Powiat suwalski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat suwalski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 35 929 Liczba mieszkańców
 • 1 307 km2 Powierzchnia
 • 27 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • Szczepan Ołdakowski Starosta
 • ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki Adres starostwa powiatowego
 • BSU Tablice rejestracyjne
Powiat suwalski na mapie
Identyfikatory
 • 2012 TERYT (TERC)
Herb powiatu suwalskiego
powiat suwalski herb
Flaga powiatu suwalskiego
powiat suwalski flaga

Powiat suwalski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat suwalski ma 35 929 mieszkańców, z czego 49,0% stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu suwalskiego w 2050 roku wynosi 31 128, z czego 15 017 to kobiety, a 16 111 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu suwalskiego zawarli w 2016 roku 199 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu suwalskiego jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat suwalski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,4 na 1000 mieszkańców powiatu suwalskiego. W 2016 roku urodziło się 417 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 460 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,03 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,3% zgonów w powiecie suwalskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,2% zgonów w powiecie suwalskim były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu suwalskiego przypada 11.26 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 391 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 484 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu suwalskiego -93. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  62,6% mieszkańców powiatu suwalskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu suwalskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 35 929 Liczba mieszkańców
 • 17 598 Kobiety
 • 18 331 Mężczyźni
 • 49,0%
  51,0%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie suwalskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie suwalskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie suwalskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu suwalskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 31 128 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 15 017 Kobiety
 • 16 111 Mężczyźni
 • 48,8%
  51,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie suwalskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie suwalskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie suwalskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu suwalskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. suwalski
  39,7 lat
  Podlaskie
  41,4 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat suwalski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu suwalskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat suwalski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat suwalski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat suwalski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. suwalski
  31,7%
  Podlaskie
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 38,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat suwalski
  54,7%
  woj. podlaskie
  54,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,4%
  Województwo
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,5%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  5,0%
 • 2,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,7% Nieustalone
 • Tutaj
  1,7%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie suwalskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  5,5
  woj. podlaskie
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. suwalski
  1,0
  woj. podlaskie
  1,5
  Cała Polska
  1,7
 • 199 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie suwalskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 30 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,4 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,4
  Podlaskie
  -0,8
  Cały kraj
  -0,2
 • 0,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie suwalskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie suwalskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie suwalskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie suwalskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 417 Urodzenia żywe
 • 209 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 208 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 11,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat suwalski
  11,6
  Województwo
  9,6
  Kraj
  10,0
 • 49,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  49,5
  Podlaskie
  40,3
  Kraj
  41,7
 • 16.2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.2
 • 58.41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58.41
 • 117.28 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117.28
 • 90.69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 90.69
 • 39.31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39.31
 • 7.05 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.05
 • 3 460 g Średnia waga noworodków
 • 3 429 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 492 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat suwalski
  3 460 g
  Województwo
  3 446 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 148 Waga 3500g - 3999g
 • 148
 • 151 Waga 3000g - 3499g
 • 151
 • 48 Waga 2500g - 2999g
 • 48
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,64 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat suwalski
  1,64
  woj. podlaskie
  1,30
  Cały kraj
  1,36
 • 0,82 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat suwalski
  0,82
  Podlaskie
  0,63
  Polska
  0,66
 • 1,03 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. suwalski
  1,03
  Podlaskie
  0,93
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie suwalskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 404 Zgony
 • 179 Kobiety
  (Zgony)
 • 225 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,3%
  55,7%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,3
  woj. podlaskie
  10,3
  Kraj
  10,1
 • 96,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. suwalski
  96,9
  woj. podlaskie
  107,9
  Kraj
  101,5
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. suwalski
  2,4
  Województwo
  3,3
  Polska
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. suwalski
  3,5
  Podlaskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie suwalskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. suwalski
  41,5%
  Województwo
  43,7%
  Kraj
  45,7%
 • 28,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat suwalski
  28,8%
  Podlaskie
  25,1%
  Polska
  26,7%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat suwalski
  6,8%
  Podlaskie
  6,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Cała Polska
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  71,1
  Cały kraj
  74,3
 • 284,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat suwalski
  284,1
  Podlaskie
  259,5
  Cały kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  255,5
  Kraj
  261,6
 • 409,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 485,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 337,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  409,4
  woj. podlaskie
  451,4
  Polska
  469,0
 • 42,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 43,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  42,6
  Podlaskie
  51,1
  Cały kraj
  87,7
 • 28,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. suwalski
  28,5
  Województwo
  27,5
  Cały kraj
  31,8
 • 17,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,1
  Podlaskie
  6,9
  Cały kraj
  8,0
 • 1,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat suwalski
  1,8%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 391 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 235 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 156 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 484 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 287 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 197 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -100 Saldo migracji
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -45 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -93 Saldo migracji wewnętrznych
 • -52 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -41 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie suwalskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat suwalski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suwalski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie suwalskim oddano do użytku 99 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie suwalskim to 6,08 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie suwalskim to 172,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 99 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. suwalski
  2,76
  woj. podlaskie
  3,96
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 99 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 602 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,08 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat suwalski
  6,08
  Podlaskie
  4,28
  Cały kraj
  3,96
 • 16,76 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  16,76
  Podlaskie
  16,96
  Polska
  16,85
 • 17 089 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 172,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat suwalski
  172,6 m2
  Podlaskie
  103,5 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat suwalski
  0,48 m2
  woj. podlaskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suwalski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie suwalskim na 1000 mieszkańców pracuje 95 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie suwalskim wynosiło w 2016 roku 6,2% (7,0% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie suwalskim wynosi 3 173,63 PLN, co odpowiada 74.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu suwalskiego 1 325 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 770 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -555.

  70,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu suwalskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,7% w przemyśle i budownictwie, a 6,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. suwalski
  95,0
  Województwo
  186,0
  Kraj
  240,0
 • 6,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,0% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Powiat
  6,2%
  woj. podlaskie
  10,4%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie suwalskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie suwalskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie suwalskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 174 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 174 PLN
  Podlaskie
  3 767 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie suwalskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 325 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 770 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -555 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 70,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 68,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 72,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Przemysł i budownictwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 11,2% Pozostałe
 • 17,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie suwalskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 400 Pracujący ogółem
 • 1 644 Kobiety
 • 1 756 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie suwalskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat suwalski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  59,8
  Podlaskie
  59,4
  Kraj
  61,7
 • 28,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. suwalski
  28,7
  Podlaskie
  31,7
  Kraj
  32,7
 • 92,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat suwalski
  92,4
  Województwo
  114,7
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat suwalski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie suwalskim stwierdzono 441 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie suwalskim wynosi 67,60% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu suwalskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,56 (wykrywalność 50%) oraz przeciwko mieniu - 5,07 (wykrywalność 25%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,21 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,67 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,61 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat suwalski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 441 Przestępstwa ogółem
 • 441
 • 271 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 271
 • 24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 24
 • 115 Przestępstwa drogowe
 • 115
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 182 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 182
 • 12,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat suwalski
  12,29
  Podlaskie
  14,36
  Kraj
  19,48
 • 7,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,56
  Województwo
  9,21
  Polska
  12,76
 • 0,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,67
  woj. podlaskie
  2,40
  Polska
  3,91
 • 3,21 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,21
  woj. podlaskie
  2,05
  Polska
  1,91
 • 0,61 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. suwalski
  0,61
  woj. podlaskie
  0,56
  Cała Polska
  0,47
 • 5,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,07
  Województwo
  6,54
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat suwalski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat suwalski
  68%
  Podlaskie
  70%
  Polska
  67%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. suwalski
  50%
  woj. podlaskie
  60%
  Cała Polska
  55%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  67%
  Województwo
  77%
  Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. suwalski
  96%
  Województwo
  83%
  Polska
  83%
 • 25% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  25%
  Podlaskie
  45%
  Polska
  46%

Powiat suwalski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 9 761 mieszkańców powiatu suwalskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 716 kobiet oraz 5 045 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 7,3% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,7% mieszkańców powiatu suwalskiego, gimnazjalnym 7,6%, natomiast 33,1% podstawowym ukończonym. 4,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu suwalskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie suwalskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (33,4%) oraz średnie zawodowe (15,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (32,8%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  14,7% mieszkańców powiatu suwalskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,8% wśród dziewczynek i 14,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 606 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 3,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,3% ludności (23,7% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 81,95.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 81,62.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). 14 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 35,2% mieszkańców powiatu suwalskiego w wieku potencjalnej nauki (36,2% kobiet i 34,3% mężczyzn).

 • 10,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,4%
  Podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  25,6%
  woj. podlaskie
  32,9%
  Cały kraj
  33,3%
 • 28,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • pow. suwalski
  1,7%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  7,3%
  Podlaskie
  12,0%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 4,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. suwalski
  16,6%
  Podlaskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat suwalski
  18,7%
  Podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 13,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  7,6%
  Podlaskie
  5,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 7,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 8,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 33,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  33,1%
  Podlaskie
  23,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 33,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 32,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  4,7%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Polska
  1,4%
 • 5,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 606 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat suwalski
  606,0
  woj. podlaskie
  813,0
  Cała Polska
  842,0
 • 3,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. suwalski
  3,41
  woj. podlaskie
  1,27
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 28,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 28,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 81,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. suwalski
  81,95
  Województwo
  89,16
  Cały kraj
  90,94
 • 80,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat suwalski
  80,97
  Podlaskie
  88,48
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat suwalski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat suwalski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. suwalski
  17,0
  Podlaskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 178,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 150,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 81,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat suwalski
  81,62
  woj. podlaskie
  95,30
  Cała Polska
  98,90
 • 78,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  78,92
  woj. podlaskie
  90,32
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat suwalski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat suwalski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  20,0
  woj. podlaskie
  22,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 98,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 71,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie suwalskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  14,0
  Podlaskie
  22,0
  Polska
  23,0
 • 14 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 14
 • 14 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 14
 • 18,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  22,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 35,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 36,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat suwalski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat suwalski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat suwalski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)