Gmina Pelplin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Pelplin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Pelplin to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa pomorskiego, powiatu tczewskiego. Gmina Pelplin ma 15 132 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 13,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 20,2% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Pelplin.
 • 15 132 Liczba mieszkańców
 • 141,0 km² Powierzchnia
 • 108 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 58 Numer kierunkowy
 • GTC Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Chyła Burmistrz gminy
Gmina Pelplin na mapie
Identyfikatory
 • 18.697953.9283 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2214043
Herb gminy Pelplin
Gmina Pelplin herb

Gmina Pelplin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
83-121Poczta Filia UP Pelplin
83-130Poczta Pelplin

Gmina Pelplin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Pelplin)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Pelplin
(58) 536-12-61
(58) 536-14-64
Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin
ZUS Inspektorat w Tczewie (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jagiellońska 55
83-110 Tczew

Gmina Pelplin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Pelplin ma 15 132 mieszkańców, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Pelplin zawarli w 2022 roku 65 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,4% mieszkańców gminy Pelplin jest stanu wolnego, 54,5% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Pelplin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -102. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,67 na 1000 mieszkańców gminy Pelplin. W 2022 roku urodziło się 112 dzieci, w tym 56,3% dziewczynek i 43,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 407 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,4% zgonów w gminie Pelplin spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w gminie Pelplin były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Pelplin przypada 14 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 141 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 224 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Pelplin -83. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -15.

  60,3% mieszkańców gminy Pelplin jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15 132 Liczba mieszkańców
 • 7 545 Kobiety
 • 7 587 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Pelplin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Pelplin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Pelplin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Pelplin
  40,1 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Pelplin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Pelplin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Pelplin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Pelplin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,3%
  Pomorskie
  30,3%
  Polska
  29,1%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,5% Żonaci/Zamężne
 • gm. Pelplin
  54,4%
  Województwo
  53,3%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Pelplin
  8,3%
  Pomorskie
  7,5%
  Polska
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Pelplin
  7,0%
  Pomorskie
  7,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Pelplin w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Pelplin
  4,3
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Pelplin
  1,6
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,6
 • 65 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Pelplin w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -102 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -46 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -56 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Pelplin
  -6,7
  Województwo
  -1,9
  Polska
  -3,8
 • -3,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Pelplin w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Pelplin w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Pelplin w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Pelplin w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 112 Urodzenia żywe
 • 63 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 49 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,3%
  43,8%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Pelplin
  7,3
  woj. pomorskie
  8,9
  Cały kraj
  8,1
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Pelplin
  36,9
  woj. pomorskie
  37,4
  Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 67 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 67
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 407 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 494 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 407 g
  Pomorskie
  3 411 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 108 Waga 4000g - 4499g
 • 108
 • 317 Waga 3500g - 3999g
 • 317
 • 340 Waga 3000g - 3499g
 • 340
 • 130 Waga 2500g - 2999g
 • 130
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,39
  Województwo
  1,32
  Polska
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Pelplin
  0,73
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,76
  Pomorskie
  0,82
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Pelplin w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 214 Zgony
 • 109 Kobiety
  (Zgony)
 • 105 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,9%
  49,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  14,0
  Województwo
  10,8
  Kraj
  11,9
 • 131,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Pelplin
  131,7
  Pomorskie
  121,3
  Cała Polska
  147,0
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Pelplin
  3,1
  woj. pomorskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,9
  Pomorskie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tczewskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Pelplin
  37,4%
  woj. pomorskie
  36,8%
  Cały kraj
  36,0%
 • 27,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Pelplin
  27,3%
  Pomorskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,3%
  woj. pomorskie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 68 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  17,2
  Polska
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  67,1
  Cały kraj
  70,6
 • 305,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  305,9
  Województwo
  274,0
  Polska
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  255,0
  Kraj
  253,9
 • 419,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 466,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 369,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Pelplin
  419,2
  Województwo
  397,1
  Kraj
  426,2
 • 71,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 54,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 128,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  71,1
  Województwo
  59,9
  Polska
  62,9
 • 28,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Pelplin
  28,0
  woj. pomorskie
  32,0
  Kraj
  33,8
 • 8,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Pelplin
  8,7
  Pomorskie
  6,2
  Cała Polska
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Pomorskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 141 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 71 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 70 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 224 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 114 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 110 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -98 Saldo migracji
 • -49 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -49 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -83 Saldo migracji wewnętrznych
 • -43 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -40 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Saldo migracji zagranicznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Pelplin w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Pelplin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pelplin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Pelplin oddano do użytku 112 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Pelplin to 4 790 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 315 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  74,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 25,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Pelplin to 3,28 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Pelplin to 77,00 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,59% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,75% mieszkań posiada łazienkę, 78,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 13,40% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tczewskiego.

  Powiat tczewski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 790 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 315,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Pelplin
  315,40
  Pomorskie
  411,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Pelplin
  72,70 m2
  Województwo
  73,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 22,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Pelplin
  22,90 m2
  Pomorskie
  30,10 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,84
  woj. pomorskie
  3,75
  Polska
  3,83
 • 3,17 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,17
  Pomorskie
  2,43
  Cała Polska
  2,42
 • 0,83 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Pelplin
  0,83
  woj. pomorskie
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 112 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  7,38
  woj. pomorskie
  8,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 367 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,28 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Pelplin
  3,28
  woj. pomorskie
  3,50
  Cały kraj
  3,89
 • 24,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  24,17
  Województwo
  30,63
  Cała Polska
  24,56
 • 8 624 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 77,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Pelplin
  77,0 m2
  Pomorskie
  80,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,57 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Pelplin
  0,57 m2
  Pomorskie
  0,71 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,35%
  woj. pomorskie
  97,59%
  Cała Polska
  97,75%
 • 93,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Pelplin
  93,59%
  Pomorskie
  96,87%
  Kraj
  95,18%
 • 90,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  90,75%
  woj. pomorskie
  95,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 78,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  78,14%
  woj. pomorskie
  88,57%
  Cały kraj
  85,83%
 • 13,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  13,40%
  Województwo
  55,37%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Pelplin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Pelplin na 1000 mieszkańców pracuje 178osób . 50,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Pelplin wynosiło w 2023 roku 5,8% (5,8% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pelplin wynosiło 6 105,39 PLN, co odpowiada 91.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pelplin 1 528 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 646 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -882.

  6,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pelplin pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 51,7% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 178 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  178,0
  Pomorskie
  249,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 9,8% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • Gmina Pelplin
  5,8%
  Województwo
  4,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Pelplin w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Pelplin w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Pelplin w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 456 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  6 105 PLN
  woj. pomorskie
  6 697 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Pelplin w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 528 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 646 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -882 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 51,7% Przemysł i budownictwo
 • 41,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 62,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,1% Pozostałe
 • 36,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Pelplin w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 744 Pracujący ogółem
 • 1 390 Kobiety
 • 1 354 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Pelplin w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Pelplin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Pelplin
  66,0
  Pomorskie
  69,7
  Polska
  69,0
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Pelplin
  32,8
  woj. pomorskie
  35,9
  Cała Polska
  38,2
 • 98,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Pelplin
  98,6
  woj. pomorskie
  106,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Pelplin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Pelplin w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 624 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 255 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 148 nowych podmiotów, a 86 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (155) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (97) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (193) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (54) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Pelplin najwięcej (79) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 560) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (25) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 41,7% (677) podmiotów, a 56,8% (922) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Pelplin najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (36.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 624 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 677 Przemysł i budownictwo
 • 922 Pozostała działalność
 • 148 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Pelplin w 2023 roku
 • 86 Podmioty wyrejestrowane w gminie Pelplin w 2023 roku
 • 1 255 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 560 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 560
 • 52 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 52
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 624 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 624
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 89 Spółki handlowe ogółem
 • 89
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 79  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 79
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 59 Spółki cywilne ogółem
 • 59
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 255 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 457 Budownictwo
 • 457
 • 241 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 241
 • 162 Przetwórstwo przemysłowe
 • 162
 • 109 Transport i gospodarka magazynowa
 • 109
 • 69 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 69
 • 62 Pozostała działalność
 • 62
 • 36 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 36
 • 29 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 29
 • 19 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 19
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 17 Informacja i komunikacja
 • 17
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pelplin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Pelplin stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 297 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Pelplin wynosi 67,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Pelplin najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,21 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 11,72 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,34 (54%), drogowe - 1,35 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Pelplin.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Pelplin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 297 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 297
 • 201 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 201
 • 66 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 66
 • 21 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 21
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 179 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 179
 • 19,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pelplin
  19,46
  woj. pomorskie
  23,25
  Polska
  22,81
 • 13,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  13,21
  woj. pomorskie
  14,36
  Cała Polska
  12,98
 • 4,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,34
  Pomorskie
  6,34
  Polska
  6,99
 • 1,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Pelplin
  1,35
  woj. pomorskie
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pelplin
  0,34
  Pomorskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 11,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pelplin
  11,72
  woj. pomorskie
  12,89
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Pelplin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  67%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  Pomorskie
  59%
  Kraj
  63%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Pelplin
  55%
  Pomorskie
  68%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Pelplin
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Pomorskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  53%
  woj. pomorskie
  45%
  Polska
  51%

Gmina Pelplin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Pelplin wyniosła w 2022 roku 106,7 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Pelplin - 31.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,1 mln złotych, czyli 10,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Pelplin wyniosła w 2022 roku 110,5 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.4%). W budżecie gminy Pelplin wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 816 złotych na mieszkańca (11,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 55,8 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w gminie Pelplin według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Pelplin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Pelplin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Pelplin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,4 mln

  3,0 tys(100%)

  59,8 mln

  3,6 tys(100%)

  74,3 mln

  4,5 tys(100%)

  86,2 mln

  5,3 tys(100%)

  75,3 mln

  4,6 tys(100%)

  82,4 mln

  5,3 tys(100%)

  86,2 mln

  5,6 tys(100%)

  106,7 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,5 mln

  1,2 tys(38.8%)

  19,5 mln

  1,2 tys(32.7%)

  21,9 mln

  1,3 tys(29.4%)

  23,6 mln

  1,5 tys(27.4%)

  23,2 mln

  1,4 tys(30.8%)

  24,0 mln

  1,5 tys(29.2%)

  26,7 mln

  1,7 tys(30.9%)

  33,2 mln

  2,2 tys(31.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  211,7 tys

  12,8(0.4%)

  734,1 tys

  44,5(1.2%)

  1,8 mln

  109(2.4%)

  739,3 tys

  45,4(0.9%)

  329,6 tys

  20,4(0.4%)

  108,1 tys

  6,7(0.1%)

  11,5 tys

  0,7(0%)

  10,7 mln

  706(10%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,9 mln

  720(23.7%)

  22,6 mln

  1,4 tys(37.8%)

  5,6 mln

  341(7.5%)

  5,9 mln

  365(6.9%)

  6,1 mln

  375(8%)

  6,2 mln

  385(7.5%)

  6,6 mln

  415(7.6%)

  10,0 mln

  658(9.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  61,0(2%)

  2,3 mln

  141(3.9%)

  5,3 mln

  322(7.1%)

  12,2 mln

  749(14.2%)

  2,3 mln

  144(3.1%)

  4,0 mln

  253(4.9%)

  1,9 mln

  123(2.3%)

  9,5 mln

  624(8.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,6 mln

  339(11.1%)

  3,8 mln

  233(6.4%)

  4,7 mln

  284(6.3%)

  4,8 mln

  298(5.6%)

  5,5 mln

  338(7.3%)

  7,6 mln

  474(9.2%)

  6,3 mln

  394(7.3%)

  7,8 mln

  511(7.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  252(8.3%)

  4,4 mln

  267(7.4%)

  5,3 mln

  320(7.1%)

  5,5 mln

  335(6.3%)

  5,5 mln

  339(7.3%)

  5,2 mln

  324(6.3%)

  6,1 mln

  386(7.1%)

  7,0 mln

  464(6.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  993,4 tys

  60,0(2%)

  1,1 mln

  68,4(1.9%)

  1,9 mln

  114(2.5%)

  1,2 mln

  72,0(1.4%)

  1,5 mln

  91,2(2%)

  656,6 tys

  41,0(0.8%)

  4,0 mln

  253(4.7%)

  3,1 mln

  207(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  84,0(2.8%)

  1,5 mln

  89,3(2.5%)

  1,8 mln

  108(2.4%)

  1,8 mln

  113(2.1%)

  1,6 mln

  101(2.2%)

  1,4 mln

  88,3(1.7%)

  1,7 mln

  110(2%)

  2,0 mln

  132(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 mln

  144(4.7%)

  1,2 mln

  70,1(1.9%)

  1,0 mln

  61,5(1.4%)

  945,7 tys

  58,0(1.1%)

  1,2 mln

  73,5(1.6%)

  1,1 mln

  68,9(1.3%)

  1,7 mln

  110(2%)

  1,7 mln

  114(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  608,1 tys

  36,7(1.2%)

  652,0 tys

  39,6(1.1%)

  1,2 mln

  75,3(1.7%)

  6,1 mln

  374(7.1%)

  1,2 mln

  72,2(1.5%)

  969,7 tys

  60,5(1.2%)

  1,5 mln

  95,7(1.8%)

  1,4 mln

  92,0(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  573,6 tys

  34,6(1.1%)

  493,8 tys

  30,0(0.8%)

  512,4 tys

  31,2(0.7%)

  574,2 tys

  35,2(0.7%)

  623,5 tys

  38,6(0.8%)

  552,1 tys

  34,5(0.7%)

  315,5 tys

  19,9(0.4%)

  1,1 mln

  70,3(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  617,8 tys

  37,3(1.2%)

  622,6 tys

  37,8(1%)

  1,2 mln

  72,4(1.6%)

  778,5 tys

  47,8(0.9%)

  678,3 tys

  42,0(0.9%)

  891,2 tys

  55,6(1.1%)

  817,6 tys

  51,5(0.9%)

  863,2 tys

  56,8(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  909,4 tys

  54,9(1.8%)

  444,1 tys

  26,9(0.7%)

  501,9 tys

  30,6(0.7%)

  649,9 tys

  39,9(0.8%)

  755,7 tys

  46,7(1%)

  745,2 tys

  46,5(0.9%)

  869,3 tys

  54,8(1%)

  473,7 tys

  31,2(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  279,0 tys

  16,8(0.6%)

  268,4 tys

  16,3(0.4%)

  336,0 tys

  20,5(0.5%)

  308,9 tys

  19,0(0.4%)

  294,8 tys

  18,2(0.4%)

  331,0 tys

  20,7(0.4%)

  365,2 tys

  23,0(0.4%)

  395,8 tys

  26,1(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  68,1 tys

  4,1(0.1%)

  63,1 tys

  3,8(0.1%)

  202,5 tys

  12,3(0.3%)

  106,2 tys

  6,5(0.1%)

  123,0 tys

  7,6(0.2%)

  96,0 tys

  6,0(0.1%)

  211,1 tys

  13,3(0.2%)

  201,9 tys

  13,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  238,4 tys

  14,7(0.3%)

  714,3 tys

  44,6(0.9%)

  18,0 tys

  1,1(0%)

  17,3 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,4 tys

  6,9(0.2%)

  39,8 tys

  2,4(0.1%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  162,0 tys

  9,9(0.2%)

  138,6 tys

  8,6(0.2%)

  122,9 tys

  7,7(0.1%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Pelplin według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Pelplin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Pelplin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Pelplin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,7 mln

  3,1 tys(100%)

  62,3 mln

  3,8 tys(100%)

  74,2 mln

  4,5 tys(100%)

  77,7 mln

  4,8 tys(100%)

  75,5 mln

  4,6 tys(100%)

  84,6 mln

  5,4 tys(100%)

  92,0 mln

  5,9 tys(100%)

  110,5 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,7 mln

  1,2 tys(38.1%)

  18,7 mln

  1,1 tys(30%)

  22,7 mln

  1,4 tys(30.6%)

  22,0 mln

  1,4 tys(28.4%)

  21,9 mln

  1,4 tys(29%)

  23,3 mln

  1,5 tys(27.6%)

  25,8 mln

  1,6 tys(28%)

  31,6 mln

  2,1 tys(28.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,8 mln

  896(28.7%)

  15,6 mln

  947(25%)

  15,3 mln

  933(20.6%)

  17,2 mln

  1,1 tys(22.1%)

  16,5 mln

  1,0 tys(21.9%)

  20,5 mln

  1,3 tys(24.3%)

  23,2 mln

  1,5 tys(25.2%)

  21,0 mln

  1,4 tys(19%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  223,3 tys

  13,5(0.4%)

  1,4 mln

  84,7(2.2%)

  1,1 mln

  66,3(1.5%)

  687,7 tys

  42,2(0.9%)

  140,9 tys

  8,7(0.2%)

  80,6 tys

  5,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,6 mln

  830(11.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  121(3.9%)

  2,3 mln

  138(3.7%)

  2,7 mln

  166(3.7%)

  2,3 mln

  139(2.9%)

  2,0 mln

  121(2.6%)

  1,6 mln

  103(2%)

  2,4 mln

  153(2.6%)

  6,0 mln

  397(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  335,0 tys

  20,2(0.6%)

  749,7 tys

  45,5(1.2%)

  1,3 mln

  79,9(1.8%)

  6,2 mln

  378(7.9%)

  1,7 mln

  105(2.3%)

  235,4 tys

  14,7(0.3%)

  751,5 tys

  47,4(0.8%)

  6,0 mln

  392(5.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  61,1(2%)

  812,2 tys

  49,3(1.3%)

  4,5 mln

  272(6%)

  891,2 tys

  54,7(1.1%)

  1,9 mln

  116(2.5%)

  2,4 mln

  151(2.9%)

  4,2 mln

  263(4.5%)

  5,1 mln

  338(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  525(16.8%)

  19,1 mln

  1,2 tys(30.7%)

  2,0 mln

  124(2.7%)

  2,2 mln

  135(2.8%)

  2,2 mln

  135(2.9%)

  2,2 mln

  139(2.6%)

  2,4 mln

  149(2.6%)

  5,1 mln

  334(4.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  152(4.9%)

  2,3 mln

  140(3.7%)

  2,4 mln

  148(3.3%)

  2,6 mln

  158(3.3%)

  2,8 mln

  173(3.7%)

  5,0 mln

  311(5.9%)

  4,0 mln

  255(4.4%)

  4,0 mln

  263(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  97,3(3.1%)

  867,6 tys

  52,6(1.4%)

  765,3 tys

  46,6(1%)

  810,2 tys

  49,7(1%)

  976,5 tys

  60,4(1.3%)

  972,0 tys

  60,7(1.1%)

  2,3 mln

  148(2.5%)

  1,3 mln

  83,4(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  188,2 tys

  11,4(0.4%)

  218,4 tys

  13,2(0.4%)

  216,7 tys

  13,2(0.3%)

  329,7 tys

  20,2(0.4%)

  474,9 tys

  29,4(0.6%)

  238,4 tys

  14,9(0.3%)

  365,7 tys

  23,1(0.4%)

  1,1 mln

  71,2(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  139,4 tys

  8,4(0.3%)

  13,4 tys

  0,8(0%)

  13,2 tys

  0,8(0%)

  1,8 mln

  112(2.4%)

  753,0 tys

  46,6(1%)

  13,9 tys

  0,9(0%)

  22,2 tys

  1,4(0%)

  270,1 tys

  17,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  288,7 tys

  17,4(0.6%)

  157,1 tys

  9,5(0.3%)

  149,8 tys

  9,1(0.2%)

  190,2 tys

  11,7(0.2%)

  146,2 tys

  9,0(0.2%)

  136,6 tys

  8,5(0.2%)

  160,1 tys

  10,1(0.2%)

  141,1 tys

  9,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  3,7 tys

  0,2(0%)

  14,2 tys

  0,9(0%)

  8,5 tys

  0,5(0%)

  7,2 tys

  0,5(0%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,4 tys

  6,9(0.2%)

  14,6 tys

  0,9(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  162,0 tys

  9,9(0.2%)

  138,6 tys

  8,6(0.2%)

  122,9 tys

  7,7(0.1%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  12,1 tys

  0,7(0%)

  13,3 tys

  0,8(0%)

  71,0 tys

  4,3(0.1%)

  19,2 tys

  1,2(0%)

  12,1 tys

  0,7(0%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  25,6 tys

  1,6(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1 000

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  484

  0,0(0%)

  20,9 tys

  1,3(0%)

  724

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,7

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,9 tys

  0,8(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  210,1 tys

  13,0(0.3%)

  497,9 tys

  31,1(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Pelplin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 005 mieszkańców gminy Pelplin jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 920 kobiet oraz 2 085 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,3% mieszkańców gminy Pelplin, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy gminy Pelplin mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Pelplin największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,0%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,2%) oraz średnie zawodowe (19,2%).

  W roku 2022 w gminie Pelplin mieściło się 5 przedszkoli, w których do 26 oddziałów uczęszczało 546 dzieci (249 dziewczynek oraz 297 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Pelplin mieściło się 5 przedszkoli, w których do 19 oddziałów uczęszczało 362 dzieci (188 dziewczynek oraz 174 chłopców). Dostępne były 262 miejsca.

  17,5% mieszkańców gminy Pelplin w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 19,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 791 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 99 oddziałach uczyło się 1 369 uczniów (638 kobiet oraz 731 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Pelplin placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 252 uczniów (602 kobiety oraz 650 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,07.

  W gminie Pelplin znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 188 uczniów (86 kobiet oraz 102 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 48 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Pelplin placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 414 uczniów (217 kobiet oraz 197 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 118 absolwentów.

  W gminie Pelplin znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 7 oddziałach uczyło się 170 uczniów (73 kobiety oraz 97 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 14,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,9 uczniów. 24,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,4% mieszkańców gminy Pelplin w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 24,1% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  17,4%
  Pomorskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,2%
  Pomorskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Gmina Pelplin
  3,0%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Pelplin
  13,0%
  woj. pomorskie
  12,8%
  Polska
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Pelplin
  18,2%
  woj. pomorskie
  18,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Pelplin
  27,3%
  Województwo
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 21,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,9%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  13,4%
  woj. pomorskie
  11,9%
  Kraj
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,8%
  Pomorskie
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 791 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  791,0
  woj. pomorskie
  892,0
  Polska
  927,0
 • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,81
  Pomorskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 26 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 602 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Pelplin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 546 Dzieci
 • 249 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 297 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,6%
  54,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 95 3 lata
 • 95
 • 140 4 lata
 • 140
 • 150 5 lata
 • 150
 • 148 6 lat
 • 148
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 47 3 lata
 • 47
 • 65 4 lata
 • 65
 • 65 5 lata
 • 65
 • 65 6 lat
 • 65
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 48 3 lata
 • 48
 • 75 4 lata
 • 75
 • 85 5 lata
 • 85
 • 83 6 lat
 • 83
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 12 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 35,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 34,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Pelplin(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pelplin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE NR 1
  Publiczne
  58 536-17-68
  58 536-17-68
  ul. SAMBORA 5A
  83-130 Pelplin
  8184-
  Przedszkole nr 2 w Pelplinie
  Publiczne
  58 536-14-46
  58 536-14-46
  ul. Kościuszki 2
  83-130 Pelplin
  614712
  Przedszkole w Rudnie
  Publiczne
  58 536-11-07
  58 536-11-07
  ul. Szkolna 4
  83-121 Rudno
  593-
  Przedszkole w Kulicach
  Publiczne
  58 536-21-16
  58 536-00-88
  ul. Szkolna 1
  83-130 Kulice
  348-
  Przedszkole w Rajkowach
  Publiczne
  58 536-17-83
  58 536-00-37
  ul. JESIONOWA 6
  83-130 Rajkowy
  240-
 • Szkoły podstawowe w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Pelplin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 72 Oddziały
 • 1 304 Uczniowie
 • 617 Kobiety
  (uczniowie)
 • 687 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,3%
  52,7%
 • 149 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 242 Absolwenci
 • 122 Kobiety
  (absolwenci)
 • 120 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27 Oddziały
 • 65 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,3%
  67,7%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,8
  Województwo
  18,1
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,8
 • 13,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,8
 • 18,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,1
 • 2,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,4
 •  
 • 106,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 80,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 96,07 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Pelplin
  96,07
  woj. pomorskie
  97,37
  Cała Polska
  95,96
 • 93,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Pelplin
  93,89
  Województwo
  96,01
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Pelplin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Pelplin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Pelplin(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pelplin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 (JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  58 536-17-68
  58 536-17-68
  ul. SAMBORA 5A
  83-130 Pelplin
  15351-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie (Biskup Konstantyn Dominik)
  Publiczna
  58 536-15-69
  58 536-15-69
  ul. Kościuszki 12a
  83-130 Pelplin
  13324-
  Szkoła Podstawowa w Rudnie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  58 536-11-07
  58 536-11-07
  ul. Szkolna 4
  83-121 Rudno
  7131-
  Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
  Publiczna
  58 535-16-92
  58 535-12-98
  ul. Małe Walichnowy 1
  83-122 Małe Walichnowy
  712115
  Szkoła Podstawowa w Rajkowach
  Publiczna
  58 536-17-81
  58 536-00-37
  ul. JESIONOWA 6
  83-130 Rajkowy
  6103-
  Szkoła Podstawowa W Kulicach
  Publiczna
  58 536-21-16
  58 536-00-88
  ul. Szkolna 1
  83-130 Kulice
  681-
  Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna
  Publiczna
  58 536-18-41
  58 536-00-42
  ul. SAMBORA 5A
  83-130 Pelplin
  535-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Pelplin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 188 Uczniowie
 • 86 Kobiety
  (uczniowie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,7%
  54,3%
 • 71 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Pelplin
  20,9
  woj. pomorskie
  27,0
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Pelplin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Pelplin
  24,3
  woj. pomorskie
  23,9
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Pelplin(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pelplin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  58 536-15-71
  58 536-15-71
  ul. Sambora 5
  83-130 Pelplin
  7177-
  Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.St.Pasierba (ks.Janusz St.Pasierb)
  Publiczne
  58 536-15-71
  58 536-15-71
  ul. Sambora 5
  83-130 Pelplin
  4120-
  Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
  Publiczne
  58 536-15-71
  58 536-15-71
  ul. Sambora 5
  83-130 Pelplin
  246-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia FILIA PELPLIN (JANINA GARŚCIA)
  Publiczna
  58 536-16-54
  ul. Plac Grunwaldzki 2
  83-130 Pelplin
  -45-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  58 536-18-41
  58 536-00-42
  ul. Sambora 5A
  83-130 Pelplin
  18-
  Technikum
  Publiczne
  58 536-15-71
  58 536-15-71
  ul. Sambora 5
  83-130 Pelplin
  ---
  Prywatna Szkoła Policealna w Pelplinie
  Niepubliczna
  60 784-69-64
  ul. Kościuszki 12A
  83-130 Pelplin
  ---
  Collegium Marianum Liceum Katolickie (Jan Paweł II)
  Niepubliczne
  58 536-49-32
  58 536-49-35
  ul. Aleja Cystersów 2
  83-130 Pelplin
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Pelplinie
  Niepubliczne
  50 547-97-46
  ul. Kościuszki 12a
  83-130 Pelplin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Pelplin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Pelplin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Pelplin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pelplin - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Pelplin

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Pelplin: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Pelplin 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 25 (uczestnicy: 120)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 10)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 10)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 20)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 148)
  • teatralne: 2 (członkowie: 18)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 7 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Pelplin działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 35 249 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 24 654 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Pelplin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Pelplin działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 253 członków. Zarejestrowano 319 ćwiczących (mężczyźni: 253, kobiety: 66, chłopcy do lat 18: 140, dziewczęta do lat 18: 63). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (15), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Pelplin w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pelplin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Pelplin i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Pelplin odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 32,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Pelplin znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 12 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tczewskiego.

  Powiat tczewski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Pelplin
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Pelplin w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 32,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  32,9
  Pomorskie
  67,5
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  0,0
  Pomorskie
  4,2
  Cała Polska
  5,0
 • 46,10 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  46,1
  Województwo
  82,5
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. pomorskie
  6,3
  Polska
  8,9
 • 140,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  140,0
  Pomorskie
  122,2
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Pelplin w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 609,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  609,8 km
  Pomorskie
  890,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 5,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  5,7 km
  Pomorskie
  6,9 km
  Kraj
  5,3 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami