Gmina Kołbaskowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Gmina Kołbaskowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Kołbaskowo to gmina wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu polickiego. Gmina Kołbaskowo ma 12 311 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 16,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,9% powierzchni powiatu.
 • 12 311 Liczba mieszkańców
 • 105,5 km² Powierzchnia
 • 115 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZPL Tablice rejestracyjne
 • Małgorzata Schwarz Wójt gminy
Gmina Kołbaskowo na mapie
Identyfikatory
 • 14.440253.3360 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3211022
Herb gminy Kołbaskowo
Gmina Kołbaskowo herb
Flaga gminy Kołbaskowo
Gmina Kołbaskowo flaga

Gmina Kołbaskowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-001Poczta Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Kołbaskowo)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Kołbaskowo
(91) 311-95-10
(91) 311-95-53
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin

Gmina Kołbaskowo - Wsie należące do gminy

Gmina Kołbaskowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Kołbaskowo

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 110 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 22 Użytek własny
 • 2 Sprzedaż lub wynajem
 • 91,7%
  8,3%
 • 386 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 3,51 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Gmina Kołbaskowo
  3,51
  Woj. zachodniopomorskie
  4,01
  Polska
  4,13
 • 8 607 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 78,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Gmina Kołbaskowo
  78,2 m2
  Woj. zachodniopomorskie
  96,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kołbaskowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Gmina Kołbaskowo ma 12 311 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 59,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 35,2 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Kołbaskowo zawarli w 2015 roku 59 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,7% mieszkańców gminy Kołbaskowo jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Kołbaskowo ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 92. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 7,7 na 1000 mieszkańców gminy Kołbaskowo. W 2015 roku urodziło się 161 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,52 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 40,4% zgonów w gminie Kołbaskowo spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,7% zgonów w gminie Kołbaskowo były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Kołbaskowo przypada 5.74 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 369 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 156 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Kołbaskowo 213. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  67,4% mieszkańców gminy Kołbaskowo jest w wieku produkcyjnym, 22,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 10,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Kołbaskowo

 • 12 311 Liczba mieszkańców
 • 6 321 Kobiety
 • 5 990 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Kołbaskowo w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Kołbaskowo w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Kołbaskowo w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Kołbaskowo

 • 35,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Kołbaskowo
  35,2 lat
  Woj. zachodniopomorskie
  41,2 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 35,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 34,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Kołbaskowo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Kołbaskowo

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Kołbaskowo
  27,8%
  Woj. zachodniopomorskie
  28,5%
  Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 31,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Kołbaskowo
  57,1%
  Woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Polska
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Kołbaskowo
  6,1%
  Woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 9,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Kołbaskowo
  6,7%
  Woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,0%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,4% Nieustalone
 • Gmina Kołbaskowo
  2,4%
  Woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Kołbaskowo

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Kołbaskowo w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Gmina Kołbaskowo
  4,9
  Woj. zachodniopomorskie
  4,9
  Polska
  4,9
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Gmina Kołbaskowo
  1,9
  Woj. zachodniopomorskie
  1,9
  Polska
  1,8
 • 59 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Kołbaskowo w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Kołbaskowo

 • 92 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 46 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 46 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 7,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Kołbaskowo
  7,7
  Woj. zachodniopomorskie
  -1,3
  Polska
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Kołbaskowo w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Kołbaskowo w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Kołbaskowo w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Kołbaskowo w roku 2015

 • 161 Urodzenia żywe
 • 77 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 84 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 13,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Kołbaskowo
  13,4
  Woj. zachodniopomorskie
  8,8
  Polska
  9,6
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Kołbaskowo
  39,1
  Woj. zachodniopomorskie
  37,2
  Polska
  40,1
 • 18 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18
 • 47.69 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.69
 • 88.71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.71
 • 75.53 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.53
 • 28.57 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.57
 • 8.81 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.81
 • 0.8 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.8
 • 3 329 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 237 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Kołbaskowo
  3 329 g
  Woj. zachodniopomorskie
  3 333 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 246 Waga 3500g - 3999g
 • 246
 • 271 Waga 3000g - 3499g
 • 271
 • 140 Waga 2500g - 2999g
 • 140
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Kołbaskowo
  1,33
  Woj. zachodniopomorskie
  1,22
  Polska
  1,29
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Kołbaskowo
  0,66
  Woj. zachodniopomorskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • 1,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Kołbaskowo
  1,52
  Woj. zachodniopomorskie
  0,87
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w gminie Kołbaskowo w roku 2015

 • 69 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 38 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,9%
  55,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 5,7 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Kołbaskowo
  5,7
  Woj. zachodniopomorskie
  10,1
  Polska
  10,3
 • 65,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Kołbaskowo
  65,8
  Woj. zachodniopomorskie
  114,4
  Polska
  106,9
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Kołbaskowo
  2,6
  Woj. zachodniopomorskie
  3,6
  Polska
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Kołbaskowo
  3,0
  Woj. zachodniopomorskie
  3,5
  Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. zachodniopomorskie
  1,7
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie polickim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Kołbaskowo
  40,8%
  Woj. zachodniopomorskie
  45,6%
  Polska
  45,1%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Kołbaskowo
  27,1%
  Woj. zachodniopomorskie
  28,8%
  Polska
  26,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Kołbaskowo
  7,9%
  Woj. zachodniopomorskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 2,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. zachodniopomorskie
  2,6
  Polska
  3,9
 • 70,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. zachodniopomorskie
  70,5
  Polska
  70,2
 • 174,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Kołbaskowo
  174,6
  Woj. zachodniopomorskie
  273,3
  Polska
  260,7
 • 261,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. zachodniopomorskie
  261,2
  Polska
  248,3
 • 262,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 265,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 259,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Kołbaskowo
  262,6
  Woj. zachodniopomorskie
  431,8
  Polska
  441,1
 • 70,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Kołbaskowo
  70,5
  Woj. zachodniopomorskie
  94,0
  Polska
  85,7
 • 26,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Kołbaskowo
  26,3
  Woj. zachodniopomorskie
  31,2
  Polska
  30,1
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Kołbaskowo
  2,6
  Woj. zachodniopomorskie
  9,3
  Polska
  8,2
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Kołbaskowo
  0,4%
  Woj. zachodniopomorskie
  1,1%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 369 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 200 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 169 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 156 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 70 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 86 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 213 Saldo migracji
 • 130 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 83 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 213 Saldo migracji wewnętrznych
 • 130 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 83 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Kołbaskowo w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Kołbaskowo

 • 19,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 73,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 72,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 7,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 8,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 6,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Kołbaskowo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kołbaskowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W gminie Kołbaskowo na 1000 mieszkańców pracuje 162 osób . 47,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Kołbaskowo wynosiło w 2015 roku 8,9% (10,8% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kołbaskowo wynosi 4 309,12 PLN, co odpowiada 103.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kołbaskowo 750 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 333 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -417.

  9,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kołbaskowo pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 50,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 12,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Kołbaskowo

 • 162 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Kołbaskowo
  162,0
  Woj. zachodniopomorskie
  195,0
  Polska
  232,0
 • 8,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 10,8% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Gmina Kołbaskowo
  8,9%
  Woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Kołbaskowo w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Kołbaskowo w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Kołbaskowo w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kołbaskowo

 • 4 309 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Kołbaskowo
  4 309 PLN
  Woj. zachodniopomorskie
  3 794 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Kołbaskowo w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Kołbaskowo

 • 750 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 333 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -417 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Kołbaskowo

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 50,7% Przemysł i budownictwo
 • 33,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 12,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 26,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,2% Pozostałe
 • 37,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Kołbaskowo w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Kołbaskowo

 • 1 961 Pracujący ogółem
 • 1 114 Kobiety
 • 847 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Kołbaskowo w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 22,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 67,4% W wieku produkcyjnym
 • 64,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 10,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 13,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 6,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Kołbaskowo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 48,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Kołbaskowo
  48,4
  Woj. zachodniopomorskie
  58,4
  Polska
  60,1
 • 15,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Kołbaskowo
  15,1
  Woj. zachodniopomorskie
  31,0
  Polska
  31,4
 • 45,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Kołbaskowo
  45,3
  Woj. zachodniopomorskie
  112,7
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 68,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 72,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 65,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 31,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 27,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 34,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Kołbaskowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Kołbaskowo

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Kołbaskowo.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 212 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 212
 • 161 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 161
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 24 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 24
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 97 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 97
 • 17,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kołbaskowo
  17,61
  Woj. zachodniopomorskie
  23,21
  Polska
  20,80
 • 13,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kołbaskowo
  13,37
  Woj. zachodniopomorskie
  15,08
  Polska
  13,59
 • 0,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kołbaskowo
  0,97
  Woj. zachodniopomorskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kołbaskowo
  1,99
  Woj. zachodniopomorskie
  2,24
  Polska
  1,99
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kołbaskowo
  0,45
  Woj. zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,45
 • 8,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kołbaskowo
  8,01
  Woj. zachodniopomorskie
  11,61
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Kołbaskowo
  70%
  Woj. zachodniopomorskie
  70%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Kołbaskowo
  62%
  Woj. zachodniopomorskie
  56%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Kołbaskowo
  82%
  Woj. zachodniopomorskie
  95%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Kołbaskowo
  100%
  Woj. zachodniopomorskie
  99%

Gmina Kołbaskowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu gminy Kołbaskowo wyniosła w 2015 roku 46,7 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 16.5% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu gminy Kołbaskowo - 34% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,0 mln złotych, czyli 23,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Kołbaskowo wyniosła w 2015 roku 54,0 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.3% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (50.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.5%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (8.7%). W budżecie gminy Kołbaskowo wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (24,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,0 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Kołbaskowo według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Kołbaskowo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Kołbaskowo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,4 mln

  2,6 tys(100%)

  25,9 mln

  2,6 tys(100%)

  29,9 mln

  2,8 tys(100%)

  37,9 mln

  3,5 tys(100%)

  42,7 mln

  3,8 tys(100%)

  43,2 mln

  3,8 tys(100%)

  53,1 mln

  4,5 tys(100%)

  46,7 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,2 mln

  935(36.1%)

  9,8 mln

  978(38%)

  11,8 mln

  1,1 tys(39.4%)

  14,6 mln

  1,3 tys(38.5%)

  18,5 mln

  1,6 tys(43.3%)

  15,0 mln

  1,3 tys(34.8%)

  14,8 mln

  1,3 tys(27.9%)

  15,9 mln

  1,3 tys(34%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  439(16.9%)

  2,5 mln

  249(9.7%)

  3,7 mln

  358(12.4%)

  4,9 mln

  443(12.9%)

  2,4 mln

  209(5.5%)

  3,0 mln

  254(6.8%)

  9,0 mln

  760(16.9%)

  7,2 mln

  596(15.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  332(12.8%)

  3,5 mln

  351(13.6%)

  4,1 mln

  392(13.6%)

  4,0 mln

  366(10.6%)

  4,3 mln

  384(10.1%)

  4,5 mln

  387(10.4%)

  4,7 mln

  401(8.9%)

  4,8 mln

  394(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  274(10.6%)

  2,8 mln

  279(10.8%)

  3,1 mln

  300(10.4%)

  3,2 mln

  295(8.6%)

  4,7 mln

  414(10.9%)

  4,1 mln

  350(9.4%)

  4,5 mln

  381(8.5%)

  4,6 mln

  381(9.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  664,3 tys

  67,7(2.6%)

  536,2 tys

  53,3(2.1%)

  275,6 tys

  26,6(0.9%)

  628,8 tys

  57,1(1.7%)

  2,5 mln

  226(5.9%)

  1,2 mln

  103(2.8%)

  1,2 mln

  102(2.3%)

  3,6 mln

  294(7.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  129(5%)

  707,6 tys

  70,3(2.7%)

  1,3 mln

  129(4.5%)

  1,7 mln

  153(4.5%)

  2,5 mln

  220(5.8%)

  2,9 mln

  247(6.6%)

  4,0 mln

  336(7.5%)

  3,4 mln

  280(7.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  108(4.2%)

  497,6 tys

  49,5(1.9%)

  2,7 mln

  259(9%)

  810,7 tys

  73,6(2.1%)

  2,5 mln

  218(5.7%)

  7,3 mln

  633(17%)

  4,3 mln

  363(8.1%)

  3,0 mln

  246(6.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  884,1 tys

  90,1(3.5%)

  373,1 tys

  37,1(1.4%)

  557,3 tys

  53,8(1.9%)

  1,2 mln

  107(3.1%)

  1,5 mln

  134(3.5%)

  2,2 mln

  191(5.1%)

  2,2 mln

  188(4.2%)

  1,2 mln

  103(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  331,8 tys

  33,8(1.3%)

  298,5 tys

  29,7(1.2%)

  398,5 tys

  38,5(1.3%)

  2,4 mln

  216(6.3%)

  384,8 tys

  34,2(0.9%)

  615,2 tys

  53,0(1.4%)

  658,9 tys

  55,7(1.2%)

  618,6 tys

  51,1(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  304,1 tys

  31,0(1.2%)

  325,1 tys

  32,3(1.3%)

  367,1 tys

  35,5(1.2%)

  528,3 tys

  47,9(1.4%)

  929,1 tys

  82,6(2.2%)

  712,6 tys

  61,4(1.6%)

  764,2 tys

  64,6(1.4%)

  576,8 tys

  47,6(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  191,9 tys

  19,5(0.8%)

  222,8 tys

  22,1(0.9%)

  381,7 tys

  36,9(1.3%)

  289,0 tys

  26,2(0.8%)

  772,3 tys

  68,6(1.8%)

  785,1 tys

  67,7(1.8%)

  548,5 tys

  46,4(1%)

  487,6 tys

  40,3(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  478,6 tys

  48,8(1.9%)

  3,5 mln

  348(13.5%)

  677,5 tys

  65,5(2.3%)

  517,8 tys

  47,0(1.4%)

  1,1 mln

  101(2.7%)

  515,2 tys

  44,4(1.2%)

  662,9 tys

  56,0(1.2%)

  415,8 tys

  34,3(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  400,2 tys

  40,8(1.6%)

  521,7 tys

  51,9(2%)

  311,2 tys

  30,1(1%)

  407,4 tys

  37,0(1.1%)

  297,4 tys

  26,4(0.7%)

  186,9 tys

  16,1(0.4%)

  358,2 tys

  30,3(0.7%)

  330,7 tys

  27,3(0.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  172,2 tys

  15,6(0.5%)

  266,1 tys

  23,7(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,2 tys

  5,8(0.1%)

  243,8 tys

  20,1(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  36,6 tys

  3,7(0.1%)

  71,4 tys

  7,1(0.3%)

  47,3 tys

  4,6(0.2%)

  2,4 mln

  217(6.3%)

  25,6 tys

  2,3(0.1%)

  138,0 tys

  11,9(0.3%)

  5,0 mln

  422(9.4%)

  127,5 tys

  10,5(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  102,6 tys

  10,5(0.4%)

  30,2 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,1 tys

  8,6(0.2%)

  104,4 tys

  8,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  251,3 tys

  25,6(1%)

  85,6 tys

  8,5(0.3%)

  93,7 tys

  9,1(0.3%)

  98,5 tys

  8,9(0.3%)

  95,8 tys

  8,5(0.2%)

  103,8 tys

  8,9(0.2%)

  107,9 tys

  9,1(0.2%)

  89,3 tys

  7,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  10,8 tys

  1,1(0%)

  52,6 tys

  5,1(0.2%)

  24,0 tys

  2,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  61,1 tys

  5,2(0.1%)

  58,9 tys

  4,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  54,5 tys

  5,4(0.2%)

  59,5 tys

  5,7(0.2%)

  60,0 tys

  5,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Kołbaskowo według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Kołbaskowo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Kołbaskowo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,0 mln

  2,8 tys(100%)

  31,0 mln

  3,1 tys(100%)

  33,2 mln

  3,1 tys(100%)

  31,7 mln

  2,9 tys(100%)

  40,9 mln

  3,7 tys(100%)

  44,2 mln

  3,9 tys(100%)

  44,5 mln

  3,8 tys(100%)

  54,0 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,1 mln

  1,6 tys(59.5%)

  17,3 mln

  1,7 tys(55.9%)

  19,6 mln

  1,9 tys(59%)

  19,1 mln

  1,7 tys(60.5%)

  22,4 mln

  2,0 tys(54.7%)

  24,0 mln

  2,1 tys(54.4%)

  26,6 mln

  2,3 tys(59.9%)

  27,1 mln

  2,2 tys(50.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,9 mln

  606(22%)

  6,3 mln

  629(20.4%)

  7,3 mln

  706(22%)

  6,7 mln

  607(21.1%)

  7,3 mln

  652(17.9%)

  7,7 mln

  660(17.3%)

  7,5 mln

  631(16.8%)

  8,3 mln

  689(15.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  899,8 tys

  91,7(3.3%)

  592,8 tys

  58,9(1.9%)

  568,8 tys

  55,0(1.7%)

  268,2 tys

  24,3(0.8%)

  3,3 mln

  298(8.2%)

  3,5 mln

  303(8%)

  2,8 mln

  235(6.2%)

  4,7 mln

  388(8.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,4 tys

  6,4(0.2%)

  587,2 tys

  52,2(1.4%)

  647,5 tys

  55,8(1.5%)

  100,0

  0,0(0%)

  3,4 mln

  284(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  252(9.1%)

  2,6 mln

  263(8.5%)

  2,9 mln

  281(8.8%)

  2,9 mln

  263(9.2%)

  3,0 mln

  269(7.4%)

  3,1 mln

  264(6.9%)

  3,2 mln

  269(7.2%)

  3,1 mln

  258(5.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  71,3 tys

  7,3(0.3%)

  613

  0,1(0%)

  1,2 mln

  118(3.7%)

  64,3 tys

  5,8(0.2%)

  76,0 tys

  6,8(0.2%)

  168,0 tys

  14,5(0.4%)

  303,5 tys

  25,7(0.7%)

  2,1 mln

  172(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  295,8 tys

  30,1(1.1%)

  398,2 tys

  39,6(1.3%)

  319,6 tys

  30,9(1%)

  539,9 tys

  49,0(1.7%)

  1,6 mln

  138(3.8%)

  2,1 mln

  179(4.7%)

  1,7 mln

  142(3.8%)

  2,0 mln

  161(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  325,8 tys

  33,2(1.2%)

  290,2 tys

  28,8(0.9%)

  330,6 tys

  31,9(1%)

  541,4 tys

  49,1(1.7%)

  334,0 tys

  29,7(0.8%)

  1,2 mln

  99,3(2.6%)

  578,4 tys

  48,9(1.3%)

  1,4 mln

  119(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  102,5 tys

  10,4(0.4%)

  1,4 mln

  137(4.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,5 tys

  10,9(0.4%)

  601,0 tys

  53,4(1.5%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  923,7 tys

  78,1(2.1%)

  574,3 tys

  47,4(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  456,2 tys

  46,5(1.7%)

  411,7 tys

  40,9(1.3%)

  521,3 tys

  50,4(1.6%)

  622,5 tys

  56,5(2%)

  413,1 tys

  36,7(1%)

  372,0 tys

  32,1(0.8%)

  338,1 tys

  28,6(0.8%)

  421,9 tys

  34,8(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  158,8 tys

  16,2(0.6%)

  193,0 tys

  19,2(0.6%)

  300,9 tys

  29,1(0.9%)

  241,1 tys

  21,9(0.8%)

  815,3 tys

  72,5(2%)

  541,3 tys

  46,7(1.2%)

  383,2 tys

  32,4(0.9%)

  245,4 tys

  20,3(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  900

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  379,8 tys

  34,5(1.2%)

  301,0 tys

  26,8(0.7%)

  29,6 tys

  2,6(0.1%)

  32,7 tys

  2,8(0.1%)

  221,2 tys

  18,3(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  22,5 tys

  2,3(0.1%)

  8,4 tys

  0,8(0%)

  10,6 tys

  1,0(0%)

  12,8 tys

  1,2(0%)

  63,2 tys

  5,6(0.2%)

  454,9 tys

  39,2(1%)

  49,1 tys

  4,2(0.1%)

  194,8 tys

  16,1(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  10,5 tys

  1,0(0%)

  44,3 tys

  4,3(0.1%)

  14,5 tys

  1,3(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  55,8 tys

  4,7(0.1%)

  58,9 tys

  4,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  57,0 tys

  5,8(0.2%)

  59,6 tys

  5,9(0.2%)

  52,5 tys

  5,1(0.2%)

  56,4 tys

  5,1(0.2%)

  57,7 tys

  5,1(0.1%)

  69,4 tys

  6,0(0.2%)

  68,3 tys

  5,8(0.2%)

  46,3 tys

  3,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  105,9 tys

  10,8(0.4%)

  5,2 tys

  0,5(0%)

  17,7 tys

  1,7(0.1%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  15,2 tys

  1,4(0%)

  7,4 tys

  0,6(0%)

  9,0 tys

  0,8(0%)

  27,2 tys

  2,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  28,3 tys

  2,9(0.1%)

  1,4 mln

  138(4.5%)

  330

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  1,0(0%)

  400,4 tys

  34,5(0.9%)

  7,3 tys

  0,6(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  94,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  207

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  678

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Kołbaskowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 3 251 mieszkańców gminy Kołbaskowo jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 624 kobiet oraz 1 627 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców gminy Kołbaskowo, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Kołbaskowo mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Kołbaskowo największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,6%) oraz podstawowe ukończone (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,2%) oraz wyższe (21,4%).

  20,4% mieszkańców gminy Kołbaskowo w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,2% wśród dziewczynek i 19,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 016 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (30,1% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 70,15.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 57,67.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców gminy Kołbaskowo w wieku potencjalnej nauki (20,6% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Kołbaskowo
  24,1%
  Woj. zachodniopomorskie
  17,6%
  Polska
  17,9%
 • 26,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Kołbaskowo
  31,3%
  Woj. zachodniopomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Gmina Kołbaskowo
  2,9%
  Woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Kołbaskowo
  11,6%
  Woj. zachodniopomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Kołbaskowo
  16,8%
  Woj. zachodniopomorskie
  17,3%
  Polska
  18,1%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Kołbaskowo
  21,6%
  Woj. zachodniopomorskie
  21,9%
  Polska
  22,9%
 • 16,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Kołbaskowo
  5,3%
  Woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Polska
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Kołbaskowo
  16,3%
  Woj. zachodniopomorskie
  20,3%
  Polska
  19,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Kołbaskowo
  1,4%
  Woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Kołbaskowo

 • 1016 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Kołbaskowo
  1 016,0
  Woj. zachodniopomorskie
  799,0
  Polska
  842,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Kołbaskowo
  0,80
  Woj. zachodniopomorskie
  1,22
  Polska
  1,12
 •  
 • 34,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 33,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Kołbaskowo

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kołbaskowo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
  Publiczny
  91 311-76-08
  91 311-76-08
  Przecław 27A
  72-005 Przecław
  51248
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  Kołbaskowo 57
  72-001 Kołbaskowo
  6121-
  Punkt Przedszkolny
  Publiczny
  Będargowo
  72-005 Będargowo
  1257
  I Zachodniopomorskie Niepubliczne Przedszkole Montessori "Bona Ventur"
  Niepubliczne
  91 433-30-00
  91 433-30-00
  Kurów 7
  72-001 Kurów
  ---
  Przedszkole "FALE"
  Niepubliczne
  91 454-00-70
  ul. Rodzinna 1
  72-005 Przylep
  ---
  Przedszkole Niepubliczne TWP OR w SZczecinie "Wyspa Malucha"
  Niepubliczne
  91 311-71-71
  91 311-72-72
  ul. Przecław 101
  72-005 Przecław
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Kołbaskowo

 • 70,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Kołbaskowo
  70,15
  Woj. zachodniopomorskie
  88,23
  Polska
  90,94
 • 69,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Kołbaskowo
  69,88
  Woj. zachodniopomorskie
  86,83
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Kołbaskowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Kołbaskowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Kołbaskowo
  18,0
  Woj. zachodniopomorskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 58,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 47,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Kołbaskowo

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kołbaskowo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Przecławiu
  Publiczna
  91 311-76-08
  91 311-76-08
  Przecław 27A
  72-005 Przecław
  2145237
  Szkoła Podstawowa im.świ.Huberta
  Publiczna
  Kołbaskowo 57
  72-001 Kołbaskowo
  8154-
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  91 311-74-52
  91 311-74-52
  Będargowo 1
  72-005 Będargowo
  710217
  Szkoła Podstawowa FALE
  Niepubliczna
  ul. Rodzinna 1
  72-005 Przylep
  ---
  Szkoła Podstawowa Nawigator
  Niepubliczna
  91 311-77-11
  ul. Rodzinna 1
  72-005 Przylep
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Kołbaskowo

 • 57,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Kołbaskowo
  57,67
  Woj. zachodniopomorskie
  97,11
  Polska
  98,90
 • 55,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Kołbaskowo
  55,20
  Woj. zachodniopomorskie
  86,79
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Kołbaskowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Kołbaskowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina Kołbaskowo
  21,0
  Woj. zachodniopomorskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 18,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Kołbaskowo

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kołbaskowo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Przecławiu
  Publiczne
  Przecław 27C
  72-005 Przecław
  1021829
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Kołbaskowo

  (Dane powiatowe)
 • 20,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Kołbaskowo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Kołbaskowo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Kołbaskowo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)