Gmina Szulborze Wielkie w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, tabele)

Gmina Szulborze Wielkie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Szulborze Wielkie to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu ostrowskiego. Gmina Szulborze Wielkie ma 1 676 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 2,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 3,8% powierzchni powiatu.
 • 1 676 Liczba mieszkańców
 • 46,7 km² Powierzchnia
 • 37 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • WOR Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Marian Michalec Wójt gminy
Gmina Szulborze Wielkie na mapie
Identyfikatory
 • 22.236152.7526 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1416092
Herb gminy Szulborze Wielkie
Gmina Szulborze Wielkie herb
Flaga gminy Szulborze Wielkie
Gmina Szulborze Wielkie flaga

Gmina Szulborze Wielkie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
07-324Poczta Szulborze Koty, ul. Bohaterów Armii Krajowej 12

Gmina Szulborze Wielkie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Szulborze Wielkie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Szulborze Wielkie
(86) 475-40-75 23
(86) 475-40-75
ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie
ZUS Inspektorat w Ostrowi Mazowieckiej (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dubois 1
07-300 Ostrów Mazowiecka

Gmina Szulborze Wielkie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Szulborze Wielkie ma 1 676 mieszkańców, z czego 48,7% stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 13,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Szulborze Wielkie zawarli w 2017 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców gminy Szulborze Wielkie jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Szulborze Wielkie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,52 na 1000 mieszkańców gminy Szulborze Wielkie. W 2017 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 52,0% dziewczynek i 48,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,95 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,4% zgonów w gminie Szulborze Wielkie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w gminie Szulborze Wielkie były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Szulborze Wielkie przypada 15.61 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 6 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Szulborze Wielkie -25. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,3% mieszkańców gminy Szulborze Wielkie jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 676 Liczba mieszkańców
 • 816 Kobiety
 • 860 Mężczyźni
 • 48,7%
  51,3%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Szulborze Wielkie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Szulborze Wielkie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Szulborze Wielkie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,2 lat
  Mazowieckie
  41,2 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Szulborze Wielkie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Szulborze Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Szulborze Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Szulborze Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  Mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Szulborze Wielkie
  57,0%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Szulborze Wielkie
  10,4%
  Województwo
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 17,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,1%
  Mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Szulborze Wielkie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Szulborze Wielkie
  2,9
  Województwo
  5,1
  Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Szulborze Wielkie
  1,1
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Szulborze Wielkie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Szulborze Wielkie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,0%
  48,0%
 • 14,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  14,7
  woj. mazowieckie
  11,5
  Polska
  10,5
 • 46,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Szulborze Wielkie
  46,4
  Mazowieckie
  48,2
  Polska
  44,2
 • 12.69 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.69
 • 53.16 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.16
 • 105.4 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105.4
 • 91.12 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91.12
 • 37.9 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.9
 • 4.63 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.63
 • 1.36 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.36
 • 3 422 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 359 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 488 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Szulborze Wielkie
  3 422 g
  woj. mazowieckie
  3 405 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 242 Waga 3500g - 3999g
 • 242
 • 314 Waga 3000g - 3499g
 • 314
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,53
  woj. mazowieckie
  1,57
  Polska
  1,45
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Szulborze Wielkie
  0,78
  Mazowieckie
  0,76
  Cały kraj
  0,71
 • 0,95 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,95
  Mazowieckie
  1,08
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Szulborze Wielkie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 27 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,6 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  15,6
  Województwo
  10,2
  Cała Polska
  10,1
 • 121,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Szulborze Wielkie
  121,5
  woj. mazowieckie
  92,1
  Polska
  101,5
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,9
  Województwo
  3,3
  Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Szulborze Wielkie
  3,6
  Mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Szulborze Wielkie
  46,5%
  woj. mazowieckie
  45,4%
  Cała Polska
  45,7%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  21,2%
  Województwo
  26,7%
  Polska
  26,7%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  7,7%
  Województwo
  8,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  74,2
  Kraj
  74,3
 • 237,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  237,5
  Województwo
  275,0
  Cały kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,5
  Kraj
  261,6
 • 522,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 567,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 476,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  522,2
  Województwo
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 78,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  78,6
  Województwo
  92,2
  Kraj
  87,7
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  10,7
  woj. mazowieckie
  35,2
  Polska
  31,8
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Szulborze Wielkie
  8,0
  Województwo
  7,6
  Kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,8%
  woj. mazowieckie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -25 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Szulborze Wielkie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Szulborze Wielkie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szulborze Wielkie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Szulborze Wielkie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,75 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Szulborze Wielkie to 534 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 318 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Szulborze Wielkie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w gminie Szulborze Wielkie to 234,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 72,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 68,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 64,04% mieszkań posiada łazienkę, 49,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 534 Liczba nieruchomości w 2016 roku
 • 318,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  318,00
  woj. mazowieckie
  420,40
  Cały kraj
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 93,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Szulborze Wielkie
  93,90 m2
  Województwo
  72,20 m2
  Cała Polska
  74,00 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Szulborze Wielkie
  29,90 m2
  Województwo
  30,30 m2
  Polska
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,13
  woj. mazowieckie
  3,63
  Polska
  3,82
 • 3,14 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Szulborze Wielkie
  3,14
  Mazowieckie
  2,38
  Kraj
  2,66
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Szulborze Wielkie
  0,76
  woj. mazowieckie
  0,66
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina Szulborze Wielkie
  1,75
  Województwo
  6,72
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina
  6,00
  woj. mazowieckie
  3,48
  Cały kraj
  3,96
 • 10,50 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina Szulborze Wielkie
  10,50
  Województwo
  23,39
  Polska
  16,85
 • 704 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 234,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  234,7 m2
  Mazowieckie
  82,5 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • gm. Szulborze Wielkie
  0,41 m2
  woj. mazowieckie
  0,55 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 72,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  72,28%
  Województwo
  95,84%
  Cała Polska
  96,83%
 • 68,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Szulborze Wielkie
  68,35%
  Mazowieckie
  93,53%
  Polska
  93,74%
 • 64,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Szulborze Wielkie
  64,04%
  Mazowieckie
  91,52%
  Polska
  91,41%
 • 49,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Szulborze Wielkie
  49,44%
  woj. mazowieckie
  86,52%
  Cała Polska
  82,34%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Województwo
  57,43%
  Polska
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Gmina Szulborze Wielkie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Szulborze Wielkie na 1000 mieszkańców pracuje 53 osób . 57,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Szulborze Wielkie wynosiło w 2017 roku 6,0% (6,8% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szulborze Wielkie wynosiło 3 870,99 PLN, co odpowiada 85.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szulborze Wielkie 89 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 0 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -89.

  46,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szulborze Wielkie pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 53 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  53,0
  Województwo
  305,0
  Cała Polska
  247,0
 • 6,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,8% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,0%
  woj. mazowieckie
  5,6%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Szulborze Wielkie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Szulborze Wielkie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Szulborze Wielkie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 871 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 871 PLN
  woj. mazowieckie
  5 524 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Szulborze Wielkie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 89 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 0 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -89 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,00 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 46,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,6% Przemysł i budownictwo
 • 17,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,6% Pozostałe
 • 26,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Szulborze Wielkie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 89 Pracujący ogółem
 • 51 Kobiety
 • 38 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Szulborze Wielkie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Szulborze Wielkie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  63,0
  woj. mazowieckie
  66,4
  Polska
  63,4
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Szulborze Wielkie
  34,6
  Mazowieckie
  35,0
  Polska
  34,0
 • 121,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  121,5
  Mazowieckie
  111,2
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Szulborze Wielkie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Szulborze Wielkie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 135 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 120 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (15) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (4) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (10) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (1) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Szulborze Wielkie najwięcej (3) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (133) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  11,1% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 43,7% (59) podmiotów, a 45,2% (61) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Szulborze Wielkie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (33.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 135 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59 Przemysł i budownictwo
 • 61 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Szulborze Wielkie w 2017 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w gminie Szulborze Wielkie w 2017 roku
 • 120 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 133 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 133
 • 2 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2
 • 135 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 135
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 1 Spółki handlowe ogółem
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 120 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 40 Budownictwo
 • 40
 • 23 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 23
 • 17 Przetwórstwo przemysłowe
 • 17
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Pozostała działalność
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szulborze Wielkie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Szulborze Wielkie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 24 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Szulborze Wielkie wynosi 76,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Szulborze Wielkie najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,10 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 5,77 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,83 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,84 (88%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Szulborze Wielkie.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Szulborze Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 24
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 14,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,33
  woj. mazowieckie
  19,35
  Cała Polska
  19,62
 • 9,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,10
  Województwo
  13,22
  Polska
  12,07
 • 1,84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Szulborze Wielkie
  1,84
  Mazowieckie
  3,63
  Cała Polska
  4,94
 • 2,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Szulborze Wielkie
  2,83
  Województwo
  1,78
  Cały kraj
  1,78
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Szulborze Wielkie
  0,53
  woj. mazowieckie
  0,40
  Cała Polska
  0,49
 • 5,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Szulborze Wielkie
  5,77
  Mazowieckie
  10,51
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Szulborze Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  77%
  Województwo
  60%
  Polska
  72%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  67%
  woj. mazowieckie
  49%
  Polska
  60%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  88%
  Województwo
  74%
  Cały kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  98%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Szulborze Wielkie
  82%
  Województwo
  84%
  Cały kraj
  84%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Szulborze Wielkie
  54%
  Województwo
  37%
  Polska
  52%

Gmina Szulborze Wielkie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Szulborze Wielkie wyniosła w 2017 roku 7,7 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.1% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu gminy Szulborze Wielkie - 23.7% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (23.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,9 mln złotych, czyli 24,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Szulborze Wielkie wyniosła w 2017 roku 7,7 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.6% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (12.9%). W budżecie gminy Szulborze Wielkie wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 351 złotych na mieszkańca (7,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,9 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Szulborze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Szulborze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Szulborze Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Szulborze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  5,1 mln

  2,8 tys(100%)

  6,2 mln

  3,4 tys(100%)

  5,6 mln

  3,1 tys(100%)

  5,6 mln

  3,1 tys(100%)

  6,1 mln

  3,4 tys(100%)

  7,0 mln

  4,0 tys(100%)

  6,6 mln

  3,8 tys(100%)

  7,7 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  256,1 tys

  149(5%)

  215,2 tys

  119(3.5%)

  568,2 tys

  315(10.2%)

  618,5 tys

  344(11%)

  846,5 tys

  477(13.8%)

  1,6 mln

  928(23%)

  1,2 mln

  715(18.5%)

  1,8 mln

  1,1 tys(23.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  830(27.6%)

  1,7 mln

  947(27.7%)

  1,6 mln

  873(28.1%)

  1,7 mln

  947(30.2%)

  1,8 mln

  1,0 tys(29.5%)

  1,6 mln

  896(22.2%)

  1,7 mln

  974(25.2%)

  1,8 mln

  1,1 tys(23.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  854,0 tys

  498(16.6%)

  951,9 tys

  526(15.4%)

  915,9 tys

  508(16.4%)

  1,0 mln

  561(17.9%)

  950,0 tys

  536(15.5%)

  962,9 tys

  551(13.7%)

  992,0 tys

  579(14.9%)

  1,0 mln

  596(13%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  236,8 tys

  138(4.6%)

  245,5 tys

  136(4%)

  294,3 tys

  163(5.3%)

  298,1 tys

  166(5.3%)

  294,5 tys

  166(4.8%)

  319,6 tys

  183(4.5%)

  339,7 tys

  198(5.1%)

  421,6 tys

  251(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  773,8 tys

  451(15%)

  1,1 mln

  595(17.4%)

  1,3 mln

  732(23.6%)

  1,0 mln

  581(18.6%)

  1,2 mln

  687(19.9%)

  887,1 tys

  508(12.6%)

  2,0 mln

  1,1 tys(29.5%)

  313,2 tys

  187(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  820(27.3%)

  1,8 mln

  988(28.9%)

  500,7 tys

  278(8.9%)

  242,1 tys

  135(4.3%)

  523,1 tys

  295(8.5%)

  1,2 mln

  691(17.1%)

  272,3 tys

  159(4.1%)

  222,1 tys

  132(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  54,5 tys

  31,8(1.1%)

  56,0 tys

  31,0(0.9%)

  295,3 tys

  164(5.3%)

  481,6 tys

  268(8.5%)

  235,3 tys

  133(3.8%)

  234,5 tys

  134(3.3%)

  70,6 tys

  41,2(1.1%)

  72,7 tys

  43,3(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  24,4 tys

  14,2(0.5%)

  36,1 tys

  20,0(0.6%)

  36,5 tys

  20,2(0.7%)

  33,9 tys

  18,8(0.6%)

  25,1 tys

  14,2(0.4%)

  25,9 tys

  14,8(0.4%)

  31,9 tys

  18,6(0.5%)

  29,9 tys

  17,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  31,4 tys

  18,3(0.6%)

  24,4 tys

  13,5(0.4%)

  23,1 tys

  12,8(0.4%)

  28,5 tys

  15,8(0.5%)

  27,6 tys

  15,6(0.5%)

  19,8 tys

  11,3(0.3%)

  21,7 tys

  12,7(0.3%)

  21,3 tys

  12,7(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  12,0 tys

  7,0(0.2%)

  13,8 tys

  7,7(0.2%)

  8,8 tys

  4,9(0.2%)

  4,1 tys

  2,3(0.1%)

  10,6 tys

  6,0(0.2%)

  7,6 tys

  4,4(0.1%)

  20,3 tys

  11,9(0.3%)

  14,9 tys

  8,9(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  19,8 tys

  11,5(0.4%)

  18,9 tys

  10,5(0.3%)

  18,3 tys

  10,2(0.3%)

  18,3 tys

  10,2(0.3%)

  18,5 tys

  10,4(0.3%)

  14,7 tys

  8,4(0.2%)

  17,9 tys

  10,4(0.3%)

  14,2 tys

  8,5(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,9 tys

  1,7(0.1%)

  4,5 tys

  2,5(0.1%)

  3,0 tys

  1,7(0.1%)

  3,5 tys

  1,9(0.1%)

  3,3 tys

  1,9(0.1%)

  4,0 tys

  2,3(0.1%)

  5,0 tys

  2,9(0.1%)

  5,1 tys

  3,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,5 tys

  3,8(0.1%)

  6,8 tys

  3,8(0.1%)

  8,9 tys

  4,9(0.2%)

  5,1 tys

  2,8(0.1%)

  12,8 tys

  7,2(0.2%)

  46,2 tys

  26,5(0.7%)

  11,4 tys

  6,6(0.2%)

  3,8 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  12,9 tys

  7,5(0.3%)

  3,5 tys

  2,0(0.1%)

  660

  0,4(0%)

  660

  0,4(0%)

  26,9 tys

  15,2(0.4%)

  20,3 tys

  11,6(0.3%)

  2,2 tys

  1,3(0%)

  780

  0,5(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  26,6 tys

  15,5(0.5%)

  24,3 tys

  13,5(0.4%)

  15,6 tys

  8,7(0.3%)

  10,6 tys

  5,9(0.2%)

  1,6 tys

  0,9(0%)

  1,4 tys

  0,8(0%)

  2,9 tys

  1,7(0%)

  744

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  3,5(0.1%)

  11,6 tys

  6,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,0 tys

  66,7(2.1%)

  120,0 tys

  67,6(2%)

  95,0 tys

  54,4(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  7,0 tys

  4,1(0.1%)

  8,1 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  2,3(0.1%)

  9,7 tys

  5,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Szulborze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Szulborze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Szulborze Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Szulborze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  4,9 mln

  2,7 tys(100%)

  6,7 mln

  3,7 tys(100%)

  5,4 mln

  3,0 tys(100%)

  6,2 mln

  3,4 tys(100%)

  5,9 mln

  3,3 tys(100%)

  6,8 mln

  3,9 tys(100%)

  6,8 mln

  3,9 tys(100%)

  7,7 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,7 mln

  1,5 tys(53.9%)

  2,8 mln

  1,5 tys(41.6%)

  2,6 mln

  1,4 tys(47.9%)

  3,2 mln

  1,8 tys(52.4%)

  2,4 mln

  1,4 tys(41%)

  2,4 mln

  1,4 tys(36%)

  2,6 mln

  1,5 tys(37.7%)

  2,7 mln

  1,6 tys(34.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  684,0 tys

  399(13.9%)

  779,0 tys

  431(11.7%)

  948,2 tys

  526(17.6%)

  1,0 mln

  578(16.8%)

  972,9 tys

  548(16.4%)

  1,1 mln

  635(16.4%)

  1,2 mln

  719(18.1%)

  1,2 mln

  736(16.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  99,7 tys

  58,1(2%)

  58,0 tys

  32,1(0.9%)

  45,0 tys

  24,9(0.8%)

  60,0 tys

  33,4(1%)

  125,0 tys

  70,5(2.1%)

  621,9 tys

  356(9.2%)

  491,1 tys

  287(7.2%)

  995,2 tys

  593(12.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  178,8 tys

  104(3.6%)

  175,0 tys

  96,8(2.6%)

  205,4 tys

  114(3.8%)

  216,6 tys

  120(3.5%)

  214,1 tys

  121(3.6%)

  223,5 tys

  128(3.3%)

  243,2 tys

  142(3.6%)

  246,5 tys

  147(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  705,6 tys

  411(14.3%)

  1,0 mln

  554(15%)

  1,2 mln

  680(22.8%)

  971,5 tys

  540(15.7%)

  1,1 mln

  638(19.1%)

  792,8 tys

  454(11.7%)

  1,8 mln

  1,1 tys(26.7%)

  174,6 tys

  104(2.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  77,4 tys

  45,2(1.6%)

  80,0 tys

  44,3(1.2%)

  94,0 tys

  52,1(1.7%)

  121,5 tys

  67,6(2%)

  128,1 tys

  72,2(2.2%)

  133,7 tys

  76,5(2%)

  142,8 tys

  83,3(2.1%)

  133,7 tys

  79,6(1.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  348,4 tys

  203(7.1%)

  1,5 mln

  839(22.7%)

  5,1 tys

  2,8(0.1%)

  25,8 tys

  14,4(0.4%)

  380,6 tys

  215(6.4%)

  1,1 mln

  627(16.1%)

  154,5 tys

  90,1(2.3%)

  108,9 tys

  64,8(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  73,6 tys

  42,9(1.5%)

  187,7 tys

  104(2.8%)

  52,4 tys

  29,0(1%)

  98,8 tys

  55,0(1.6%)

  204,4 tys

  115(3.5%)

  67,8 tys

  38,8(1%)

  47,3 tys

  27,6(0.7%)

  59,7 tys

  35,5(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  46,5 tys

  27,1(0.9%)

  67,3 tys

  37,2(1%)

  40,4 tys

  22,4(0.8%)

  35,8 tys

  19,9(0.6%)

  31,8 tys

  17,9(0.5%)

  29,4 tys

  16,8(0.4%)

  53,3 tys

  31,1(0.8%)

  36,7 tys

  21,8(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  10,5 tys

  6,1(0.2%)

  13,8 tys

  7,6(0.2%)

  33,0 tys

  18,3(0.6%)

  44,1 tys

  24,5(0.7%)

  48,4 tys

  27,3(0.8%)

  42,1 tys

  24,1(0.6%)

  44,8 tys

  26,1(0.7%)

  26,7 tys

  15,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  29,6 tys

  17,3(0.6%)

  19,5 tys

  10,8(0.3%)

  19,1 tys

  10,6(0.4%)

  21,8 tys

  12,1(0.4%)

  21,2 tys

  12,0(0.4%)

  14,8 tys

  8,5(0.2%)

  15,5 tys

  9,1(0.2%)

  15,3 tys

  9,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  12,9 tys

  7,5(0.3%)

  3,5 tys

  2,0(0.1%)

  660

  0,4(0%)

  660

  0,4(0%)

  26,9 tys

  15,2(0.5%)

  20,3 tys

  11,6(0.3%)

  2,2 tys

  1,3(0%)

  780

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  3,5(0.1%)

  11,6 tys

  6,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107,4 tys

  59,7(1.7%)

  107,4 tys

  60,5(1.8%)

  85,1 tys

  48,7(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  68,2(2.3%)

  191,5 tys

  106(3.1%)

  99,1 tys

  55,9(1.7%)

  103,0 tys

  58,9(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Szulborze Wielkie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 403 mieszkańców gminy Szulborze Wielkie jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 192 kobiet oraz 211 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców gminy Szulborze Wielkie, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 27,6% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Szulborze Wielkie mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Szulborze Wielkie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,7%) oraz średnie zawodowe (17,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (26,4%).

  15,9% mieszkańców gminy Szulborze Wielkie w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,0% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 434 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,6% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 21,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,67.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (14,1% wśród dziewczyn i 8,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,70.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 15,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,7% mieszkańców gminy Szulborze Wielkie w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 36,5% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Szulborze Wielkie
  11,7%
  Województwo
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,9%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,1%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,8%
  Województwo
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,0%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  23,5%
  Województwo
  17,3%
  Kraj
  22,9%
 • 16,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Szulborze Wielkie
  6,0%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  27,6%
  Województwo
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 28,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Szulborze Wielkie
  2,3%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 434 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Szulborze Wielkie
  434,0
  Mazowieckie
  880,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  0,00
  Mazowieckie
  0,95
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  91,67
  Mazowieckie
  100,57
  Cała Polska
  96,62
 • 90,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,63
  woj. mazowieckie
  95,87
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Szulborze Wielkie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Szulborze Wielkie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  15,0
  woj. mazowieckie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Szulborze Wielkie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szulborze Wielkie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  86 270-40-71
  86 270-40-71
  ul. Szarych Szeregów 1
  07-324 Szulborze Wielkie
  7112-
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Szulborze Wielkie
  90,70
  Mazowieckie
  105,11
  Polska
  100,01
 • 81,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  81,40
  Mazowieckie
  95,78
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Szulborze Wielkie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Szulborze Wielkie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina Szulborze Wielkie
  13,0
  Mazowieckie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 13 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13
 • 13 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13
 •  
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Szulborze Wielkie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szulborze Wielkie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum
  Publiczne
  ul. Szarych Szeregów 1
  07-324 Szulborze Wielkie
  350-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 8,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 36,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Szulborze Wielkie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Szulborze Wielkie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Szulborze Wielkie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szulborze Wielkie - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Szulborze Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Szulborze Wielkie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 460 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 105 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1