Siedliszcze w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Siedliszcze - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Siedliszcze to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Siedliszcze.
 • 1 418 Liczba mieszkańców
 • 13,2 km² Powierzchnia
 • 107,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • LCH Tablice rejestracyjne
 • Hieronim Zonik Burmistrz miasta
Siedliszcze na mapie
Identyfikatory
 • 23.163951.1944 Współrzędne GPS
 • 0603114 TERYT (TERC)
 • 0107821 SIMC
Herb miasta Siedliszcze
Siedliszcze herb

Siedliszcze - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-130Poczta Siedliszcze nad Wieprzem

Siedliszcze - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Siedliszczach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Siedliszczu
(82) 569-22-02
(82) 569-22-02
ul. Szpitalna 15A
22-130 Siedliszcze

Siedliszcze - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Siedliszcze jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 418, z czego 53,2% stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni. W latach 2016-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 1,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 9 małżeństw, co odpowiada 6,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców Siedliszcz jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,0% to wdowy/wdowcy.

  Siedliszcze ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,71 na 1000 mieszkańców Siedliszcz. W 2017 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,3% zgonów w Siedliszczach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w Siedliszczach były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Siedliszcz przypada 10.88 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 22 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Siedliszcz 12. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,4% mieszkańców Siedliszcz jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Siedliszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 418 Liczba mieszkańców
 • 754 Kobiety
 • 664 Mężczyźni
 • 53,2%
  46,8%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Siedliszczach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Siedliszczach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Siedliszczach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Siedliszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,2 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Siedliszcze, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Siedliszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Siedliszcze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Siedliszcze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Siedliszcze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,5%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,8%
  Lubelskie
  56,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,0% Wdowcy/Wdowy
 • Siedliszcze
  12,0%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,4%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Siedliszczach w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Siedliszcze
  6,4
  Lubelskie
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Siedliszcze
  1,5
  Lubelskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Siedliszczach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,71 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,7
  woj. lubelskie
  -1,2
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Siedliszczach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Siedliszczach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Siedliszczach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Siedliszczach w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,3
  woj. lubelskie
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Siedliszcze
  38,4
  woj. lubelskie
  42,0
  Polska
  44,2
 • 15.1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.1
 • 53.09 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.09
 • 71.38 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71.38
 • 74.2 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.2
 • 32.86 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.86
 • 8.53 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.53
 • 3 336 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 242 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 423 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 336 g
  woj. lubelskie
  3 372 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 227 Waga 3500g - 3999g
 • 227
 • 247 Waga 3000g - 3499g
 • 247
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Siedliszcze
  1,27
  woj. lubelskie
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Siedliszcze
  0,61
  Lubelskie
  0,67
  Polska
  0,71
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,72
  woj. lubelskie
  0,89
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Siedliszczach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 Zgony
 • 6 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,0%
  60,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,9
  woj. lubelskie
  10,4
  Polska
  10,1
 • 138,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Siedliszcze
  138,6
  Lubelskie
  113,3
  Kraj
  101,5
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Siedliszcze
  1,5
  Lubelskie
  3,5
  Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Siedliszcze
  3,8
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chełmskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Siedliszcze
  50,7%
  Województwo
  47,6%
  Polska
  45,7%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,1%
  Województwo
  23,8%
  Cały kraj
  26,7%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Siedliszcze
  4,0%
  Lubelskie
  5,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  4,0
  Cały kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  76,0
  Kraj
  74,3
 • 249,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  249,5
  Lubelskie
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  239,1
  Cała Polska
  261,6
 • 630,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 560,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  630,1
  woj. lubelskie
  506,7
  Cała Polska
  469,0
 • 84,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Siedliszcze
  84,4
  Lubelskie
  80,2
  Cała Polska
  87,7
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,8
  Lubelskie
  25,0
  Cały kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  6,2
  Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Siedliszcze
  0,0%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Saldo migracji
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 12 Saldo migracji wewnętrznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Siedliszczach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Siedliszcze, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Siedliszcze - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Siedliszczach oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,64 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Siedliszczach to 502 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Siedliszczach to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Siedliszczach to 114,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 77,29% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 67,73% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 63,15% mieszkań posiada łazienkę, 48,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 502 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 359,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  359,10
  Województwo
  359,90
  Kraj
  371,30
 • 75,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Siedliszcze
  75,90 m2
  Województwo
  77,10 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,30 m2
  woj. lubelskie
  27,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • 3,52 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Siedliszcze
  3,52
  Województwo
  3,85
  Polska
  3,82
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Siedliszcze
  2,78
  Województwo
  2,78
  Polska
  2,69
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Siedliszcze
  0,79
  woj. lubelskie
  0,72
  Cały kraj
  0,70
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 5,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Siedliszcze
  5,64
  Województwo
  3,46
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2016-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 4 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 40 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Siedliszcze
  5,00
  woj. lubelskie
  4,27
  Cała Polska
  3,91
 • 28,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  28,21
  Województwo
  14,79
  Cała Polska
  18,14
 • 918 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 114,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  114,8 m2
  woj. lubelskie
  96,9 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Siedliszcze
  0,65 m2
  woj. lubelskie
  0,34 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2016-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 77,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Siedliszcze
  77,29%
  Województwo
  91,60%
  Cała Polska
  96,79%
 • 67,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  67,73%
  woj. lubelskie
  84,92%
  Cały kraj
  93,66%
 • 63,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Siedliszcze
  63,15%
  Lubelskie
  82,38%
  Kraj
  91,31%
 • 48,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Siedliszcze
  48,61%
  Województwo
  75,41%
  Cała Polska
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Województwo
  42,93%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2016-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Siedliszcze - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Siedliszczach na 1000 mieszkańców pracuje 159 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Siedliszczach wynosiło w 2017 roku 12,9% (17,1% wśród kobiet i 9,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Siedliszczach wynosiło 3 410,65 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  72,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Siedliszcz pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,5% w przemyśle i budownictwie, a 5,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 159 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  159,0
  woj. lubelskie
  183,0
  Cały kraj
  247,0
 • 12,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,1% Kobiety
 • 9,5% Mężczyźni
 • Siedliszcze
  12,9%
  Lubelskie
  8,8%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Siedliszczach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Siedliszczach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Siedliszczach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 411 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Siedliszcze
  3 411 PLN
  Województwo
  4 020 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Siedliszczach w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 72,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 75,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Przemysł i budownictwo
 • 2,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,0% Pozostałe
 • 21,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Siedliszczach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 226 Pracujący ogółem
 • 126 Kobiety
 • 100 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Siedliszczach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Siedliszcze, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,5
  woj. lubelskie
  63,7
  Cały kraj
  63,4
 • 31,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Siedliszcze
  31,5
  woj. lubelskie
  34,7
  Cała Polska
  34,0
 • 92,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Siedliszcze
  92,8
  Lubelskie
  119,9
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 70,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 29,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Siedliszcze - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Siedliszczach w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 105 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 65 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (9) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (5) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (5) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Siedliszczach najwięcej (5) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (91) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  23,8% (25) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 76,2% (80) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Siedliszczach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.8%) oraz Budownictwo (24.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 105 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 25 Przemysł i budownictwo
 • 80 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Siedliszczach w 2017 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Siedliszczach w 2017 roku
 • 65 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 91 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 91
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 105 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 105
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 65 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 20 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 20
 • 16 Budownictwo
 • 16
 • 7 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 1 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Siedliszcze - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Siedliszczach stwierdzono szacunkowo 19 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Siedliszczach wynosi 86,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Siedliszcz najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,72 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 2,86 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,73 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Siedliszcz.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Siedliszcze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 19
 • 10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 10
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 4 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 4
 • 13,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,04
  Lubelskie
  14,59
  Cała Polska
  19,62
 • 6,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,72
  Województwo
  8,79
  Cały kraj
  12,07
 • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,04
  Lubelskie
  3,11
  Kraj
  4,94
 • 2,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Siedliszcze
  2,73
  woj. lubelskie
  1,92
  Cała Polska
  1,78
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Siedliszcze
  0,42
  Lubelskie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 2,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Siedliszcze
  2,86
  woj. lubelskie
  6,20
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Siedliszcze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Siedliszcze
  87%
  Lubelskie
  77%
  Cały kraj
  72%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Siedliszcze
  82%
  woj. lubelskie
  69%
  Cały kraj
  60%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  75%
  woj. lubelskie
  83%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Siedliszcze
  58%
  Województwo
  61%
  Cała Polska
  52%

Siedliszcze - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Siedliszcz wyniosła w 2016 roku 26,0 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Siedliszcz - 36.1% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (27.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,7 mln złotych, czyli 10,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Siedliszcz wyniosła w 2016 roku 25,7 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (33.5%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.7%). W budżecie Siedliszcz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 300 złotych na mieszkańca (8,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,7 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,8%.
 • Wydatki budżetu w Siedliszczach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Siedliszcz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Siedliszcze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Siedliszcz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------26,0 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------9,4 mln

  6,7 tys(36.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------7,1 mln

  5,1 tys(27.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------3,0 mln

  2,2 tys(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------2,0 mln

  1,4 tys(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------1,2 mln

  859(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------939,2 tys

  672(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------721,5 tys

  516(2.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------429,8 tys

  307(1.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------347,4 tys

  248(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------169,2 tys

  121(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------124,1 tys

  88,8(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------115,9 tys

  82,9(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------112,3 tys

  80,3(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------108,6 tys

  77,7(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -------92,1 tys

  65,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------58,8 tys

  42,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------50,3 tys

  36,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------10,7 tys

  7,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------6,8 tys

  4,9(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Siedliszczach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Siedliszcz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Siedliszcze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Siedliszcz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------25,7 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------9,7 mln

  6,9 tys(37.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------8,6 mln

  6,2 tys(33.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------4,6 mln

  3,3 tys(17.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------657,5 tys

  470(2.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------637,1 tys

  456(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------486,3 tys

  348(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------362,5 tys

  259(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------312,6 tys

  224(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------161,4 tys

  115(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------97,3 tys

  69,6(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------54,3 tys

  38,9(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------53,6 tys

  38,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------21,6 tys

  15,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------10,7 tys

  7,7(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Siedliszcze - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 385 mieszkańców Siedliszcz jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 204 kobiet oraz 181 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców Siedliszcz, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 30,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Siedliszcz mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Siedliszczach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (29,5%).

  15,6% mieszkańców Siedliszcz w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,2% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 750 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,47 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (24,5% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 371,13.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 338,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 23,9% mieszkańców (26,5% wśród dziewczyn i 21,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 31 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Siedliszcz w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 9,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  9,2%
  Lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 11,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  26,3%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 27,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,6%
  Lubelskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Siedliszcze
  8,8%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Siedliszcze
  16,0%
  Województwo
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,8%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,7%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  30,7%
  Lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 31,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1750 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 750,0
  Województwo
  792,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,47 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,47
  Lubelskie
  1,13
  Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Siedliszczach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Siedliszczach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Siedliszczu
  Publiczne
  ul. Szkolna 62
  22-130 Siedliszcze
  376-
 • Szkoły podstawowe w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 371,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  371,13
  Lubelskie
  94,47
  Kraj
  96,62
 • 353,61 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Siedliszcze
  353,61
  Lubelskie
  91,77
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Siedliszcze) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Siedliszcze) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Siedliszczach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Siedliszczach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół im. H.Sienkiewicza w Siedliszczu Szkoła Podstawowa w Siedliszczu
  Publiczna
  ul. Aleksandra Bałasza 1
  22-130 Siedliszcze
  18402-
 • Szkoły gimnazjalne w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 338,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  338,00
  Województwo
  98,27
  Cały kraj
  100,01
 • 314,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  314,00
  Województwo
  92,40
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Siedliszcze) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Siedliszcze) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Siedliszcze
  21,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Siedliszczach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Siedliszczach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu Publiczne Gimnazjum w Siedliszczu
  Publiczne
  ul. Aleksandra Bałasza 1
  22-130 Siedliszcze
  9218-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Siedliszczach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 31 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  31,0
  woj. lubelskie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 31 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 31
 • 31 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 31
 • 30 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 30
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Siedliszczach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Siedliszczach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Romuald Traugutt)
  Publiczne
  82 569-22-70
  82 569-22-70
  ul. Szkolna 64
  22-130 Siedliszcze
  487-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  82 569-22-70
  82 569-22-70
  ul. Szkolna 64
  22-130 Siedliszcze
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej dla Dorosłych w Siedliszczu
  Niepubliczne
  82 569-22-70
  82 569-22-70
  ul. Szkolna 64
  22-130 Siedliszcze
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Siedliszcze, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Siedliszcze, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Siedliszcze, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Siedliszcze - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Siedliszczach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Siedliszczach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Siedliszczach
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Siedliszczach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 15 (uczestnicy: 4 603)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 987)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 077)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 33)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 133)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 328)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 45)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 119)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 25)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • koło gospodyń wiejskich: 8 (członkowie: 85)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 37)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 28)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Siedliszczach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 571 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Siedliszczach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 120 członków. Zarejestrowano 110 ćwiczących (mężczyźni: 90, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 70, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Siedliszczach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Siedliszczach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Siedliszcz znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Siedliszczach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Siedliszcze, st.21 ze średniowieczadnia 1967-02-14, wykaz dokumentów: A/217 z 1967-02-14; C/43 z 2006-01-04
  • Dwór z końca XVIII w.dnia 1967-07-14, wykaz dokumentów: A/324 z 1967-07-14; brak numeru z 1995-10-10
  • Zespół - dwór z końca XVIII w.dnia 1967-07-14, wykaz dokumentów: A/324 z 1967-07-14; brak numeru z 1995-10-10
  • Park z końca XVIII w.dnia 1967-07-14, wykaz dokumentów: A/324 z 1967-07-14; brak numeru z 1995-10-10
 • Formy ochrony przyrody w Siedliszczach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Siedliszcz znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Siedliszczach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dobromyśl - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 636.82 ha

Siedliszcze - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Siedliszcze i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chełmskiego.

Powiat chełmski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Siedliszcze przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 839droga wojewódzka nr 839(Cyców - Kulik - Dobromyśl - Janowica - Siedliszcze - Marynin - Pawłów - Rejowiec Fabryczny - Rejowiec)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Siedliszcze nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 7Linia kolejowa nr 7: Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Olszynka Grochowska - Warszawa Gocławek - Warszawa Wawer - Warszawa Anin - Warszawa Międzylesie - Warszawa Radość - Warszawa Miedzeszyn - Warszawa Falenica - Michalin - Józefów - Świder - Otwock - Śródborów - Pogorzel Warszawska - Stara Wieś - Celestynów - Kołbiel - Chrosna - Zabieżki - Augustówka - Pilawa - Garwolin - Ruda Talubska - Wola Rowska - Łaskarzew Przystanek - Łaskarzew - Leokadia - Sobolew - Wygoda - Mika - Życzyn - Rokitnia Stara - Dęblin - Dęblin Towarowy - Dęblin stacja wojskowa - Zarzeka - Zarzeka (tow.) - Gołąb - Puławy Azoty - Puławy Chemia - Puławy Miasto - Puławy - Pożóg - Klementowice - Łopatki - Nałęczów - Czesławice - Sadurki - Miłocin Lubelski - Motycz Leśny - Motycz - Stasin Polny - Rury - Lublin - Lublin Północny - Świdnik - Świdnik Miasto - Świdnik Wschód - Minkowice - Podzamcze - Dominów - Jaszczów - Biskupice Lubelskie - Trawniki - Wólka Kańska - Kanie - Zalesie Kraszeńskie - Rejowiec - Zawadówka - Chełm Miasto - Chełm - Chełm Wschodni - Chełm Cementownia - Brzeźno - Wólka Okopska - Dorohusk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Siedliszczach istnieje 34 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Bałasza

  ul. Boczna

  ul. Chełmska

  ul. Chojeniecka

  ul. Cicha

  ul. Działki

  ul. Długa

  ul. Jasna

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Mazurczaka

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Księżycowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lubelska

  ul. Malinowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Piaskowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Rynek

  ul. Sokolec

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Zamkowa

  ul. Źródlana

  ul. Żabia