Gmina Radomin w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Radomin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Radomin to gmina wiejska. Należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Gmina Radomin ma 3 759 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,2% powierzchni powiatu.
 • 3 759 Liczba mieszkańców
 • 80,8 km² Powierzchnia
 • 48 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 56 Numer kierunkowy
 • CGD Tablice rejestracyjne
 • Piotr Aleksander Wolski Wójt gminy
Gmina Radomin na mapie
Identyfikatory
 • 19.169553.0860 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0405052
Herb gminy Radomin
Gmina Radomin herb

Gmina Radomin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
87-404Poczta Radomin

Gmina Radomin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Radomin)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Radomin
(56) 683-75-22
(56) 683-75-22
Radomin
87-404 Radomin
ZUS Biuro Terenowe w Golubiu-Dobrzyniu (podlega pod: ZUS Oddział w Toruniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Gmina Radomin - Wsie należące do gminy

Gmina Radomin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Radomin ma 3 759 mieszkańców, z czego 48,8% stanowią kobiety, a 51,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Radomin zawarli w 2021 roku 16 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,2% mieszkańców gminy Radomin jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Radomin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,11 na 1000 mieszkańców gminy Radomin. W 2021 roku urodziło się 43 dzieci, w tym 41,9% dziewczynek i 58,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,5% zgonów w gminie Radomin spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,8% zgonów w gminie Radomin były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Radomin przypada 17.53 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 27 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 70 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Radomin -43. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,5% mieszkańców gminy Radomin jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 759 Liczba mieszkańców
 • 1 835 Kobiety
 • 1 924 Mężczyźni
 • 48,8%
  51,2%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Radomin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Radomin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Radomin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Radomin
  40,7 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  42,2 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Radomin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Radomin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Radomin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Radomin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,2%
  woj. kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Polska
  28,8%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Radomin
  57,3%
  Kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,1%
  Kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Radomin
  3,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • gm. Radomin
  0,3%
  Kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Radomin w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Radomin
  4,2
  Województwo
  4,2
  Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Radomin
  1,5
  Kujawsko-pomorskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Radomin w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,11 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -6,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  -5,6
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Radomin w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Radomin w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Radomin w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Radomin w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,9%
  58,1%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,4
  Kujawsko-pomorskie
  8,1
  Polska
  8,7
 • 35,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,7
  woj. kujawsko-pomorskie
  35,1
  Cała Polska
  37,5
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 515 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Radomin
  3 387 g
  Województwo
  3 385 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 121 Waga 3500g - 3999g
 • 121
 • 129 Waga 3000g - 3499g
 • 129
 • 47 Waga 2500g - 2999g
 • 47
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Radomin
  1,19
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,25
  Polska
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Radomin
  0,55
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,64
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,64
  Kujawsko-pomorskie
  0,59
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Radomin w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 36 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,5%
  54,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  17,5
  Kujawsko-pomorskie
  13,8
  Cała Polska
  13,6
 • 156,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Radomin
  156,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  169,2
  Cała Polska
  156,7
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,7
  Kujawsko-pomorskie
  5,6
  Cały kraj
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,8
  Cała Polska
  3,6
 • 0,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,9
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie golubsko-dobrzyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  39,5%
  Województwo
  37,4%
  Polska
  34,8%
 • 18,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Radomin
  18,8%
  Kujawsko-pomorskie
  20,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Radomin
  4,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,0%
  Kraj
  5,4%
 • 111 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  17,6
  Polska
  13,3
 • 81,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  81,0
  Polska
  74,4
 • 250,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  250,3
  Kujawsko-pomorskie
  288,2
  Polska
  268,1
 • 261,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  261,4
  Kraj
  246,5
 • 525,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 545,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 506,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  525,7
  Województwo
  521,8
  Cała Polska
  475,8
 • 109,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 166,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  109,5
  Województwo
  101,3
  Cała Polska
  70,6
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Radomin
  31,5
  Województwo
  34,1
  Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Radomin
  0,0
  Województwo
  6,1
  Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Radomin
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 70 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -42 Saldo migracji
 • -25 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -43 Saldo migracji wewnętrznych
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Radomin w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Radomin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Radomin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Radomin oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Radomin to 1 193 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 314 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 25,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Radomin to 4,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Radomin to 109,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,25% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,48% mieszkań posiada łazienkę, 76,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

  Powiat golubsko-dobrzyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 193 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 313,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  313,90
  Województwo
  372,60
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 88,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  88,00 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  27,60 m2
  Województwo
  26,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Radomin
  4,08
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 3,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,19
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,68
  Cała Polska
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Radomin
  0,78
  Kujawsko-pomorskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,13 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  2,13
  Województwo
  4,78
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 37 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,63
  Województwo
  4,14
  Polska
  3,90
 • 9,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  9,84
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,81
  Kraj
  24,07
 • 873 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 109,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  109,1 m2
  Województwo
  95,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,23 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,46 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  94,30%
  Kujawsko-pomorskie
  98,20%
  Kraj
  96,97%
 • 85,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Radomin
  85,25%
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,39%
  Cały kraj
  94,01%
 • 81,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  81,48%
  Kujawsko-pomorskie
  92,20%
  Cała Polska
  91,78%
 • 76,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  76,03%
  woj. kujawsko-pomorskie
  82,78%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Radomin
  0,00%
  woj. kujawsko-pomorskie
  48,94%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Radomin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Radomin na 1000 mieszkańców pracuje 64osób . 56,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Radomin wynosiło w 2021 roku 10,0% (14,4% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Radomin wynosiło 5 272,37 PLN, co odpowiada 87.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Radomin 186 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 62 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -124.

  37,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Radomin pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,3% w przemyśle i budownictwie, a 15,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Radomin
  64,0
  Województwo
  231,0
  Polska
  257,0
 • 10,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 14,4% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • Gmina
  10,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  7,7%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Radomin w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Radomin w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Radomin w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 272 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Radomin
  5 272 PLN
  Województwo
  5 287 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Radomin w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 186 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -124 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,33 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 37,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 35,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,3% Przemysł i budownictwo
 • 20,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,1% Pozostałe
 • 26,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Radomin w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 239 Pracujący ogółem
 • 136 Kobiety
 • 103 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Radomin w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Radomin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  65,2
  Województwo
  68,0
  Cały kraj
  69,0
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Radomin
  34,6
  Kujawsko-pomorskie
  37,8
  Cała Polska
  38,2
 • 113,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  113,2
  Województwo
  124,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Radomin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Radomin w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 285 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 221 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (35) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (11) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Radomin najwięcej (4) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (275) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  10,9% (31) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,2% (89) podmiotów, a 57,9% (165) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Radomin najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 285 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 31 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 89 Przemysł i budownictwo
 • 165 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Radomin w 2021 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w gminie Radomin w 2021 roku
 • 221 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 275 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 275
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 285 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 285
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 221 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 59 Budownictwo
 • 59
 • 46 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 46
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Radomin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Radomin stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 63 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,70 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Radomin wynosi 76,60% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Radomin najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,79 (wykrywalność 60%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,59 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,94 (63%), drogowe - 2,24 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,11 (60%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Radomin.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Radomin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 63
 • 36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 36
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 33 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 33
 • 16,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  16,70
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,90
  Cała Polska
  21,51
 • 9,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Radomin
  9,59
  woj. kujawsko-pomorskie
  12,00
  Cały kraj
  12,82
 • 3,94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Radomin
  3,94
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,94
  Cała Polska
  5,89
 • 2,24 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Radomin
  2,24
  Kujawsko-pomorskie
  1,88
  Kraj
  1,85
 • 0,11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,11
  Województwo
  0,28
  Cała Polska
  0,35
 • 8,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Radomin
  8,79
  Województwo
  9,91
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Radomin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Radomin
  77%
  woj. kujawsko-pomorskie
  74%
  Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Radomin
  74%
  Kujawsko-pomorskie
  71%
  Cała Polska
  64%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  64%
  Województwo
  68%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Radomin
  100%
  Kujawsko-pomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Radomin
  60%
  woj. kujawsko-pomorskie
  91%
  Cała Polska
  89%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  60%
  Województwo
  58%
  Kraj
  53%

Gmina Radomin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Radomin wyniosła w 2021 roku 24,8 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Radomin - 25.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (12.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,6 mln złotych, czyli 10,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Radomin wyniosła w 2021 roku 24,6 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.9%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (12.3%). W budżecie gminy Radomin wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 508 złotych na mieszkańca (7,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 55,2 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w gminie Radomin według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Radomin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Radomin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Radomin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,2 mln

  3,6 tys(100%)

  12,7 mln

  3,2 tys(100%)

  14,7 mln

  3,8 tys(100%)

  16,6 mln

  4,3 tys(100%)

  19,4 mln

  5,0 tys(100%)

  18,4 mln

  4,7 tys(100%)

  20,1 mln

  5,3 tys(100%)

  24,8 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,9 mln

  991(27.4%)

  4,0 mln

  1,0 tys(31.8%)

  4,4 mln

  1,1 tys(30%)

  5,0 mln

  1,3 tys(29.9%)

  6,2 mln

  1,6 tys(32.1%)

  5,6 mln

  1,5 tys(30.7%)

  5,8 mln

  1,5 tys(28.9%)

  6,3 mln

  1,7 tys(25.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  90,7 tys

  23,1(0.6%)

  43,5 tys

  11,1(0.3%)

  30,0 tys

  7,7(0.2%)

  24,7 tys

  6,4(0.1%)

  42,9 tys

  11,1(0.2%)

  58,1 tys

  15,1(0.3%)

  50,1 tys

  13,2(0.2%)

  3,1 mln

  813(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  361(10%)

  1,4 mln

  370(11.4%)

  1,6 mln

  406(10.7%)

  1,5 mln

  385(9%)

  1,8 mln

  471(9.4%)

  1,8 mln

  469(9.8%)

  1,9 mln

  497(9.4%)

  2,0 mln

  535(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  511(14.2%)

  705,9 tys

  180(5.6%)

  1,4 mln

  369(9.7%)

  1,6 mln

  408(9.5%)

  2,6 mln

  677(13.6%)

  1,5 mln

  395(8.2%)

  1,6 mln

  408(7.7%)

  2,0 mln

  529(8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  402(11.1%)

  1,4 mln

  347(10.7%)

  619,9 tys

  160(4.2%)

  1,1 mln

  286(6.7%)

  581,6 tys

  150(3%)

  831,2 tys

  217(4.5%)

  799,9 tys

  210(4%)

  939,9 tys

  250(3.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  660,0 tys

  168(4.7%)

  385,7 tys

  98,5(3%)

  391,9 tys

  101(2.7%)

  462,5 tys

  120(2.8%)

  612,8 tys

  158(3.2%)

  652,6 tys

  170(3.6%)

  641,2 tys

  169(3.2%)

  891,3 tys

  237(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  650(18%)

  2,3 mln

  582(18%)

  4,8 mln

  1,2 tys(32.4%)

  818,5 tys

  212(4.9%)

  763,8 tys

  197(3.9%)

  787,7 tys

  205(4.3%)

  723,6 tys

  190(3.6%)

  847,4 tys

  225(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  613,9 tys

  156(4.3%)

  385,4 tys

  98,4(3%)

  471,7 tys

  122(3.2%)

  488,4 tys

  126(2.9%)

  460,1 tys

  119(2.4%)

  522,2 tys

  136(2.8%)

  710,7 tys

  187(3.5%)

  816,1 tys

  217(3.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  822,9 tys

  210(6.5%)

  32,0 tys

  8,3(0.2%)

  126,5 tys

  32,7(0.8%)

  550,8 tys

  142(2.8%)

  52,5 tys

  13,7(0.3%)

  616,5 tys

  162(3.1%)

  660,4 tys

  176(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  499,4 tys

  127(3.5%)

  145,2 tys

  37,1(1.1%)

  188,3 tys

  48,6(1.3%)

  205,9 tys

  53,2(1.2%)

  139,0 tys

  35,8(0.7%)

  175,5 tys

  45,7(1%)

  119,8 tys

  31,5(0.6%)

  172,3 tys

  45,8(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  307,9 tys

  78,4(2.2%)

  238,0 tys

  60,8(1.9%)

  225,3 tys

  58,2(1.5%)

  195,4 tys

  50,5(1.2%)

  161,3 tys

  41,6(0.8%)

  194,1 tys

  50,6(1.1%)

  139,4 tys

  36,7(0.7%)

  149,8 tys

  39,8(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  82,4 tys

  21,0(0.6%)

  424,5 tys

  108(3.4%)

  93,3 tys

  24,1(0.6%)

  102,2 tys

  26,4(0.6%)

  165,6 tys

  42,7(0.9%)

  361,7 tys

  94,3(2%)

  249,4 tys

  65,6(1.2%)

  116,3 tys

  30,9(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  12,0 tys

  3,1(0.1%)

  26,2 tys

  6,7(0.2%)

  68,1 tys

  17,6(0.5%)

  73,6 tys

  19,0(0.4%)

  111,1 tys

  28,6(0.6%)

  126,0 tys

  32,8(0.7%)

  131,1 tys

  34,5(0.7%)

  93,9 tys

  25,0(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  104,1 tys

  26,5(0.7%)

  43,6 tys

  11,1(0.3%)

  196,0 tys

  50,6(1.3%)

  112,6 tys

  29,1(0.7%)

  172,9 tys

  44,6(0.9%)

  80,7 tys

  21,0(0.4%)

  50,7 tys

  13,3(0.3%)

  85,7 tys

  22,8(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  118,0 tys

  30,1(0.8%)

  128,9 tys

  32,9(1%)

  107,4 tys

  27,7(0.7%)

  92,1 tys

  23,8(0.6%)

  115,5 tys

  29,8(0.6%)

  140,8 tys

  36,7(0.8%)

  85,9 tys

  22,6(0.4%)

  69,6 tys

  18,5(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  45,5 tys

  11,6(0.3%)

  29,8 tys

  7,6(0.2%)

  91,1 tys

  23,5(0.6%)

  68,8 tys

  17,8(0.4%)

  38,6 tys

  10,0(0.2%)

  36,9 tys

  9,6(0.2%)

  40,7 tys

  10,7(0.2%)

  62,1 tys

  16,5(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  16,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  2,2(0.1%)

  5,5 tys

  1,4(0%)

  8,8 tys

  2,3(0%)

  10,0 tys

  2,6(0%)

  11,3 tys

  3,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  36,9 tys

  9,4(0.3%)

  40,1 tys

  10,2(0.3%)

  4,7 tys

  1,2(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  50,5 tys

  13,0(0.3%)

  41,5 tys

  10,8(0.2%)

  39,4 tys

  10,4(0.2%)

  824

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  161,7 tys

  41,2(1.1%)

  129,2 tys

  33,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  216

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  1,4(0%)

  31,0 tys

  8,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  2,9(0.1%)

  195

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Radomin według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Radomin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Radomin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Radomin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,8 mln

  3,0 tys(100%)

  13,3 mln

  3,4 tys(100%)

  15,1 mln

  3,9 tys(100%)

  16,1 mln

  4,2 tys(100%)

  17,4 mln

  4,5 tys(100%)

  18,7 mln

  4,8 tys(100%)

  21,5 mln

  5,6 tys(100%)

  24,6 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,4 mln

  1,1 tys(37.6%)

  4,7 mln

  1,2 tys(35.5%)

  5,3 mln

  1,4 tys(35.2%)

  5,5 mln

  1,4 tys(34.5%)

  5,3 mln

  1,4 tys(30.5%)

  6,0 mln

  1,6 tys(31.8%)

  6,2 mln

  1,6 tys(29%)

  7,7 mln

  2,0 tys(31.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,2 mln

  818(27.2%)

  3,1 mln

  788(23.2%)

  3,4 mln

  891(22.9%)

  3,5 mln

  892(21.4%)

  4,4 mln

  1,1 tys(25.1%)

  4,2 mln

  1,1 tys(22.3%)

  4,8 mln

  1,3 tys(22.5%)

  4,4 mln

  1,2 tys(17.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  41,0 tys

  10,5(0.3%)

  83,9 tys

  21,4(0.6%)

  49,4 tys

  12,8(0.3%)

  40,4 tys

  10,5(0.3%)

  21,7 tys

  5,6(0.1%)

  47,9 tys

  12,5(0.3%)

  26,5 tys

  7,0(0.1%)

  3,0 mln

  808(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  28,4 tys

  7,2(0.2%)

  362,8 tys

  92,6(2.7%)

  317,2 tys

  81,9(2.1%)

  328,4 tys

  84,9(2%)

  323,8 tys

  83,5(1.9%)

  427,9 tys

  112(2.3%)

  461,4 tys

  121(2.1%)

  673,5 tys

  179(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  538,9 tys

  137(4.6%)

  1,4 mln

  369(10.8%)

  464,6 tys

  120(3.1%)

  468,9 tys

  121(2.9%)

  818,6 tys

  211(4.7%)

  639,9 tys

  167(3.4%)

  649,3 tys

  171(3%)

  654,5 tys

  174(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  179,1 tys

  45,6(1.5%)

  191,7 tys

  49,0(1.4%)

  297,9 tys

  76,9(2%)

  471,8 tys

  122(2.9%)

  1,1 mln

  284(6.3%)

  1,1 mln

  281(5.8%)

  669,3 tys

  176(3.1%)

  617,9 tys

  164(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  80,0 tys

  20,4(0.7%)

  67,3 tys

  17,2(0.5%)

  77,7 tys

  20,1(0.5%)

  468,8 tys

  121(2.9%)

  205,6 tys

  53,0(1.2%)

  541,5 tys

  141(2.9%)

  515,5 tys

  136(2.4%)

  412,7 tys

  110(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  591(19.7%)

  1,9 mln

  497(14.6%)

  4,4 mln

  1,1 tys(29%)

  428,5 tys

  111(2.7%)

  345,9 tys

  89,2(2%)

  312,3 tys

  81,4(1.7%)

  318,7 tys

  83,8(1.5%)

  340,2 tys

  90,5(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  96,2 tys

  24,5(0.8%)

  810,0 tys

  207(6.1%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  7,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  1,4(0%)

  142,1 tys

  37,4(0.7%)

  302,4 tys

  80,4(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  119,4 tys

  30,4(1%)

  96,1 tys

  24,5(0.7%)

  476,1 tys

  123(3.2%)

  81,8 tys

  21,1(0.5%)

  83,2 tys

  21,5(0.5%)

  50,2 tys

  13,1(0.3%)

  1,1 mln

  293(5.2%)

  88,4 tys

  23,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  246,3 tys

  62,7(2.1%)

  220,6 tys

  56,3(1.7%)

  221,8 tys

  57,3(1.5%)

  96,3 tys

  24,9(0.6%)

  61,6 tys

  15,9(0.4%)

  54,9 tys

  14,3(0.3%)

  42,6 tys

  11,2(0.2%)

  37,9 tys

  10,1(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,5 tys

  9,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  93,4 tys

  23,8(0.8%)

  113,7 tys

  29,0(0.9%)

  40,9 tys

  10,6(0.3%)

  32,5 tys

  8,4(0.2%)

  39,6 tys

  10,2(0.2%)

  28,8 tys

  7,5(0.2%)

  32,7 tys

  8,6(0.2%)

  15,1 tys

  4,0(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  4,1(0.1%)

  20,8 tys

  5,4(0.1%)

  14,4 tys

  3,8(0.1%)

  6,8 tys

  1,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  321,0 tys

  81,8(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  1,1(0%)

  4,9 tys

  1,3(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  1,1(0%)

  17,0 tys

  4,4(0.1%)

  19,6 tys

  5,1(0.1%)

  497

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  36,9 tys

  9,4(0.3%)

  40,1 tys

  10,2(0.3%)

  4,6 tys

  1,2(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  50,5 tys

  13,0(0.3%)

  41,5 tys

  10,8(0.2%)

  39,4 tys

  10,4(0.2%)

  824

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  45,4 tys

  11,6(0.4%)

  118,7 tys

  30,3(0.9%)

  160

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Radomin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 887 mieszkańców gminy Radomin jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 423 kobiet oraz 464 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 8,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 13,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,6% mieszkańców gminy Radomin, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 27,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego mieszkańcy gminy Radomin mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Radomin największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,1%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,8%) oraz podstawowe ukończone (23,8%).

  W roku 2021 w gminie Radomin mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 109 dzieci (55 dziewczynek oraz 54 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Radomin mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 23 dzieci (13 dziewczynek oraz 10 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  18,6% mieszkańców gminy Radomin w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,9% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 730 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 315 uczniów (147 kobiet oraz 168 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Radomin placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 20 oddziałach uczyło się 306 uczniów (145 kobiet oraz 161 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,7 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,6% mieszkańców gminy Radomin w wieku potencjalnej nauki (23,6% kobiet i 27,4% mężczyzn).

 • 8,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  8,9%
  Województwo
  14,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 10,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 6,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Radomin
  27,2%
  woj. kujawsko-pomorskie
  31,0%
  Kraj
  33,3%
 • 30,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,2%
  Kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Radomin
  11,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Radomin
  13,1%
  Województwo
  17,1%
  Polska
  18,1%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Radomin
  28,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Radomin
  6,3%
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  27,1%
  Województwo
  20,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 30,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Radomin
  2,0%
  Kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 730 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  730,0
  Województwo
  836,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,84
  Województwo
  0,99
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Radomin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 109 Dzieci
 • 55 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 54 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 16 3 lata
 • 16
 • 33 4 lata
 • 33
 • 25 5 lata
 • 25
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 15 4 lata
 • 15
 • 11 5 lata
 • 11
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 18 4 lata
 • 18
 • 14 5 lata
 • 14
 • 13 6 lat
 • 13
 • 14 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Radomin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 9 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 35,7%
  64,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 8 4 lata
 • 8
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 4 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Radomin(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Radomin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Dulsku
  Publiczne
  53 501-03-42
  ul. Dulsk 28
  87-404 Radomin
  118-
  Punkt Przedszkolny "Jakubek" w Płonnem
  Niepubliczny
  56 683-93-25
  56 683-93-25
  Płonne 69
  87-404 Płonne
  ---
  Punkt Przedszkolny "Jakubek" w Radominie
  Niepubliczny
  53 877-06-07
  56 683-93-25
  Płonne 69
  87-404 Płonne
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Radomin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 315 Uczniowie
 • 147 Kobiety
  (uczniowie)
 • 168 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  13,7
  Województwo
  16,7
  Kraj
  16,7
 •  
 • 29,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Radomin(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Radomin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Radominie z Filią w Dulsku
  Publiczna
  53 501-94-63
  56 683-60-70
  ul. Radomin 21
  87-404 Radomin
  8170-
  Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem (Dziewanowscy)
  Publiczna
  56 683-93-25
  56 683-93-25
  Płonne 69
  87-404 Płonne
  77811
  Filia w Dulsku
  Publiczna
  53 501-03-42
  ul. Radomin 28 a
  87-404 Dulsk
  538-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Radomin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Radomin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Radomin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Radomin - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Radomin

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Radomin: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Radomin 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 230 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 120 (uczestnicy: 8 230)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 4 125)
  • koncerty: 31 (uczestnicy: 1 315)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 80)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 315)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 232)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 150)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 126)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 40)
  • inne: 65 (uczestnicy: 1 847)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 24)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 44)
  • teatralne: 1 (członkowie: 18)
  • inne: 1 (członkowie: 26)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Radomin działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 049 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 27 572 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Radomin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Radomin działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 60 członków. Zarejestrowano 60 ćwiczących (mężczyźni: 60, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 40, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Radomin w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Radomin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Radomin i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w gminie Radomin odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 106,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 26,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Radomin znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

  Powiat golubsko-dobrzyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Radomin
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 7 Ranni
  (rok 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Radomin w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 106,41 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  106,4
  Województwo
  38,9
  Polska
  59,9
 • 26,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  26,6
  Województwo
  6,0
  Cały kraj
  5,9
 • 186,22 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  186,2
  Kujawsko-pomorskie
  42,3
  Cała Polska
  69,4
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Radomin
  25,0
  Województwo
  15,3
  Polska
  9,8
 • 175,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Radomin
  175,0
  Województwo
  108,7
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Radomin w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 12,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Radomin
  12,4 km
  woj. kujawsko-pomorskie
  768,9 km
  Kraj
  591,9 km
 • 0,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Radomin
  0,3 km
  Kujawsko-pomorskie
  6,8 km
  Kraj
  4,9 km