mężczyźni
  • 51,7%
    48,3%
  • 107 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
  • 94 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Ożarowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Ożarowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Ożarowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 41,8 latŚredni wiek mieszkańców
  • Gmina Ożarowice
    41,8 lat
    woj. śląskie
    42,9 lat
    Cały kraj
    41,9 lat
  • 42,7 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 40,8 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Ożarowice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Ożarowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Ożarowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Ożarowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 27,2% Kawalerowie/Panny
  • gm. Ożarowice
    27,2%
    woj. śląskie
    27,1%
    Cały kraj
    28,8%
  • 22,6% Kobiety
    (Panny)
  • 32,0% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 58,7%Żonaci/Zamężne
  • Tutaj
    58,7%
    śląskie
    57,5%
    Cała Polska
    55,8%
  • 57,2% Kobiety
    (Zamężne)
  • 60,3% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,3% Wdowcy/Wdowy
  • Gmina
    9,4%
    woj. śląskie
    9,8%
    Kraj
    9,6%
  • 15,0% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,4% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Gmina
    3,7%
    Województwo
    5,1%
    Kraj
    5,0%
  • 4,2% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 3,2% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 1,0% Nieustalone
  • Gmina Ożarowice
    1,0%
    Województwo
    0,4%
    Cały kraj
    0,8%
  • 1,1% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,9% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Ożarowice w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
  • Gmina
    4,0
    Województwo
    4,7
    Polska
    4,8
  • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
  • Gmina
    1,4
    woj. śląskie
    1,8
    Cała Polska
    1,7
  • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2019
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Ożarowice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • -23 Przyrost naturalny w roku 2019
  • -2 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -21 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -3,97 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Tutaj
    -4,0
    śląskie
    -2,5
    Kraj
    -0,9
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Ożarowice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Ożarowice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Ożarowice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Ożarowice w roku 2019
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 50 Urodzenia żywe
  • 34 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 16 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 68,0%
    32,0%
  • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Gmina Ożarowice
    8,6
    woj. śląskie
    9,0
    Cały kraj
    9,8
  • 38,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Gmina Ożarowice
    38,2
    woj. śląskie
    39,5
    Kraj
    41,8
  • 6.35 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 6.35
  • 38.69 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 38.69
  • 96.29 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 96.29
  • 81.74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 81.74
  • 36.62 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 36.62
  • 5.24 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 5.24
  • 0.2 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 0.2
  • 3 306 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 222 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 390 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • gm. Ożarowice
    3 306 g
    Województwo
    3 311 g
    Polska
    3 368 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 10 Waga 4500g - 4999g
  • 10
  • 72 Waga 4000g - 4499g
  • 72
  • 351 Waga 3500g - 3999g
  • 351
  • 513 Waga 3000g - 3499g
  • 513
  • 209 Waga 2500g - 2999g
  • 209
  • 47 Waga 2000g - 2499g
  • 47
  • 16 Waga 1500g - 1999g
  • 16
  • 6 Waga 1000g - 1499g
  • 6
  • 1 Waga 600g - 999g
  • 1
  • 1 Waga poniżej 600g
  • 1
  • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Gmina Ożarowice
    1,32
    śląskie
    1,36
    Kraj
    1,42
  • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • gm. Ożarowice
    0,65
    Województwo
    0,66
    Kraj
    0,69
  • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Gmina
    0,84
    Województwo
    0,78
    Cała Polska
    0,92
  • Statystyki zgonów w gminie Ożarowice w roku 2019
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 73 Zgony
  • 36 Kobiety
    (Zgony)
  • 37 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 49,3%
    50,7%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 12,6 Zgony na 1000 ludności
  • Gmina
    12,6
    woj. śląskie
    11,4
    Kraj
    10,7
  • 118,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • gm. Ożarowice
    118,9
    woj. śląskie
    127,8
    Cała Polska
    109,3
  • 4,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina
    4,9
    śląskie
    4,6
    Cały kraj
    3,8
  • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • gm. Ożarowice
    2,7
    Województwo
    3,5
    Cała Polska
    3,1
  • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. śląskie
    0,7
    Kraj
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnogórskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 43,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Gmina
    43,3%
    śląskie
    42,8%
    Kraj
    40,5%
  • 27,5% Zgony spowodowane nowotworami
  • Gmina Ożarowice
    27,5%
    Województwo
    27,5%
    Kraj
    26,4%
  • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Gmina
    4,2%
    Województwo
    4,9%
    Kraj
    6,7%
  • 10,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • woj. śląskie
    10,0
    Polska
    9,8
  • 80,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • śląskie
    80,8
    Cały kraj
    72,2
  • 292,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Gmina Ożarowice
    292,5
    śląskie
    315,8
    Kraj
    284,5
  • 284,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • woj. śląskie
    284,2
    Cała Polska
    263,9
  • 460,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 466,2 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 454,1 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    460,3
    Województwo
    492,0
    Cały kraj
    437,2
  • 71,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 31,7 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 111,8 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    71,9
    śląskie
    78,9
    Cała Polska
    71,0
  • 37,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    37,7
    Województwo
    38,9
    Polska
    34,8
  • 5,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    5,6
    woj. śląskie
    8,5
    Kraj
    8,0
  • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • gm. Ożarowice
    0,6%
    śląskie
    0,8%
    Cała Polska
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 79 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 38 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 41 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 2 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 2 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 52 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 30 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 22 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 29 Saldo migracji
  • 8 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 21 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 27 Saldo migracji wewnętrznych
  • 8 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 19 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 2 Saldo migracji zagranicznych
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 2 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Ożarowice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 14,5% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 14,9% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 65,3% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 69,7% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 20,1% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 15,5% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Ożarowice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ożarowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • W 2019 roku w gminie Ożarowice oddano do użytku 29 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Ożarowice to 1 792 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 309 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2017 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Ożarowice to 5,79 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Ożarowice to 129,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,11% mieszkań posiada łazienkę, 80,75% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,02% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 1 792 Liczba nieruchomości w 2019 roku
  • 309,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    309,30
    śląskie
    391,20
    Polska
    380,50
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
  • 113,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Gmina
    113,80 m2
    śląskie
    71,30 m2
    Kraj
    74,20 m2
  • 35,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Tutaj
    35,20 m2
    Województwo
    27,90 m2
    Cała Polska
    28,20 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
  • 5,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Gmina Ożarowice
    5,11
    woj. śląskie
    3,77
    Cały kraj
    3,82
  • 3,23 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • gm. Ożarowice
    3,23
    Województwo
    2,56
    Kraj
    2,63
  • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Gmina
    0,63
    woj. śląskie
    0,68
    Kraj
    0,69
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 29 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
  • 5,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
  • Gmina
    5,00
    śląskie
    3,10
    Kraj
    5,40
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 16 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 168 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
  • 5,79 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
  • Gmina
    5,79
    woj. śląskie
    4,34
    Cała Polska
    3,78
  • 28,99 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
  • gm. Ożarowice
    28,99
    śląskie
    13,42
    Polska
    20,42
  • 3 741 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
  • 129,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
  • Tutaj
    129,0 m2
    śląskie
    107,3 m2
    Kraj
    88,6 m2
  • 0,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
  • Tutaj
    0,65 m2
    Województwo
    0,33 m2
    Cały kraj
    0,48 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 96,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • gm. Ożarowice
    96,09%
    śląskie
    98,79%
    Cały kraj
    96,88%
  • 91,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Gmina Ożarowice
    91,80%
    śląskie
    95,53%
    Kraj
    93,83%
  • 88,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Gmina
    88,11%
    woj. śląskie
    93,93%
    Cała Polska
    91,54%
  • 80,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Tutaj
    80,75%
    śląskie
    82,09%
    Kraj
    82,60%
  • 55,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Gmina
    55,02%
    Województwo
    64,64%
    Polska
    55,52%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Ożarowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • W gminie Ożarowice na 1000 mieszkańców pracuje 642 osób . 40,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,5% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Ożarowice wynosiło w 2019 roku 4,1% (4,1% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn).

    W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Ożarowice wynosiło 4 364,71 PLN, co odpowiada 90.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Ożarowice 794 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 760 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -34.

    6,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Ożarowice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,1% w przemyśle i budownictwie, a 29,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 642 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • gm. Ożarowice
    642,0
    śląskie
    275,0
    Kraj
    251,0
  • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 6,3% Kobiety
  • 3,9% Mężczyźni
  • gm. Ożarowice
    4,1%
    woj. śląskie
    3,6%
    Polska
    5,2%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Ożarowice w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Ożarowice w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Ożarowice w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 4 365 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Gmina Ożarowice
    4 365 PLN
    Województwo
    4 825 PLN
    Cały kraj
    4 835 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Ożarowice w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 794 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 760 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -34 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 6,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 5,9% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 6,1% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 34,1% Przemysł i budownictwo
  • 20,5% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 45,9% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 29,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 25,8% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 33,1% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 2,5% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 1,4% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 28,4% Pozostałe
  • 45,2% Kobiety
    (pozostałe)
  • 13,6% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Ożarowice w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 3 722 Pracujący ogółem
  • 1 509 Kobiety
  • 2 213 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Ożarowice w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 17,2% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 17,6% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 61,3% W wieku produkcyjnym
  • 55,9% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 67,0% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
  • 26,9% Kobiety
    (59+ lat)
  • 15,5% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Ożarowice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 63,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina Ożarowice
    63,2
    woj. śląskie
    67,7
    Kraj
    66,7
  • 34,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina
    34,8
    Województwo
    39,0
    Cała Polska
    36,5
  • 122,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • gm. Ożarowice
    122,7
    śląskie
    136,0
    Cały kraj
    121,0
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 64,2% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 57,1% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 35,8% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 42,9% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Ożarowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • W gminie Ożarowice w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 714 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 553 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 52 nowe podmioty, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (62) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (35) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (52) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (20) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Ożarowice najwięcej (45) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (685) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    1,1% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,6% (126) podmiotów, a 81,2% (580) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Ożarowice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.5%) oraz Transport i gospodarka magazynowa (23.5%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 714 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 126 Przemysł i budownictwo
  • 580 Pozostała działalność
  • 52 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Ożarowice w 2019 roku
  • 30 Podmioty wyrejestrowane w gminie Ożarowice w 2019 roku
  • 553 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 685 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 685
  • 24 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 24
  • 5Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 5
  • 714 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 714
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 59 Spółki handlowe ogółem
  • 59
  • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 1
  • 45  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 45
  • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 1
  • 43 Spółki cywilne ogółem
  • 43
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 553 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 152 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 152
  • 130 Transport i gospodarka magazynowa
  • 130
  • 55 Budownictwo
  • 55
  • 44 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 44
  • 41 Przetwórstwo przemysłowe
  • 41
  • 30 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 30
  • 26 Pozostała działalność
  • 26
  • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 14
  • 14 Informacja i komunikacja
  • 14
  • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 10
  • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 9
  • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 8
  • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 7
  • 7 Edukacja
  • 7
  • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 4
  • 1 Górnictwo i wydobywanie
  • 1
  • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ożarowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • W 2019 roku w gminie Ożarowice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 109 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,80 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Ożarowice wynosi 70,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Ożarowice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,80 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 8,10 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,68 (78%), drogowe - 1,69 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (83%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Ożarowice.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Ożarowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 109 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 109
  • 68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 68
  • 27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 27
  • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 10
  • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 3
  • 47 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 47
  • 18,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    18,80
    woj. śląskie
    24,06
    Cały kraj
    20,75
  • 11,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    11,80
    śląskie
    14,76
    Cały kraj
    13,21
  • 4,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    4,68
    woj. śląskie
    6,68
    Polska
    4,88
  • 1,69 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    1,69
    śląskie
    1,68
    Cała Polska
    1,86
  • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    0,44
    Województwo
    0,55
    Cały kraj
    0,43
  • 8,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • gm. Ożarowice
    8,10
    śląskie
    11,59
    Polska
    9,85
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Ożarowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Gmina
    70%
    śląskie
    77%
    Cała Polska
    73%
  • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Gmina Ożarowice
    62%
    śląskie
    69%
    Cały kraj
    65%
  • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Gmina
    78%
    śląskie
    87%
    Cały kraj
    82%
  • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Tutaj
    98%
    śląskie
    99%
    Cała Polska
    99%
  • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Gmina Ożarowice
    84%
    Województwo
    83%
    Kraj
    86%
  • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • gm. Ożarowice
    42%
    woj. śląskie
    61%
    Kraj
    53%

Gmina Ożarowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Suma wydatków z budżetu gminy Ożarowice wyniosła w 2018 roku 30,3 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.1% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Ożarowice - 29.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 18,1% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Ożarowice wyniosła w 2018 roku 30,7 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.5% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (53.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.4%). W budżecie gminy Ożarowice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (25,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 64,3 złotych na mieszkańca (1,2%).
  • Wydatki budżetu w gminie Ożarowice według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Ożarowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Ożarowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Ożarowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    21,7 mln

    3,9 tys(100%)

    18,6 mln

    3,3 tys(100%)

    64,3 mln

    11,5 tys(100%)

    62,9 mln

    11,2 tys(100%)

    35,7 mln

    6,3 tys(100%)

    23,8 mln

    4,2 tys(100%)

    28,5 mln

    5,0 tys(100%)

    30,3 mln

    5,3 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    5,9 mln

    1,1 tys(27.1%)

    6,4 mln

    1,1 tys(34.4%)

    11,4 mln

    2,0 tys(17.7%)

    10,7 mln

    1,9 tys(17.1%)

    8,3 mln

    1,4 tys(23.1%)

    8,1 mln

    1,4 tys(33.9%)

    9,8 mln

    1,7 tys(34.4%)

    8,8 mln

    1,5 tys(29.1%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    2,2 mln

    394(10.1%)

    2,3 mln

    413(12.4%)

    2,5 mln

    437(3.8%)

    2,3 mln

    414(3.7%)

    2,5 mln

    439(7%)

    2,7 mln

    476(11.5%)

    3,5 mln

    607(12.2%)

    4,1 mln

    707(13.5%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    2,5 mln

    451(11.6%)

    617,9 tys

    110(3.3%)

    819,3 tys

    146(1.3%)

    1,3 mln

    236(2.1%)

    1,5 mln

    263(4.2%)

    1,5 mln

    269(6.5%)

    1,4 mln

    246(4.9%)

    3,1 mln

    538(10.3%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    5,3 mln

    951(24.4%)

    2,4 mln

    427(12.8%)

    7,4 mln

    1,3 tys(11.5%)

    11,5 mln

    2,0 tys(18.3%)

    1,9 mln

    326(5.2%)

    2,2 mln

    379(9.1%)

    2,3 mln

    404(8.1%)

    2,4 mln

    406(7.8%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    1,1 mln

    192(4.9%)

    853,8 tys

    153(4.6%)

    2,4 mln

    418(3.7%)

    3,9 mln

    691(6.2%)

    3,1 mln

    543(8.7%)

    1,2 mln

    209(5%)

    1,4 mln

    241(4.8%)

    1,8 mln

    311(5.9%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    1,9 mln

    348(8.9%)

    370,1 tys

    66,1(2%)

    1,5 mln

    270(2.4%)

    2,9 mln

    510(4.6%)

    1,8 mln

    317(5.1%)

    435,6 tys

    76,0(1.8%)

    1,1 mln

    186(3.7%)

    1,5 mln

    260(5%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    105,0 tys

    18,9(0.5%)

    886,6 tys

    158(4.8%)

    2,3 mln

    408(3.6%)

    211,7 tys

    37,4(0.3%)

    2,6 mln

    454(7.2%)

    218,6 tys

    38,2(0.9%)

    231,4 tys

    40,5(0.8%)

    1,0 mln

    175(3.3%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    1,4 mln

    246(6.3%)

    1,4 mln

    259(7.8%)

    1,5 mln

    272(2.4%)

    1,4 mln

    255(2.3%)

    1,5 mln

    265(4.2%)

    4,1 mln

    718(17.3%)

    676,9 tys

    118(2.4%)

    774,4 tys

    134(2.6%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    245,6 tys

    44,1(1.1%)

    810,4 tys

    145(4.3%)

    913,5 tys

    162(1.4%)

    556,7 tys

    98,5(0.9%)

    802,8 tys

    141(2.2%)

    1,4 mln

    251(6.1%)

    2,4 mln

    412(8.3%)

    630,8 tys

    109(2.1%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    118,8 tys

    21,3(0.5%)

    150,2 tys

    26,8(0.8%)

    107,1 tys

    19,0(0.2%)

    325,2 tys

    57,5(0.5%)

    611,6 tys

    107(1.7%)

    537,6 tys

    93,8(2.3%)

    492,4 tys

    86,2(1.7%)

    448,0 tys

    77,3(1.5%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    329,3 tys

    59,2(1.5%)

    1,7 mln

    312(9.4%)

    32,8 mln

    5,8 tys(51%)

    25,9 mln

    4,6 tys(41.2%)

    9,2 mln

    1,6 tys(25.7%)

    400,3 tys

    69,9(1.7%)

    98,6 tys

    17,3(0.3%)

    415,0 tys

    71,6(1.4%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    80,4 tys

    14,4(0.4%)

    30,3 tys

    5,4(0.2%)

    118,9 tys

    21,1(0.2%)

    198,9 tys

    35,2(0.3%)

    390,2 tys

    68,4(1.1%)

    320,4 tys

    55,9(1.3%)

    312,2 tys

    54,6(1.1%)

    268,6 tys

    46,4(0.9%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    178,8 tys

    32,1(0.8%)

    344,8 tys

    61,6(1.9%)

    377,8 tys

    67,2(0.6%)

    202,9 tys

    35,9(0.3%)

    432,5 tys

    75,8(1.2%)

    201,5 tys

    35,2(0.8%)

    278,7 tys

    48,8(1%)

    208,5 tys

    36,0(0.7%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    113,9 tys

    20,5(0.5%)

    123,9 tys

    22,1(0.7%)

    171,4 tys

    30,5(0.3%)

    146,2 tys

    25,8(0.2%)

    146,1 tys

    25,6(0.4%)

    151,5 tys

    26,4(0.6%)

    199,2 tys

    34,9(0.7%)

    200,0 tys

    34,5(0.7%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    40,9 tys

    7,3(0.2%)

    9,2 tys

    1,6(0%)

    13,0 tys

    2,3(0%)

    8,6 tys

    1,5(0%)

    23,5 tys

    4,1(0.1%)

    61,1 tys

    10,7(0.3%)

    42,2 tys

    7,4(0.1%)

    110,7 tys

    19,1(0.4%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    17,6 tys

    3,2(0.1%)

    3,1 tys

    0,6(0%)

    2,9 tys

    0,5(0%)

    38,8 tys

    6,9(0.1%)

    43,0 tys

    7,5(0.1%)

    12,0 tys

    2,1(0.1%)

    4,7 tys

    0,8(0%)

    55,1 tys

    9,5(0.2%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    160,0 tys

    28,8(0.7%)

    120,8 tys

    21,6(0.6%)

    46,4 tys

    8,2(0.1%)

    1,1 mln

    200(1.8%)

    964,0 tys

    169(2.7%)

    186,9 tys

    32,6(0.8%)

    47,4 tys

    8,3(0.2%)

    37,0 tys

    6,4(0.1%)

    Handel

    [Dział 500]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    2,3 tys

    0,4(0%)

    3,6 tys

    0,6(0%)

    4,3 tys

    0,7(0%)

    4,4 tys

    0,8(0%)

    4,3 tys

    0,7(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    300

    0,1(0%)

    600

    0,1(0%)

    300

    0,1(0%)

    300

    0,1(0%)

    300

    0,1(0%)

    295

    0,1(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    49,0 tys

    8,8(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Ożarowice według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Ożarowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Ożarowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Ożarowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    22,3 mln

    4,0 tys(100%)

    24,2 mln

    4,3 tys(100%)

    58,2 mln

    10,4 tys(100%)

    45,4 mln

    8,1 tys(100%)

    35,8 mln

    6,3 tys(100%)

    26,9 mln

    4,7 tys(100%)

    30,7 mln

    5,4 tys(100%)

    30,7 mln

    5,3 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    10,7 mln

    1,9 tys(48.1%)

    11,7 mln

    2,1 tys(48.5%)

    13,1 mln

    2,3 tys(22.6%)

    13,9 mln

    2,5 tys(30.6%)

    14,0 mln

    2,5 tys(39.1%)

    14,4 mln

    2,5 tys(53.3%)

    15,4 mln

    2,7 tys(50.1%)

    16,5 mln

    2,9 tys(53.8%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    3,9 mln

    702(17.5%)

    4,2 mln

    750(17.4%)

    4,3 mln

    767(7.4%)

    4,3 mln

    761(9.5%)

    4,6 mln

    808(12.9%)

    4,7 mln

    825(17.6%)

    4,9 mln

    863(16%)

    4,9 mln

    842(15.9%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    1,4 mln

    243(6.1%)

    34,4 tys

    6,2(0.1%)

    20,2 tys

    3,6(0%)

    38,1 tys

    6,7(0.1%)

    663,5 tys

    116(1.9%)

    806,3 tys

    141(3%)

    915,1 tys

    160(3%)

    1,7 mln

    286(5.4%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    378,7 tys

    68,0(1.7%)

    545,5 tys

    97,5(2.3%)

    3,1 mln

    543(5.3%)

    2,2 mln

    390(4.9%)

    1,0 mln

    179(2.8%)

    748,8 tys

    131(2.8%)

    1,1 mln

    187(3.5%)

    750,2 tys

    130(2.4%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    2,2 mln

    393(9.8%)

    1,6 mln

    284(6.6%)

    783,7 tys

    139(1.3%)

    682,1 tys

    121(1.5%)

    2,3 mln

    395(6.3%)

    1,0 mln

    175(3.7%)

    2,2 mln

    388(7.2%)

    738,6 tys

    128(2.4%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    716,6 tys

    129(3.2%)

    4,4 mln

    795(18.4%)

    31,3 mln

    5,6 tys(53.7%)

    17,6 mln

    3,1 tys(38.7%)

    7,8 mln

    1,4 tys(21.7%)

    166,5 tys

    29,1(0.6%)

    44,5 tys

    7,8(0.1%)

    543,1 tys

    93,8(1.8%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    141,2 tys

    25,4(0.6%)

    267,9 tys

    47,9(1.1%)

    127,1 tys

    22,6(0.2%)

    158,3 tys

    28,0(0.3%)

    88,6 tys

    15,5(0.2%)

    578,9 tys

    101(2.2%)

    1,7 mln

    294(5.5%)

    402,3 tys

    69,5(1.3%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    1,5 mln

    268(6.7%)

    225,0 tys

    40,2(0.9%)

    4,4 mln

    781(7.5%)

    5,5 mln

    970(12.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    244,7 tys

    42,7(0.9%)

    0,0

    0,0(0%)

    399,4 tys

    68,9(1.3%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    990,5 tys

    178(4.4%)

    1,0 mln

    186(4.3%)

    1,1 mln

    195(1.9%)

    973,0 tys

    172(2.1%)

    1,0 mln

    177(2.8%)

    3,6 mln

    637(13.5%)

    124,3 tys

    21,7(0.4%)

    117,2 tys

    20,2(0.4%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    189,9 tys

    34,1(0.9%)

    50,4 tys

    9,0(0.2%)

    6,5 tys

    1,2(0%)

    2,6 tys

    0,5(0%)

    451,9 tys

    79,2(1.3%)

    3,0 tys

    0,5(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    100,0 tys

    17,3(0.3%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    1,3 mln

    227(3.6%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    57,8 tys

    10,0(0.2%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    17,6 tys

    3,2(0.1%)

    3,1 tys

    0,6(0%)

    2,9 tys

    0,5(0%)

    38,8 tys

    6,9(0.1%)

    43,0 tys

    7,5(0.1%)

    12,0 tys

    2,1(0%)

    4,7 tys

    0,8(0%)

    55,1 tys

    9,5(0.2%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    9,0 tys

    1,6(0%)

    7,1 tys

    1,3(0%)

    11,3 tys

    2,0(0%)

    10,7 tys

    1,9(0%)

    8,6 tys

    1,5(0%)

    4,3 tys

    0,8(0%)

    5,3 tys

    0,9(0%)

    7,5 tys

    1,3(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    2,3 tys

    0,4(0%)

    3,1 tys

    0,6(0%)

    3,1 tys

    0,6(0%)

    2,2 tys

    0,4(0%)

    103,4 tys

    18,1(0.3%)

    2,3 tys

    0,4(0%)

    17,3 tys

    3,0(0.1%)

    2,8 tys

    0,5(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    300

    0,1(0%)

    600

    0,1(0%)

    300

    0,1(0%)

    300

    0,1(0%)

    300

    0,1(0%)

    295

    0,1(0%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    1,1 mln

    197(3.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    193,9 tys

    34,8(0.9%)

    44,8 tys

    8,0(0.2%)

    9,7 tys

    1,7(0%)

    17,0 tys

    3,0(0%)

    1,4 mln

    239(3.8%)

    611,9 tys

    107(2.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Ożarowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 1 283 mieszkańców gminy Ożarowice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 649 kobiet oraz 634 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 21,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców gminy Ożarowice, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 15,8% podstawowym ukończonym. 0,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Ożarowice mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Ożarowice największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,6%) oraz podstawowe ukończone (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz średnie zawodowe (24,2%).

    18,7% mieszkańców gminy Ożarowice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 20,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 904 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,45.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (16,2% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców gminy Ożarowice w wieku potencjalnej nauki (25,4% kobiet i 23,2% mężczyzn).

  • 17,3% Wykształcenie wyższe
  • Gmina
    17,3%
    woj. śląskie
    16,8%
    Kraj
    17,9%
  • 18,5% Kobiety
    (wyższe)
  • 16,1% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
  • Tutaj
    34,0%
    śląskie
    34,2%
    Cały kraj
    33,3%
  • 35,5% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 32,4% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,7% Wykształcenie policealne
  • Gmina Ożarowice
    2,7%
    śląskie
    2,7%
    Cały kraj
    2,7%
  • 3,9% Kobiety
    (policealne)
  • 1,5% Mężczyźni
    (policealne)
  • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Gmina Ożarowice
    9,7%
    woj. śląskie
    11,3%
    Cały kraj
    12,4%
  • 12,3% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 6,8% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 21,6% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Gmina
    21,6%
    woj. śląskie
    20,2%
    Cała Polska
    18,1%
  • 19,3% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 24,2% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Gmina
    27,1%
    Województwo
    26,6%
    Polska
    22,9%
  • 21,6% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 33,1% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
  • Gmina
    4,9%
    Województwo
    4,9%
    Cała Polska
    5,2%
  • 4,3% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 5,6% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 15,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • gm. Ożarowice
    15,8%
    śląskie
    16,6%
    Polska
    19,3%
  • 19,5% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 11,9% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 0,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • gm. Ożarowice
    0,7%
    Województwo
    0,9%
    Polska
    1,4%
  • 0,7% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 0,8% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 904 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Tutaj
    904,0
    Województwo
    890,0
    Cały kraj
    873,0
  • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Tutaj
    1,11
    woj. śląskie
    0,81
    Cały kraj
    0,89
  •  
  • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 11,5 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 2,8 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Ożarowice

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Ożarowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole w Tąpkowicach
    Publiczne
    32 393-90-19
    ul. Kopernika 2
    42-624 Tąpkowice
    3686
    Przedszkole w Ożarowicach
    Publiczne
    32 393-90-18
    ul. Tarnogórska 12a
    42-625 Ożarowice
    3626
    Niepubliczne Przedszkole w Pyrzowicach
    Niepubliczne
    32 284-50-19
    32 284-50-19
    ul. Wolności 46
    42-625 Pyrzowice
    ---
  • Szkoły podstawowe w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 95,45 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina
    95,45
    Województwo
    96,32
    Kraj
    95,46
  • 95,24 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina Ożarowice
    95,24
    woj. śląskie
    94,54
    Cały kraj
    93,85
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Ożarowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Ożarowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Gmina Ożarowice
    13,0
    śląskie
    18,0
    Cały kraj
    17,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 13 Szkoły podstawowe ogółem
  • 13
  • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 13
  • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 13
  •  
  • 41,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 35,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 5,9 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Ożarowice

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Ożarowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach (Michał Okurzały)
    Publiczna
    32 393-90-16
    32 393-90-26
    ul. Kopernika 2
    42-624 Tąpkowice
    917719
    Szkoła Podstawowa w Zendku (Jan Paweł II)
    Publiczna
    32 393-90-17
    32 393-90-29
    ul. Główna 126
    42-625 Zendek
    712017
    Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach
    Niepubliczna
    32 284-50-19
    32 284-50-19
    ul. Wolności 46
    42-625 Pyrzowice
    ---
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

    (Dane powiatowe)
  • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 17,3% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 20,2% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 27,7% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 27,4% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 13,4% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 11,5% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 16,2% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 17,7% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 25,4% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 23,2% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Ożarowice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Ożarowice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Ożarowice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ożarowice - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

  • Baza noclegowa w gminie Ożarowice

  • Według danych GUS z 2019 roku w gminie Ożarowice znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

    Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
    • inne obiekty hotelowe: 1


    Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
    • pochylnia wjazdowa: 2
    • drzwi automatycznie otwierane: 1
    • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
    • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


    Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
    • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 370)
    • z nagłośnieniem: 2
    • z projektorem multimedialnym: 2
    • z zestawem do wideokonferencji: 1
    • z obsługą techniczną: 2
    • z ekranem: 2
    • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
    • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
    • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w gminie Ożarowice: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Ożarowice 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 70 (uczestnicy: 2 738)
    • wystawy: 5 (uczestnicy: 186)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 230)
    • koncerty: 4 (uczestnicy: 265)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 24 (uczestnicy: 580)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 135)
    • konkursy: 13 (uczestnicy: 1 000)
    • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 160)
    • warsztaty: 9 (uczestnicy: 182)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
    • ogółem: 10 (członkowie: 265)
    • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 42)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 98)
    • koło gospodyń wiejskich: 7 (członkowie: 125)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
    • ogółem: 3 (absolwenci: 75)
    • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)
    • komputerowe: 2 (absolwenci: 60)


    Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
    • muzyczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
    • ogółem: 17 (członkowie: 273)
    • teatralne: 1 (członkowie: 8)
    • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 106)
    • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 65)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 36)
    • taneczne: 3 (członkowie: 58)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Według danych z 2019 w gminie Ożarowice działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 26 916 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 26 688 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 27
    • dostępne dla czytelników: 15
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3


  • Kluby sportowe w gminie Ożarowice
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Ożarowice działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 213 członków. Zarejestrowano 184 ćwiczących (mężczyźni: 146, kobiety: 38, chłopcy do lat 18: 116, dziewczęta do lat 18: 34). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (3).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Ożarowice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ożarowice - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Ożarowice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)  • W 2018 roku w gminie Ożarowice znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 32 taksówki oraz 32 licencje na taksówki.

    Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnogórskiego.

    Powiat tarnogórski - dane o wypadkach i pojazdach
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 32 Liczba licencji na taksówki
  • 32 Liczba taksówek