Gmina Ostaszewo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Ostaszewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Ostaszewo to gmina wiejska. Należy do województwa pomorskiego, powiatu nowodworskiego. Gmina Ostaszewo ma 2 929 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,0% powierzchni powiatu.
 • 2 929 Liczba mieszkańców
 • 60,6 km² Powierzchnia
 • 48 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • GND Tablice rejestracyjne
 • Michał Bartosz Chrząszcz Wójt gminy
Gmina Ostaszewo na mapie
Identyfikatory
 • 18.970954.2208 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2210032
Herb gminy Ostaszewo
Gmina Ostaszewo herb

Gmina Ostaszewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
82-112Poczta Filia UP Nowy Dwór Gdański

Gmina Ostaszewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Ostaszewo)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Ostaszewo
(55) 247-13-28
(55) 247-13-69
ul. Kościuszki 51
82-112 Ostaszewo
ZUS Inspektorat w Malborku (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dworcowa 1B
82-200 Malbork

Gmina Ostaszewo - Wsie należące do gminy

Gmina Ostaszewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Ostaszewo ma 2 929 mieszkańców, z czego 49,1% stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Ostaszewo zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  32,6% mieszkańców gminy Ostaszewo jest stanu wolnego, 51,0% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Ostaszewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,05 na 1000 mieszkańców gminy Ostaszewo. W 2022 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 40,9% dziewczynek i 59,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 404 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,9% zgonów w gminie Ostaszewo spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w gminie Ostaszewo były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Ostaszewo przypada 9.55 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 37 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Ostaszewo -21. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,9% mieszkańców gminy Ostaszewo jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 929 Liczba mieszkańców
 • 1 438 Kobiety
 • 1 491 Mężczyźni
 • 49,1%
  50,9%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Ostaszewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Ostaszewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Ostaszewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  40,8 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Ostaszewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Ostaszewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Ostaszewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Ostaszewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 32,6% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  32,4%
  woj. pomorskie
  30,3%
  Polska
  29,1%
 • 26,5% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,0%
  Województwo
  53,3%
  Polska
  54,0%
 • 51,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Ostaszewo
  8,6%
  Województwo
  7,5%
  Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Ostaszewo
  7,9%
  Województwo
  7,9%
  Polska
  7,6%
 • 8,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Ostaszewo w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Ostaszewo
  3,8
  Pomorskie
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Ostaszewo
  1,4
  woj. pomorskie
  1,6
  Kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Ostaszewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,05 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,1
  Pomorskie
  -1,9
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Ostaszewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Ostaszewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Ostaszewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Ostaszewo w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,9%
  59,1%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,5
  woj. pomorskie
  8,9
  Cała Polska
  8,1
 • 32,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  32,0
  Pomorskie
  37,4
  Cały kraj
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 51 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 51
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 404 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 352 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 448 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Ostaszewo
  3 404 g
  Województwo
  3 411 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 78 Waga 3500g - 3999g
 • 78
 • 90 Waga 3000g - 3499g
 • 90
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,21
  Województwo
  1,32
  Polska
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  woj. pomorskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,61
  woj. pomorskie
  0,82
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Ostaszewo w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zgony
 • 5 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 17,9%
  82,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  9,6
  Województwo
  10,8
  Kraj
  11,9
 • 165,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Ostaszewo
  165,0
  woj. pomorskie
  121,3
  Kraj
  147,0
 • 8,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,2
  Województwo
  4,6
  Cały kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  woj. pomorskie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowodworskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,9%
  woj. pomorskie
  36,8%
  Kraj
  36,0%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Ostaszewo
  22,2%
  Pomorskie
  25,4%
  Kraj
  23,6%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  4,7%
  Pomorskie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 20 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  17,2
  Cała Polska
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  67,1
  Cała Polska
  70,6
 • 261,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Ostaszewo
  261,8
  Województwo
  274,0
  Polska
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,0
  Cały kraj
  253,9
 • 447,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 438,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 456,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Ostaszewo
  447,2
  Województwo
  397,1
  Cały kraj
  426,2
 • 61,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Ostaszewo
  61,1
  woj. pomorskie
  59,9
  Cały kraj
  62,9
 • 29,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Ostaszewo
  29,2
  woj. pomorskie
  32,0
  Cała Polska
  33,8
 • 17,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Ostaszewo
  17,5
  Województwo
  6,2
  Cała Polska
  7,0
 • 1,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  1,7%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Ostaszewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Ostaszewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ostaszewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Ostaszewo oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,77 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Ostaszewo to 979 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 334 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Ostaszewo to 5,14 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Ostaszewo to 109,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,42% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,79% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,87% mieszkań posiada łazienkę, 84,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,51% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowodworskiego.

  Powiat nowodworski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 979 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 333,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  333,70
  Województwo
  411,40
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,60 m2
  Pomorskie
  73,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,20 m2
  Województwo
  30,10 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Ostaszewo
  4,37
  woj. pomorskie
  3,75
  Polska
  3,83
 • 3,00 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,00
  woj. pomorskie
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  Pomorskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Ostaszewo
  4,77
  Pomorskie
  8,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,14
  Województwo
  3,50
  Cała Polska
  3,89
 • 24,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Ostaszewo
  24,54
  Pomorskie
  30,63
  Kraj
  24,56
 • 1 530 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 109,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  109,3 m2
  woj. pomorskie
  80,9 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,52 m2
  Pomorskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Ostaszewo
  96,42%
  Pomorskie
  97,59%
  Cały kraj
  97,75%
 • 94,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Ostaszewo
  94,79%
  Województwo
  96,87%
  Polska
  95,18%
 • 93,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Ostaszewo
  93,87%
  Pomorskie
  95,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 84,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  84,98%
  Województwo
  88,57%
  Kraj
  85,83%
 • 0,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Ostaszewo
  0,51%
  Pomorskie
  55,37%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Ostaszewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Ostaszewo na 1000 mieszkańców pracuje 131osób . 41,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Ostaszewo wynosiło w 2023 roku 11,4% (11,4% wśród kobiet i 11,4% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Ostaszewo wynosiło 5 749,44 PLN, co odpowiada 85.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Ostaszewo 241 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 68 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -173.

  17,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Ostaszewo pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,8% w przemyśle i budownictwie, a 18,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 131 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Ostaszewo
  131,0
  Pomorskie
  249,0
  Kraj
  259,0
 • 12,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 17,0% Kobiety
 • 9,8% Mężczyźni
 • Gmina
  11,4%
  Województwo
  4,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Ostaszewo w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Ostaszewo w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Ostaszewo w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 078 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 749 PLN
  Województwo
  6 697 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Ostaszewo w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 241 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -173 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,8% Przemysł i budownictwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,2% Pozostałe
 • 51,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Ostaszewo w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 385 Pracujący ogółem
 • 159 Kobiety
 • 226 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Ostaszewo w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Ostaszewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Ostaszewo
  66,8
  Województwo
  69,7
  Cały kraj
  69,0
 • 34,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,2
  Województwo
  35,9
  Polska
  38,2
 • 104,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Ostaszewo
  104,9
  woj. pomorskie
  106,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Ostaszewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Ostaszewo w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 304 podmioty gospodarki narodowej, z czego 234 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (44) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (17) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Ostaszewo najwięcej (16) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (294) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 46,7% (142) podmiotów, a 50,7% (154) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Ostaszewo najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.8%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (23.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 304 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 142 Przemysł i budownictwo
 • 154 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Ostaszewo w 2023 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w gminie Ostaszewo w 2023 roku
 • 234 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 294 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 294
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 304 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 304
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 234 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 65 Budownictwo
 • 65
 • 55 Przetwórstwo przemysłowe
 • 55
 • 33 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 33
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ostaszewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Ostaszewo stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,27 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Ostaszewo wynosi 72,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Ostaszewo najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,77 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 9,91 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,15 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,12 (55%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Ostaszewo.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Ostaszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 38
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 29 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 29
 • 19,27 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Ostaszewo
  19,27
  woj. pomorskie
  23,25
  Polska
  22,81
 • 12,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  12,77
  woj. pomorskie
  14,36
  Polska
  12,98
 • 3,12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Ostaszewo
  3,12
  Województwo
  6,34
  Polska
  6,99
 • 2,15 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Ostaszewo
  2,15
  Pomorskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,24
  Województwo
  0,36
  Polska
  0,35
 • 9,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,91
  woj. pomorskie
  12,89
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Ostaszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Ostaszewo
  72%
  woj. pomorskie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Ostaszewo
  70%
  Pomorskie
  59%
  Cała Polska
  63%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  55%
  woj. pomorskie
  68%
  Cała Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Ostaszewo
  97%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Ostaszewo
  88%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Ostaszewo
  51%
  Pomorskie
  45%
  Cała Polska
  51%

Gmina Ostaszewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Ostaszewo wyniosła w 2022 roku 22,2 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Ostaszewo - 22.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (15.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,2 mln złotych, czyli 14,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Ostaszewo wyniosła w 2022 roku 24,1 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.7%). W budżecie gminy Ostaszewo wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,7 tys złotych na mieszkańca (20,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,4 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Ostaszewo według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Ostaszewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Ostaszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Ostaszewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,9 mln

  3,1 tys(100%)

  12,0 mln

  3,7 tys(100%)

  14,9 mln

  4,6 tys(100%)

  15,2 mln

  4,7 tys(100%)

  15,7 mln

  4,9 tys(100%)

  14,4 mln

  4,8 tys(100%)

  18,5 mln

  6,2 tys(100%)

  22,2 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,5 mln

  1,1 tys(35.5%)

  3,7 mln

  1,1 tys(30.5%)

  3,9 mln

  1,2 tys(26.1%)

  3,6 mln

  1,1 tys(23.9%)

  3,6 mln

  1,1 tys(23.1%)

  3,7 mln

  1,2 tys(26%)

  4,2 mln

  1,3 tys(22.5%)

  5,0 mln

  1,7 tys(22.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  504,8 tys

  156(3.4%)

  363,2 tys

  113(2.4%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 mln

  1,2 tys(15.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  409(13.3%)

  1,4 mln

  423(11.4%)

  1,5 mln

  454(9.9%)

  1,6 mln

  482(10.2%)

  1,7 mln

  514(10.5%)

  1,8 mln

  561(12.5%)

  2,1 mln

  655(11.2%)

  2,9 mln

  992(13.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  742,1 tys

  230(7.5%)

  696,8 tys

  216(5.8%)

  870,2 tys

  269(5.8%)

  806,8 tys

  251(5.3%)

  839,5 tys

  261(5.3%)

  959,3 tys

  299(6.7%)

  3,6 mln

  1,2 tys(19.7%)

  2,2 mln

  750(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  240,6 tys

  74,7(2.4%)

  723,2 tys

  224(6%)

  1,1 mln

  343(7.4%)

  1,2 mln

  378(8%)

  997,0 tys

  310(6.3%)

  570,5 tys

  178(4%)

  998,0 tys

  316(5.4%)

  1,8 mln

  630(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  670(21.9%)

  3,7 mln

  1,2 tys(31.2%)

  1,1 mln

  351(7.6%)

  1,1 mln

  350(7.4%)

  1,2 mln

  359(7.4%)

  1,1 mln

  357(8%)

  1,3 mln

  397(6.8%)

  1,7 mln

  567(7.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  366,9 tys

  114(3.7%)

  496,7 tys

  154(4.1%)

  572,7 tys

  177(3.8%)

  563,3 tys

  175(3.7%)

  446,3 tys

  139(2.8%)

  456,8 tys

  142(3.2%)

  721,7 tys

  228(3.9%)

  868,1 tys

  296(3.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  616,6 tys

  191(6.2%)

  624,2 tys

  193(5.2%)

  714,0 tys

  221(4.8%)

  1,2 mln

  358(7.6%)

  548,3 tys

  170(3.5%)

  583,7 tys

  182(4.1%)

  652,9 tys

  206(3.5%)

  833,7 tys

  284(3.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  130,1 tys

  40,4(1.3%)

  164,1 tys

  50,8(1.4%)

  630,9 tys

  195(4.2%)

  689,1 tys

  214(4.5%)

  144,9 tys

  45,1(0.9%)

  87,3 tys

  27,2(0.6%)

  204,8 tys

  64,7(1.1%)

  159,8 tys

  54,5(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  484,8 tys

  150(4.9%)

  183,2 tys

  56,7(1.5%)

  156,6 tys

  48,4(1.1%)

  39,0 tys

  12,1(0.3%)

  47,5 tys

  14,8(0.3%)

  110,1 tys

  34,3(0.8%)

  71,0 tys

  22,4(0.4%)

  131,4 tys

  44,8(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  48,2 tys

  15,0(0.5%)

  50,0 tys

  15,5(0.4%)

  47,1 tys

  14,6(0.3%)

  50,7 tys

  15,8(0.3%)

  48,9 tys

  15,2(0.3%)

  46,2 tys

  14,4(0.3%)

  56,4 tys

  17,8(0.3%)

  59,8 tys

  20,4(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,5 tys

  3,0(0.1%)

  92,8 tys

  28,7(0.8%)

  78,5 tys

  24,3(0.5%)

  16,0 tys

  5,0(0.1%)

  2,0 mln

  625(12.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  3,6(0.1%)

  36,9 tys

  12,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  169,4 tys

  52,5(1.7%)

  142,6 tys

  44,1(1.2%)

  146,1 tys

  45,2(1%)

  129,2 tys

  40,2(0.8%)

  125,2 tys

  38,9(0.8%)

  258,9 tys

  80,7(1.8%)

  138,3 tys

  43,7(0.7%)

  26,8 tys

  9,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,9 tys

  1,8(0.1%)

  7,1 tys

  2,2(0.1%)

  43,1 tys

  13,3(0.3%)

  17,5 tys

  5,4(0.1%)

  9,3 tys

  2,9(0.1%)

  8,4 tys

  2,6(0.1%)

  9,3 tys

  3,0(0.1%)

  9,9 tys

  3,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  39,1 tys

  12,1(0.4%)

  33,1 tys

  10,2(0.3%)

  172,4 tys

  53,3(1.2%)

  374,2 tys

  116(2.5%)

  10,1 tys

  3,1(0.1%)

  10,2 tys

  3,2(0.1%)

  4,0 tys

  1,3(0%)

  6,7 tys

  2,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  36,0 tys

  11,2(0.4%)

  3,5 tys

  1,1(0%)

  3,5 tys

  1,1(0%)

  39,8 tys

  12,4(0.3%)

  30,9 tys

  9,6(0.2%)

  31,7 tys

  9,9(0.2%)

  899

  0,3(0%)

  899

  0,3(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 tys

  0,3(0%)

  3,6 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Ostaszewo według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Ostaszewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Ostaszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Ostaszewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,5 mln

  3,3 tys(100%)

  13,0 mln

  4,0 tys(100%)

  15,1 mln

  4,7 tys(100%)

  13,8 mln

  4,3 tys(100%)

  14,6 mln

  4,5 tys(100%)

  15,6 mln

  5,2 tys(100%)

  21,8 mln

  7,3 tys(100%)

  24,1 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,7 mln

  1,1 tys(35.1%)

  5,1 mln

  1,6 tys(39%)

  5,6 mln

  1,7 tys(37.2%)

  4,8 mln

  1,5 tys(34.4%)

  4,2 mln

  1,3 tys(29%)

  4,2 mln

  1,3 tys(26.7%)

  5,5 mln

  1,7 tys(25.4%)

  7,9 mln

  2,7 tys(32.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,3 mln

  1,0 tys(31.7%)

  3,5 mln

  1,1 tys(26.7%)

  3,5 mln

  1,1 tys(22.9%)

  2,6 mln

  819(19.1%)

  2,8 mln

  869(19.2%)

  4,1 mln

  1,3 tys(26.2%)

  6,6 mln

  2,1 tys(30.2%)

  4,8 mln

  1,7 tys(20.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  607,5 tys

  188(4%)

  260,5 tys

  81,0(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 mln

  1,2 tys(14.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  279,5 tys

  86,7(2.6%)

  263,4 tys

  81,5(2%)

  299,6 tys

  92,6(2%)

  362,6 tys

  113(2.6%)

  386,8 tys

  120(2.7%)

  403,7 tys

  126(2.6%)

  2,6 mln

  821(11.9%)

  1,9 mln

  654(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  502(15.3%)

  3,2 mln

  986(24.5%)

  437,4 tys

  135(2.9%)

  442,4 tys

  138(3.2%)

  452,7 tys

  141(3.1%)

  404,3 tys

  126(2.6%)

  477,8 tys

  151(2.2%)

  795,6 tys

  271(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  268,4 tys

  83,3(2.5%)

  244,7 tys

  75,7(1.9%)

  264,7 tys

  81,8(1.7%)

  255,7 tys

  79,5(1.9%)

  217,0 tys

  67,5(1.5%)

  283,8 tys

  88,5(1.8%)

  312,4 tys

  98,8(1.4%)

  576,1 tys

  196(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  453,3 tys

  141(4.3%)

  392,4 tys

  121(3%)

  556,2 tys

  172(3.7%)

  547,9 tys

  170(4%)

  366,8 tys

  114(2.5%)

  702,7 tys

  219(4.5%)

  493,0 tys

  156(2.3%)

  546,1 tys

  186(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500,0 tys

  155(3.6%)

  627,7 tys

  195(4.3%)

  589,9 tys

  184(3.8%)

  184,2 tys

  58,2(0.8%)

  454,5 tys

  155(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  97,9 tys

  30,4(0.9%)

  29,7 tys

  9,2(0.2%)

  37,9 tys

  11,7(0.3%)

  33,8 tys

  10,5(0.2%)

  45,9 tys

  14,3(0.3%)

  140,2 tys

  43,7(0.9%)

  64,3 tys

  20,3(0.3%)

  312,7 tys

  107(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  254,9 tys

  79,1(2.4%)

  272,5 tys

  84,3(2.1%)

  378,8 tys

  117(2.5%)

  146,6 tys

  45,6(1.1%)

  314,5 tys

  97,8(2.2%)

  238,8 tys

  74,5(1.5%)

  417,5 tys

  132(1.9%)

  172,5 tys

  58,8(0.7%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  429,8 tys

  133(4.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  285,0 tys

  88,6(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,9 tys

  23,0(0.3%)

  38,9 tys

  13,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  67,1 tys

  20,8(0.6%)

  67,2 tys

  20,8(0.5%)

  56,0 tys

  17,3(0.4%)

  46,5 tys

  14,5(0.3%)

  38,6 tys

  12,0(0.3%)

  30,9 tys

  9,6(0.2%)

  20,8 tys

  6,6(0.1%)

  13,4 tys

  4,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,5 tys

  19,3(0.4%)

  73,0 tys

  22,7(0.5%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  197

  0,1(0%)

  494

  0,2(0%)

  10,1 tys

  3,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  36,0 tys

  11,2(0.3%)

  3,5 tys

  1,1(0%)

  3,5 tys

  1,1(0%)

  39,8 tys

  12,4(0.3%)

  30,9 tys

  9,6(0.2%)

  31,7 tys

  9,9(0.2%)

  899

  0,3(0%)

  899

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  500

  0,2(0%)

  592

  0,2(0%)

  666

  0,2(0%)

  106

  0,0(0%)

  401

  0,1(0%)

  126

  0,0(0%)

  520,7 tys

  165(2.4%)

  159

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  322

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  332(7.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,3 tys

  12,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Ostaszewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 757 mieszkańców gminy Ostaszewo jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 353 kobiet oraz 405 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,0% mieszkańców gminy Ostaszewo, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 16,5% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy gminy Ostaszewo mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Ostaszewo największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (19,9%) oraz wyższe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz średnie zawodowe (20,6%).

  W roku 2022 w gminie Ostaszewo mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 88 dzieci (44 dziewczynki oraz 44 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Ostaszewo mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 53 dzieci (26 dziewczynek oraz 27 chłopców). Dostępnych było 58 miejsc.

  20,6% mieszkańców gminy Ostaszewo w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,0% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 622 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 203 uczniów (103 kobiety oraz 100 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Ostaszewo placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 206 uczniów (110 kobiet oraz 96 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (29,5% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 77,48.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,8% mieszkańców gminy Ostaszewo w wieku potencjalnej nauki (19,3% kobiet i 24,1% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • gm. Ostaszewo
  15,0%
  woj. pomorskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,1%
  Pomorskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 36,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,6%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Ostaszewo
  12,0%
  Pomorskie
  12,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Ostaszewo
  19,5%
  woj. pomorskie
  18,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Ostaszewo
  27,0%
  woj. pomorskie
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Ostaszewo
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Ostaszewo
  16,5%
  woj. pomorskie
  11,9%
  Kraj
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 622 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  622,0
  woj. pomorskie
  892,0
  Kraj
  927,0
 • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Ostaszewo
  0,82
  Pomorskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Ostaszewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88 Dzieci
 • 44 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 20 4 lata
 • 20
 • 23 5 lata
 • 23
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 9 4 lata
 • 9
 • 10 5 lata
 • 10
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 11 4 lata
 • 11
 • 13 5 lata
 • 13
 • 13 6 lat
 • 13
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Ostaszewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Ostaszewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Ostaszewie
  Publiczne
  55 247-13-22
  ul. Kościuszki 44
  82-112 Ostaszewo
  485-
 • Szkoły podstawowe w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Ostaszewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 203 Uczniowie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Ostaszewo
  18,5
  Pomorskie
  18,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 77,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  77,48
  woj. pomorskie
  97,37
  Kraj
  95,96
 • 75,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  75,19
  Województwo
  96,01
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Ostaszewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Ostaszewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Ostaszewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Ostaszewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Ostaszewieim. Marynarki Wojennej RP
  Publiczna
  55 247-15-21
  55 247-15-21
  ul. Kościuszki 22
  82-112 Ostaszewo
  10182-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Ostaszewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Ostaszewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Ostaszewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ostaszewo - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Ostaszewo: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Ostaszewo 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 44 (uczestnicy: 6 890)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 5 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 150)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 600)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 260)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 141)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 36)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 36)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 16)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Ostaszewo działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 390 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 502 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Ostaszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Ostaszewo działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 32 członków. Zarejestrowano 32 ćwiczących (mężczyźni: 30, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 20, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Ostaszewo w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ostaszewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Ostaszewo i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 20 wypadków drogowych w gminie Ostaszewo odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 681,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 136,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Ostaszewo znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowodworskiego.

  Powiat nowodworski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Ostaszewo
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Ostaszewo w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 681,66 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  681,7
  Województwo
  1 345,0
  Cały kraj
  1 100,9
 • 136,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • gm. Ostaszewo
  136,3
  Województwo
  88,9
  Polska
  104,4
 • 613,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  613,5
  Województwo
  1 680,5
  Cała Polska
  1 327,3
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  20,0
  woj. pomorskie
  6,6
  Cały kraj
  9,5
 • 90,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  90,0
  woj. pomorskie
  124,9
  Kraj
  120,6