Gmina Rzepiennik Strzyżewski w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski to gmina wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Gmina Rzepiennik Strzyżewski ma 6 745 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,0% powierzchni powiatu.
 • 6 745 Liczba mieszkańców
 • 70,7 km² Powierzchnia
 • 96 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Marek Karaś Wójt gminy
Gmina Rzepiennik Strzyżewski na mapie
Identyfikatory
 • 21.035649.8071 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1216072
Herb gminy Rzepiennik Strzyżewski
Gmina Rzepiennik Strzyżewski herb

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-831Poczta Olszyny koło Brzeska
33-163Poczta Rzepiennik Strzyżewski
33-164Poczta Olszyny koło Jasła
33-164Skrytki Pocztowe Poczta Olszyny koło Jasła
33-167Poczta Filia UP Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Rzepiennik Strzyżewski)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski
(14) 653-05-01
(14) 653-05-02
Rzepiennik Strzyżewski 400
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski ma 6 745 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 1,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Rzepiennik Strzyżewski zawarli w 2016 roku 38 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  32,8% mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 1,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Rzepiennik Strzyżewski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,3 na 1000 mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski. W 2016 roku urodziło się 70 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 258 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,2% zgonów w gminie Rzepiennik Strzyżewski spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w gminie Rzepiennik Strzyżewski były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Rzepiennik Strzyżewski przypada 7.11 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 68 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Rzepiennik Strzyżewski -43. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,7% mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski jest w wieku produkcyjnym, 20,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 745 Liczba mieszkańców
 • 3 387 Kobiety
 • 3 358 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  38,4 lat
  Małopolskie
  40,5 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 40,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  32,8%
  Województwo
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 26,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  56,7%
  woj. małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  8,5%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,5%
  Małopolskie
  3,4%
  Cała Polska
  5,0%
 • 1,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Małopolskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  5,6
  Małopolskie
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,1
  Małopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,7
 • 38 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  3,3
  Małopolskie
  1,7
  Cała Polska
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Rzepiennik Strzyżewski w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 70 Urodzenia żywe
 • 34 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 36 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  10,4
  Małopolskie
  10,8
  Kraj
  10,0
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  39,2
  Województwo
  43,8
  Polska
  41,7
 • 5.46 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.46
 • 38.61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38.61
 • 94.58 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.58
 • 76.54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.54
 • 33.79 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.79
 • 9.28 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.28
 • 0.15 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.15
 • 3 258 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 193 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 317 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  3 258 g
  Województwo
  3 324 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 534 Waga 3500g - 3999g
 • 534
 • 790 Waga 3000g - 3499g
 • 790
 • 408 Waga 2500g - 2999g
 • 408
 • 83 Waga 2000g - 2499g
 • 83
 • 28 Waga 1500g - 1999g
 • 28
 • 14 Waga 1000g - 1499g
 • 14
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Małopolskie
  1,40
  Cały kraj
  1,36
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,66
 • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  1,16
  Województwo
  1,18
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w gminie Rzepiennik Strzyżewski w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 48 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,1 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  7,1
  woj. małopolskie
  9,1
  Cała Polska
  10,1
 • 86,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  86,0
  woj. małopolskie
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  2,5
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  4,0
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,1
  Województwo
  2,5
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  48,0%
  woj. małopolskie
  50,2%
  Polska
  45,7%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  27,8%
  Małopolskie
  28,1%
  Cały kraj
  26,7%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  4,8%
  Małopolskie
  4,6%
  Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Cała Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  72,9
  Cała Polska
  74,3
 • 238,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  238,8
  Małopolskie
  261,6
  Cały kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,4
  Polska
  261,6
 • 413,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 438,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  413,2
  woj. małopolskie
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 55,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  55,0
  Województwo
  72,0
  Polska
  87,7
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  24,8
  woj. małopolskie
  31,1
  Kraj
  31,8
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  6,9
  Małopolskie
  7,3
  Cała Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,9%
  Województwo
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 68 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -43 Saldo migracji
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -43 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Rzepiennik Strzyżewski oddano do użytku 19 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,82 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Rzepiennik Strzyżewski to 6,05 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Rzepiennik Strzyżewski to 137,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 19 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,82 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  2,82
  Małopolskie
  5,89
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 13 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 115 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,05 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  6,05
  woj. małopolskie
  3,92
  Cały kraj
  3,91
 • 17,05 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  17,05
  Małopolskie
  23,09
  Cały kraj
  18,14
 • 2 611 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 137,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  137,4 m2
  Małopolskie
  93,4 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  0,39 m2
  Województwo
  0,55 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W gminie Rzepiennik Strzyżewski na 1000 mieszkańców pracuje 77 osób . 61,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Rzepiennik Strzyżewski wynosiło w 2016 roku 7,3% (8,0% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rzepiennik Strzyżewski wynosi 3 155,92 PLN, co odpowiada 73.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski 467 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 56 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -411.

  59,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,4% w przemyśle i budownictwie, a 10,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 77 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  77,0
  Małopolskie
  231,0
  Cały kraj
  240,0
 • 7,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,0% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  7,3%
  Małopolskie
  6,6%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 156 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 156 PLN
  Województwo
  4 078 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 467 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 56 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -411 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,12 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 59,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 58,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,4% Przemysł i budownictwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,6% Pozostałe
 • 20,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 517 Pracujący ogółem
 • 317 Kobiety
 • 200 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  62,1
  woj. małopolskie
  62,6
  Cały kraj
  63,4
 • 28,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,5
  woj. małopolskie
  31,8
  Cała Polska
  34,0
 • 84,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  84,9
  Małopolskie
  103,2
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Rzepiennik Strzyżewski stwierdzono szacunkowo 87 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,93 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Rzepiennik Strzyżewski wynosi 87,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,51 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 3,20 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,49 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,89 (72%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 87
 • 64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 64
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 12,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  12,93
  Województwo
  24,34
  Polska
  19,62
 • 9,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,51
  Województwo
  12,99
  Cały kraj
  12,07
 • 0,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,89
  woj. małopolskie
  9,11
  Kraj
  4,94
 • 1,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,49
  Małopolskie
  1,46
  Cały kraj
  1,78
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,29
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,49
 • 3,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,20
  woj. małopolskie
  9,56
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  88%
  woj. małopolskie
  79%
  Cała Polska
  72%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  86%
  woj. małopolskie
  67%
  Kraj
  60%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  73%
  Małopolskie
  93%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  93%
  Województwo
  83%
  Cała Polska
  84%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  59%
  woj. małopolskie
  58%
  Polska
  52%

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Rzepiennik Strzyżewski wyniosła w 2016 roku 27,2 mln złotych, co daje 4,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Rzepiennik Strzyżewski - 37.8% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (32.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,7 mln złotych, czyli 6,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Rzepiennik Strzyżewski wyniosła w 2016 roku 27,4 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 27.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (34.1%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.8%). W budżecie gminy Rzepiennik Strzyżewski wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 297 złotych na mieszkańca (7,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,6 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Rzepiennik Strzyżewski według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Rzepiennik Strzyżewski według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Rzepiennik Strzyżewski według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,0 mln

  2,5 tys(100%)

  22,0 mln

  3,2 tys(100%)

  24,2 mln

  3,5 tys(100%)

  22,1 mln

  3,2 tys(100%)

  20,9 mln

  3,1 tys(100%)

  24,0 mln

  3,5 tys(100%)

  21,5 mln

  3,2 tys(100%)

  27,2 mln

  4,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  553(22.3%)

  5,3 mln

  771(24.1%)

  5,1 mln

  754(21.2%)

  5,2 mln

  760(23.6%)

  4,9 mln

  713(23.2%)

  5,5 mln

  808(22.9%)

  5,1 mln

  750(23.6%)

  10,3 mln

  1,5 tys(37.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,9 mln

  1,0 tys(40.8%)

  9,2 mln

  1,3 tys(41.7%)

  10,7 mln

  1,6 tys(44.2%)

  9,2 mln

  1,3 tys(41.7%)

  8,4 mln

  1,2 tys(40.4%)

  10,4 mln

  1,5 tys(43.3%)

  8,6 mln

  1,3 tys(39.9%)

  8,8 mln

  1,3 tys(32.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  294(11.9%)

  2,4 mln

  343(10.7%)

  2,4 mln

  359(10.1%)

  2,5 mln

  364(11.3%)

  2,5 mln

  367(12%)

  2,6 mln

  377(10.7%)

  2,7 mln

  392(12.3%)

  2,6 mln

  385(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  213(8.6%)

  2,0 mln

  295(9.2%)

  2,5 mln

  365(10.3%)

  2,1 mln

  302(9.4%)

  660,5 tys

  97,0(3.2%)

  1,3 mln

  195(5.5%)

  1,4 mln

  202(6.4%)

  1,7 mln

  254(6.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  853,3 tys

  125(5%)

  290,7 tys

  42,3(1.3%)

  559,8 tys

  82,1(2.3%)

  741,9 tys

  108(3.4%)

  981,1 tys

  144(4.7%)

  961,6 tys

  142(4%)

  1,7 mln

  244(7.7%)

  1,2 mln

  184(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  485,0 tys

  70,8(2.9%)

  643,0 tys

  93,6(2.9%)

  1,0 mln

  151(4.3%)

  1,1 mln

  164(5.1%)

  1,5 mln

  219(7.1%)

  698,3 tys

  103(2.9%)

  713,7 tys

  106(3.3%)

  791,0 tys

  117(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  164,6 tys

  24,0(1%)

  408,6 tys

  59,5(1.9%)

  287,3 tys

  42,1(1.2%)

  151,2 tys

  22,1(0.7%)

  277,1 tys

  40,7(1.3%)

  324,1 tys

  47,7(1.4%)

  194,7 tys

  28,8(0.9%)

  417,5 tys

  61,8(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  143,1 tys

  20,9(0.8%)

  149,3 tys

  21,7(0.7%)

  223,5 tys

  32,8(0.9%)

  238,4 tys

  34,8(1.1%)

  334,2 tys

  49,1(1.6%)

  298,6 tys

  44,0(1.2%)

  330,7 tys

  48,9(1.5%)

  393,8 tys

  58,3(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  398,3 tys

  58,2(2.3%)

  578,8 tys

  84,2(2.6%)

  302,2 tys

  44,3(1.2%)

  212,6 tys

  31,0(1%)

  347,0 tys

  50,9(1.7%)

  257,3 tys

  37,9(1.1%)

  248,1 tys

  36,7(1.2%)

  277,8 tys

  41,1(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  284,4 tys

  41,5(1.7%)

  361,3 tys

  52,6(1.6%)

  345,4 tys

  50,6(1.4%)

  250,4 tys

  36,6(1.1%)

  248,7 tys

  36,5(1.2%)

  240,5 tys

  35,4(1%)

  216,8 tys

  32,1(1%)

  202,1 tys

  29,9(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  12,1 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,6

  0,0(0%)

  52,6 tys

  7,7(0.2%)

  140,0 tys

  20,6(0.7%)

  109,9 tys

  16,2(0.5%)

  97,4 tys

  14,4(0.5%)

  140,8 tys

  20,8(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  276,5 tys

  40,4(1.6%)

  440,2 tys

  64,1(2%)

  443,2 tys

  65,0(1.8%)

  178,8 tys

  26,1(0.8%)

  206,1 tys

  30,3(1%)

  593,4 tys

  87,4(2.5%)

  6,8 tys

  1,0(0%)

  131,5 tys

  19,5(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  72,7 tys

  10,6(0.4%)

  65,3 tys

  9,5(0.3%)

  60,0 tys

  8,8(0.2%)

  60,0 tys

  8,8(0.3%)

  131,9 tys

  19,4(0.6%)

  425,7 tys

  62,7(1.8%)

  128,7 tys

  19,0(0.6%)

  99,8 tys

  14,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  46,3 tys

  6,8(0.3%)

  80,8 tys

  11,8(0.4%)

  50,0 tys

  7,3(0.2%)

  40,3 tys

  5,9(0.2%)

  62,7 tys

  9,2(0.3%)

  73,0 tys

  10,7(0.3%)

  59,2 tys

  8,7(0.3%)

  74,7 tys

  11,1(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  128,1 tys

  18,9(0.6%)

  32,5 tys

  4,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  14,3 tys

  2,1(0.1%)

  40,8 tys

  5,9(0.2%)

  15,3 tys

  2,3(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  63,5 tys

  9,4(0.3%)

  56,8 tys

  8,4(0.3%)

  6,8 tys

  1,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,7 tys

  1,1(0%)

  17,2 tys

  2,5(0.1%)

  57,6 tys

  8,4(0.2%)

  56,6 tys

  8,3(0.3%)

  227,5 tys

  33,4(1.1%)

  153,8 tys

  22,6(0.6%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  989

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  999

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  980

  0,1(0%)

  988

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,1 tys

  1,5(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  44,7 tys

  6,5(0.3%)

  48,4 tys

  7,0(0.2%)

  49,7 tys

  7,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Rzepiennik Strzyżewski według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Rzepiennik Strzyżewski według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Rzepiennik Strzyżewski według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,4 mln

  2,5 tys(100%)

  23,3 mln

  3,4 tys(100%)

  21,5 mln

  3,1 tys(100%)

  20,8 mln

  3,1 tys(100%)

  20,1 mln

  2,9 tys(100%)

  22,5 mln

  3,3 tys(100%)

  21,5 mln

  3,2 tys(100%)

  27,4 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,8 mln

  1,6 tys(61.9%)

  12,9 mln

  1,9 tys(55.5%)

  11,4 mln

  1,7 tys(52.7%)

  11,8 mln

  1,7 tys(56.8%)

  11,6 mln

  1,7 tys(58%)

  11,6 mln

  1,7 tys(51.8%)

  11,4 mln

  1,7 tys(52.8%)

  11,4 mln

  1,7 tys(41.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  431(17%)

  4,3 mln

  622(18.4%)

  3,9 mln

  567(17.9%)

  3,9 mln

  569(18.7%)

  3,5 mln

  509(17.3%)

  4,1 mln

  602(18.2%)

  3,9 mln

  579(18.2%)

  9,3 mln

  1,4 tys(34.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,1 mln

  308(12.1%)

  2,1 mln

  309(9.1%)

  2,5 mln

  363(11.5%)

  2,7 mln

  387(12.7%)

  3,0 mln

  447(15.2%)

  3,3 mln

  482(14.6%)

  3,4 mln

  502(15.8%)

  3,5 mln

  520(12.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  2,0(0.1%)

  4,3 tys

  0,6(0%)

  4,1 tys

  0,6(0%)

  281,1 tys

  41,3(1.4%)

  644,6 tys

  94,9(2.9%)

  647,0 tys

  95,6(3%)

  736,0 tys

  109(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  547,9 tys

  80,0(3.1%)

  816,0 tys

  119(3.5%)

  1,4 mln

  206(6.5%)

  1,3 mln

  193(6.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  448,6 tys

  66,1(2%)

  686,8 tys

  102(3.2%)

  673,1 tys

  99,6(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  176,9 tys

  25,8(1%)

  507,3 tys

  73,8(2.2%)

  176,2 tys

  25,8(0.8%)

  199,2 tys

  29,1(1%)

  210,8 tys

  31,0(1.1%)

  217,5 tys

  32,0(1%)

  183,1 tys

  27,1(0.9%)

  570,2 tys

  84,4(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  54,2 tys

  7,9(0.3%)

  1,5 mln

  211(6.2%)

  1,1 mln

  161(5.1%)

  313,7 tys

  45,8(1.5%)

  121,5 tys

  17,8(0.6%)

  238,3 tys

  35,1(1.1%)

  324,5 tys

  48,0(1.5%)

  374,6 tys

  55,4(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  137,5 tys

  20,1(0.8%)

  143,7 tys

  20,9(0.6%)

  184,9 tys

  27,1(0.9%)

  202,3 tys

  29,5(1%)

  252,2 tys

  37,0(1.3%)

  247,2 tys

  36,4(1.1%)

  264,2 tys

  39,1(1.2%)

  303,2 tys

  44,9(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  284,4 tys

  41,5(1.6%)

  298,0 tys

  43,4(1.3%)

  276,0 tys

  40,5(1.3%)

  195,4 tys

  28,5(0.9%)

  196,2 tys

  28,8(1%)

  192,7 tys

  28,4(0.9%)

  170,6 tys

  25,2(0.8%)

  160,5 tys

  23,8(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  77,7 tys

  11,3(0.4%)

  100,3 tys

  14,6(0.4%)

  77,2 tys

  11,3(0.4%)

  58,1 tys

  8,5(0.3%)

  56,0 tys

  8,2(0.3%)

  162,7 tys

  24,0(0.7%)

  243,5 tys

  36,0(1.1%)

  135,6 tys

  20,1(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  262,6 tys

  38,4(1.5%)

  449,5 tys

  65,4(1.9%)

  388,6 tys

  57,0(1.8%)

  146,7 tys

  21,4(0.7%)

  178,9 tys

  26,3(0.9%)

  507,1 tys

  74,7(2.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  113,5 tys

  16,8(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,2 tys

  9,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,5 tys

  1,2(0%)

  10,3 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  219,2 tys

  32,2(1.1%)

  60,4 tys

  8,9(0.3%)

  250,5 tys

  37,0(1.2%)

  11,1 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  14,3 tys

  2,1(0.1%)

  40,8 tys

  5,9(0.2%)

  15,3 tys

  2,3(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  63,5 tys

  9,4(0.3%)

  56,8 tys

  8,4(0.3%)

  6,8 tys

  1,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  970

  0,1(0%)

  370

  0,1(0%)

  872

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  882

  0,1(0%)

  831

  0,1(0%)

  779

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  164,9 tys

  24,2(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,6 tys

  22,0(0.7%)

  485,1 tys

  71,4(2.2%)

  13,8 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,7 tys

  2,6(0.1%)

  9,5 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  29,4(1%)

  145,0 tys

  21,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  300

  0,0(0%)

  132,1 tys

  19,2(0.6%)

  31,5 tys

  4,6(0.1%)

  250

  0,0(0%)

  38,1 tys

  5,6(0.2%)

  41,5 tys

  6,1(0.2%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 875 mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 913 kobiet oraz 962 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 22,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Rzepiennik Strzyżewski mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Rzepiennik Strzyżewski największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  15,6% mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,9% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 377 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 3,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,1% ludności (25,2% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,99.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,8% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,31.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (19,8% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski w wieku potencjalnej nauki (29,2% kobiet i 27,5% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  10,0%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 12,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  28,2%
  Województwo
  33,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,8%
  Województwo
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,5%
  Małopolskie
  12,6%
  Kraj
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  14,9%
  Małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,1%
  Małopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,6%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  22,5%
  woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  1,6%
  Małopolskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 377 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  377,0
  Województwo
  820,0
  Cały kraj
  811,0
 • 3,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  3,01
  woj. małopolskie
  0,99
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Rzepiennik Strzyżewski

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rzepiennik Strzyżewski aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Turzy
  Publiczne
  14 653-10-88
  14 653-10-88
  Turza 280
  33-167 Turza
  2413
  Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim (-)
  Publiczne
  14 653-00-30
  14 653-00-30
  Rzepiennik Biskupi 223
  33-163 Rzepiennik Biskupi
  1254
 • Szkoły podstawowe w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  96,99
  woj. małopolskie
  96,08
  Cały kraj
  96,62
 • 95,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,70
  woj. małopolskie
  93,17
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rzepiennik Strzyżewski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rzepiennik Strzyżewski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Rzepiennik Strzyżewski
  14,0
  Małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 •  
 • 38,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Rzepiennik Strzyżewski

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rzepiennik Strzyżewski aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. JanaPawła II w Zespole Szkół w Olsznach
  Publiczna
  14 653-26-54
  14 653-26-54
  Olszyny 62
  33-164 Olszyny
  9186-
  ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W TURZY (0)
  Publiczna
  14 653-10-85
  14 653-10-85
  ul. 0 2
  33-167 Turza
  7107-
  SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM (0)
  Publiczna
  14 653-00-14
  14 653-00-14
  ul. 0 402
  33-163 Rzepiennik Strzyżewski
  79413
  SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPIENNIKU SUCHYM (MARIA KONOPNICKA)
  Publiczna
  14 653-15-69
  Rzepiennik Suchy 176
  33-163 Rzepiennik Suchy
  79211
  SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPIENNIKU BISKUPIM
  Publiczna
  14 653-00-28
  14 653-00-28
  Rzepiennik Biskupi 292
  33-163 Rzepiennik Biskupi
  68211
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,31 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  98,31
  Województwo
  98,59
  Polska
  100,01
 • 95,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  95,78
  woj. małopolskie
  93,36
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Rzepiennik Strzyżewski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Rzepiennik Strzyżewski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  19,0
  Małopolskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Rzepiennik Strzyżewski

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rzepiennik Strzyżewski aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim im. Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Regina II (Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Regina II)
  Publiczne
  14 653-00-74
  14 653-00-74
  Rzepiennik Biskupi 321
  33-163 Rzepiennik Biskupi
  613413
  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Olszynach
  Publiczne
  14 653-26-54
  14 653-26-54
  Olszyny 62
  33-164 Olszyny
  4100-
  ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM W TURZY (0)
  Publiczne
  14 653-10-85
  14 653-10-85
  ul. 0 2
  33-167 Turza
  364-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Rzepiennik Strzyżewski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Rzepiennik Strzyżewski: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W gminie Rzepiennik Strzyżewski 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 450 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 141 (uczestnicy: 7 089)
  • seanse filmowe: 106 (uczestnicy: 969)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 3 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 70)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 150)
  • inne: 5 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 155)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 66)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 3 (członkowie: 29)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (absolwenci: 135)
  • plastyczne: 9 (absolwenci: 135)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 110)
  • teatralne: 3 (członkowie: 29)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 49)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)
  • inne: 3 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Rzepiennik Strzyżewski działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 54 718 wolumenów oraz 10 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 439 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4


 • Kluby sportowe w gminie Rzepiennik Strzyżewski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Rzepiennik Strzyżewski działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 91 członków. Zarejestrowano 123 ćwiczących (mężczyźni: 123, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 63, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)