Gmina Pruszcz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Pruszcz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Pruszcz to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu świeckiego. Gmina Pruszcz ma 9 475 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Pruszcz.
 • 9 475 Liczba mieszkańców
 • 142,5 km² Powierzchnia
 • 68 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 52 Numer kierunkowy
 • CSW Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Józef Wądołowski Wójt gminy
Gmina Pruszcz na mapie
Identyfikatory
 • 18.198853.3300 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0414083
Herb gminy Pruszcz
Gmina Pruszcz herb

Gmina Pruszcz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
86-120Poczta Pruszcz koło Bydgoszczy
86-181Poczta Serock Pomorski

Gmina Pruszcz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Pruszcz)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Pruszcz
(52) 562-43-00
(52) 562-43-02
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz

Gmina Pruszcz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Pruszcz ma 9 475 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 1,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Pruszcz zawarli w 2021 roku 37 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców gminy Pruszcz jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Pruszcz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -47. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,94 na 1000 mieszkańców gminy Pruszcz. W 2021 roku urodziło się 75 dzieci, w tym 41,3% dziewczynek i 58,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 375 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,6% zgonów w gminie Pruszcz spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,5% zgonów w gminie Pruszcz były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Pruszcz przypada 12.81 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 80 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 96 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Pruszcz -16. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -15.

  60,7% mieszkańców gminy Pruszcz jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 475 Liczba mieszkańców
 • 4 750 Kobiety
 • 4 725 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Pruszcz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Pruszcz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Pruszcz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,4 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Pruszcz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Pruszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Pruszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Pruszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,9%
  Województwo
  29,2%
  Polska
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Pruszcz
  57,8%
  Województwo
  56,3%
  Polska
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Pruszcz
  8,8%
  Kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,9%
  Kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Gmina Pruszcz
  0,5%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Pruszcz w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  4,2
  Polska
  4,4
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  2,0
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Pruszcz w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -47 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -30 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Pruszcz
  -4,9
  Kujawsko-pomorskie
  -5,6
  Kraj
  -4,9
 • -7,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Pruszcz w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Pruszcz w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Pruszcz w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Pruszcz w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75 Urodzenia żywe
 • 31 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 44 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,3%
  58,7%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Pruszcz
  7,9
  Kujawsko-pomorskie
  8,1
  Cały kraj
  8,7
 • 34,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,3
  Województwo
  35,1
  Cały kraj
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 375 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 474 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 375 g
  Kujawsko-pomorskie
  3 385 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 93 Waga 4000g - 4499g
 • 93
 • 238 Waga 3500g - 3999g
 • 238
 • 286 Waga 3000g - 3499g
 • 286
 • 106 Waga 2500g - 2999g
 • 106
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,23
  Kujawsko-pomorskie
  1,25
  Polska
  1,32
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,57
  Województwo
  0,60
  Cała Polska
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Pruszcz
  0,62
  Kujawsko-pomorskie
  0,59
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Pruszcz w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 122 Zgony
 • 61 Kobiety
  (Zgony)
 • 61 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  13,8
  Cały kraj
  13,6
 • 162,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Pruszcz
  162,2
  Województwo
  169,2
  Cała Polska
  156,7
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,6
  Cała Polska
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,1
  Kujawsko-pomorskie
  3,8
  Cała Polska
  3,6
 • 0,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,9
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie świeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  40,6%
  Województwo
  37,4%
  Kraj
  34,8%
 • 20,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,5%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  4,1%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 255 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,6
  Kraj
  13,3
 • 81,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  81,0
  Cała Polska
  74,4
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Pruszcz
  272,5
  Województwo
  288,2
  Kraj
  268,1
 • 261,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  261,4
  Polska
  246,5
 • 540,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 528,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 553,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Pruszcz
  540,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  521,8
  Cały kraj
  475,8
 • 123,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 185,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Pruszcz
  123,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  101,3
  Polska
  70,6
 • 38,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  38,9
  Województwo
  34,1
  Cała Polska
  32,6
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,2
  Województwo
  6,1
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 96 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 52 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -31 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Pruszcz w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Pruszcz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pruszcz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Pruszcz oddano do użytku 33 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,48 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Pruszcz to 2 605 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 273 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Pruszcz to 5,18 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Pruszcz to 136,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,59% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,63% mieszkań posiada łazienkę, 76,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu świeckiego.

  Powiat świecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 605 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 272,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pruszcz
  272,50
  Kujawsko-pomorskie
  372,60
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 102,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Pruszcz
  102,20 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  70,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Pruszcz
  27,90 m2
  Województwo
  26,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Pruszcz
  4,75
  Kujawsko-pomorskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 3,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,67
  Województwo
  2,68
  Kraj
  2,55
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,77
  Kujawsko-pomorskie
  0,71
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 33 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Pruszcz
  3,48
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,78
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 171 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,18
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,14
  Kraj
  3,90
 • 18,05 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  18,05
  Województwo
  19,81
  Cała Polska
  24,07
 • 4 518 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 136,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Pruszcz
  136,9 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Pruszcz
  0,48 m2
  Kujawsko-pomorskie
  0,46 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  98,43%
  woj. kujawsko-pomorskie
  98,20%
  Cały kraj
  96,97%
 • 94,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Pruszcz
  94,59%
  Województwo
  95,39%
  Cała Polska
  94,01%
 • 91,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,63%
  Kujawsko-pomorskie
  92,20%
  Polska
  91,78%
 • 76,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  76,89%
  Województwo
  82,78%
  Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Kujawsko-pomorskie
  48,94%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Pruszcz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Pruszcz na 1000 mieszkańców pracuje 141osób . 63,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Pruszcz wynosiło w 2021 roku 4,9% (6,1% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pruszcz wynosiło 5 211,03 PLN, co odpowiada 86.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pruszcz 663 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 198 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -465.

  20,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pruszcz pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,8% w przemyśle i budownictwie, a 16,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 141 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  141,0
  Województwo
  231,0
  Polska
  257,0
 • 4,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,1% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • gm. Pruszcz
  4,9%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Pruszcz w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Pruszcz w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Pruszcz w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 211 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 211 PLN
  Województwo
  5 287 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Pruszcz w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 663 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 198 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -465 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,8% Przemysł i budownictwo
 • 22,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,6% Pozostałe
 • 34,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Pruszcz w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 340 Pracujący ogółem
 • 853 Kobiety
 • 487 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Pruszcz w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Pruszcz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,6
  woj. kujawsko-pomorskie
  68,0
  Cała Polska
  69,0
 • 33,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Pruszcz
  33,3
  Kujawsko-pomorskie
  37,8
  Polska
  38,2
 • 106,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  106,0
  Województwo
  124,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Pruszcz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Pruszcz w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 823 podmioty gospodarki narodowej, z czego 672 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 54 nowe podmioty, a 29 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (85) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (48) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (76) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Pruszcz najwięcej (35) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (794) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (22) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,7% (277) podmiotów, a 63,7% (524) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Pruszcz najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.7%) oraz Budownictwo (25.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 823 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 277 Przemysł i budownictwo
 • 524 Pozostała działalność
 • 54 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Pruszcz w 2021 roku
 • 29 Podmioty wyrejestrowane w gminie Pruszcz w 2021 roku
 • 672 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 794 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 794
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 823 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 823
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 32 Spółki handlowe ogółem
 • 32
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 35 Spółki cywilne ogółem
 • 35
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 672 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 186 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 186
 • 173 Budownictwo
 • 173
 • 67 Przetwórstwo przemysłowe
 • 67
 • 57 Transport i gospodarka magazynowa
 • 57
 • 40 Pozostała działalność
 • 40
 • 28 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 28
 • 28 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 28
 • 21 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 21
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pruszcz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Pruszcz stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 175 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,45 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Pruszcz wynosi 74,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Pruszcz najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,34 (wykrywalność 57%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,55 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,25 (61%), drogowe - 2,52 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Pruszcz.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Pruszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 175 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 175
 • 91 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 91
 • 50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 50
 • 24 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 24
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 89 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 89
 • 18,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pruszcz
  18,45
  Województwo
  19,90
  Cała Polska
  21,51
 • 9,55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pruszcz
  9,55
  Województwo
  12,00
  Kraj
  12,82
 • 5,25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Pruszcz
  5,25
  Województwo
  4,94
  Kraj
  5,89
 • 2,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Pruszcz
  2,52
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,88
  Kraj
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pruszcz
  0,28
  Kujawsko-pomorskie
  0,28
  Cała Polska
  0,35
 • 9,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pruszcz
  9,34
  Województwo
  9,91
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Pruszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  74%
  Województwo
  74%
  Polska
  71%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Pruszcz
  72%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  64%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  62%
  woj. kujawsko-pomorskie
  68%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Pruszcz
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Kujawsko-pomorskie
  91%
  Cała Polska
  89%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Pruszcz
  58%
  Województwo
  58%
  Cała Polska
  53%

Gmina Pruszcz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Pruszcz wyniosła w 2021 roku 56,4 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Pruszcz - 30.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (7.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,3 mln złotych, czyli 7,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Pruszcz wyniosła w 2021 roku 61,6 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (5%). W budżecie gminy Pruszcz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 751 złotych na mieszkańca (11,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,1 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Pruszcz według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Pruszcz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Pruszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Pruszcz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,0 mln

  3,1 tys(100%)

  31,5 mln

  3,3 tys(100%)

  38,2 mln

  4,0 tys(100%)

  42,3 mln

  4,4 tys(100%)

  45,5 mln

  4,7 tys(100%)

  52,6 mln

  5,5 tys(100%)

  54,5 mln

  5,7 tys(100%)

  56,4 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,7 mln

  1,3 tys(42.5%)

  13,0 mln

  1,4 tys(41.4%)

  14,5 mln

  1,5 tys(37.9%)

  15,2 mln

  1,6 tys(35.9%)

  16,9 mln

  1,8 tys(37.2%)

  19,5 mln

  2,0 tys(37.1%)

  19,2 mln

  2,0 tys(35.3%)

  17,1 mln

  1,8 tys(30.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  312(10%)

  2,7 mln

  284(8.7%)

  3,4 mln

  352(8.9%)

  4,1 mln

  431(9.8%)

  3,2 mln

  338(7.1%)

  3,7 mln

  389(7.1%)

  3,6 mln

  376(6.6%)

  4,3 mln

  456(7.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  312(10%)

  3,6 mln

  374(11.5%)

  2,8 mln

  295(7.4%)

  4,1 mln

  431(9.8%)

  4,6 mln

  475(10%)

  5,2 mln

  542(9.8%)

  5,8 mln

  609(10.7%)

  4,0 mln

  420(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  234(7.5%)

  3,0 mln

  309(9.5%)

  2,1 mln

  219(5.5%)

  1,9 mln

  197(4.5%)

  2,3 mln

  237(5%)

  2,9 mln

  302(5.5%)

  2,9 mln

  308(5.4%)

  3,8 mln

  397(6.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  65,9 tys

  6,8(0.2%)

  83,8 tys

  8,7(0.3%)

  160,1 tys

  16,6(0.4%)

  83,9 tys

  8,8(0.2%)

  53,3 tys

  5,6(0.1%)

  251,4 tys

  26,3(0.5%)

  92,5 tys

  9,7(0.2%)

  3,1 mln

  330(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  567(18.2%)

  5,8 mln

  599(18.4%)

  11,7 mln

  1,2 tys(30.6%)

  2,2 mln

  225(5.1%)

  2,3 mln

  237(5%)

  2,4 mln

  253(4.6%)

  2,5 mln

  262(4.6%)

  2,8 mln

  297(5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  180(5.8%)

  1,6 mln

  170(5.2%)

  1,5 mln

  157(4%)

  1,5 mln

  155(3.5%)

  1,6 mln

  168(3.5%)

  2,0 mln

  207(3.8%)

  1,8 mln

  190(3.3%)

  2,0 mln

  212(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  813,1 tys

  84,5(2.7%)

  803,0 tys

  83,3(2.6%)

  893,8 tys

  92,8(2.3%)

  872,0 tys

  91,0(2.1%)

  928,2 tys

  97,0(2%)

  1,0 mln

  107(1.9%)

  1,1 mln

  114(2%)

  1,1 mln

  120(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  228,8 tys

  23,8(0.8%)

  151,0 tys

  15,7(0.5%)

  155,5 tys

  16,1(0.4%)

  137,4 tys

  14,3(0.3%)

  719,6 tys

  75,2(1.6%)

  874,4 tys

  91,4(1.7%)

  740,5 tys

  77,5(1.4%)

  746,5 tys

  78,8(1.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  274,6 tys

  28,7(0.6%)

  95,5 tys

  10,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  445,0 tys

  47,0(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  35,9 tys

  3,7(0.1%)

  37,0 tys

  3,8(0.1%)

  41,5 tys

  4,3(0.1%)

  189,4 tys

  19,8(0.4%)

  243,8 tys

  25,5(0.5%)

  379,5 tys

  39,7(0.7%)

  280,0 tys

  29,3(0.5%)

  421,3 tys

  44,5(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  18,7 tys

  1,9(0.1%)

  29,6 tys

  3,1(0.1%)

  318,0 tys

  33,0(0.8%)

  184,0 tys

  19,2(0.4%)

  172,9 tys

  18,1(0.4%)

  212,2 tys

  22,2(0.4%)

  209,8 tys

  22,0(0.4%)

  380,9 tys

  40,2(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  173,9 tys

  18,1(0.6%)

  149,3 tys

  15,5(0.5%)

  285,6 tys

  29,6(0.7%)

  237,0 tys

  24,7(0.6%)

  194,1 tys

  20,3(0.4%)

  165,9 tys

  17,3(0.3%)

  142,7 tys

  14,9(0.3%)

  229,9 tys

  24,3(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  213,6 tys

  22,2(0.7%)

  185,0 tys

  19,2(0.6%)

  164,5 tys

  17,1(0.4%)

  148,0 tys

  15,4(0.4%)

  145,0 tys

  15,1(0.3%)

  194,2 tys

  20,3(0.4%)

  182,6 tys

  19,1(0.3%)

  154,2 tys

  16,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  131,5 tys

  13,7(0.4%)

  123,6 tys

  12,8(0.4%)

  125,0 tys

  13,0(0.3%)

  144,0 tys

  15,0(0.3%)

  148,8 tys

  15,5(0.3%)

  151,4 tys

  15,8(0.3%)

  129,0 tys

  13,5(0.2%)

  115,8 tys

  12,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  33,0 tys

  3,4(0.1%)

  34,3 tys

  3,6(0.1%)

  56,6 tys

  5,9(0.1%)

  58,1 tys

  6,1(0.1%)

  74,4 tys

  7,8(0.2%)

  35,7 tys

  3,7(0.1%)

  36,3 tys

  3,8(0.1%)

  79,9 tys

  8,4(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,3 tys

  2,0(0%)

  24,8 tys

  2,6(0%)

  68,4 tys

  7,2(0.1%)

  18,1 tys

  1,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,5 tys

  10,1(0.3%)

  88,6 tys

  9,2(0.3%)

  16,7 tys

  1,7(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  95,9 tys

  10,0(0.2%)

  96,7 tys

  10,1(0.2%)

  93,2 tys

  9,7(0.2%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Pruszcz według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Pruszcz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Pruszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Pruszcz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,7 mln

  3,0 tys(100%)

  31,8 mln

  3,3 tys(100%)

  38,5 mln

  4,0 tys(100%)

  43,2 mln

  4,5 tys(100%)

  43,4 mln

  4,5 tys(100%)

  49,1 mln

  5,1 tys(100%)

  53,8 mln

  5,6 tys(100%)

  61,6 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,0 mln

  1,3 tys(42%)

  12,7 mln

  1,3 tys(39.9%)

  14,3 mln

  1,5 tys(37.2%)

  13,7 mln

  1,4 tys(31.8%)

  14,6 mln

  1,5 tys(33.5%)

  15,6 mln

  1,6 tys(31.8%)

  15,7 mln

  1,6 tys(29.2%)

  21,5 mln

  2,3 tys(34.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,3 mln

  962(32.3%)

  9,2 mln

  951(28.8%)

  9,6 mln

  1,0 tys(25.1%)

  10,6 mln

  1,1 tys(24.6%)

  11,1 mln

  1,2 tys(25.7%)

  11,9 mln

  1,2 tys(24.1%)

  12,4 mln

  1,3 tys(23%)

  13,5 mln

  1,4 tys(22%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  47,4 tys

  4,9(0.2%)

  55,3 tys

  5,7(0.2%)

  114,1 tys

  11,8(0.3%)

  92,7 tys

  9,7(0.2%)

  268,2 tys

  28,0(0.6%)

  202,3 tys

  21,2(0.4%)

  90,7 tys

  9,5(0.2%)

  3,1 mln

  326(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  454,3 tys

  47,2(1.6%)

  1,7 mln

  181(5.5%)

  960,8 tys

  99,7(2.5%)

  1,1 mln

  118(2.6%)

  1,4 mln

  141(3.1%)

  1,5 mln

  154(3%)

  2,3 mln

  243(4.3%)

  2,2 mln

  235(3.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  239,4 tys

  24,9(0.8%)

  1,2 mln

  128(3.9%)

  398,7 tys

  41,4(1%)

  1,7 mln

  179(4%)

  633,4 tys

  66,2(1.5%)

  1,0 mln

  108(2.1%)

  2,8 mln

  289(5.1%)

  1,8 mln

  194(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  585,4 tys

  60,8(2%)

  700,3 tys

  72,6(2.2%)

  693,4 tys

  72,0(1.8%)

  1,4 mln

  144(3.2%)

  1,5 mln

  158(3.5%)

  2,4 mln

  255(5%)

  2,1 mln

  216(3.8%)

  1,2 mln

  130(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  947,4 tys

  98,4(3.3%)

  910,5 tys

  94,4(2.9%)

  1,2 mln

  129(3.2%)

  1,0 mln

  107(2.4%)

  1,1 mln

  111(2.5%)

  1,2 mln

  126(2.5%)

  1,2 mln

  126(2.2%)

  1,2 mln

  129(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  473(15.9%)

  4,8 mln

  497(15.1%)

  10,6 mln

  1,1 tys(27.5%)

  1,1 mln

  112(2.5%)

  1,0 mln

  107(2.4%)

  1,0 mln

  105(2%)

  956,7 tys

  100(1.8%)

  988,3 tys

  104(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,0 tys

  25,7(0.6%)

  9,8 tys

  1,0(0%)

  447,9 tys

  46,8(0.9%)

  432,2 tys

  45,2(0.8%)

  387,2 tys

  40,9(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  114,2 tys

  11,9(0.4%)

  69,8 tys

  7,2(0.2%)

  405,6 tys

  42,1(1.1%)

  895,9 tys

  93,5(2.1%)

  131,1 tys

  13,7(0.3%)

  221,4 tys

  23,1(0.5%)

  119,2 tys

  12,5(0.2%)

  127,8 tys

  13,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  109,1 tys

  11,3(0.4%)

  100,3 tys

  10,4(0.3%)

  101,0 tys

  10,5(0.3%)

  90,1 tys

  9,4(0.2%)

  98,3 tys

  10,3(0.2%)

  77,2 tys

  8,1(0.2%)

  79,7 tys

  8,3(0.1%)

  59,3 tys

  6,3(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,5 tys

  3,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  185,2 tys

  19,2(0.6%)

  241,1 tys

  25,0(0.8%)

  14,8 tys

  1,5(0%)

  15,4 tys

  1,6(0%)

  21,9 tys

  2,3(0.1%)

  94,8 tys

  9,9(0.2%)

  220,7 tys

  23,1(0.4%)

  34,9 tys

  3,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  75,3 tys

  7,9(0.2%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  21,0 tys

  2,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  1,7(0%)

  20,8 tys

  2,2(0%)

  21,0 tys

  2,2(0%)

  15,1 tys

  1,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  924

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107

  0,0(0%)

  10,4 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,5 tys

  10,1(0.3%)

  88,6 tys

  9,2(0.3%)

  16,7 tys

  1,7(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  95,9 tys

  10,0(0.2%)

  96,7 tys

  10,1(0.2%)

  93,2 tys

  9,7(0.2%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  32,4 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,1 tys

  6,9(0.2%)

  2,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Pruszcz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 279 mieszkańców gminy Pruszcz jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 097 kobiet oraz 1 182 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 15,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,3% mieszkańców gminy Pruszcz, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 24,0% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego mieszkańcy gminy Pruszcz mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Pruszcz największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,4%) oraz zasadnicze zawodowe (24,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,1%) oraz podstawowe ukończone (20,5%).

  W roku 2021 w gminie Pruszcz mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 219 dzieci (115 dziewczynek oraz 104 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Pruszcz mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 142 dzieci (61 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 145 miejsc.

  17,3% mieszkańców gminy Pruszcz w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 784 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 44 oddziałach uczyło się 801 uczniów (398 kobiet oraz 403 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Pruszcz placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 33 oddziałach uczyło się 651 uczniów (299 kobiet oraz 352 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców gminy Pruszcz w wieku potencjalnej nauki (23,5% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 9,9% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Pruszcz
  9,9%
  Kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 11,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  26,7%
  Województwo
  31,0%
  Kraj
  33,3%
 • 29,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • gm. Pruszcz
  1,8%
  Kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Pruszcz
  9,4%
  Kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Pruszcz
  15,6%
  Kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Kraj
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Pruszcz
  32,3%
  Kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 24,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,8%
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  24,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Polska
  19,3%
 • 27,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Pruszcz
  1,2%
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 784 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  784,0
  Kujawsko-pomorskie
  836,0
  Polska
  896,0
 • 1,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Pruszcz
  1,46
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,99
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 177 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Pruszcz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 219 Dzieci
 • 115 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 104 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,5%
  47,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 62 3 lata
 • 62
 • 72 4 lata
 • 72
 • 61 5 lata
 • 61
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 40 4 lata
 • 40
 • 35 5 lata
 • 35
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 32 4 lata
 • 32
 • 26 5 lata
 • 26
 • 15 6 lat
 • 15
 • 107 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Pruszcz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pruszcz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  52 516-14-51
  ul. Kościelna 2
  86-120 Pruszcz
  612211
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  52 382-95-79
  52 382-95-79
  ul. Dworcowa 1
  86-120 Serock
  3678
  Uśmiech Dziecka Punkt Przedszkolny Przy szkole W Zbrachlinie
  Publiczny
  Zbrachlin 17
  86-120 Zbrachlin
  1151
 • Szkoły podstawowe w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Pruszcz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 801 Uczniowie
 • 398 Kobiety
  (uczniowie)
 • 403 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Pruszcz
  18,2
  Kujawsko-pomorskie
  16,7
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 64,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 53,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Pruszcz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pruszcz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Pruszczu (-)
  Publiczna
  52 320-97-67
  52 320-97-67
  ul. Kościelna 4
  86-120 Pruszcz
  1533032
  Szkoła Podstawowa w Serocku
  Publiczna
  52 382-95-26
  52 382-97-44
  ul. Wyzwolenia 47
  86-120 Serock
  712326
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  52 332-05-04
  52 332-05-04
  ul. Niewieścin 45
  86-120 Niewieścin
  711417
  SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWINKU
  Publiczna
  52 382-98-87
  52 382-98-87
  ul. SZKOLNA 1
  86-120 Łowinek
  79816
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Pruszcz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Pruszcz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Pruszcz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pruszcz - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Pruszcz

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Pruszcz znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ★★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Pruszcz: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 18 743)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 182)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 16 380)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 73)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 1 290)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 46)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 660)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 112)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 115)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 115)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 313)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 53)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 120)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 110)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Pruszcz działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 35 846 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 27 074 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 17
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Pruszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Pruszcz działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 308 członków. Zarejestrowano 264 ćwiczących (mężczyźni: 205, kobiety: 59, chłopcy do lat 18: 139, dziewczęta do lat 18: 42). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Pruszcz w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pruszcz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Pruszcz i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Pruszcz odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 10,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Pruszcz znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu świeckiego.

  Powiat świecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Pruszcz
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 1 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Pruszcz w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 10,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Pruszcz
  10,6
  Województwo
  38,9
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  Kujawsko-pomorskie
  6,0
  Cała Polska
  5,9
 • 10,55 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  10,6
  Województwo
  42,3
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Pruszcz
  0,0
  Kujawsko-pomorskie
  15,3
  Cały kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Pruszcz
  100,0
  Województwo
  108,7
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Pruszcz w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 140,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Pruszcz
  140,4 km
  woj. kujawsko-pomorskie
  768,9 km
  Polska
  591,9 km
 • 2,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  2,1 km
  Kujawsko-pomorskie
  6,8 km
  Cały kraj
  4,9 km