Gmina Jaświły w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Jaświły - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jaświły to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu monieckiego. Gmina Jaświły ma 5 035 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 12,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,7% powierzchni powiatu.
 • 5 035 Liczba mieszkańców
 • 175,5 km² Powierzchnia
 • 29 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BMN Tablice rejestracyjne
 • Jan Joka Wójt gminy
Gmina Jaświły na mapie
Identyfikatory
 • 22.945053.5069 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2008032
Herb gminy Jaświły
Gmina Jaświły herb

Gmina Jaświły - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
19-124Poczta Jaświły, ul. Jaświły 20

Gmina Jaświły - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jaświły)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jaświły
(85) 727-80-01
(85) 727-80-13
Jaświły 7
19-124 Jaświły
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok

Gmina Jaświły - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Jaświły ma 5 035 mieszkańców, z czego 48,5% stanowią kobiety, a 51,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 11,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jaświły zawarli w 2017 roku 25 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,3% mieszkańców gminy Jaświły jest stanu wolnego, 53,5% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jaświły ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,40 na 1000 mieszkańców gminy Jaświły. W 2017 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 45,9% dziewczynek i 54,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 531 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 48,4% zgonów w gminie Jaświły spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,6% zgonów w gminie Jaświły były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jaświły przypada 12.87 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 29 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 60 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jaświły -31. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,2% mieszkańców gminy Jaświły jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 035 Liczba mieszkańców
 • 2 442 Kobiety
 • 2 593 Mężczyźni
 • 48,5%
  51,5%
 • 94 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 94 kobiet)
 • 106 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 106 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jaświły w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jaświły w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jaświły w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Jaświły
  42,8 lat
  Podlaskie
  41,6 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jaświły, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • gm. Jaświły
  28,1%
  Podlaskie
  29,5%
  Polska
  28,8%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,5% Żonaci/Zamężne
 • gm. Jaświły
  53,5%
  Podlaskie
  54,9%
  Polska
  55,8%
 • 52,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Jaświły
  10,4%
  Województwo
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 17,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,2%
  Podlaskie
  4,6%
  Polska
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,8% Nieustalone
 • Gmina
  4,8%
  woj. podlaskie
  1,2%
  Kraj
  0,8%
 • 5,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jaświły w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Jaświły
  5,0
  woj. podlaskie
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  1,1
  Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,7
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jaświły w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,4
  Województwo
  -0,4
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jaświły w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jaświły w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jaświły w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jaświły w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,9%
  54,1%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,4
  woj. podlaskie
  10,2
  Polska
  10,5
 • 37,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  37,1
  Województwo
  43,1
  Polska
  44,2
 • 12.56 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.56
 • 36.84 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36.84
 • 89.06 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89.06
 • 68.27 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.27
 • 34.16 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.16
 • 2.96 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2.96
 • 0.73 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.73
 • 3 531 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 411 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 635 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Jaświły
  3 531 g
  Województwo
  3 447 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 135 Waga 3500g - 3999g
 • 135
 • 106 Waga 3000g - 3499g
 • 106
 • 32 Waga 2500g - 2999g
 • 32
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,22
  woj. podlaskie
  1,40
  Cały kraj
  1,45
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Jaświły
  0,57
  Podlaskie
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,77
  woj. podlaskie
  0,96
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Jaświły w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 65 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 34 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Jaświły
  12,9
  Województwo
  10,3
  Polska
  10,1
 • 129,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Jaświły
  129,4
  Województwo
  107,9
  Cały kraj
  101,5
 • 8,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,8
  Podlaskie
  3,3
  Kraj
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Jaświły
  3,1
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie monieckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Jaświły
  49,6%
  woj. podlaskie
  43,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 22,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Jaświły
  22,9%
  woj. podlaskie
  25,1%
  Kraj
  26,7%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Jaświły
  5,5%
  woj. podlaskie
  6,6%
  Kraj
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Cała Polska
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,1
  Kraj
  74,3
 • 261,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Jaświły
  261,6
  woj. podlaskie
  259,5
  Cały kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,5
  Kraj
  261,6
 • 566,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 597,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 535,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Jaświły
  566,3
  Podlaskie
  451,4
  Cała Polska
  469,0
 • 72,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 12,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 127,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  72,1
  woj. podlaskie
  51,1
  Polska
  87,7
 • 4,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Jaświły
  4,8
  Podlaskie
  27,5
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  6,9
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Jaświły
  0,0%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 29 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 60 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -31 Saldo migracji
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -31 Saldo migracji wewnętrznych
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jaświły w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jaświły, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaświły - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Jaświły oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Jaświły to 1 620 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 322 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jaświły to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Jaświły to 111,30 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 79,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 70,56% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 68,46% mieszkań posiada łazienkę, 49,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,06% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 620 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 322,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jaświły
  322,10
  Województwo
  375,20
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 97,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  97,90 m2
  Województwo
  76,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 31,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Jaświły
  31,50 m2
  woj. podlaskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,35 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,35
  Podlaskie
  4,02
  Kraj
  3,82
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,10
  Województwo
  2,67
  Kraj
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  Podlaskie
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,39
  Podlaskie
  4,24
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 35 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  5,00
  woj. podlaskie
  4,26
  Kraj
  3,91
 • 6,95 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Jaświły
  6,95
  woj. podlaskie
  18,06
  Cała Polska
  18,14
 • 779 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 111,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  111,3 m2
  Podlaskie
  102,8 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Jaświły
  0,15 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 79,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Jaświły
  79,63%
  woj. podlaskie
  93,11%
  Polska
  96,79%
 • 70,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  70,56%
  Województwo
  88,61%
  Kraj
  93,66%
 • 68,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  68,46%
  Podlaskie
  86,57%
  Cała Polska
  91,31%
 • 49,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  49,69%
  Podlaskie
  78,57%
  Cały kraj
  82,12%
 • 0,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  0,06%
  woj. podlaskie
  31,24%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Jaświły - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Jaświły na 1000 mieszkańców pracuje 57 osób . 61,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jaświły wynosiło w 2017 roku 4,4% (4,6% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jaświły wynosiło 3 651,65 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jaświły 65 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 34 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -31.

  70,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jaświły pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,3% w przemyśle i budownictwie, a 3,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Jaświły
  57,0
  Województwo
  192,0
  Cały kraj
  247,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,6% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • Gmina Jaświły
  4,4%
  woj. podlaskie
  8,5%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jaświły w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jaświły w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jaświły w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 652 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Jaświły
  3 652 PLN
  woj. podlaskie
  4 006 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jaświły w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 65 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -31 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 70,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 78,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,3% Przemysł i budownictwo
 • 5,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 3,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 4,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Pozostałe
 • 25,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jaświły w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 287 Pracujący ogółem
 • 176 Kobiety
 • 111 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jaświły w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jaświły, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Jaświły
  60,8
  Podlaskie
  60,8
  Kraj
  63,4
 • 37,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Jaświły
  37,0
  Podlaskie
  32,8
  Cały kraj
  34,0
 • 155,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  155,2
  woj. podlaskie
  117,4
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jaświły - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Jaświły w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 202 podmioty gospodarki narodowej, z czego 148 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (27) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (5) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (15) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Jaświły najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (193) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,9% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,2% (67) podmiotów, a 58,9% (119) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Jaświły najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (35.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 202 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 67 Przemysł i budownictwo
 • 119 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Jaświły w 2017 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w gminie Jaświły w 2017 roku
 • 148 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 193 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 193
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 202 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 202
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 148 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 53 Budownictwo
 • 53
 • 32 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 32
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 8 Przetwórstwo przemysłowe
 • 8
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaświły - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Jaświły stwierdzono szacunkowo 44 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jaświły wynosi 78,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jaświły najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,84 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 2,78 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,14 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,90 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jaświły.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 44
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 8,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jaświły
  8,71
  Podlaskie
  13,89
  Polska
  19,62
 • 4,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,84
  Województwo
  8,20
  Cały kraj
  12,07
 • 0,90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jaświły
  0,90
  woj. podlaskie
  3,06
  Polska
  4,94
 • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,14
  Podlaskie
  2,00
  Cała Polska
  1,78
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,44
  Podlaskie
  0,58
  Cały kraj
  0,49
 • 2,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Jaświły
  2,78
  Podlaskie
  6,61
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Jaświły
  78%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Jaświły
  68%
  woj. podlaskie
  61%
  Kraj
  60%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Jaświły
  100%
  woj. podlaskie
  84%
  Kraj
  84%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Jaświły
  45%
  woj. podlaskie
  54%
  Polska
  52%

Gmina Jaświły - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jaświły wyniosła w 2016 roku 17,3 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Jaświły - 33.8% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (32.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 278,8 tys złotych, czyli 1,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jaświły wyniosła w 2016 roku 17,8 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (28.5%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.3%). W budżecie gminy Jaświły wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 192 złotych na mieszkańca (5,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,8 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jaświły według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jaświły według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jaświły według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,3 mln

  2,7 tys(100%)

  14,6 mln

  2,7 tys(100%)

  14,3 mln

  2,6 tys(100%)

  21,0 mln

  3,9 tys(100%)

  15,3 mln

  2,9 tys(100%)

  15,9 mln

  3,1 tys(100%)

  15,7 mln

  3,1 tys(100%)

  17,3 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  527(19.4%)

  3,1 mln

  597(21.3%)

  2,8 mln

  520(19.8%)

  2,9 mln

  548(13.9%)

  3,1 mln

  594(20.3%)

  3,1 mln

  606(19.6%)

  3,0 mln

  589(19.1%)

  5,8 mln

  1,2 tys(33.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  905(33.4%)

  4,7 mln

  902(32.3%)

  5,0 mln

  928(35.3%)

  5,7 mln

  1,1 tys(27.4%)

  5,6 mln

  1,1 tys(36.5%)

  5,8 mln

  1,1 tys(36.6%)

  5,6 mln

  1,1 tys(35.7%)

  5,7 mln

  1,1 tys(32.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  283(10.4%)

  1,6 mln

  315(11.3%)

  1,7 mln

  316(12%)

  1,7 mln

  326(8.3%)

  1,8 mln

  343(11.7%)

  1,8 mln

  352(11.4%)

  1,7 mln

  343(11.1%)

  1,9 mln

  373(10.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  617,1 tys

  117(4.3%)

  610,5 tys

  117(4.2%)

  581,9 tys

  107(4.1%)

  6,4 mln

  1,2 tys(30.4%)

  991,7 tys

  190(6.5%)

  1,2 mln

  229(7.4%)

  1,1 mln

  222(7.2%)

  1,1 mln

  214(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  224,8 tys

  42,7(1.6%)

  281,7 tys

  53,9(1.9%)

  615,2 tys

  113(4.3%)

  418,4 tys

  78,5(2%)

  649,5 tys

  124(4.2%)

  715,8 tys

  139(4.5%)

  991,1 tys

  195(6.3%)

  600,0 tys

  119(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  246(9.1%)

  1,9 mln

  355(12.7%)

  724,8 tys

  134(5.1%)

  1,1 mln

  214(5.4%)

  932,3 tys

  178(6.1%)

  965,3 tys

  187(6.1%)

  872,9 tys

  171(5.5%)

  480,1 tys

  95,5(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  861,7 tys

  164(6%)

  856,0 tys

  164(5.9%)

  706,3 tys

  130(5%)

  834,1 tys

  157(4%)

  850,7 tys

  163(5.6%)

  825,5 tys

  160(5.2%)

  795,5 tys

  156(5.1%)

  459,0 tys

  91,3(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  464,0 tys

  88,1(3.3%)

  747,2 tys

  143(5.1%)

  1,2 mln

  228(8.7%)

  583,5 tys

  110(2.8%)

  496,5 tys

  95,0(3.2%)

  455,1 tys

  88,3(2.9%)

  463,0 tys

  90,9(2.9%)

  456,8 tys

  90,8(2.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  374,0 tys

  71,1(2.6%)

  348,0 tys

  66,6(2.4%)

  360,6 tys

  66,5(2.5%)

  389,1 tys

  73,0(1.9%)

  386,5 tys

  74,0(2.5%)

  389,7 tys

  75,6(2.4%)

  391,3 tys

  76,9(2.5%)

  388,1 tys

  77,2(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  278,9 tys

  53,0(2%)

  179,2 tys

  34,3(1.2%)

  184,2 tys

  34,0(1.3%)

  509,7 tys

  95,7(2.4%)

  270,8 tys

  51,8(1.8%)

  263,5 tys

  51,1(1.7%)

  254,0 tys

  49,9(1.6%)

  227,0 tys

  45,1(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  57,4 tys

  10,9(0.4%)

  68,6 tys

  13,1(0.5%)

  66,6 tys

  12,3(0.5%)

  76,3 tys

  14,3(0.4%)

  73,4 tys

  14,0(0.5%)

  88,9 tys

  17,3(0.6%)

  82,1 tys

  16,1(0.5%)

  82,3 tys

  16,4(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,9 tys

  0,4(0%)

  28,2 tys

  5,4(0.2%)

  47,2 tys

  8,7(0.3%)

  249,1 tys

  46,8(1.2%)

  152,9 tys

  29,3(1%)

  131,4 tys

  25,5(0.8%)

  90,4 tys

  17,7(0.6%)

  71,6 tys

  14,2(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  10,0 tys

  1,9(0.1%)

  31,6 tys

  6,0(0.2%)

  14,0 tys

  2,6(0.1%)

  959

  0,2(0%)

  955

  0,2(0%)

  36,0 tys

  7,0(0.2%)

  41,8 tys

  8,2(0.3%)

  15,2 tys

  3,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  993,5 tys

  189(7%)

  101,5 tys

  19,4(0.7%)

  13,9 tys

  2,6(0.1%)

  12,0 tys

  2,3(0.1%)

  12,0 tys

  2,3(0.1%)

  15,5 tys

  3,0(0.1%)

  13,5 tys

  2,7(0.1%)

  13,5 tys

  2,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  23,8 tys

  4,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,5 tys

  22,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,3 tys

  21,4(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  35,1 tys

  6,7(0.2%)

  24,5 tys

  4,7(0.2%)

  25,6 tys

  4,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  172,4 tys

  33,9(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,6 tys

  12,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jaświły według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jaświły według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jaświły, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jaświły według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,4 mln

  2,7 tys(100%)

  13,6 mln

  2,5 tys(100%)

  13,8 mln

  2,5 tys(100%)

  18,4 mln

  3,4 tys(100%)

  15,7 mln

  3,0 tys(100%)

  16,4 mln

  3,2 tys(100%)

  15,9 mln

  3,1 tys(100%)

  17,8 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,6 mln

  1,4 tys(52.8%)

  7,0 mln

  1,3 tys(51.8%)

  7,5 mln

  1,4 tys(54.4%)

  7,7 mln

  1,4 tys(41.8%)

  7,9 mln

  1,5 tys(50.4%)

  7,2 mln

  1,4 tys(43.7%)

  6,8 mln

  1,3 tys(43%)

  7,4 mln

  1,5 tys(41.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  444(16.3%)

  2,7 mln

  516(19.9%)

  2,3 mln

  426(16.7%)

  2,4 mln

  443(12.8%)

  2,4 mln

  461(15.3%)

  2,4 mln

  463(14.5%)

  2,3 mln

  443(14.2%)

  5,1 mln

  1,0 tys(28.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,8 mln

  529(19.4%)

  2,7 mln

  520(20.1%)

  2,7 mln

  495(19.4%)

  3,5 mln

  657(19%)

  4,0 mln

  761(25.3%)

  4,2 mln

  821(25.7%)

  3,7 mln

  726(23.3%)

  3,1 mln

  614(17.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  559,2 tys

  106(3.9%)

  535,3 tys

  102(3.9%)

  562,9 tys

  104(4.1%)

  4,0 mln

  756(21.9%)

  828,3 tys

  159(5.3%)

  1,4 mln

  280(8.8%)

  1,2 mln

  232(7.4%)

  1,2 mln

  237(6.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  6,7(0.3%)

  88,7 tys

  16,4(0.6%)

  113,5 tys

  21,3(0.6%)

  40,6 tys

  7,8(0.3%)

  344,8 tys

  66,9(2.1%)

  899,0 tys

  177(5.7%)

  350,7 tys

  69,7(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  37,0 tys

  7,0(0.3%)

  56,4 tys

  10,8(0.4%)

  39,1 tys

  7,2(0.3%)

  64,0 tys

  12,0(0.3%)

  98,8 tys

  18,9(0.6%)

  184,8 tys

  35,9(1.1%)

  229,0 tys

  45,0(1.4%)

  231,3 tys

  46,0(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  18,9 tys

  3,6(0.1%)

  183,4 tys

  35,1(1.4%)

  79,9 tys

  14,7(0.6%)

  73,0 tys

  13,7(0.4%)

  70,6 tys

  13,5(0.4%)

  226,8 tys

  44,0(1.4%)

  55,5 tys

  10,9(0.3%)

  183,5 tys

  36,5(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  169,9 tys

  32,3(1.2%)

  106,5 tys

  20,4(0.8%)

  97,4 tys

  18,0(0.7%)

  107,3 tys

  20,1(0.6%)

  175,6 tys

  33,6(1.1%)

  159,6 tys

  31,0(1%)

  114,2 tys

  22,4(0.7%)

  126,6 tys

  25,2(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  96,7 tys

  18,4(0.7%)

  145,2 tys

  27,8(1.1%)

  122,0 tys

  22,5(0.9%)

  95,3 tys

  17,9(0.5%)

  101,9 tys

  19,5(0.6%)

  94,9 tys

  18,4(0.6%)

  43,2 tys

  8,5(0.3%)

  55,1 tys

  11,0(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  52,3 tys

  9,9(0.4%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  7,7(0.3%)

  50,6 tys

  9,8(0.3%)

  310,8 tys

  61,0(2%)

  34,8 tys

  6,9(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  55,1 tys

  10,5(0.4%)

  8,4 tys

  1,6(0.1%)

  13,9 tys

  2,6(0.1%)

  7,8 tys

  1,5(0%)

  52,8 tys

  10,1(0.3%)

  30,2 tys

  5,9(0.2%)

  14,5 tys

  2,8(0.1%)

  23,4 tys

  4,7(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,1 tys

  29,9(1%)

  21,2 tys

  4,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  10,0 tys

  1,9(0.1%)

  31,6 tys

  6,0(0.2%)

  14,0 tys

  2,6(0.1%)

  959

  0,2(0%)

  955

  0,2(0%)

  36,0 tys

  7,0(0.2%)

  41,8 tys

  8,2(0.3%)

  15,2 tys

  3,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  270,2 tys

  49,8(2%)

  325,7 tys

  61,1(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,1 tys

  3,7(0.1%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,6 tys

  12,9(0.4%)

  0,1

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  648,0 tys

  123(4.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  15,2 tys

  2,9(0.1%)

  18,2 tys

  3,4(0.1%)

  15,9 tys

  3,0(0.1%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  44,2 tys

  8,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jaświły - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 174 mieszkańców gminy Jaświły jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 566 kobiet oraz 608 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 14,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,0% mieszkańców gminy Jaświły, gimnazjalnym 6,9%, natomiast 33,4% podstawowym ukończonym. 4,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Jaświły mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jaświły największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (34,1%) oraz średnie zawodowe (12,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (32,8%) oraz zasadnicze zawodowe (25,6%).

  14,4% mieszkańców gminy Jaświły w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,0% wśród dziewczynek i 14,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 674 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,09 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 22,7% ludności (22,6% wśród dziewczynek i 22,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 81,85.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 92,14.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (14,8% wśród dziewczyn i 10,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 38,0% mieszkańców gminy Jaświły w wieku potencjalnej nauki (36,9% kobiet i 39,0% mężczyzn).

 • 9,3% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  9,3%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 11,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Jaświły
  27,3%
  woj. podlaskie
  32,9%
  Polska
  33,3%
 • 30,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Gmina Jaświły
  3,0%
  Podlaskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  Województwo
  12,0%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Jaświły
  14,1%
  Podlaskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,0%
  Podlaskie
  17,5%
  Kraj
  22,9%
 • 12,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,9%
  woj. podlaskie
  5,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 33,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Jaświły
  33,4%
  Województwo
  23,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 34,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 32,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Jaświły
  4,1%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 5,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 674 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Jaświły
  674,0
  Województwo
  789,0
  Kraj
  811,0
 • 2,09 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  2,09
  woj. podlaskie
  1,10
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jaświły

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jaświły aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Klub Przedszkolaka w Jaświłach
  Publiczne
  Jaświły 7
  19-124 Jaświły
  1231
  klub Przedszkolaka w Mikicinie
  Publiczne
  Mikicin 20
  19-124 Mikicin
  1191
  Klub Przedszkolaka w Dolistowie
  Publiczny
  85 716-15-04
  85 716-15-04
  Dolistowo Stare 112
  19-124 Dolistowo Stare
  1151
 • Szkoły podstawowe w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,85 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Jaświły
  81,85
  Podlaskie
  94,06
  Cały kraj
  96,62
 • 78,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Jaświły
  78,29
  woj. podlaskie
  90,89
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jaświły) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jaświły) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,0
  woj. podlaskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 •  
 • 19,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jaświły

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jaświły aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach (im. Konstytucji 3 Maja)
  Publiczna
  Jaświły 71
  19-124 Jaświły
  14252-
  Szkoła Podstawowa w Dolistowie
  Publiczna
  85 716-15-04
  85 716-15-04
  Dolistowo Stare 112
  19-124 Dolistowo Stare
  76514
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Jaświły
  92,14
  Podlaskie
  95,74
  Polska
  100,01
 • 87,14 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Jaświły
  87,14
  Podlaskie
  89,67
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Jaświły) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Jaświły) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina Jaświły
  22,0
  Podlaskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Jaświły

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jaświły aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jaświłach (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  Jaświły 71
  19-124 Jaświły
  6142-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 10,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 38,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 36,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jaświły, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jaświły, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jaświły, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaświły - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Jaświły

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Jaświły: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Jaświły 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 438 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 30 (uczestnicy: 2 301)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 70)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 678)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 120)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 40)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 739)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 306)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 48)
  • inne: 2 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 24)
  • inne: 3 (członkowie: 24)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 48)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 7)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 13)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 28)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Jaświły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jaświły działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 24 276 wolumenów oraz 29 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 21 211 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3