Gmina Jaświły w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Jaświły - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jaświły to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu monieckiego. Gmina Jaświły ma 4 801 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,7% powierzchni powiatu.
 • 4 801 Liczba mieszkańców
 • 175,5 km² Powierzchnia
 • 29 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BMN Tablice rejestracyjne
 • Jan Joka Wójt gminy
Gmina Jaświły na mapie
Identyfikatory
 • 22.945053.5069 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2008032
Herb gminy Jaświły
Gmina Jaświły herb

Gmina Jaświły - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
19-124Poczta Jaświły, ul. Jaświły 20

Gmina Jaświły - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jaświły)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jaświły
(85) 727-80-01
(85) 727-80-13
Jaświły 7
19-124 Jaświły
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok

Gmina Jaświły - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Jaświły ma 4 801 mieszkańców, z czego 48,6% stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 15,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jaświły zawarli w 2019 roku 21 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,3% mieszkańców gminy Jaświły jest stanu wolnego, 53,5% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jaświły ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,12 na 1000 mieszkańców gminy Jaświły. W 2019 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 67,7% dziewczynek i 32,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 380 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 42,9% zgonów w gminie Jaświły spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,2% zgonów w gminie Jaświły były nowotwory, a 9,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jaświły przypada 13.42 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 66 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jaświły -41. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,1% mieszkańców gminy Jaświły jest w wieku produkcyjnym, 13,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 801 Liczba mieszkańców
 • 2 334 Kobiety
 • 2 467 Mężczyźni
 • 48,6%
  51,4%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 106 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 106 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jaświły w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jaświły w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jaświły w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Jaświły
  43,5 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jaświły, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Jaświły
  28,1%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,5%
  Podlaskie
  54,9%
  Polska
  55,8%
 • 52,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  10,4%
  woj. podlaskie
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 17,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Jaświły
  3,2%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,8% Nieustalone
 • Gmina
  4,8%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 5,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jaświły w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,3
  Województwo
  4,7
  Kraj
  4,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  0,9
  woj. podlaskie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jaświły w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -7,1
  Województwo
  -1,0
  Polska
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jaświły w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jaświły w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jaświły w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jaświły w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 67,7%
  32,3%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Jaświły
  6,3
  Województwo
  9,6
  Cały kraj
  9,8
 • 29,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  29,3
  woj. podlaskie
  39,2
  Cały kraj
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 380 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 297 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 458 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Jaświły
  3 380 g
  Podlaskie
  3 446 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 29 Waga 4000g - 4499g
 • 29
 • 73 Waga 3500g - 3999g
 • 73
 • 109 Waga 3000g - 3499g
 • 109
 • 35 Waga 2500g - 2999g
 • 35
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 0,96 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,96
  woj. podlaskie
  1,31
  Cały kraj
  1,38
 • 0,47 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Jaświły
  0,47
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,67
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Jaświły
  0,50
  Województwo
  0,72
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Jaświły w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 66 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 41 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,9%
  62,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,4
  Podlaskie
  10,6
  Kraj
  10,7
 • 154,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Jaświły
  154,5
  Województwo
  110,2
  Cały kraj
  109,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,1
  woj. podlaskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie monieckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Jaświły
  42,9%
  woj. podlaskie
  41,7%
  Kraj
  39,4%
 • 23,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  23,2%
  woj. podlaskie
  24,3%
  Cały kraj
  26,5%
 • 9,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Jaświły
  9,5%
  woj. podlaskie
  8,1%
  Cała Polska
  6,6%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,3
  Cała Polska
  9,9
 • 70,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  70,0
  Polska
  70,4
 • 283,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Jaświły
  283,8
  woj. podlaskie
  257,9
  Cały kraj
  283,2
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  252,7
  Polska
  261,3
 • 525,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 539,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 511,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Jaświły
  525,7
  Podlaskie
  442,2
  Polska
  421,0
 • 63,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  63,3
  Województwo
  42,5
  Kraj
  69,5
 • 19,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Jaświły
  19,6
  Województwo
  28,0
  Cała Polska
  35,1
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Jaświły
  4,9
  Województwo
  8,8
  Polska
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 66 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -41 Saldo migracji
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -41 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jaświły w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jaświły, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaświły - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Jaświły oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Jaświły to 1 627 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 336 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jaświły to 4,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Jaświły to 104,50 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 79,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 70,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 68,78% mieszkań posiada łazienkę, 50,09% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu monieckiego.

  Powiat moniecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 627 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 335,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jaświły
  335,70
  woj. podlaskie
  390,80
  Cała Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 98,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  98,00 m2
  Podlaskie
  77,10 m2
  Kraj
  74,40 m2
 • 32,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,90 m2
  Województwo
  30,10 m2
  Kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,36 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,36
  Podlaskie
  4,02
  Polska
  3,82
 • 2,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,98
  Podlaskie
  2,56
  Kraj
  2,59
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,68
  woj. podlaskie
  0,64
  Kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Jaświły
  1,25
  woj. podlaskie
  5,48
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 28 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  4,67
  Podlaskie
  4,00
  Cały kraj
  3,77
 • 5,83 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Jaświły
  5,83
  Województwo
  21,92
  Polska
  21,77
 • 627 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 104,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Jaświły
  104,5 m2
  woj. podlaskie
  96,5 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,13 m2
  Województwo
  0,53 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 79,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  79,84%
  Podlaskie
  93,36%
  Cała Polska
  96,93%
 • 70,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  70,87%
  Podlaskie
  89,03%
  Cały kraj
  93,92%
 • 68,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  68,78%
  woj. podlaskie
  87,06%
  Polska
  91,66%
 • 50,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Jaświły
  50,09%
  Województwo
  79,35%
  Cały kraj
  82,84%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Jaświły
  0,00%
  woj. podlaskie
  32,09%
  Cały kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Jaświły - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Jaświły na 1000 mieszkańców pracuje 62osób . 64,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jaświły wynosiło w 2020 roku 5,0% (5,2% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn).

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jaświły wynosiło 4 216,50 PLN, co odpowiada 81.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jaświły 65 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 34 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -31.

  69,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jaświły pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 8,4% w przemyśle i budownictwie, a 4,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Jaświły
  62,0
  woj. podlaskie
  201,0
  Polska
  255,0
 • 4,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,1% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • Gmina Jaświły
  5,0%
  Podlaskie
  7,8%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jaświły w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jaświły w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jaświły w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 217 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Jaświły
  4 217 PLN
  Podlaskie
  4 576 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jaświły w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 65 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -31 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 69,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 75,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 8,4% Przemysł i budownictwo
 • 5,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 4,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 3,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,7% Pozostałe
 • 25,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jaświły w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 301 Pracujący ogółem
 • 193 Kobiety
 • 108 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jaświły w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jaświły, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 58,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,4
  woj. podlaskie
  65,1
  Kraj
  68,0
 • 36,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Jaświły
  36,6
  Podlaskie
  36,2
  Polska
  37,5
 • 167,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  167,8
  Województwo
  125,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jaświły - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Jaświły w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 221 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 176 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (27) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (5) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (15) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Jaświły najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (214) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,0% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,6% (83) podmiotów, a 57,5% (127) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Jaświły najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (37.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 221 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 83 Przemysł i budownictwo
 • 127 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Jaświły w 2020 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w gminie Jaświły w 2020 roku
 • 176 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 214 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 214
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 221 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 221
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółki handlowe ogółem
 • 3
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 176 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 66 Budownictwo
 • 66
 • 34 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 34
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaświły - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Jaświły stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 39 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,15 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jaświły wynosi 81,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jaświły najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,85 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 2,29 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,53 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,42 (55%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,62 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jaświły.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 39
 • 19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 19
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 11 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 11
 • 8,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jaświły
  8,15
  woj. podlaskie
  14,95
  Polska
  19,96
 • 3,85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,85
  Podlaskie
  9,01
  Cała Polska
  12,25
 • 1,42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,42
  Podlaskie
  2,99
  Cały kraj
  5,17
 • 2,53 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Jaświły
  2,53
  Podlaskie
  2,20
  Kraj
  1,73
 • 0,62 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jaświły
  0,62
  Województwo
  0,45
  Cała Polska
  0,37
 • 2,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Jaświły
  2,29
  woj. podlaskie
  6,26
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  82%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  73%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  80%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  65%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Jaświły
  55%
  woj. podlaskie
  78%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Jaświły
  99%
  woj. podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  woj. podlaskie
  91%
  Cała Polska
  87%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Jaświły
  53%
  woj. podlaskie
  61%
  Polska
  54%

Gmina Jaświły - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jaświły wyniosła w 2019 roku 25,0 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Jaświły - 25.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,4 mln złotych, czyli 21,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jaświły wyniosła w 2019 roku 24,6 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.1% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.3%). W budżecie gminy Jaświły wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 319 złotych na mieszkańca (6,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,4 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jaświły według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jaświły według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jaświły według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,0 mln

  3,9 tys(100%)

  15,3 mln

  2,9 tys(100%)

  15,9 mln

  3,1 tys(100%)

  15,7 mln

  3,1 tys(100%)

  17,3 mln

  3,4 tys(100%)

  22,9 mln

  4,6 tys(100%)

  23,1 mln

  4,6 tys(100%)

  25,0 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,7 mln

  1,1 tys(27.4%)

  5,6 mln

  1,1 tys(36.5%)

  5,8 mln

  1,1 tys(36.6%)

  5,6 mln

  1,1 tys(35.7%)

  5,7 mln

  1,1 tys(32.9%)

  5,8 mln

  1,2 tys(25.5%)

  6,1 mln

  1,2 tys(26.2%)

  6,3 mln

  1,3 tys(25.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  214(5.4%)

  932,3 tys

  178(6.1%)

  965,3 tys

  187(6.1%)

  872,9 tys

  171(5.5%)

  480,1 tys

  95,5(2.8%)

  4,9 mln

  970(21.3%)

  4,2 mln

  843(18%)

  3,5 mln

  729(14.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  418,4 tys

  78,5(2%)

  649,5 tys

  124(4.2%)

  715,8 tys

  139(4.5%)

  991,1 tys

  195(6.3%)

  600,0 tys

  119(3.5%)

  516,2 tys

  103(2.3%)

  867,6 tys

  176(3.7%)

  2,5 mln

  513(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  326(8.3%)

  1,8 mln

  343(11.7%)

  1,8 mln

  352(11.4%)

  1,7 mln

  343(11.1%)

  1,9 mln

  373(10.9%)

  2,0 mln

  405(8.9%)

  2,3 mln

  464(9.9%)

  2,3 mln

  476(9.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  548(13.9%)

  3,1 mln

  594(20.3%)

  3,1 mln

  606(19.6%)

  3,0 mln

  589(19.1%)

  5,8 mln

  1,2 tys(33.8%)

  1,3 mln

  267(5.9%)

  1,4 mln

  279(6%)

  1,4 mln

  281(5.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,4 mln

  1,2 tys(30.4%)

  991,7 tys

  190(6.5%)

  1,2 mln

  229(7.4%)

  1,1 mln

  222(7.2%)

  1,1 mln

  214(6.2%)

  1,0 mln

  202(4.4%)

  1,1 mln

  216(4.6%)

  1,3 mln

  261(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  834,1 tys

  157(4%)

  850,7 tys

  163(5.6%)

  825,5 tys

  160(5.2%)

  795,5 tys

  156(5.1%)

  459,0 tys

  91,3(2.7%)

  385,3 tys

  76,5(1.7%)

  362,5 tys

  73,3(1.6%)

  796,7 tys

  164(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  583,5 tys

  110(2.8%)

  496,5 tys

  95,0(3.2%)

  455,1 tys

  88,3(2.9%)

  463,0 tys

  90,9(2.9%)

  456,8 tys

  90,8(2.6%)

  484,5 tys

  96,2(2.1%)

  648,3 tys

  131(2.8%)

  514,4 tys

  106(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  509,7 tys

  95,7(2.4%)

  270,8 tys

  51,8(1.8%)

  263,5 tys

  51,1(1.7%)

  254,0 tys

  49,9(1.6%)

  227,0 tys

  45,1(1.3%)

  332,1 tys

  65,9(1.4%)

  419,4 tys

  84,8(1.8%)

  396,7 tys

  81,8(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  389,1 tys

  73,0(1.9%)

  386,5 tys

  74,0(2.5%)

  389,7 tys

  75,6(2.4%)

  391,3 tys

  76,9(2.5%)

  388,1 tys

  77,2(2.2%)

  418,2 tys

  83,1(1.8%)

  407,5 tys

  82,4(1.8%)

  378,0 tys

  78,0(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  249,1 tys

  46,8(1.2%)

  152,9 tys

  29,3(1%)

  131,4 tys

  25,5(0.8%)

  90,4 tys

  17,7(0.6%)

  71,6 tys

  14,2(0.4%)

  69,9 tys

  13,9(0.3%)

  92,1 tys

  18,6(0.4%)

  123,1 tys

  25,4(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,3 tys

  21,4(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,9 tys

  19,2(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  76,3 tys

  14,3(0.4%)

  73,4 tys

  14,0(0.5%)

  88,9 tys

  17,3(0.6%)

  82,1 tys

  16,1(0.5%)

  82,3 tys

  16,4(0.5%)

  89,8 tys

  17,8(0.4%)

  66,6 tys

  13,5(0.3%)

  73,0 tys

  15,1(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  959

  0,2(0%)

  955

  0,2(0%)

  36,0 tys

  7,0(0.2%)

  41,8 tys

  8,2(0.3%)

  15,2 tys

  3,0(0.1%)

  3,2 tys

  0,6(0%)

  50,2 tys

  10,2(0.2%)

  43,5 tys

  9,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,0 tys

  2,3(0.1%)

  12,0 tys

  2,3(0.1%)

  15,5 tys

  3,0(0.1%)

  13,5 tys

  2,7(0.1%)

  13,5 tys

  2,7(0.1%)

  13,5 tys

  2,7(0.1%)

  167,7 tys

  33,9(0.7%)

  5,7 tys

  1,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  172,4 tys

  33,9(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246

  0,0(0%)

  62,0 tys

  12,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,6 tys

  12,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jaświły według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jaświły według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jaświły według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,4 mln

  3,4 tys(100%)

  15,7 mln

  3,0 tys(100%)

  16,4 mln

  3,2 tys(100%)

  15,9 mln

  3,1 tys(100%)

  17,8 mln

  3,5 tys(100%)

  19,9 mln

  4,0 tys(100%)

  23,6 mln

  4,7 tys(100%)

  24,6 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,7 mln

  1,4 tys(41.8%)

  7,9 mln

  1,5 tys(50.4%)

  7,2 mln

  1,4 tys(43.7%)

  6,8 mln

  1,3 tys(43%)

  7,4 mln

  1,5 tys(41.6%)

  7,8 mln

  1,6 tys(39.3%)

  8,7 mln

  1,8 tys(37%)

  9,1 mln

  1,9 tys(37%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,5 mln

  657(19%)

  4,0 mln

  761(25.3%)

  4,2 mln

  821(25.7%)

  3,7 mln

  726(23.3%)

  3,1 mln

  614(17.3%)

  3,3 mln

  663(16.8%)

  3,7 mln

  739(15.5%)

  3,9 mln

  798(15.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  113,5 tys

  21,3(0.6%)

  40,6 tys

  7,8(0.3%)

  344,8 tys

  66,9(2.1%)

  899,0 tys

  177(5.7%)

  350,7 tys

  69,7(2%)

  336,0 tys

  66,7(1.7%)

  518,3 tys

  105(2.2%)

  2,3 mln

  472(9.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,0 mln

  756(21.9%)

  828,3 tys

  159(5.3%)

  1,4 mln

  280(8.8%)

  1,2 mln

  232(7.4%)

  1,2 mln

  237(6.7%)

  1,1 mln

  223(5.6%)

  1,1 mln

  223(4.7%)

  1,4 mln

  288(5.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  7,7(0.3%)

  50,6 tys

  9,8(0.3%)

  310,8 tys

  61,0(2%)

  34,8 tys

  6,9(0.2%)

  631,6 tys

  125(3.2%)

  3,2 mln

  654(13.7%)

  886,3 tys

  183(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  443(12.8%)

  2,4 mln

  461(15.3%)

  2,4 mln

  463(14.5%)

  2,3 mln

  443(14.2%)

  5,1 mln

  1,0 tys(28.5%)

  576,6 tys

  115(2.9%)

  583,2 tys

  118(2.5%)

  528,1 tys

  109(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  64,0 tys

  12,0(0.3%)

  98,8 tys

  18,9(0.6%)

  184,8 tys

  35,9(1.1%)

  229,0 tys

  45,0(1.4%)

  231,3 tys

  46,0(1.3%)

  266,7 tys

  53,0(1.3%)

  243,0 tys

  49,2(1%)

  413,7 tys

  85,3(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  73,0 tys

  13,7(0.4%)

  70,6 tys

  13,5(0.4%)

  226,8 tys

  44,0(1.4%)

  55,5 tys

  10,9(0.3%)

  183,5 tys

  36,5(1%)

  193,4 tys

  38,4(1%)

  150,1 tys

  30,4(0.6%)

  384,5 tys

  79,3(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,1 tys

  18,6(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  325,7 tys

  61,1(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,1 tys

  3,7(0.1%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  85,6 tys

  17,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  107,3 tys

  20,1(0.6%)

  175,6 tys

  33,6(1.1%)

  159,6 tys

  31,0(1%)

  114,2 tys

  22,4(0.7%)

  126,6 tys

  25,2(0.7%)

  106,8 tys

  21,2(0.5%)

  114,7 tys

  23,2(0.5%)

  82,3 tys

  17,0(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  15,9 tys

  3,0(0.1%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  44,2 tys

  8,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,2 tys

  14,3(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,8 tys

  1,5(0%)

  52,8 tys

  10,1(0.3%)

  30,2 tys

  5,9(0.2%)

  14,5 tys

  2,8(0.1%)

  23,4 tys

  4,7(0.1%)

  69,9 tys

  13,9(0.4%)

  128,2 tys

  25,9(0.5%)

  56,7 tys

  11,7(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  95,3 tys

  17,9(0.5%)

  101,9 tys

  19,5(0.6%)

  94,9 tys

  18,4(0.6%)

  43,2 tys

  8,5(0.3%)

  55,1 tys

  11,0(0.3%)

  82,0 tys

  16,3(0.4%)

  44,9 tys

  9,1(0.2%)

  45,5 tys

  9,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  959

  0,2(0%)

  955

  0,2(0%)

  36,0 tys

  7,0(0.2%)

  41,8 tys

  8,2(0.3%)

  15,2 tys

  3,0(0.1%)

  3,2 tys

  0,6(0%)

  50,2 tys

  10,2(0.2%)

  43,5 tys

  9,0(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,1 tys

  29,9(1%)

  21,2 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,6 tys

  12,9(0.4%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jaświły - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 967 mieszkańców gminy Jaświły jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 477 kobiet oraz 490 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 14,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,0% mieszkańców gminy Jaświły, gimnazjalnym 6,9%, natomiast 33,4% podstawowym ukończonym. 4,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Jaświły mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jaświły największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (34,1%) oraz średnie zawodowe (12,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (32,8%) oraz zasadnicze zawodowe (25,6%).

  12,6% mieszkańców gminy Jaświły w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,6% wśród dziewczynek i 12,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 658 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w gminie Jaświły placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 312 uczniów (140 kobiet oraz 172 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Jaświły placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 359 uczniów (175 kobiet oraz 184 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (24,7% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,54.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (14,7% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,7% mieszkańców gminy Jaświły w wieku potencjalnej nauki (35,0% kobiet i 34,5% mężczyzn).

 • 9,3% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Jaświły
  9,3%
  Podlaskie
  17,5%
  Kraj
  17,9%
 • 11,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,3%
  Województwo
  32,9%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Gmina Jaświły
  3,0%
  Podlaskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  Podlaskie
  12,0%
  Kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,1%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Jaświły
  19,0%
  Województwo
  17,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 12,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Jaświły
  6,9%
  woj. podlaskie
  5,9%
  Kraj
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 33,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Jaświły
  33,4%
  Województwo
  23,3%
  Kraj
  19,3%
 • 34,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 32,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  4,1%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 5,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 658 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Jaświły
  658,0
  Podlaskie
  855,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Jaświły
  1,59
  woj. podlaskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 70 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Jaświły) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Dzieci
 • 27 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 29 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 18 3 lata
 • 18
 • 17 4 lata
 • 17
 • 16 5 lata
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 8 5 lata
 • 8
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 9 4 lata
 • 9
 • 8 5 lata
 • 8
 •  
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jaświły(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jaświły aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Klub Przedszkolaka w Jaświłach
  Publiczne
  Jaświły 7
  19-124 Jaświły
  1231
  klub Przedszkolaka w Mikicinie
  Publiczne
  Mikicin 20
  19-124 Mikicin
  1191
  Klub Przedszkolaka w Dolistowie
  Publiczny
  85 716-15-04
  85 716-15-04
  Dolistowo Stare 112
  19-124 Dolistowo Stare
  1151
 • Szkoły podstawowe w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Jaświły) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 312 Uczniowie
 • 140 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,9%
  55,1%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci 2016
 • 21 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,4
  woj. podlaskie
  17,1
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 27,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 387 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski310
  • rosyjski65
  • niemiecki12
 • 310 angielski
 • 65 rosyjski
 • 12 niemiecki
 •  
 • 82,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Jaświły
  82,54
  Podlaskie
  93,75
  Polska
  95,46
 • 82,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Jaświły
  82,28
  Podlaskie
  92,55
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jaświły) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jaświły) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jaświły(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jaświły aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach (im. Konstytucji 3 Maja)
  Publiczna
  Jaświły 71
  19-124 Jaświły
  14252-
  Szkoła Podstawowa w Dolistowie
  Publiczna
  85 716-15-04
  85 716-15-04
  Dolistowo Stare 112
  19-124 Dolistowo Stare
  76514
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 12,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 35,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jaświły, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jaświły, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jaświły, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaświły - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Jaświły

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Jaświły: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Jaświły 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 140 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 33 (uczestnicy: 481)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 83)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 12)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 44)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 62)
  • inne: 17 (uczestnicy: 280)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 78)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 54)
  • inne: 3 (członkowie: 24)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 39)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 4)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 16)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 19)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Jaświły działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 25 123 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 21 211 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


Gmina Jaświły - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Jaświły i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 27 wypadków drogowych w gminie Jaświły odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 562,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 104,1 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w gminie Jaświły znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu monieckiego.

  Powiat moniecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Jaświły
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 32 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 7 Lekko ranni
 • 25 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Jaświły w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 562,38 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Jaświły
  562,4
  Podlaskie
  649,0
  Cała Polska
  971,2
 • 104,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina
  104,1
  woj. podlaskie
  113,2
  Cała Polska
  92,2
 • 666,53 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Jaświły
  666,5
  Województwo
  776,4
  Polska
  1 176,3
 • 18,52 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Jaświły
  18,5
  Województwo
  17,4
  Polska
  9,5
 • 118,52 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina
  118,5
  Podlaskie
  119,6
  Polska
  121,1