Gmina Janowiec Wielkopolski w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Janowiec Wielkopolski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Janowiec Wielkopolski to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu żnińskiego. Gmina Janowiec Wielkopolski ma 9 113 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 12,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Janowiec Wielkopolski.
  • 9 113 Liczba mieszkańców
  • 130,7 km² Powierzchnia
  • 70 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 52 Numer kierunkowy
  • CZN Tablice rejestracyjne
  • Leszek Paweł Grzeczka Burmistrz gminy
Gmina Janowiec Wielkopolski na mapie
Identyfikatory
  • 17.522752.7713 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 0419033
Herb gminy Janowiec Wielkopolski
Gmina Janowiec Wielkopolski herb

Gmina Janowiec Wielkopolski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
88-430Poczta Janowiec Wielkopolski

Gmina Janowiec Wielkopolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Janowiec Wielkopolski)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
(52) 302-30-34
(52) 302-30-20
ul. Gnieźnieńska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski
ZUS Inspektorat w Żninie (podlega pod: ZUS Oddział w Bydgoszczy )
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. 700-lecia 37
88-400 Żnin

Gmina Janowiec Wielkopolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Gmina Janowiec Wielkopolski ma 9 113 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Janowiec Wielkopolski zawarli w 2017 roku 49 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    29,4% mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Janowiec Wielkopolski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,22 na 1000 mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski. W 2017 roku urodziło się 101 dzieci, w tym 46,5% dziewczynek i 53,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 457 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,10 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 36,5% zgonów w gminie Janowiec Wielkopolski spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,9% zgonów w gminie Janowiec Wielkopolski były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Janowiec Wielkopolski przypada 9.63 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2017 roku zarejestrowano 77 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 107 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Janowiec Wielkopolski -30. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

    60,5% mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 9 113 Liczba mieszkańców
  • 4 595 Kobiety
  • 4 518 Mężczyźni
  • 50,4%
    49,6%
  • 102 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
  • 98 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    40,3 lat
    Kujawsko-pomorskie
    41,2 lat
    Kraj
    41,4 lat
  • 41,8 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 38,8 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Janowiec Wielkopolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Janowiec Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Janowiec Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Janowiec Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 29,4% Kawalerowie/Panny
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    29,4%
    woj. kujawsko-pomorskie
    29,2%
    Cały kraj
    28,8%
  • 24,0% Kobiety
    (Panny)
  • 34,9% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 58,0% Żonaci/Zamężne
  • Gmina
    58,0%
    Województwo
    56,3%
    Cała Polska
    55,8%
  • 57,1% Kobiety
    (Zamężne)
  • 58,9% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,3% Wdowcy/Wdowy
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    9,3%
    woj. kujawsko-pomorskie
    9,4%
    Cała Polska
    9,6%
  • 15,1% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,2% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 3,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Gmina
    3,3%
    Województwo
    4,9%
    Polska
    5,0%
  • 3,6% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 2,9% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,1% Nieustalone
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    0,1%
    woj. kujawsko-pomorskie
    0,3%
    Polska
    0,8%
  • 0,1% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,1% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • Gmina
    5,4
    woj. kujawsko-pomorskie
    4,9
    Cały kraj
    5,0
  • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • Tutaj
    1,4
    Województwo
    1,9
    Kraj
    1,7
  • 49 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 2 Przyrost naturalny w roku 2017
  • -5 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • 7 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • 0,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Gmina
    0,2
    Kujawsko-pomorskie
    -0,2
    Kraj
    -0,0
  • -0,6 Miasto
    (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
  • 2,2 Wieś
    (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Janowiec Wielkopolski w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 101 Urodzenia żywe
  • 47 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 54 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 46,5%
    53,5%
  • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    11,1
    woj. kujawsko-pomorskie
    10,0
    Cała Polska
    10,5
  • 47,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Tutaj
    47,8
    Województwo
    42,2
    Cała Polska
    44,2
  • 22.4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 22.4
  • 64.46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 64.46
  • 108.05 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 108.05
  • 85.15 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 85.15
  • 34.87 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 34.87
  • 5.51 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 5.51
  • 3 457 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 392 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 515 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    3 457 g
    woj. kujawsko-pomorskie
    3 414 g
    Polska
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 1 Waga 5000g i więcej
  • 1
  • 17 Waga 4500g - 4999g
  • 17
  • 94 Waga 4000g - 4499g
  • 94
  • 272 Waga 3500g - 3999g
  • 272
  • 282 Waga 3000g - 3499g
  • 282
  • 79 Waga 2500g - 2999g
  • 79
  • 26 Waga 2000g - 2499g
  • 26
  • 11 Waga 1500g - 1999g
  • 11
  • 4 Waga 1000g - 1499g
  • 4
  • 2 Waga 600g - 999g
  • 2
  • 1,60 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    1,60
    Województwo
    1,41
    Cała Polska
    1,45
  • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    0,75
    woj. kujawsko-pomorskie
    0,67
    Polska
    0,71
  • 1,10 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    1,10
    Województwo
    0,98
    Polska
    1,00
  • Statystyki zgonów w gminie Janowiec Wielkopolski w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 88 Zgony
  • 41 Kobiety
    (Zgony)
  • 47 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 46,6%
    53,4%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 9,6 Zgony na 1000 ludności
  • Tutaj
    9,6
    Województwo
    9,9
    Polska
    10,1
  • 102,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Tutaj
    102,5
    Województwo
    103,5
    Kraj
    101,5
  • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    1,5
    Kujawsko-pomorskie
    4,4
    Polska
    4,0
  • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Gmina
    3,4
    Kujawsko-pomorskie
    3,2
    Cała Polska
    3,2
  • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. kujawsko-pomorskie
    1,7
    Cała Polska
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żnińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 46,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Gmina
    46,9%
    Kujawsko-pomorskie
    48,0%
    Polska
    45,7%
  • 26,4% Zgony spowodowane nowotworami
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    26,4%
    woj. kujawsko-pomorskie
    27,5%
    Kraj
    26,7%
  • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Gmina
    5,3%
    Kujawsko-pomorskie
    5,0%
    Cały kraj
    6,1%
  • 0,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Kujawsko-pomorskie
    0,3
    Kraj
    5,9
  • 74,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    74,3
    Polska
    74,3
  • 256,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Tutaj
    256,1
    Kujawsko-pomorskie
    270,7
    Cały kraj
    274,3
  • 266,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Kujawsko-pomorskie
    266,9
    Cała Polska
    261,6
  • 454,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 425,4 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 483,7 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    454,2
    Kujawsko-pomorskie
    472,1
    Cała Polska
    469,0
  • 108,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 43,5 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 172,0 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    108,8
    woj. kujawsko-pomorskie
    110,8
    Cała Polska
    87,7
  • 28,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    28,0
    Kujawsko-pomorskie
    32,2
    Kraj
    31,8
  • 8,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Gmina
    8,4
    woj. kujawsko-pomorskie
    8,8
    Polska
    8,0
  • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Tutaj
    1,0%
    Kujawsko-pomorskie
    1,0%
    Cała Polska
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 77 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 38 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 39 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 0 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 107 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 53 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 54 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -30 Saldo migracji
  • -15 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -15 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -30 Saldo migracji wewnętrznych
  • -15 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -15 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 0 Saldo migracji zagranicznych
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 15,5% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 17,3% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 65,7% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 69,1% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 18,7% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 13,7% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Janowiec Wielkopolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Janowiec Wielkopolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Janowiec Wielkopolski oddano do użytku 19 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Janowiec Wielkopolski to 2 677 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 294 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Janowiec Wielkopolski to 5,95 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Janowiec Wielkopolski to 144,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,64% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,83% mieszkań posiada łazienkę, 77,10% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 2 677 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 293,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    293,60
    woj. kujawsko-pomorskie
    354,40
    Polska
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 82,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    82,20 m2
    Kujawsko-pomorskie
    69,90 m2
    Cała Polska
    73,80 m2
  • 24,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    24,10 m2
    woj. kujawsko-pomorskie
    24,80 m2
    Kraj
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 4,12 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Tutaj
    4,12
    woj. kujawsko-pomorskie
    3,77
    Cała Polska
    3,82
  • 3,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    3,41
    Województwo
    2,82
    Polska
    2,69
  • 0,83 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    0,83
    Województwo
    0,75
    Cała Polska
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 19 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 2,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    2,08
    Kujawsko-pomorskie
    3,72
    Cały kraj
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 18 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 113 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 5,95 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    5,95
    Kujawsko-pomorskie
    4,09
    Cała Polska
    3,91
  • 12,40 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    12,40
    Kujawsko-pomorskie
    15,21
    Cały kraj
    18,14
  • 2 740 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 144,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    144,2 m2
    Województwo
    92,7 m2
    Polska
    92,7 m2
  • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    0,30 m2
    woj. kujawsko-pomorskie
    0,34 m2
    Polska
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 96,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Gmina
    96,64%
    woj. kujawsko-pomorskie
    98,10%
    Kraj
    96,79%
  • 92,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Gmina
    92,94%
    woj. kujawsko-pomorskie
    95,17%
    Kraj
    93,66%
  • 88,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Tutaj
    88,83%
    woj. kujawsko-pomorskie
    91,83%
    Kraj
    91,31%
  • 77,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Gmina
    77,10%
    Województwo
    82,03%
    Kraj
    82,12%
  • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • woj. kujawsko-pomorskie
    48,16%
    Cały kraj
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Janowiec Wielkopolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Janowiec Wielkopolski na 1000 mieszkańców pracuje 118 osób . 60,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,9% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Janowiec Wielkopolski wynosiło w 2017 roku 14,3% (21,6% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn).

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Janowiec Wielkopolski wynosiło 3 363,90 PLN, co odpowiada 74.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski 601 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 244 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -357.

    34,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 118 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    118,0
    Kujawsko-pomorskie
    227,0
    Kraj
    247,0
  • 14,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 21,6% Kobiety
  • 8,3% Mężczyźni
  • Gmina
    14,3%
    Kujawsko-pomorskie
    10,0%
    Cała Polska
    6,6%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 364 PLN Wynagrodzenie brutto
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    3 364 PLN
    Kujawsko-pomorskie
    3 886 PLN
    Polska
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 601 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 244 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -357 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 34,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 31,2% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 36,8% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 22,5% Przemysł i budownictwo
  • 12,3% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 32,1% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 15,4% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 14,4% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 4,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 6,5% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 2,9% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 23,9% Pozostałe
  • 34,7% Kobiety
    (pozostałe)
  • 13,9% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 1 073 Pracujący ogółem
  • 645 Kobiety
  • 428 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 18,4% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 20,0% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 60,5% W wieku produkcyjnym
  • 54,8% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 66,3% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
  • 26,8% Kobiety
    (59+ lat)
  • 13,7% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Janowiec Wielkopolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina
    65,3
    Kujawsko-pomorskie
    62,5
    Cała Polska
    63,4
  • 33,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    33,6
    Kujawsko-pomorskie
    33,1
    Polska
    34,0
  • 105,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    105,9
    woj. kujawsko-pomorskie
    112,9
    Cały kraj
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 65,4% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 60,3% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 34,6% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 39,7% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Janowiec Wielkopolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Janowiec Wielkopolski w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 701 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 540 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 65 nowych podmiotów, a 70 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (81) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (59) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (90) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (45) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Janowiec Wielkopolski najwięcej (38) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (682) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    4,9% (34) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,2% (219) podmiotów, a 63,9% (448) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Janowiec Wielkopolski najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (24.3%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 701 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 219 Przemysł i budownictwo
  • 448 Pozostała działalność
  • 65 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Janowiec Wielkopolski w 2017 roku
  • 70 Podmioty wyrejestrowane w gminie Janowiec Wielkopolski w 2017 roku
  • 540 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 682 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 682
  • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 18
  • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 1
  • 701 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 701
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 10 Spółdzielnie ogółem
  • 10
  • 30 Spółki handlowe ogółem
  • 30
  • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 4
  • 2  Spółki handlowe - akcyjne
  • 2
  • 22  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 22
  • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 4
  • 38 Spółki cywilne ogółem
  • 38
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 540 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 144 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 144
  • 131 Budownictwo
  • 131
  • 55 Przetwórstwo przemysłowe
  • 55
  • 37 Transport i gospodarka magazynowa
  • 37
  • 32 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 32
  • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 30
  • 27 Pozostała działalność
  • 27
  • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 26
  • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 19
  • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 10
  • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 9
  • 7 Informacja i komunikacja
  • 7
  • 6 Edukacja
  • 6
  • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 4
  • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 3
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Janowiec Wielkopolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Janowiec Wielkopolski stwierdzono szacunkowo 128 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Janowiec Wielkopolski wynosi 82,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,57 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 4,65 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,83 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (96%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Janowiec Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 128 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 128
  • 78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 78
  • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 17
  • 22 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 22
  • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 3
  • 42 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 42
  • 14,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    14,06
    Województwo
    17,99
    Cała Polska
    19,62
  • 8,57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    8,57
    woj. kujawsko-pomorskie
    10,80
    Cały kraj
    12,07
  • 1,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    1,83
    Kujawsko-pomorskie
    4,49
    Cała Polska
    4,94
  • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    2,38
    Kujawsko-pomorskie
    1,72
    Cały kraj
    1,78
  • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    0,37
    Województwo
    0,40
    Cały kraj
    0,49
  • 4,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    4,65
    Województwo
    8,90
    Cały kraj
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Janowiec Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    83%
    woj. kujawsko-pomorskie
    74%
    Cała Polska
    72%
  • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Gmina
    76%
    woj. kujawsko-pomorskie
    63%
    Cała Polska
    60%
  • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Tutaj
    83%
    Województwo
    87%
    Kraj
    88%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Gmina
    100%
    Kujawsko-pomorskie
    99%
    Polska
    99%
  • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    96%
    Województwo
    85%
    Cała Polska
    84%
  • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Tutaj
    59%
    Województwo
    58%
    Cała Polska
    52%

Gmina Janowiec Wielkopolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu gminy Janowiec Wielkopolski wyniosła w 2016 roku 32,5 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Janowiec Wielkopolski - 35.3% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (34.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,7 mln złotych, czyli 5,4% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Janowiec Wielkopolski wyniosła w 2016 roku 34,4 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (29.4%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.1%). W budżecie gminy Janowiec Wielkopolski wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 446 złotych na mieszkańca (11,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił -1,9 złotych na mieszkańca (-0,1%).
  • Wydatki budżetu w gminie Janowiec Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Janowiec Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Janowiec Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Janowiec Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    22,8 mln

    2,5 tys(100%)

    22,3 mln

    2,4 tys(100%)

    25,5 mln

    2,7 tys(100%)

    24,6 mln

    2,7 tys(100%)

    27,6 mln

    3,0 tys(100%)

    27,9 mln

    3,0 tys(100%)

    28,0 mln

    3,1 tys(100%)

    32,5 mln

    3,6 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    4,1 mln

    438(17.8%)

    4,5 mln

    488(20.3%)

    5,0 mln

    534(19.5%)

    5,4 mln

    577(21.8%)

    5,7 mln

    615(20.6%)

    5,9 mln

    639(21%)

    6,0 mln

    658(21.5%)

    11,5 mln

    1,3 tys(35.3%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    7,9 mln

    847(34.5%)

    8,5 mln

    914(38%)

    8,9 mln

    955(34.8%)

    9,7 mln

    1,0 tys(39.4%)

    10,1 mln

    1,1 tys(36.5%)

    10,0 mln

    1,1 tys(35.8%)

    11,0 mln

    1,2 tys(39.3%)

    11,1 mln

    1,2 tys(34.1%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    2,3 mln

    250(10.2%)

    2,1 mln

    228(9.5%)

    2,3 mln

    245(8.9%)

    2,4 mln

    255(9.6%)

    2,5 mln

    268(9%)

    2,6 mln

    288(9.5%)

    2,7 mln

    296(9.7%)

    2,8 mln

    305(8.5%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    1,3 mln

    135(5.5%)

    1,8 mln

    191(7.9%)

    3,8 mln

    411(15%)

    1,2 mln

    126(4.8%)

    3,7 mln

    397(13.3%)

    3,1 mln

    339(11.2%)

    3,3 mln

    355(11.6%)

    2,4 mln

    258(7.2%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    4,9 mln

    522(21.3%)

    2,4 mln

    254(10.6%)

    2,3 mln

    245(8.9%)

    1,8 mln

    196(7.4%)

    2,3 mln

    252(8.4%)

    2,2 mln

    239(7.9%)

    1,6 mln

    170(5.6%)

    1,4 mln

    152(4.3%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    483,1 tys

    52,0(2.1%)

    786,4 tys

    84,9(3.5%)

    911,2 tys

    97,9(3.6%)

    807,2 tys

    86,9(3.3%)

    894,2 tys

    96,6(3.2%)

    1,0 mln

    113(3.7%)

    972,4 tys

    106(3.5%)

    1,0 mln

    111(3.1%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    669,9 tys

    72,1(2.9%)

    666,7 tys

    72,0(3%)

    670,7 tys

    72,1(2.6%)

    729,6 tys

    78,5(3%)

    762,0 tys

    82,3(2.8%)

    805,8 tys

    87,7(2.9%)

    811,5 tys

    88,5(2.9%)

    852,9 tys

    93,5(2.6%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    344,4 tys

    37,1(1.5%)

    354,0 tys

    38,2(1.6%)

    413,5 tys

    44,4(1.6%)

    472,1 tys

    50,8(1.9%)

    541,6 tys

    58,5(2%)

    516,6 tys

    56,2(1.9%)

    471,3 tys

    51,4(1.7%)

    437,7 tys

    48,0(1.3%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    290,7 tys

    31,3(1.3%)

    284,5 tys

    30,7(1.3%)

    332,0 tys

    35,7(1.3%)

    724,5 tys

    78,0(2.9%)

    339,7 tys

    36,7(1.2%)

    331,3 tys

    36,1(1.2%)

    370,4 tys

    40,4(1.3%)

    345,0 tys

    37,8(1.1%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    24,5 tys

    2,6(0.1%)

    109,9 tys

    11,9(0.5%)

    136,0 tys

    14,6(0.5%)

    37,1 tys

    4,0(0.2%)

    145,9 tys

    15,8(0.5%)

    532,9 tys

    58,0(1.9%)

    148,3 tys

    16,2(0.5%)

    285,6 tys

    31,3(0.9%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    171,7 tys

    18,5(0.8%)

    227,3 tys

    24,5(1%)

    200,5 tys

    21,5(0.8%)

    890,9 tys

    95,9(3.6%)

    187,0 tys

    20,2(0.7%)

    262,8 tys

    28,6(0.9%)

    278,9 tys

    30,4(1%)

    223,2 tys

    24,5(0.7%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    79,4 tys

    8,6(0.3%)

    101,2 tys

    10,9(0.5%)

    82,1 tys

    8,8(0.3%)

    98,5 tys

    10,6(0.4%)

    105,6 tys

    11,4(0.4%)

    108,9 tys

    11,9(0.4%)

    113,1 tys

    12,3(0.4%)

    94,3 tys

    10,3(0.3%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    91,4 tys

    9,8(0.4%)

    140,0 tys

    15,1(0.6%)

    210,7 tys

    22,6(0.8%)

    268,7 tys

    28,9(1.1%)

    182,9 tys

    19,8(0.7%)

    145,3 tys

    15,8(0.5%)

    111,0 tys

    12,1(0.4%)

    85,8 tys

    9,4(0.3%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    4,9 tys

    0,5(0%)

    1,8 tys

    0,2(0%)

    3,1 tys

    0,3(0%)

    1,6 tys

    0,2(0%)

    1,9 tys

    0,2(0%)

    4,9 tys

    0,5(0%)

    3,4 tys

    0,4(0%)

    39,9 tys

    4,4(0.1%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    51,3 tys

    5,5(0.2%)

    45,5 tys

    4,9(0.2%)

    19,5 tys

    2,1(0.1%)

    18,6 tys

    2,0(0.1%)

    20,5 tys

    2,2(0.1%)

    21,7 tys

    2,4(0.1%)

    19,6 tys

    2,1(0.1%)

    25,1 tys

    2,8(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    22,3 tys

    2,4(0.1%)

    65,8 tys

    7,1(0.3%)

    25,8 tys

    2,8(0.1%)

    2,2 tys

    0,2(0%)

    6,2 tys

    0,7(0%)

    108,6 tys

    11,8(0.4%)

    128,5 tys

    14,0(0.5%)

    15,9 tys

    1,7(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    113,2 tys

    12,2(0.5%)

    139,7 tys

    15,1(0.6%)

    159,6 tys

    17,2(0.6%)

    157,7 tys

    17,0(0.6%)

    181,2 tys

    19,6(0.7%)

    194,3 tys

    21,2(0.7%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    7,1 tys

    0,8(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    27,0 tys

    2,9(0.1%)

    28,1 tys

    3,0(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    36,4 tys

    4,0(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    86,6 tys

    9,3(0.4%)

    81,0 tys

    8,7(0.4%)

    87,2 tys

    9,4(0.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Janowiec Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Janowiec Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Janowiec Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Janowiec Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    21,5 mln

    2,3 tys(100%)

    21,9 mln

    2,3 tys(100%)

    22,4 mln

    2,4 tys(100%)

    26,3 mln

    2,8 tys(100%)

    27,4 mln

    3,0 tys(100%)

    27,6 mln

    3,0 tys(100%)

    29,2 mln

    3,2 tys(100%)

    34,4 mln

    3,8 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    10,0 mln

    1,1 tys(46.4%)

    10,2 mln

    1,1 tys(46.7%)

    10,8 mln

    1,2 tys(48%)

    11,6 mln

    1,2 tys(44.1%)

    11,7 mln

    1,3 tys(42.8%)

    11,0 mln

    1,2 tys(40%)

    11,8 mln

    1,3 tys(40.4%)

    12,6 mln

    1,4 tys(36.6%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    3,3 mln

    352(15.2%)

    3,6 mln

    387(16.4%)

    3,9 mln

    415(17.2%)

    4,1 mln

    441(15.6%)

    4,3 mln

    469(15.9%)

    4,5 mln

    485(16.1%)

    4,5 mln

    491(15.4%)

    10,1 mln

    1,1 tys(29.4%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    5,2 mln

    565(24.4%)

    5,3 mln

    574(24.3%)

    5,8 mln

    627(26%)

    6,5 mln

    695(24.5%)

    6,8 mln

    735(24.9%)

    7,9 mln

    859(28.6%)

    7,6 mln

    829(26.1%)

    7,9 mln

    870(23.1%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    36,8 tys

    4,0(0.2%)

    204,6 tys

    22,1(0.9%)

    64,2 tys

    6,9(0.3%)

    2,4 mln

    254(9%)

    219,7 tys

    23,7(0.8%)

    1,3 mln

    141(4.7%)

    2,3 mln

    254(8%)

    1,2 mln

    133(3.5%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    655,1 tys

    70,6(3%)

    655,2 tys

    70,7(3%)

    655,9 tys

    70,5(2.9%)

    729,4 tys

    78,5(2.8%)

    794,2 tys

    85,8(2.9%)

    829,4 tys

    90,3(3%)

    820,2 tys

    89,4(2.8%)

    869,9 tys

    95,4(2.5%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    224,3 tys

    24,2(1%)

    236,2 tys

    25,5(1.1%)

    256,9 tys

    27,6(1.1%)

    271,2 tys

    29,2(1%)

    398,7 tys

    43,1(1.5%)

    717,2 tys

    78,1(2.6%)

    762,2 tys

    83,1(2.6%)

    745,0 tys

    81,7(2.2%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    49,1 tys

    5,3(0.2%)

    135,8 tys

    14,7(0.6%)

    76,8 tys

    8,3(0.3%)

    112,2 tys

    12,1(0.4%)

    429,0 tys

    46,3(1.6%)

    407,5 tys

    44,4(1.5%)

    598,4 tys

    65,2(2.1%)

    373,6 tys

    41,0(1.1%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    230,5 tys

    24,8(1.1%)

    220,8 tys

    23,8(1%)

    228,4 tys

    24,5(1%)

    239,9 tys

    25,8(0.9%)

    335,9 tys

    36,3(1.2%)

    311,7 tys

    33,9(1.1%)

    279,9 tys

    30,5(1%)

    276,4 tys

    30,3(0.8%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    127,5 tys

    13,7(0.6%)

    273,8 tys

    29,6(1.3%)

    139,8 tys

    15,0(0.6%)

    114,8 tys

    12,4(0.4%)

    115,1 tys

    12,4(0.4%)

    122,8 tys

    13,4(0.4%)

    111,3 tys

    12,1(0.4%)

    157,3 tys

    17,3(0.5%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    1,6 mln

    168(7.3%)

    805,4 tys

    86,9(3.7%)

    369,0 tys

    39,7(1.6%)

    120,8 tys

    13,0(0.5%)

    908,3 tys

    98,1(3.3%)

    179,0 tys

    19,5(0.6%)

    223,1 tys

    24,3(0.8%)

    122,5 tys

    13,4(0.4%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    22,3 tys

    2,4(0.1%)

    65,8 tys

    7,1(0.3%)

    25,8 tys

    2,8(0.1%)

    2,2 tys

    0,2(0%)

    6,2 tys

    0,7(0%)

    108,6 tys

    11,8(0.4%)

    128,5 tys

    14,0(0.4%)

    15,9 tys

    1,7(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    2,9 tys

    0,3(0%)

    5,9 tys

    0,6(0%)

    1,5 tys

    0,2(0%)

    2,8 tys

    0,3(0%)

    3,1 tys

    0,3(0%)

    2,9 tys

    0,3(0%)

    2,6 tys

    0,3(0%)

    2,0 tys

    0,2(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    1,5 tys

    0,2(0%)

    1,5 tys

    0,2(0%)

    1,5 tys

    0,2(0%)

    1,5 tys

    0,2(0%)

    1,5 tys

    0,2(0%)

    1,5 tys

    0,2(0%)

    1,5 tys

    0,2(0%)

    1,5 tys

    0,2(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    8,5 tys

    0,9(0%)

    5,3 tys

    0,6(0%)

    4,2 tys

    0,4(0%)

    5,4 tys

    0,6(0%)

    6,6 tys

    0,7(0%)

    6,9 tys

    0,8(0%)

    5,7 tys

    0,6(0%)

    978

    0,1(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    1,9

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,1

    0,0(0%)

    177

    0,0(0%)

    417,4 tys

    45,1(1.5%)

    12,1 tys

    1,3(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    0,0

    0,0(0%)

    10,0 tys

    1,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    26,4 tys

    2,8(0.1%)

    678,6 tys

    73,3(2.5%)

    112

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    113,2 tys

    12,2(0.5%)

    139,7 tys

    15,1(0.6%)

    159,6 tys

    17,2(0.7%)

    175,7 tys

    18,9(0.7%)

    163,2 tys

    17,6(0.6%)

    194,3 tys

    21,2(0.7%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    1,5 tys

    0,2(0%)

    561

    0,1(0%)

    6,7 tys

    0,7(0%)

    29,5 tys

    3,2(0.1%)

    25,0 tys

    2,7(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Janowiec Wielkopolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 2 177 mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 045 kobiet oraz 1 132 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 7,8% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,4% mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego mieszkańcy gminy Janowiec Wielkopolski mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Janowiec Wielkopolski największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,3%) oraz zasadnicze zawodowe (23,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (42,1%) oraz średnie zawodowe (18,7%).

    17,6% mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 727 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 31,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,65.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,28.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,8% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski w wieku potencjalnej nauki (23,8% kobiet i 23,9% mężczyzn).

  • 10,3% Wykształcenie wyższe
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    10,3%
    Województwo
    14,8%
    Kraj
    17,9%
  • 12,2% Kobiety
    (wyższe)
  • 8,3% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 13,3% W miastach
    (wyższe)
  • 7,9% Na wsi
    (wyższe)
  • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    28,9%
    Województwo
    31,0%
    Cały kraj
    33,3%
  • 32,7% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 25,1% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 33,8% W miastach
    (średnie i policealne)
  • 25,2% Na wsi
    (średnie i policealne)
  • 1,6% Wykształcenie policealne
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    1,6%
    woj. kujawsko-pomorskie
    2,4%
    Kraj
    2,7%
  • 2,1% Kobiety
    (policealne)
  • 1,0% Mężczyźni
    (policealne)
  • 2,1% W miastach
    (policealne)
  • 1,2% Na wsi
    (policealne)
  • 7,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    7,8%
    woj. kujawsko-pomorskie
    11,5%
    Polska
    12,4%
  • 10,2% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 5,3% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 9,9% W miastach
    (średnie ogólnokształcące)
  • 6,2% Na wsi
    (średnie ogólnokształcące)
  • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    19,6%
    woj. kujawsko-pomorskie
    17,1%
    Cała Polska
    18,1%
  • 20,4% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 18,7% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 21,8% W miastach
    (średnie zawodowe)
  • 17,8% Na wsi
    (średnie zawodowe)
  • 32,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Tutaj
    32,4%
    Województwo
    26,5%
    Kraj
    22,9%
  • 23,0% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 42,1% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 30,0% W miastach
    (zasadnicze zawodowe)
  • 34,3% Na wsi
    (zasadnicze zawodowe)
  • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
  • Gmina
    5,6%
    Województwo
    5,5%
    Cała Polska
    5,2%
  • 5,5% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 5,7% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 5,1% W miastach
    (gimnazjalne)
  • 5,9% Na wsi
    (gimnazjalne)
  • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    21,7%
    woj. kujawsko-pomorskie
    20,9%
    Cała Polska
    19,3%
  • 25,3% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 17,9% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 16,9% W miastach
    (podstawowe ukończone)
  • 25,4% Na wsi
    (podstawowe ukończone)
  • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    1,1%
    Kujawsko-pomorskie
    1,2%
    Cały kraj
    1,4%
  • 1,3% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 0,9% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • 0,9% W miastach
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,3% Na wsi
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 727 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    727,0
    woj. kujawsko-pomorskie
    728,0
    Kraj
    811,0
  • 1,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Tutaj
    1,35
    Kujawsko-pomorskie
    1,14
    Cały kraj
    1,01
  •  
  • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 10,5 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 5,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Janowiec Wielkopolski

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Janowiec Wielkopolski aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Samorządowe Janowcu Wielkopolskim
    Publiczne
    ul. Szkolna 2
    88-430 Janowiec Wielkopolski
    921113
  • Szkoły podstawowe w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 93,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    93,65
    woj. kujawsko-pomorskie
    95,30
    Cały kraj
    96,62
  • 91,59 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    91,59
    Kujawsko-pomorskie
    90,55
    Polska
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Janowiec Wielkopolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Janowiec Wielkopolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Gmina
    14,0
    Województwo
    18,0
    Cały kraj
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 14 Szkoły podstawowe ogółem
  • 14
  • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 14
  • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 14
  •  
  • 52,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 47,7 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 4,6 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Janowiec Wielkopolski

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Janowiec Wielkopolski aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim (Tadeusz Kościuszko)
    Publiczna
    52 302-30-72
    52 302-30-72
    ul. Szkolna 8
    88-430 Janowiec Wielkopolski
    1939335
    Szkoła Podstawowa w Żernikach
    Publiczna
    52 302-61-86
    Żerniki 32
    88-430 Żerniki
    810613
    Szkoła Podstawowa w Świątkowie
    Publiczna
    52 302-91-79
    Świątkowo 57
    88-430 Świątkowo
    810012
    Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Laskowie
    Niepubliczna
    52 302-32-51
    Laskowo 26
    88-430 Laskowo
    ---
    Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sarbinowie Drugim
    Niepubliczna
    52 302-32-27
    52 302-32-27
    ul. Sarbinowo Drugie 11
    88-430 Sarbinowo Drugie
    ---
  • Szkoły gimnazjalne w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 96,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Gmina Janowiec Wielkopolski
    96,28
    Województwo
    98,62
    Cała Polska
    100,01
  • 93,31 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Gmina
    93,31
    woj. kujawsko-pomorskie
    89,30
    Cała Polska
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Janowiec Wielkopolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Janowiec Wielkopolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • Tutaj
    22,0
    woj. kujawsko-pomorskie
    21,0
    Cała Polska
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 22
  • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 22
  • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 22
  •  
  • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 10,8 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 9,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Janowiec Wielkopolski

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Janowiec Wielkopolski aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Publiczne Gimnazjum w Janowcu Wielkopolskim (PowstańWielkopolskich)
    Publiczne
    52 302-60-31
    52 302-60-31
    ul. Szkolna 8
    88-430 Janowiec Wielkopolski
    1225027
  • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
    Absolwenci techników
    Absolwenci liceów ogólnokształcących
  • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • Gmina
    14,0
    Kujawsko-pomorskie
    26,0
    Kraj
    26,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
  • 14 Szkoły ogólnokształcące ogółem
  • 14
  • 14 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
  • 14
  • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
  • 3,4 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,9 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    19,0
    Województwo
    23,0
    Cały kraj
    24,0
  • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
  • 19
  • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
  • 19
  • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
  • 1,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 5,5 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Janowiec Wielkopolski

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Janowiec Wielkopolski aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp. (Jan Szatowski)
    Niepubliczne
    ul. 3 Maja 30
    88-430 Janowiec Wielkopolski
    ---
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa
    Publiczna
    52 302-30-46
    52 302-30-46
    ul. 3 Maja 30
    88-430 Janowiec Wielkopolski
    ---
    Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp. (Jan Szatowski)
    Niepubliczna
    52 302-30-46
    52 302-30-46
    ul. 3 Maja 30
    88-430 Janowiec Wielkopolski
    ---
    Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp. (Jan Szatowski)
    Niepubliczne
    52 302-30-46
    52 302-30-46
    ul. 3 Maja 30
    88-430 Janowiec Wielkopolski
    ---
    Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp. (Jan Szatowski)
    Niepubliczne
    ul. 3 Maja 30
    88-430 Janowiec Wielkopolski
    ---
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 18,3% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 17,0% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 28,8% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 31,1% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 12,8% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 12,5% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 15,8% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 16,3% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 15,5% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 23,8% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 23,9% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Janowiec Wielkopolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Janowiec Wielkopolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Janowiec Wielkopolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Janowiec Wielkopolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

  • Baza noclegowa w gminie Janowiec Wielkopolski

  • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
    • pokoje gościnne: 1


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Janowiec Wielkopolski: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W gminie Janowiec Wielkopolski 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 22 (uczestnicy: 4 580)
    • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 240)
    • wystawy: 2 (uczestnicy: 1 200)
    • koncerty: 8 (uczestnicy: 2 500)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 520)
    • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 120)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 2 (członkowie: 55)
    • muzyczne: 1 (członkowie: 13)
    • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 42)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1


    Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 4 (członkowie: 55)
    • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 13)
    • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 23)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 19)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Janowiec Wielkopolski działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 52 424 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 52 554 wolumeny.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
    • dostępne dla czytelników: 9
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
    • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2


  • Kluby sportowe w gminie Janowiec Wielkopolski
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Janowiec Wielkopolski działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 227 członków. Zarejestrowano 268 ćwiczących (mężczyźni: 193, kobiety: 75, chłopcy do lat 18: 122, dziewczęta do lat 18: 56). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (10).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Janowiec Wielkopolski - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Janowiec Wielkopolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)  • W 2017 roku w gminie Janowiec Wielkopolski znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żnińskiego.

    Powiat żniński - dane o wypadkach i pojazdach
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Janowiec Wielkopolski w latach 2013 - 2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • 61,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Gmina
    61,2 km
    woj. kujawsko-pomorskie
    532,1 km
    Cały kraj
    388,2 km
  • 0,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • gm. Janowiec Wielkopolski
    0,9 km
    Kujawsko-pomorskie
    4,6 km
    Cała Polska
    3,2 km