Gmina Koszarawa w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Koszarawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Koszarawa to gmina wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu żywieckiego. Gmina Koszarawa ma 2 234 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 1,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 3,0% powierzchni powiatu.
  • 2 234 Liczba mieszkańców
  • 31,4 km² Powierzchnia
  • 71 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 33 Numer kierunkowy
  • SZY Tablice rejestracyjne
  • Czesław Majdak Wójt gminy
Gmina Koszarawa na mapie
Identyfikatory
  • 19.401049.6294 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 2417052
Herb gminy Koszarawa
Gmina Koszarawa herb

Gmina Koszarawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
34-332Poczta Koszarawa, ul. Koszarawa 17

Gmina Koszarawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Koszarawa)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Koszarawa
(33) 863-94-07
(33) 863-93-73
Koszarawa 17
34-332 Koszarawa
ZUS Inspektorat w Żywcu (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piernikarska 2
34-300 Żywiec

Gmina Koszarawa - Wsie należące do gminy

  • Mapa wsi gminy Koszarawa

Gmina Koszarawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Gmina Koszarawa ma 2 234 mieszkańców, z czego 47,9% stanowią kobiety, a 52,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 12,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Koszarawa zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    29,3% mieszkańców gminy Koszarawa jest stanu wolnego, 56,5% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Koszarawa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,61 na 1000 mieszkańców gminy Koszarawa. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 63,2% dziewczynek i 36,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 312 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2021 roku 39,7% zgonów w gminie Koszarawa spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,6% zgonów w gminie Koszarawa były nowotwory, a 3,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Koszarawa przypada 16.11 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

    W 2022 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 19 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Koszarawa 9. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

    59,9% mieszkańców gminy Koszarawa jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 2 234 Liczba mieszkańców
  • 1 071 Kobiety
  • 1 163 Mężczyźni
  • 47,9%
    52,1%
  • 92 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 92 kobiet)
  • 109 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 109 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Koszarawa w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Koszarawa w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Koszarawa w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
  • gm. Koszarawa
    41,8 lat
    śląskie
    43,0 lat
    Kraj
    42,1 lat
  • 43,7 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 40,0 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Koszarawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Koszarawa,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Koszarawa,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Koszarawa,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)
  • 29,3% Kawalerowie/Panny
  • Gmina
    29,0%
    Województwo
    27,0%
    Cała Polska
    29,1%
  • 23,9% Kobiety
    (Panny)
  • 34,3% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 56,5% Żonaci/Zamężne
  • Gmina Koszarawa
    56,6%
    śląskie
    55,6%
    Polska
    54,0%
  • 55,6% Kobiety
    (Zamężne)
  • 57,4% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 8,6% Wdowcy/Wdowy
  • Gmina
    9,0%
    śląskie
    9,2%
    Kraj
    8,5%
  • 14,5% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,0% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Gmina Koszarawa
    5,4%
    Województwo
    8,0%
    Kraj
    7,6%
  • 5,6% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 5,1% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,1% Nieustalone
  • Tutaj
    0,1%
    woj. śląskie
    0,2%
    Cała Polska
    0,7%
  • 0,1% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,0% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Koszarawa w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
  • Gmina Koszarawa
    4,9
    woj. śląskie
    3,9
    Cała Polska
    4,1
  • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
  • Tutaj
    1,5
    woj. śląskie
    1,7
    Kraj
    1,6
  • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Koszarawa w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
  • -7 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -10 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -7,61 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Gmina Koszarawa
    -7,6
    Województwo
    -5,8
    Polska
    -3,8
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Koszarawa w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Koszarawa w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Koszarawa w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Koszarawa w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 19 Urodzenia żywe
  • 12 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 7 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 63,2%
    36,8%
  • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Tutaj
    8,5
    śląskie
    7,3
    Kraj
    8,1
  • 37,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Gmina
    37,1
    śląskie
    32,5
    Cała Polska
    35,1
  • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 4
  • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 37
  • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 97
  • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 83
  • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 38
  • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 8
  • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 1
  • 3 312 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 240 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 384 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Gmina Koszarawa
    3 312 g
    Województwo
    3 296 g
    Polska
    3 355 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 13 Waga 4500g - 4999g
  • 13
  • 95 Waga 4000g - 4499g
  • 95
  • 349 Waga 3500g - 3999g
  • 349
  • 517 Waga 3000g - 3499g
  • 517
  • 190 Waga 2500g - 2999g
  • 190
  • 63 Waga 2000g - 2499g
  • 63
  • 11 Waga 1500g - 1999g
  • 11
  • 6 Waga 1000g - 1499g
  • 6
  • 7 Waga 600g - 999g
  • 7
  • 2 Waga poniżej 600g
  • 2
  • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    1,34
    woj. śląskie
    1,21
    Kraj
    1,26
  • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • gm. Koszarawa
    0,67
    śląskie
    0,59
    Cały kraj
    0,61
  • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Tutaj
    0,65
    śląskie
    0,56
    Polska
    0,68
  • Statystyki zgonów w gminie Koszarawa w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 36 Zgony
  • 19 Kobiety
    (Zgony)
  • 17 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 52,8%
    47,2%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 16,1 Zgony na 1000 ludności
  • gm. Koszarawa
    16,1
    woj. śląskie
    13,0
    Cała Polska
    11,9
  • 154,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • gm. Koszarawa
    154,9
    śląskie
    179,4
    Kraj
    147,0
  • 10,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • gm. Koszarawa
    10,4
    Województwo
    4,8
    Kraj
    3,8
  • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Gmina
    3,7
    woj. śląskie
    3,5
    Cała Polska
    3,1
  • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    1,0
    Cały kraj
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żywieckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 39,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Gmina
    39,7%
    Województwo
    35,1%
    Cała Polska
    34,8%
  • 18,6% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    18,6%
    śląskie
    20,2%
    Cały kraj
    19,6%
  • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • gm. Koszarawa
    3,6%
    śląskie
    3,8%
    Polska
    5,4%
  • 443 Zgony spowodowane COVID-19
  • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • woj. śląskie
    6,9
    Cała Polska
    13,3
  • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • woj. śląskie
    83,3
    Cały kraj
    74,4
  • 277,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Gmina Koszarawa
    277,0
    woj. śląskie
    304,2
    Cała Polska
    268,1
  • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • śląskie
    279,8
    Polska
    246,5
  • 592,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 619,0 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 563,8 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • gm. Koszarawa
    592,0
    woj. śląskie
    529,0
    Cały kraj
    475,8
  • 82,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 39,3 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 124,0 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    82,3
    śląskie
    81,3
    Cała Polska
    70,6
  • 37,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • gm. Koszarawa
    37,8
    śląskie
    39,9
    Polska
    32,6
  • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    2,6
    woj. śląskie
    6,9
    Polska
    6,9
  • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Gmina Koszarawa
    0,2%
    woj. śląskie
    0,5%
    Cały kraj
    0,5%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 9 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 19 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 0 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 19 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 11 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 8 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 9 Saldo migracji
  • -2 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 11 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 9 Saldo migracji wewnętrznych
  • -2 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 11 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 0 Saldo migracji zagranicznych
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Koszarawa w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 13,8% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 15,6% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 66,2% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 68,6% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 20,0% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 15,8% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Koszarawa, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Koszarawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w gminie Koszarawa oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,48 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Koszarawa to 1 073 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 480 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

    100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Koszarawa to 5,30 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Koszarawa to 129,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,00% mieszkań posiada łazienkę, 59,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,19% z gazu sieciowego.    Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żywieckiego.

    Powiat żywiecki - ceny transakcyjne mieszkań
  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 1 073 Liczba nieruchomości w 2022 roku
  • 480,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Gmina Koszarawa
    480,30
    woj. śląskie
    423,90
    Cały kraj
    412,40
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 81,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Gmina
    81,60 m2
    śląskie
    72,70 m2
    Polska
    75,30 m2
  • 39,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Gmina Koszarawa
    39,20 m2
    woj. śląskie
    30,80 m2
    Polska
    31,10 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Gmina Koszarawa
    4,06
    woj. śląskie
    3,79
    Cały kraj
    3,83
  • 2,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Gmina Koszarawa
    2,08
    woj. śląskie
    2,36
    Kraj
    2,42
  • 0,51 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • gm. Koszarawa
    0,51
    Województwo
    0,62
    Cały kraj
    0,63
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
  • 4,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • Gmina
    4,48
    woj. śląskie
    4,31
    Cała Polska
    6,31
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 53 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
  • 5,30 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Gmina
    5,30
    Województwo
    4,13
    Cały kraj
    3,89
  • 23,72 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • Gmina Koszarawa
    23,72
    śląskie
    17,79
    Cały kraj
    24,56
  • 1 299 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
  • 129,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
  • Gmina
    129,9 m2
    śląskie
    101,8 m2
    Cały kraj
    92,3 m2
  • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Gmina Koszarawa
    0,58 m2
    woj. śląskie
    0,44 m2
    Kraj
    0,58 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 97,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • gm. Koszarawa
    97,18%
    Województwo
    99,05%
    Kraj
    97,71%
  • 81,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Gmina Koszarawa
    81,95%
    śląskie
    96,66%
    Kraj
    95,10%
  • 75,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Tutaj
    75,00%
    Województwo
    95,69%
    Cały kraj
    93,66%
  • 59,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • gm. Koszarawa
    59,12%
    śląskie
    84,31%
    Cały kraj
    85,62%
  • 0,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Gmina Koszarawa
    0,19%
    Województwo
    68,18%
    Polska
    58,23%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Koszarawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W gminie Koszarawa na 1000 mieszkańców pracuje 394osób .

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Koszarawa wynosiło w 2022 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn).

    W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Koszarawa wynosiło 6 015,37 PLN, co odpowiada 89.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Koszarawa 501 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 22 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -479.

    7,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Koszarawa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,6% w przemyśle i budownictwie, a 17,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 394 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Gmina
    394,0
    woj. śląskie
    393,0
    Kraj
    402,0
  • 5,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 5,2% Kobiety
  • 5,2% Mężczyźni
  • gm. Koszarawa
    5,2%
    Województwo
    3,7%
    Kraj
    5,2%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Koszarawa w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Koszarawa w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Koszarawa w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 6 015 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Gmina
    6 015 PLN
    Województwo
    6 728 PLN
    Polska
    6 706 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Koszarawa w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 501 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 22 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -479 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,04 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 7,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 6,4% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 9,4% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 45,6% Przemysł i budownictwo
  • 34,1% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 60,3% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 17,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 18,8% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 16,2% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 1,8% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,6% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 27,8% Pozostałe
  • 39,0% Kobiety
    (pozostałe)
  • 13,6% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Koszarawa w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 17,5% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 18,7% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 59,9% W wieku produkcyjnym
  • 53,9% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 65,5% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
  • 28,5% Kobiety
    (59+ lat)
  • 15,8% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Koszarawa, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    66,8
    woj. śląskie
    70,5
    Polska
    69,0
  • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • gm. Koszarawa
    36,5
    śląskie
    41,1
    Cała Polska
    38,2
  • 120,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • gm. Koszarawa
    120,6
    woj. śląskie
    139,7
    Cały kraj
    124,2
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 58,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 59,7% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 58,1% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 41,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 40,3% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 41,9% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Koszarawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W gminie Koszarawa w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 186 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 155 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (8) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Koszarawa najwięcej (5) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (183) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    4,3% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,3% (60) podmiotów, a 63,4% (118) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Koszarawa najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.0%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 186 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 60 Przemysł i budownictwo
  • 118 Pozostała działalność
  • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Koszarawa w 2022 roku
  • 6 Podmioty wyrejestrowane w gminie Koszarawa w 2022 roku
  • 155 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 183 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 183
  • 3 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 3
  • 186 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 186
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 5 Spółki handlowe ogółem
  • 5
  • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 5
  • 3 Spółki cywilne ogółem
  • 3
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 155 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 36 Budownictwo
  • 36
  • 31 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 31
  • 24 Transport i gospodarka magazynowa
  • 24
  • 23 Przetwórstwo przemysłowe
  • 23
  • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 9
  • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 7
  • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 5
  • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 5
  • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 4
  • 3 Pozostała działalność
  • 3
  • 3 Edukacja
  • 3
  • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 2
  • 2 Informacja i komunikacja
  • 2
  • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Koszarawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w gminie Koszarawa stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 47 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,90 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Koszarawa wynosi 80,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Koszarawa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 13,81 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze gospodarczym - 10,34 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 8,14 (77%), drogowe - 1,73 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (90%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Koszarawa.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Koszarawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 47 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 47
  • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 18
  • 23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 23
  • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 4
  • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 1
  • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 31
  • 20,90 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    20,90
    woj. śląskie
    35,08
    Polska
    22,81
  • 8,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    8,14
    śląskie
    14,39
    Polska
    12,98
  • 10,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Gmina Koszarawa
    10,34
    śląskie
    17,79
    Polska
    6,99
  • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    1,73
    woj. śląskie
    1,68
    Cały kraj
    1,82
  • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • gm. Koszarawa
    0,33
    śląskie
    0,44
    Polska
    0,35
  • 13,81 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    13,81
    śląskie
    14,31
    Cała Polska
    11,37
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Koszarawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • gm. Koszarawa
    81%
    woj. śląskie
    80%
    Cała Polska
    71%
  • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Tutaj
    77%
    Województwo
    67%
    Cały kraj
    63%
  • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • gm. Koszarawa
    80%
    Województwo
    88%
    Cała Polska
    75%
  • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Gmina
    99%
    Województwo
    99%
    Cała Polska
    99%
  • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Gmina
    90%
    Województwo
    89%
    Kraj
    88%
  • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Tutaj
    75%
    Województwo
    60%
    Kraj
    51%

Gmina Koszarawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułcenull

  • Suma wydatków z budżetu gminy Koszarawa wyniosła w 2022 roku 20,2 mln złotych, co daje 9,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 31.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Koszarawa - 39.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,9 mln złotych, czyli 14,2% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Koszarawa wyniosła w 2022 roku 21,6 mln złotych, co daje 9,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.8%). W budżecie gminy Koszarawa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,0 tys złotych na mieszkańca (20,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,2 złotych na mieszkańca (0,0%).
  • Wydatki budżetu w gminie Koszarawa według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Koszarawa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Koszarawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Koszarawa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    11,2 mln

    4,6 tys(100%)

    11,3 mln

    4,7 tys(100%)

    12,0 mln

    5,0 tys(100%)

    13,3 mln

    5,6 tys(100%)

    14,1 mln

    5,9 tys(100%)

    14,7 mln

    6,5 tys(100%)

    15,4 mln

    6,9 tys(100%)

    20,2 mln

    9,0 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    5,9 mln

    2,4 tys(53.1%)

    5,4 mln

    2,2 tys(47.9%)

    6,2 mln

    2,6 tys(51.5%)

    6,9 mln

    2,9 tys(51.9%)

    7,0 mln

    2,9 tys(49.4%)

    6,8 mln

    2,9 tys(46.3%)

    6,8 mln

    2,9 tys(44.1%)

    8,0 mln

    3,6 tys(39.6%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    947,8 tys

    390(8.5%)

    2,3 mln

    947(20.4%)

    314,5 tys

    132(2.6%)

    320,0 tys

    134(2.4%)

    349,9 tys

    148(2.5%)

    379,5 tys

    162(2.6%)

    340,1 tys

    146(2.2%)

    3,1 mln

    1,4 tys(15.2%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    891,4 tys

    367(8%)

    656,3 tys

    271(5.8%)

    247,9 tys

    104(2.1%)

    238,7 tys

    99,8(1.8%)

    581,1 tys

    245(4.1%)

    296,8 tys

    126(2%)

    636,5 tys

    274(4.1%)

    2,2 mln

    986(10.9%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    1,3 mln

    539(11.7%)

    1,2 mln

    494(10.6%)

    1,2 mln

    491(9.7%)

    1,2 mln

    512(9.2%)

    1,4 mln

    582(9.8%)

    1,6 mln

    691(11%)

    1,7 mln

    734(11.1%)

    1,9 mln

    859(9.5%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    1,2 mln

    476(10.3%)

    1,4 mln

    567(12.2%)

    1,4 mln

    580(11.5%)

    1,1 mln

    450(8.1%)

    1,0 mln

    435(7.3%)

    1,3 mln

    533(8.5%)

    1,8 mln

    782(11.8%)

    1,2 mln

    550(6.1%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    518,3 tys

    232(2.6%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    134,0 tys

    55,2(1.2%)

    143,6 tys

    59,2(1.3%)

    304,2 tys

    128(2.5%)

    674,9 tys

    282(5.1%)

    482,2 tys

    204(3.4%)

    448,5 tys

    191(3%)

    254,2 tys

    109(1.6%)

    463,2 tys

    207(2.3%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    588,3 tys

    242(5.2%)

    40,5 tys

    16,7(0.4%)

    29,0 tys

    12,2(0.2%)

    414,2 tys

    173(3.1%)

    45,3 tys

    19,2(0.3%)

    64,0 tys

    27,3(0.4%)

    297,7 tys

    128(1.9%)

    449,5 tys

    201(2.2%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    22,4 tys

    9,2(0.2%)

    22,7 tys

    9,4(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    26,1 tys

    10,9(0.2%)

    204,3 tys

    86,3(1.4%)

    379,9 tys

    162(2.6%)

    164,9 tys

    70,9(1.1%)

    246,6 tys

    110(1.2%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    24,2 tys

    10,0(0.2%)

    34,4 tys

    14,2(0.3%)

    35,8 tys

    15,0(0.3%)

    40,1 tys

    16,8(0.3%)

    276,4 tys

    117(2%)

    115,8 tys

    49,4(0.8%)

    47,1 tys

    20,3(0.3%)

    71,9 tys

    32,2(0.4%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    17,8 tys

    7,3(0.2%)

    17,0 tys

    7,0(0.2%)

    25,8 tys

    10,9(0.2%)

    22,6 tys

    9,5(0.2%)

    36,5 tys

    15,4(0.3%)

    42,5 tys

    18,1(0.3%)

    44,0 tys

    18,9(0.3%)

    61,7 tys

    27,6(0.3%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    39,4 tys

    16,2(0.4%)

    29,4 tys

    12,1(0.3%)

    23,4 tys

    9,9(0.2%)

    19,7 tys

    8,2(0.1%)

    26,1 tys

    11,0(0.2%)

    21,0 tys

    8,9(0.1%)

    15,1 tys

    6,5(0.1%)

    19,5 tys

    8,7(0.1%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    60,0 tys

    24,7(0.5%)

    46,2 tys

    19,1(0.4%)

    34,5 tys

    14,5(0.3%)

    25,7 tys

    10,7(0.2%)

    17,6 tys

    7,4(0.1%)

    9,8 tys

    4,2(0.1%)

    3,2 tys

    1,4(0%)

    7,9 tys

    3,5(0%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    21,4 tys

    8,8(0.2%)

    3,0 tys

    1,2(0%)

    3,0 tys

    1,2(0%)

    3,7 tys

    1,6(0%)

    6,0 tys

    2,5(0%)

    6,0 tys

    2,6(0%)

    5,9 tys

    2,5(0%)

    6,3 tys

    2,8(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    3,8 tys

    1,6(0%)

    1,5 tys

    0,6(0%)

    941

    0,4(0%)

    5,4 tys

    2,2(0%)

    3,1 tys

    1,3(0%)

    6,4 tys

    2,7(0%)

    4,9 tys

    2,1(0%)

    2,5 tys

    1,1(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    37,3 tys

    15,4(0.3%)

    5,2 tys

    2,2(0%)

    2,3 tys

    1,0(0%)

    49,2 tys

    20,6(0.4%)

    39,4 tys

    16,6(0.3%)

    39,4 tys

    16,8(0.3%)

    2,0 tys

    0,9(0%)

    2,0 tys

    0,9(0%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    0,0

    0,0(0%)

    787

    0,3(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    11,3 tys

    4,7(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Koszarawa według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Koszarawa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Koszarawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Koszarawa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    11,0 mln

    4,5 tys(100%)

    11,5 mln

    4,7 tys(100%)

    12,2 mln

    5,1 tys(100%)

    13,7 mln

    5,7 tys(100%)

    14,6 mln

    6,1 tys(100%)

    15,8 mln

    6,9 tys(100%)

    17,8 mln

    7,9 tys(100%)

    21,6 mln

    9,7 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    6,4 mln

    2,6 tys(57.9%)

    5,8 mln

    2,4 tys(50.5%)

    6,7 mln

    2,8 tys(54.5%)

    7,5 mln

    3,1 tys(54.7%)

    7,2 mln

    3,1 tys(49.4%)

    8,0 mln

    3,4 tys(50.4%)

    9,0 mln

    3,9 tys(50.7%)

    7,7 mln

    3,4 tys(35.5%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    2,1 mln

    860(18.9%)

    2,1 mln

    883(18.7%)

    2,3 mln

    980(19.1%)

    2,6 mln

    1,1 tys(19.1%)

    2,8 mln

    1,2 tys(19.3%)

    2,8 mln

    1,2 tys(17.5%)

    3,0 mln

    1,3 tys(16.8%)

    5,7 mln

    2,6 tys(26.5%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    832,3 tys

    343(7.5%)

    2,2 mln

    921(19.5%)

    179,4 tys

    75,5(1.5%)

    242,7 tys

    101(1.8%)

    368,6 tys

    156(2.5%)

    89,2 tys

    38,0(0.6%)

    289,5 tys

    125(1.6%)

    2,8 mln

    1,2 tys(12.8%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    574,7 tys

    237(5.2%)

    577,7 tys

    238(5%)

    95,8 tys

    40,3(0.8%)

    121,5 tys

    50,8(0.9%)

    352,7 tys

    149(2.4%)

    115,6 tys

    49,3(0.7%)

    122,2 tys

    52,6(0.7%)

    1,5 mln

    651(6.7%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    150,9 tys

    62,1(1.4%)

    260,4 tys

    107(2.3%)

    224,5 tys

    94,4(1.8%)

    221,8 tys

    92,8(1.6%)

    447,2 tys

    189(3.1%)

    572,1 tys

    244(3.6%)

    613,9 tys

    264(3.4%)

    633,3 tys

    283(2.9%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    351,3 tys

    145(3.2%)

    328,6 tys

    136(2.9%)

    308,8 tys

    130(2.5%)

    229,4 tys

    95,9(1.7%)

    223,2 tys

    94,3(1.5%)

    664,5 tys

    283(4.2%)

    1,3 mln

    551(7.2%)

    537,3 tys

    241(2.5%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    512,0 tys

    229(2.4%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    62,2 tys

    25,6(0.6%)

    81,3 tys

    33,6(0.7%)

    91,0 tys

    38,3(0.7%)

    126,4 tys

    52,9(0.9%)

    187,9 tys

    79,4(1.3%)

    246,0 tys

    105(1.6%)

    129,2 tys

    55,6(0.7%)

    184,9 tys

    82,8(0.9%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    145,6 tys

    60,0(1.3%)

    32,7 tys

    13,5(0.3%)

    21,6 tys

    9,1(0.2%)

    20,0 tys

    8,3(0.1%)

    30,6 tys

    12,9(0.2%)

    106,3 tys

    45,3(0.7%)

    52,0 tys

    22,4(0.3%)

    159,5 tys

    71,4(0.7%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    75,0 tys

    31,4(0.5%)

    243,4 tys

    103(1.7%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    79,5 tys

    35,6(0.4%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    31,7 tys

    13,1(0.3%)

    23,5 tys

    9,7(0.2%)

    18,7 tys

    7,9(0.2%)

    17,7 tys

    7,4(0.1%)

    20,9 tys

    8,8(0.1%)

    16,8 tys

    7,2(0.1%)

    12,1 tys

    5,2(0.1%)

    14,6 tys

    6,5(0.1%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    369,7 tys

    152(3.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    220,8 tys

    92,3(1.6%)

    0,0

    0,0(0%)

    3,0 tys

    1,3(0%)

    60,7 tys

    26,1(0.3%)

    13,6 tys

    6,1(0.1%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    2,3 tys

    0,9(0%)

    2,7 tys

    1,1(0%)

    2,7 tys

    1,1(0%)

    3,5 tys

    1,5(0%)

    5,7 tys

    2,4(0%)

    5,7 tys

    2,4(0%)

    5,6 tys

    2,4(0%)

    6,0 tys

    2,7(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    1,3 tys

    0,6(0%)

    960

    0,4(0%)

    936

    0,4(0%)

    937

    0,4(0%)

    1,2 tys

    0,5(0%)

    1,3 tys

    0,5(0%)

    1,3 tys

    0,6(0%)

    2,6 tys

    1,2(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    37,3 tys

    15,4(0.3%)

    5,2 tys

    2,2(0%)

    2,3 tys

    1,0(0%)

    49,2 tys

    20,6(0.4%)

    39,4 tys

    16,6(0.3%)

    39,4 tys

    16,8(0.2%)

    2,0 tys

    0,9(0%)

    2,0 tys

    0,9(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    3,9 tys

    1,7(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    6,0 tys

    2,5(0%)

    300

    0,1(0%)

    10,9 tys

    4,7(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Koszarawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 528 mieszkańców gminy Koszarawa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 243 kobiet oraz 284 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 22,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców gminy Koszarawa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Koszarawa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Koszarawa największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,8%) oraz średnie zawodowe (25,3%).

    W roku 2021 w gminie Koszarawa mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 63 dzieci (27 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Koszarawa mieściły się 2 przedszkola, w których do 2 oddziałów uczęszczało 45 dzieci (18 dziewczynek oraz 27 chłopców). Dostępne były 44 miejsca.

    19,1% mieszkańców gminy Koszarawa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 21,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 040 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,03 dzieci w wieku przedszkolnym.

    Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 584 uczniów (272 kobiety oraz 312 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Koszarawa placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 14 oddziałach uczyło się 179 uczniów (83 kobiety oraz 96 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 25,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 24,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 324,44.

    W gminie Koszarawa znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 180 uczniów (115 kobiet oraz 65 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 35 absolwentów.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,8% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 45,0 uczniów.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,5% mieszkańców gminy Koszarawa w wieku potencjalnej nauki (24,6% kobiet i 26,4% mężczyzn).

  • 19,6% Wykształcenie wyższe
  • Tutaj
    19,6%
    woj. śląskie
    23,3%
    Kraj
    25,2%
  • 24,0% Kobiety
    (wyższe)
  • 14,8% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
  • Tutaj
    36,0%
    Województwo
    36,2%
    Polska
    35,2%
  • 36,6% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 35,2% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,4% Wykształcenie policealne
  • Tutaj
    2,4%
    śląskie
    3,4%
    Cała Polska
    3,3%
  • 3,4% Kobiety
    (policealne)
  • 1,4% Mężczyźni
    (policealne)
  • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Tutaj
    11,0%
    Województwo
    11,3%
    Polska
    11,9%
  • 13,3% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 8,5% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 22,6% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Tutaj
    22,6%
    śląskie
    21,5%
    Cała Polska
    20,0%
  • 20,0% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 25,3% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Gmina Koszarawa
    26,6%
    śląskie
    24,0%
    Cała Polska
    21,2%
  • 20,8% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 32,8% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
  • Gmina
    3,0%
    śląskie
    2,9%
    Cały kraj
    3,0%
  • 2,4% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 3,6% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Gmina Koszarawa
    11,6%
    woj. śląskie
    10,6%
    Kraj
    12,3%
  • 13,0% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 10,2% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Gmina Koszarawa
    3,2%
    woj. śląskie
    2,9%
    Cała Polska
    3,1%
  • 3,2% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 3,4% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 1040 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Tutaj
    1 040,0
    Województwo
    906,0
    Cała Polska
    883,0
  • 1,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
    (rok 2018)
  • gm. Koszarawa
    1,03
    Województwo
    0,81
    Cała Polska
    0,89
  •  
  • 1Przedszkola
  • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
  • 0 Przedszkola specjalne
  • 3 Oddziały
  • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
  • 58 Miejsca
    (rok 2018)
  • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
    (rok 2018)
  • Wykres - Przedszkola (Gmina Koszarawa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 63 Dzieci
  • 27 Dziewczynki
    (Dzieci)
  • 36 Chłopcy
    (Dzieci)
  • 42,9%
    57,1%
  • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
  • 1 2 lata i mniej
  • 1
  • 15 3 lata
  • 15
  • 18 4 lata
  • 18
  • 16 5 lata
  • 16
  • 13 6 lat
  • 13
  • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
  • 5 3 lata
  • 5
  • 7 4 lata
  • 7
  • 7 5 lata
  • 7
  • 8 6 lat
  • 8
  • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
  • 1 2 lata i mniej
  • 1
  • 10 3 lata
  • 10
  • 11 4 lata
  • 11
  • 9 5 lata
  • 9
  • 5 6 lat
  • 5
  • 47 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
  •  
  • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 6,1 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 1,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Koszarawa(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Koszarawa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Nr 1 w Koszarawie
    Publiczne
    33 861-10-18
    33 863-94-15
    ul. brak 142
    34-332 Koszarawa
    249-
    Przedszkole Nr 2 w Koszarawie
    Publiczne
    33 862-43-95
    33 862-43-95
    ul. 434 434
    34-332 Koszarawa
    112-
  • Szkoły podstawowe w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Koszarawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 24 Oddziały
  • 584 Uczniowie
  • 272 Kobiety
    (uczniowie)
  • 312 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 46,6%
    53,4%
  • 47 Uczniowie w 1 klasie
  • 16 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 31 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 69 Absolwenci
  • 34 Kobiety
    (absolwenci)
  • 35 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Gmina Koszarawa
    24,3
    woj. śląskie
    17,2
    Cały kraj
    16,7
  •  
  • 30,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 24,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 5,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • 324,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • gm. Koszarawa
    324,44
    woj. śląskie
    97,17
    Polska
    95,71
  • 321,67 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina
    321,67
    woj. śląskie
    95,97
    Cała Polska
    94,63
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Koszarawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Koszarawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Koszarawa(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Koszarawa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Koszarawie (Tadeusz Kościuszko)
    Publiczna
    33 863-94-16
    33 863-94-16
    ul. 434 434
    34-332 Koszarawa
    7118-
    Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świetej Jadwigi w Koszarawie Bystrej
    Niepubliczna
    33 862-30-38
    ul. Koszarawa 675
    34-332 Koszarawa
    ---
  • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Koszarawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
  • 4 Oddziały
  • 180 Uczniowie
  • 115 Kobiety
    (uczniowie)
  • 65 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 63,9%
    36,1%
  • 42 Uczniowie w 1 klasie
  • 16 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 26 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 35 Absolwenci
  • 21 Kobiety
    (absolwenci)
  • 14 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 45,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • Gmina Koszarawa
    45,0
    Województwo
    26,5
    Kraj
    26,3
  •  
  • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
  • 0,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Koszarawa(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Koszarawa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie Bystrej
    Niepubliczne
    33 862-30-38
    Koszarawa 675
    34-332 Koszarawa
    ---
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

    (Dane powiatowe)
  • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 15,9% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 21,7% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 27,6% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 25,3% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 18,5% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 12,6% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 13,8% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 13,4% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 14,1% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 25,5% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 24,6% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 26,4% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Koszarawa, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Koszarawa, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Koszarawa, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Koszarawa - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

  • Baza noclegowa w gminie Koszarawa

  • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
    • kwatery agroturystyczne: 1


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Koszarawa: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 19 (uczestnicy: 1 330)
    • wystawy: 2 (uczestnicy: 250)
    • koncerty: 1 (uczestnicy: 150)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 120)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
    • konkursy: 1 (uczestnicy: 40)
    • konferencje: 1 (uczestnicy: 120)
    • warsztaty: 10 (uczestnicy: 150)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • plastyczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1
    • inne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 2 (członkowie: 65)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 40)
    • taneczne: 1 (członkowie: 25)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w gminie Koszarawa działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 451 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 851 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
    • dostępne dla czytelników: 15
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


  • Kluby sportowe w gminie Koszarawa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Koszarawa działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 101 członków. Zarejestrowano 86 ćwiczących (mężczyźni: 55, kobiety: 31, chłopcy do lat 18: 55, dziewczęta do lat 18: 31). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Koszarawa w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Koszarawa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Koszarawa i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 12 wypadków drogowych w gminie Koszarawa odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 537,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w gminie Koszarawa znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żywieckiego.

    Powiat żywiecki - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Koszarawa
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 12 Wypadki drogowe
    (lata 2010 - 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
    (lata 2010 - 2022)
  • 15 Ranni
    (lata 2010 - 2022)
  • 5 Lekko ranni
  • 10 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Koszarawa w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 537,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
  • gm. Koszarawa
    537,2
    woj. śląskie
    1 088,4
    Polska
    1 100,9
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
    0,0
    woj. śląskie
    74,1
    Polska
    104,4
  • 671,44 Ranni na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
    671,4
    woj. śląskie
    1 309,3
    Cały kraj
    1 327,3
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
  • gm. Koszarawa
    0,0
    Województwo
    6,8
    Polska
    9,5
  • 125,00 Ranni na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
  • gm. Koszarawa
    125,0
    śląskie
    120,3
    Kraj
    120,6