Gmina Czarny Dunajec w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Czarny Dunajec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Czarny Dunajec to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowotarskiego. Gmina Czarny Dunajec ma 22 552 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 14,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Czarny Dunajec.
 • 22 552 Liczba mieszkańców
 • 217,4 km² Powierzchnia
 • 103 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNT Tablice rejestracyjne
 • Marcin Ratułowski Wójt gminy
Gmina Czarny Dunajec na mapie
Identyfikatory
 • 19.874049.4297 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1211033
Herb gminy Czarny Dunajec
Gmina Czarny Dunajec herb
Flaga gminy Czarny Dunajec
Gmina Czarny Dunajec flaga

Gmina Czarny Dunajec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
34-407Poczta Ciche koło Czarnego Dunajca
34-408Poczta Odrowąż Podhalański
34-470Poczta Czarny Dunajec
34-470Skrytki Pocztowe Poczta Czarny Dunajec
34-472Poczta Piekielnik
34-513Poczta Filia UP Czarny Dunajec

Gmina Czarny Dunajec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Czarny Dunajec)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Czarny Dunajec
(18) 261-35-40
(18) 261-35-30
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Gmina Czarny Dunajec - Wsie należące do gminy

Gmina Czarny Dunajec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Czarny Dunajec ma 22 552 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 8,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Czarny Dunajec zawarli w 2021 roku 109 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,8% mieszkańców gminy Czarny Dunajec jest stanu wolnego, 57,6% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Czarny Dunajec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,04 na 1000 mieszkańców gminy Czarny Dunajec. W 2021 roku urodziło się 216 dzieci, w tym 54,2% dziewczynek i 45,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 313 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,92 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,7% zgonów w gminie Czarny Dunajec spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w gminie Czarny Dunajec były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Czarny Dunajec przypada 9.62 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 131 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 150 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Czarny Dunajec -19. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 33 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -19.

  62,1% mieszkańców gminy Czarny Dunajec jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 552 Liczba mieszkańców
 • 11 483 Kobiety
 • 11 069 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Czarny Dunajec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Czarny Dunajec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Czarny Dunajec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,7 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Czarny Dunajec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Czarny Dunajec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Czarny Dunajec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Czarny Dunajec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,8%
  Województwo
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,6%
  Małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,3%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Czarny Dunajec
  4,1%
  Małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • gm. Czarny Dunajec
  0,3%
  Województwo
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Czarny Dunajec w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,8
  woj. małopolskie
  4,9
  Cała Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,2
  woj. małopolskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 109 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Czarny Dunajec w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,04 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Czarny Dunajec
  -0,0
  Małopolskie
  -2,2
  Kraj
  -4,9
 • -3,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Czarny Dunajec w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Czarny Dunajec w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Czarny Dunajec w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Czarny Dunajec w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 216 Urodzenia żywe
 • 117 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 99 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,2%
  45,8%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  9,6
  Województwo
  9,8
  Polska
  8,7
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,2
  Województwo
  41,1
  Polska
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 313 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 258 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 365 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Czarny Dunajec
  3 313 g
  Małopolskie
  3 319 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 134 Waga 4000g - 4499g
 • 134
 • 533 Waga 3500g - 3999g
 • 533
 • 785 Waga 3000g - 3499g
 • 785
 • 301 Waga 2500g - 2999g
 • 301
 • 78 Waga 2000g - 2499g
 • 78
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Czarny Dunajec
  1,36
  woj. małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,32
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Małopolskie
  0,68
  Polska
  0,64
 • 0,92 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,92
  Małopolskie
  0,82
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Czarny Dunajec w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 217 Zgony
 • 113 Kobiety
  (Zgony)
 • 104 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,1%
  47,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  9,6
  Województwo
  12,0
  Cała Polska
  13,6
 • 108,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Czarny Dunajec
  108,8
  Małopolskie
  122,4
  Kraj
  156,7
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,7
  woj. małopolskie
  3,0
  Cały kraj
  3,9
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  woj. małopolskie
  2,9
  Kraj
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowotarskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  36,7%
  Województwo
  38,1%
  Kraj
  34,8%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Czarny Dunajec
  21,2%
  Małopolskie
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Czarny Dunajec
  5,2%
  Województwo
  5,0%
  Polska
  5,4%
 • 311 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Cała Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,4
  Cały kraj
  74,4
 • 226,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  226,9
  Województwo
  251,3
  Cały kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Cała Polska
  246,5
 • 393,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 396,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 390,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  393,3
  Małopolskie
  452,3
  Polska
  475,8
 • 55,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  55,4
  Małopolskie
  60,9
  Cały kraj
  70,6
 • 34,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Czarny Dunajec
  34,9
  woj. małopolskie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 10,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Czarny Dunajec
  10,3
  woj. małopolskie
  6,6
  Cała Polska
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Czarny Dunajec
  1,0%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 131 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 66 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 65 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 150 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 71 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 79 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -38 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Czarny Dunajec w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Czarny Dunajec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czarny Dunajec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Czarny Dunajec oddano do użytku 69 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Czarny Dunajec to 5 483 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 243 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  98,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 1,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Czarny Dunajec to 6,45 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Czarny Dunajec to 179,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,44% mieszkań posiada łazienkę, 64,62% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,77% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowotarskiego.

  Powiat nowotarski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 483 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 242,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Czarny Dunajec
  242,70
  Małopolskie
  363,30
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 97,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Czarny Dunajec
  97,20 m2
  Województwo
  79,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 23,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Czarny Dunajec
  23,60 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,44 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Czarny Dunajec
  4,44
  Województwo
  3,91
  Kraj
  3,82
 • 4,12 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Czarny Dunajec
  4,12
  Województwo
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,93 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,93
  Małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 69 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Czarny Dunajec
  3,06
  Małopolskie
  6,43
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 445 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,45 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  6,45
  Małopolskie
  4,02
  Polska
  3,90
 • 19,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Czarny Dunajec
  19,73
  Województwo
  25,89
  Kraj
  24,07
 • 12 379 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 179,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Czarny Dunajec
  179,4 m2
  woj. małopolskie
  98,4 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,55 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Czarny Dunajec
  0,55 m2
  woj. małopolskie
  0,63 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Czarny Dunajec
  95,39%
  woj. małopolskie
  97,03%
  Kraj
  96,97%
 • 88,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Czarny Dunajec
  88,53%
  Małopolskie
  95,28%
  Kraj
  94,01%
 • 84,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  84,44%
  Małopolskie
  93,52%
  Cały kraj
  91,78%
 • 64,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Czarny Dunajec
  64,62%
  Małopolskie
  83,12%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Czarny Dunajec
  0,77%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Czarny Dunajec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Czarny Dunajec na 1000 mieszkańców pracuje 89osób . 64,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Czarny Dunajec wynosiło w 2021 roku 4,9% (5,1% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Czarny Dunajec wynosiło 4 664,68 PLN, co odpowiada 77.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Czarny Dunajec 988 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 317 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -671.

  44,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Czarny Dunajec pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,9% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 89 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  89,0
  woj. małopolskie
  255,0
  Kraj
  257,0
 • 4,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,1% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • gm. Czarny Dunajec
  4,9%
  Małopolskie
  4,5%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Czarny Dunajec w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Czarny Dunajec w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Czarny Dunajec w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 665 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Czarny Dunajec
  4 665 PLN
  woj. małopolskie
  6 047 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Czarny Dunajec w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 988 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 317 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -671 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,32 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,9% Przemysł i budownictwo
 • 11,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,0% Pozostałe
 • 32,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Czarny Dunajec w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 999 Pracujący ogółem
 • 1 293 Kobiety
 • 706 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Czarny Dunajec w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 58,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Czarny Dunajec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Czarny Dunajec
  61,0
  Małopolskie
  67,1
  Polska
  69,0
 • 29,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Czarny Dunajec
  29,9
  Małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 96,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  96,1
  Województwo
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Czarny Dunajec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Czarny Dunajec w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 589 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 341 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 169 nowych podmiotów, a 49 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (177) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (79) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (85) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (49) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Czarny Dunajec najwięcej (55) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 535) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,6% (598) podmiotów, a 61,1% (971) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Czarny Dunajec najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 589 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 598 Przemysł i budownictwo
 • 971 Pozostała działalność
 • 169 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Czarny Dunajec w 2021 roku
 • 49 Podmioty wyrejestrowane w gminie Czarny Dunajec w 2021 roku
 • 1 341 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 535 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 535
 • 50 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 50
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 588 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 588
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 44 Spółki handlowe ogółem
 • 44
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 33  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 33
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 55 Spółki cywilne ogółem
 • 55
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 341 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 402 Budownictwo
 • 402
 • 276 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 276
 • 164 Przetwórstwo przemysłowe
 • 164
 • 111 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 111
 • 84 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 84
 • 80 Transport i gospodarka magazynowa
 • 80
 • 46 Pozostała działalność
 • 46
 • 38 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 38
 • 36 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 36
 • 24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 24
 • 21 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 21
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 16 Informacja i komunikacja
 • 16
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czarny Dunajec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Czarny Dunajec stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 280 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,40 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Czarny Dunajec wynosi 73,20% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Czarny Dunajec najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,60 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 4,29 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,46 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,35 (42%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Czarny Dunajec.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Czarny Dunajec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 280 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 280
 • 171 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 171
 • 53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 53
 • 33 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 33
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 97 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 97
 • 12,40 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  12,40
  Województwo
  20,48
  Polska
  21,51
 • 7,60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Czarny Dunajec
  7,60
  woj. małopolskie
  10,79
  Kraj
  12,82
 • 2,35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Czarny Dunajec
  2,35
  Małopolskie
  7,08
  Polska
  5,89
 • 1,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Czarny Dunajec
  1,46
  Małopolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  Małopolskie
  0,25
  Cały kraj
  0,35
 • 4,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,29
  Małopolskie
  9,25
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Czarny Dunajec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Czarny Dunajec
  73%
  woj. małopolskie
  76%
  Kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Czarny Dunajec
  75%
  woj. małopolskie
  70%
  Kraj
  64%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Czarny Dunajec
  42%
  woj. małopolskie
  76%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  90%
  Małopolskie
  83%
  Kraj
  89%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  41%
  woj. małopolskie
  57%
  Polska
  53%

Gmina Czarny Dunajec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Czarny Dunajec wyniosła w 2021 roku 119,1 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Czarny Dunajec - 35.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (6.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,6 mln złotych, czyli 14,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Czarny Dunajec wyniosła w 2021 roku 136,1 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.7%). W budżecie gminy Czarny Dunajec wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 403 złotych na mieszkańca (6,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,5 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Czarny Dunajec według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Czarny Dunajec według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Czarny Dunajec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Czarny Dunajec według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,2 mln

  3,1 tys(100%)

  75,3 mln

  3,4 tys(100%)

  81,4 mln

  3,6 tys(100%)

  98,4 mln

  4,4 tys(100%)

  96,7 mln

  4,3 tys(100%)

  100,2 mln

  4,4 tys(100%)

  104,4 mln

  4,6 tys(100%)

  119,1 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,9 mln

  1,3 tys(42.3%)

  32,3 mln

  1,4 tys(42.8%)

  34,5 mln

  1,5 tys(42.4%)

  35,6 mln

  1,6 tys(36.2%)

  33,7 mln

  1,5 tys(34.9%)

  36,5 mln

  1,6 tys(36.4%)

  38,5 mln

  1,7 tys(36.8%)

  41,9 mln

  1,9 tys(35.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  150(4.9%)

  4,8 mln

  217(6.4%)

  4,3 mln

  195(5.3%)

  3,4 mln

  153(3.5%)

  4,2 mln

  184(4.3%)

  4,8 mln

  212(4.8%)

  7,8 mln

  346(7.5%)

  11,1 mln

  494(9.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,5 mln

  564(18.3%)

  13,4 mln

  603(17.8%)

  5,1 mln

  231(6.3%)

  7,5 mln

  336(7.7%)

  7,0 mln

  312(7.3%)

  5,6 mln

  249(5.6%)

  5,5 mln

  241(5.2%)

  7,8 mln

  345(6.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  213(6.9%)

  4,9 mln

  222(6.6%)

  5,2 mln

  232(6.4%)

  6,0 mln

  268(6.1%)

  7,0 mln

  311(7.3%)

  6,5 mln

  287(6.5%)

  6,5 mln

  289(6.3%)

  7,3 mln

  322(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,2 mln

  414(13.4%)

  9,6 mln

  432(12.8%)

  24,6 mln

  1,1 tys(30.2%)

  2,2 mln

  98,8(2.3%)

  2,3 mln

  102(2.4%)

  2,3 mln

  103(2.3%)

  2,3 mln

  102(2.2%)

  2,3 mln

  101(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  939,0 tys

  42,4(1.4%)

  1,0 mln

  45,4(1.3%)

  983,9 tys

  44,1(1.2%)

  5,1 mln

  227(5.2%)

  1,8 mln

  77,8(1.8%)

  1,4 mln

  63,4(1.4%)

  1,5 mln

  66,7(1.4%)

  1,9 mln

  86,2(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  60,9(2%)

  1,8 mln

  80,9(2.4%)

  1,5 mln

  68,3(1.9%)

  1,5 mln

  69,1(1.6%)

  1,8 mln

  78,4(1.8%)

  1,9 mln

  82,7(1.9%)

  1,7 mln

  76,2(1.6%)

  1,9 mln

  84,7(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  80,2(2.6%)

  1,2 mln

  54,7(1.6%)

  1,4 mln

  61,8(1.7%)

  4,4 mln

  195(4.4%)

  3,9 mln

  174(4.1%)

  2,8 mln

  122(2.8%)

  1,6 mln

  70,3(1.5%)

  1,9 mln

  84,0(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  270,0 tys

  12,2(0.4%)

  323,2 tys

  14,5(0.4%)

  263,4 tys

  11,8(0.3%)

  289,0 tys

  12,9(0.3%)

  367,4 tys

  16,3(0.4%)

  406,9 tys

  18,0(0.4%)

  329,3 tys

  14,6(0.3%)

  1,8 mln

  81,1(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,9 mln

  86,7(2.8%)

  2,4 mln

  110(3.3%)

  1,5 mln

  68,3(1.9%)

  1,9 mln

  85,3(1.9%)

  2,2 mln

  98,3(2.3%)

  1,1 mln

  50,4(1.1%)

  1,1 mln

  48,4(1%)

  1,5 mln

  66,1(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  57,4(1.9%)

  2,0 mln

  90,5(2.7%)

  676,4 tys

  30,3(0.8%)

  300,3 tys

  13,4(0.3%)

  1,0 mln

  44,8(1%)

  420,2 tys

  18,6(0.4%)

  720,0 tys

  31,9(0.7%)

  825,3 tys

  36,6(0.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  97,6 tys

  4,4(0.1%)

  47,0 tys

  2,1(0.1%)

  1,1 mln

  50,9(1.2%)

  1,0 mln

  44,9(1%)

  3,7 mln

  165(3.7%)

  475,1 tys

  21,0(0.5%)

  392,4 tys

  17,4(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,8 tys

  0,5(0%)

  358,5 tys

  15,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  287,9 tys

  13,0(0.4%)

  242,6 tys

  10,9(0.3%)

  182,8 tys

  8,2(0.2%)

  202,8 tys

  9,0(0.2%)

  182,3 tys

  8,1(0.2%)

  173,9 tys

  7,7(0.2%)

  198,6 tys

  8,8(0.2%)

  233,9 tys

  10,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  998,8 tys

  45,1(1.5%)

  716,9 tys

  32,2(1%)

  682,4 tys

  30,6(0.8%)

  599,3 tys

  26,7(0.6%)

  732,9 tys

  32,5(0.8%)

  605,1 tys

  26,7(0.6%)

  378,8 tys

  16,8(0.4%)

  189,5 tys

  8,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  459,4 tys

  20,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  9,0(0.2%)

  418,8 tys

  18,7(0.4%)

  226,4 tys

  10,0(0.2%)

  93,1 tys

  4,1(0.1%)

  332,1 tys

  14,7(0.3%)

  145,8 tys

  6,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  97,3 tys

  4,4(0.1%)

  92,5 tys

  4,2(0.1%)

  94,7 tys

  4,2(0.1%)

  81,1 tys

  3,6(0.1%)

  118,1 tys

  5,2(0.1%)

  89,2 tys

  3,9(0.1%)

  97,9 tys

  4,3(0.1%)

  104,5 tys

  4,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  219,4 tys

  9,9(0.3%)

  222,9 tys

  10,0(0.3%)

  24,5 tys

  1,1(0%)

  5,3 tys

  0,2(0%)

  269,1 tys

  11,9(0.3%)

  222,6 tys

  9,8(0.2%)

  208,4 tys

  9,2(0.2%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,7 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  15,1 tys

  0,7(0%)

  19,3 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,7(0%)

  15,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Czarny Dunajec według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Czarny Dunajec według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Czarny Dunajec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Czarny Dunajec według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,5 mln

  3,0 tys(100%)

  77,3 mln

  3,5 tys(100%)

  89,5 mln

  4,0 tys(100%)

  92,1 mln

  4,1 tys(100%)

  101,3 mln

  4,5 tys(100%)

  104,0 mln

  4,6 tys(100%)

  120,0 mln

  5,3 tys(100%)

  136,1 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,8 mln

  1,8 tys(62.2%)

  42,8 mln

  1,9 tys(55.3%)

  44,1 mln

  2,0 tys(49.2%)

  41,4 mln

  1,8 tys(44.9%)

  45,5 mln

  2,0 tys(44.9%)

  48,4 mln

  2,1 tys(46.5%)

  54,3 mln

  2,4 tys(45.2%)

  71,4 mln

  3,2 tys(52.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,7 mln

  348(11.8%)

  9,6 mln

  430(12.4%)

  9,6 mln

  431(10.7%)

  10,7 mln

  476(11.6%)

  11,7 mln

  520(11.6%)

  13,2 mln

  584(12.7%)

  15,5 mln

  687(12.9%)

  17,1 mln

  758(12.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  55,7(1.9%)

  2,1 mln

  95,9(2.8%)

  1,7 mln

  75,1(1.9%)

  1,5 mln

  67,5(1.6%)

  2,1 mln

  91,2(2%)

  2,2 mln

  95,5(2.1%)

  3,7 mln

  164(3.1%)

  5,1 mln

  225(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  91,6(3.1%)

  3,3 mln

  147(4.2%)

  3,2 mln

  141(3.5%)

  4,6 mln

  207(5%)

  2,7 mln

  121(2.7%)

  2,5 mln

  112(2.4%)

  3,0 mln

  132(2.5%)

  3,4 mln

  150(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  864,4 tys

  39,0(1.3%)

  549,4 tys

  24,7(0.7%)

  620,6 tys

  27,8(0.7%)

  552,7 tys

  24,6(0.6%)

  2,3 mln

  101(2.2%)

  765,9 tys

  33,8(0.7%)

  814,4 tys

  36,0(0.7%)

  953,3 tys

  42,3(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  51,2(1.7%)

  766,4 tys

  34,4(1%)

  704,4 tys

  31,6(0.8%)

  725,6 tys

  32,4(0.8%)

  759,6 tys

  33,7(0.7%)

  821,9 tys

  36,3(0.8%)

  808,0 tys

  35,8(0.7%)

  856,7 tys

  38,0(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  227,9 tys

  10,3(0.3%)

  262,1 tys

  11,8(0.3%)

  281,8 tys

  12,6(0.3%)

  243,4 tys

  10,9(0.3%)

  219,0 tys

  9,7(0.2%)

  286,0 tys

  12,6(0.3%)

  279,5 tys

  12,4(0.2%)

  794,5 tys

  35,2(0.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,8 mln

  353(11.9%)

  8,1 mln

  364(10.5%)

  23,0 mln

  1,0 tys(25.7%)

  760,0 tys

  33,9(0.8%)

  774,5 tys

  34,4(0.8%)

  772,2 tys

  34,1(0.7%)

  784,1 tys

  34,7(0.7%)

  720,6 tys

  32,0(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,8 tys

  0,5(0%)

  678,4 tys

  30,1(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  98,0(3.3%)

  8,6 mln

  387(11.2%)

  5,8 mln

  258(6.4%)

  2,2 mln

  96,0(2.3%)

  2,0 mln

  87,5(1.9%)

  2,3 mln

  102(2.2%)

  2,0 mln

  90,3(1.7%)

  658,8 tys

  29,2(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  131,6 tys

  5,9(0.2%)

  483,7 tys

  21,7(0.6%)

  347,2 tys

  15,6(0.4%)

  985,5 tys

  44,0(1.1%)

  3,1 mln

  137(3%)

  710,2 tys

  31,4(0.7%)

  557,0 tys

  24,7(0.5%)

  463,2 tys

  20,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  172,5 tys

  7,8(0.3%)

  123,1 tys

  5,5(0.2%)

  91,9 tys

  4,1(0.1%)

  76,3 tys

  3,4(0.1%)

  91,0 tys

  4,0(0.1%)

  75,0 tys

  3,3(0.1%)

  131,4 tys

  5,8(0.1%)

  151,0 tys

  6,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  39,5 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  631,5 tys

  28,2(0.7%)

  875,6 tys

  38,9(0.9%)

  56,8 tys

  2,5(0.1%)

  2,7 mln

  118(2.2%)

  136,3 tys

  6,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  241,5 tys

  10,9(0.4%)

  200,1 tys

  9,0(0.3%)

  157,5 tys

  7,1(0.2%)

  107,9 tys

  4,8(0.1%)

  71,4 tys

  3,2(0.1%)

  56,9 tys

  2,5(0.1%)

  33,4 tys

  1,5(0%)

  43,0 tys

  1,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  336,9 tys

  15,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  135,3 tys

  6,0(0.1%)

  90,4 tys

  4,0(0.1%)

  41,8 tys

  1,9(0%)

  41,8 tys

  1,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,0 tys

  0,2(0%)

  14,8 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  33,6 tys

  1,5(0%)

  97,0 tys

  4,3(0.1%)

  123,9 tys

  5,5(0.1%)

  31,7 tys

  1,4(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,0 tys

  1,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  752

  0,0(0%)

  814

  0,0(0%)

  378

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  756

  0,0(0%)

  451

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,4(0%)

  26,6 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  219,4 tys

  9,9(0.3%)

  222,9 tys

  10,0(0.3%)

  24,5 tys

  1,1(0%)

  5,3 tys

  0,2(0%)

  269,1 tys

  11,9(0.3%)

  222,6 tys

  9,8(0.2%)

  208,4 tys

  9,2(0.2%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  463,8 tys

  20,9(0.7%)

  142,6 tys

  6,4(0.2%)

  18,8 tys

  0,8(0%)

  52,6 tys

  2,3(0.1%)

  8,5 tys

  0,4(0%)

  80,3 tys

  3,5(0.1%)

  52,0 tys

  2,3(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Czarny Dunajec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 579 mieszkańców gminy Czarny Dunajec jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 674 kobiet oraz 2 905 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,4% mieszkańców gminy Czarny Dunajec, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Czarny Dunajec mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Czarny Dunajec największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,5%) oraz wyższe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  W roku 2021 w gminie Czarny Dunajec mieściło się 6 przedszkoli, w których do 18 oddziałów uczęszczało 408 dzieci (202 dziewczynki oraz 206 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Czarny Dunajec mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 124 dzieci (58 dziewczynek oraz 66 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  17,9% mieszkańców gminy Czarny Dunajec w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 841 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 16 szkół podstawowych, w których w 149 oddziałach uczyło się 1 939 uczniów (915 kobiet oraz 1 024 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Czarny Dunajec placówkę miało 15 szkół podstawowych, w których w 98 oddziałach uczyło się 1 522 uczniów (718 kobiet oraz 804 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,9% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,0 uczniów.

  W gminie Czarny Dunajec znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 94 uczniów (50 kobiet oraz 44 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 19 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Czarny Dunajec placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 111 uczniów (85 kobiet oraz 26 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 39 absolwentów.

  W gminie Czarny Dunajec znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 19 oddziałach uczyło się 361 uczniów (107 kobiet oraz 254 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,8 uczniów. 19,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,4% mieszkańców gminy Czarny Dunajec w wieku potencjalnej nauki (25,2% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • gm. Czarny Dunajec
  16,2%
  Małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,6%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • gm. Czarny Dunajec
  2,6%
  Małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Czarny Dunajec
  11,2%
  Małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Czarny Dunajec
  15,8%
  Małopolskie
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,4%
  Małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 21,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,8%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Czarny Dunajec
  19,1%
  Województwo
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 18,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,9%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 841 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Czarny Dunajec
  841,0
  Małopolskie
  901,0
  Polska
  896,0
 • 1,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,34
  woj. małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 16 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 18 Oddziały
 • 25 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 450 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Czarny Dunajec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 408 Dzieci
 • 202 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 206 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 119 3 lata
 • 119
 • 135 4 lata
 • 135
 • 102 5 lata
 • 102
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 58 3 lata
 • 58
 • 64 4 lata
 • 64
 • 51 5 lata
 • 51
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 61 3 lata
 • 61
 • 71 4 lata
 • 71
 • 51 5 lata
 • 51
 • 16 6 lat
 • 16
 • 447 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 21,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 23,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 65 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Czarny Dunajec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 Dzieci
 • 20 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 26 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,5%
  56,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 9 3 lata
 • 9
 • 35 4 lata
 • 35
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 16 4 lata
 • 16
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 19 4 lata
 • 19
 •  
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Czarny Dunajec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Czarny Dunajec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe (0)
  Publiczne
  18 265-71-30
  18 265-71-30
  ul. TARGOWA 1B
  34-470 Czarny Dunajec
  59116
  Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 1 w Starem Bystrem
  Publiczne
  18 285-87-29
  18 285-87-29
  ul. Stere Bystre 347
  34-407 Stare Bystre
  35510
  Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej nr 3 w Cichem
  Publiczny
  18 265-81-02
  18 265-81-02
  Ciche 611a
  34-407 Ciche
  1251
  Punkt Przedszkolny
  Publiczny
  18 263-90-14
  18 263-90-14
  Piekielnik 202
  34-472 Piekielnik
  1242
  Niepubliczny punkt przedszkolny Limbo
  Niepubliczny
  50 764-74-97
  Ciche 29
  34-407 Ciche
  ---
  Prywatne Integracyjne Bajkowe Przedszkole
  Niepubliczne
  18 266-58-24
  ul. Kmietowicza 84a
  34-470 Czarny Dunajec
  ---
  Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
  Niepubliczne
  18 265-81-34
  18 265-81-34
  Czerwienne 245
  34-407 Czerwienne
  ---
  Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr2 w Starem Bystrem
  Niepubliczne
  18 285-86-65
  18 285-86-65
  ul. Stare Bystre 124
  34-407 Stare Bystre
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Czarny Dunajec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 149 Oddziały
 • 1 939 Uczniowie
 • 915 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 024 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 232 Uczniowie w 1 klasie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 130 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 234 Absolwenci
 • 114 Kobiety
  (absolwenci)
 • 120 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  13,0
  Małopolskie
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 193,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 154,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Czarny Dunajec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Czarny Dunajec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA
  Publiczna
  19 265-73-23
  18 265-78-57
  ul. JANA PAWŁA II 144
  34-470 Czarny Dunajec
  15304-
  Szkoła Podstawowa w Piekielniku (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  18 263-90-14
  18 263-90-14
  ul. Piekielnik 202
  34-472 Piekielnik
  13236-
  Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (Stefan Kardynał Wyszyński)
  Publiczna
  18 265-81-34
  18 265-81-34
  Czerwienne 245
  34-407 Czerwienne
  1217853
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cichem (Bohaterowie Westerplatte)
  Publiczna
  18 265-81-28
  18 265-81-28
  Ciche 152
  34-407 Ciche
  8159-
  Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu (św. Jan Kanty)
  Publiczna
  18 275-85-20
  18 264-74-05
  Odrowąż 41
  34-408 Odrowąż
  915116
  Szkoła Podstawowa w Ratułowie (ks. prof. Józef Tischner)
  Publiczna
  18 265-82-73
  18 265-82-73
  Ratułów 159
  34-407 Ratułów
  8137-
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem (Św. Andrzeja Boboli)
  Publiczna
  18 285-87-29
  18 285-87-29
  ul. Stare Bystre 347
  34-407 Stare Bystre
  811031
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cichem (-)
  Publiczna
  18 265-81-04
  18 265-81-04
  Ciche 453A
  34-407 Ciche
  7105-
  Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach (Św. Jadwiga Królowa)
  Publiczna
  18 275-85-79
  Pieniążkowice 142
  34-408 Pieniążkowice
  78516
  Szkoła Podstawowa w Podczerwonem
  Publiczna
  18 275-79-56
  18 275-79-56
  Podczerwone 246
  34-470 Podczerwone
  78212
  Szkoła Podstawowa im Jana Pawł II (Jan Paweł II)
  Publiczna
  18 285-70-07
  18 285-70-07
  Podszkle 47
  34-472 Podszkle
  77813
  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich (im. Powstańców Chochołowskich)
  Publiczna
  18 275-74-08
  18 275-74-08
  Chochołów 184b
  34-513 Chochołów
  77713
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem (-)
  Publiczna
  18 285-86-65
  18 285-86-65
  ul. Stare Bystre -
  34-407 Stare Bystre
  87314
  Szkoła Podstawawa im. Andrzeja Knapczyka - Ducha (Andrzej Knapczyk - Duch)
  Publiczna
  18 265-81-06
  18 265-81-06
  ul. Czerwienne 86
  34-407 Czerwienne
  75213
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem
  Publiczna
  18 265-81-02
  18 265-81-02
  Ciche 611a
  34-407 Ciche
  4318
  Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach filia w Dziale
  Publiczna
  18 275-85-23
  Dział 9
  34-408 Dział
  422-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Czarny Dunajec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,2%
  46,8%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  18,8
  woj. małopolskie
  26,8
  Kraj
  26,3
 •  
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Czarny Dunajec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  19,0
  Województwo
  20,9
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,0
 • 23,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,3
 • 3,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Czarny Dunajec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Czarny Dunajec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Krakowie z Siedzibą w Czarnym Dunajcu
  Publiczna
  18 264-71-73
  18 264-71-73
  ul. Mościckiego 8
  34-470 Czarny Dunajec
  1842221
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
  Publiczne
  18 265-76-70
  ul. Kmietowicza 2
  34-470 Czarny Dunajec
  21421
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (im. Tadeusza Piekarza)
  Publiczna
  18 265-81-34
  18 265-81-34
  Czerwienne 245
  34-407 Czerwienne
  3117
  Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
  Publiczna
  18 265-81-34
  18 265-81-34
  Czerwienne 245
  34-407 Czerwienne
  255
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Czarny Dunajec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Czarny Dunajec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Czarny Dunajec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czarny Dunajec - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Czarny Dunajec

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Czarny Dunajec znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 240)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Czarny Dunajec: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 1 740)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 60)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 600)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 130)
  • inne: 2 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 16 (absolwenci: 108)
  • plastyczne: 6 (absolwenci: 70)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 16)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)


 • Muzea w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Czarny Dunajec działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Czarny Dunajec działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 94 716 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 10 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 94 666 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Czarny Dunajec działało 17 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 604 członków. Zarejestrowano 623 ćwiczących (mężczyźni: 488, kobiety: 135, chłopcy do lat 18: 368, dziewczęta do lat 18: 108). Aktywne były 34 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (20), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Czarny Dunajec w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czarny Dunajec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Czarny Dunajec i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 13 wypadków drogowych w gminie Czarny Dunajec odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 57,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Czarny Dunajec znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowotarskiego.

  Powiat nowotarski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Czarny Dunajec
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 19 Ranni
  (rok 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Czarny Dunajec w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 57,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Czarny Dunajec
  57,6
  Województwo
  65,7
  Cały kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  5,9
 • 84,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Czarny Dunajec
  84,2
  woj. małopolskie
  76,0
  Cały kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Czarny Dunajec
  0,0
  woj. małopolskie
  6,4
  Polska
  9,8
 • 146,15 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Czarny Dunajec
  146,2
  woj. małopolskie
  115,7
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Czarny Dunajec w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 634,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Czarny Dunajec
  634,9 km
  woj. małopolskie
  551,4 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 6,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  6,1 km
  Województwo
  2,5 km
  Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami