Gmina Orneta w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Gmina Orneta - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Orneta to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu lidzbarskiego. Gmina Orneta ma 12 201 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 29,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 26,4% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Orneta.
 • 12 201 Liczba mieszkańców
 • 244,2 km² Powierzchnia
 • 50 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NLI Tablice rejestracyjne
 • Ireneusz Popiel Burmistrz gminy
Gmina Orneta na mapie
Identyfikatory
 • 20.130254.1154 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2809053
Herb gminy Orneta
Gmina Orneta herb

Gmina Orneta - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-130Poczta Orneta, ul. Mickiewicza 3

Gmina Orneta - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Orneta)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Ornecie
(55) 221-02-00
(55) 221-02-10
Plac Wolności 26
11-130 Orneta
ZUS Inspektorat w Lidzbarku Warmińskim (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Legionów 3
11-100 Lidzbark Warmiński

Gmina Orneta - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Gmina Orneta ma 12 201 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Orneta zawarli w 2016 roku 45 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,6% mieszkańców gminy Orneta jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Orneta ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -59. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,8 na 1000 mieszkańców gminy Orneta. W 2016 roku urodziło się 103 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 417 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 40,5% zgonów w gminie Orneta spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,8% zgonów w gminie Orneta były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Orneta przypada 13.22 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 79 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 150 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Orneta -71. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  62,6% mieszkańców gminy Orneta jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 201 Liczba mieszkańców
 • 6 255 Kobiety
 • 5 946 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Orneta w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Orneta w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Orneta w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Orneta
  40,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  40,4 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Orneta, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Orneta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Orneta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Orneta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,7%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,2%
  Województwo
  54,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 52,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Orneta
  9,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  5,1%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,1% Nieustalone
 • Gmina
  3,2%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Orneta w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Gmina
  3,7
  Warmińsko-mazurskie
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Gmina Orneta
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Cały kraj
  1,7
 • 45 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Orneta w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -59 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -26 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -33 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Orneta
  -4,8
  Warmińsko-mazurskie
  -0,4
  Polska
  -0,2
 • -4,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Orneta w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Orneta w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Orneta w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Orneta w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 103 Urodzenia żywe
 • 49 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 54 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,4
  Cały kraj
  10,0
 • 39,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  39,8
  Województwo
  39,0
  Kraj
  41,7
 • 17.67 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17.67
 • 57.98 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.98
 • 91.75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.75
 • 55.97 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 55.97
 • 30.04 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.04
 • 10.2 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.2
 • 3 417 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 295 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 516 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Orneta
  3 417 g
  Województwo
  3 393 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 139 Waga 3000g - 3499g
 • 139
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Orneta
  1,31
  Warmińsko-mazurskie
  1,28
  Cała Polska
  1,36
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Orneta
  0,58
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,63
  Kraj
  0,66
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,85
  Warmińsko-mazurskie
  0,95
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w gminie Orneta w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 162 Zgony
 • 75 Kobiety
  (Zgony)
 • 87 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,2
  Województwo
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 118,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  118,2
  Warmińsko-mazurskie
  104,7
  Polska
  101,5
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Orneta
  2,6
  Województwo
  5,0
  Kraj
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Orneta
  3,4
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lidzbarskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,7%
  Warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Cały kraj
  45,7%
 • 28,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  28,0%
  Warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Cała Polska
  26,7%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Orneta
  6,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cała Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Polska
  74,3
 • 282,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  282,7
  Województwo
  278,4
  Cały kraj
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  262,1
  Cała Polska
  261,6
 • 440,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 510,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 368,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  440,5
  Warmińsko-mazurskie
  375,6
  Kraj
  469,0
 • 68,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  68,9
  Województwo
  73,1
  Polska
  87,7
 • 13,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Orneta
  13,9
  Warmińsko-mazurskie
  25,5
  Cały kraj
  31,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  4,6
  Województwo
  9,1
  Kraj
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 79 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 150 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 78 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 72 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -72 Saldo migracji
 • -38 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -71 Saldo migracji wewnętrznych
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Orneta w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Orneta, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Orneta - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Orneta oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,08 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Orneta to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w gminie Orneta to 113,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 0,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,08
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,18
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • gm. Orneta
  6,00
  Warmińsko-mazurskie
  3,91
  Cały kraj
  3,96
 • 0,49 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina
  0,49
  woj. warmińsko-mazurskie
  12,45
  Kraj
  16,85
 • 113 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 113,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  113,0 m2
  Warmińsko-mazurskie
  90,6 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,01 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina Orneta
  0,01 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,29 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Orneta - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W gminie Orneta na 1000 mieszkańców pracuje 96 osób . 53,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Orneta wynosiło w 2016 roku 25,5% (30,4% wśród kobiet i 21,3% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Orneta wynosi 3 350,85 PLN, co odpowiada 78.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Orneta 432 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 170 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -262.

  32,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Orneta pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,1% w przemyśle i budownictwie, a 11,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  96,0
  Warmińsko-mazurskie
  196,0
  Kraj
  240,0
 • 25,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 30,4% Kobiety
 • 21,3% Mężczyźni
 • Gmina
  25,5%
  Warmińsko-mazurskie
  14,2%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Orneta w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Orneta w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Orneta w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 351 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Orneta
  3 351 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  3 619 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Orneta w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 432 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 170 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -262 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 32,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,1% Przemysł i budownictwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,3% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Orneta w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 167 Pracujący ogółem
 • 628 Kobiety
 • 539 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Orneta w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Orneta, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Orneta
  59,8
  Warmińsko-mazurskie
  58,4
  Kraj
  61,7
 • 31,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Polska
  32,7
 • 111,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  111,0
  Warmińsko-mazurskie
  100,2
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Orneta - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Orneta stwierdzono szacunkowo 223 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,24 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Orneta wynosi 68,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Orneta najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,57 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 9,11 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,66 (96%), o charakterze gospodarczym - 2,09 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 1,04 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Orneta.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Orneta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 223 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 223
 • 154 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 154
 • 26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 26
 • 33 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 33
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 13
 • 111 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 111
 • 18,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Orneta
  18,24
  Województwo
  18,76
  Cała Polska
  19,48
 • 12,57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Orneta
  12,57
  woj. warmińsko-mazurskie
  12,58
  Polska
  12,76
 • 2,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,09
  Województwo
  3,06
  Polska
  3,91
 • 2,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Orneta
  2,66
  Województwo
  2,24
  Polska
  1,91
 • 1,04 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Orneta
  1,04
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,64
  Cały kraj
  0,47
 • 9,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Orneta
  9,11
  Warmińsko-mazurskie
  9,98
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Orneta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  69%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  67%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  60%
  Warmińsko-mazurskie
  57%
  Kraj
  55%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Orneta
  74%
  woj. warmińsko-mazurskie
  79%
  Cała Polska
  83%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Orneta
  96%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  82%
  Województwo
  84%
  Cały kraj
  83%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Orneta
  45%
  woj. warmińsko-mazurskie
  48%
  Cała Polska
  46%

Gmina Orneta - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Orneta wyniosła w 2015 roku 40,2 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 8% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu gminy Orneta - 30.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (26.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,3 mln złotych, czyli 8,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Orneta wyniosła w 2015 roku 40,4 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.5% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (19.1%). W budżecie gminy Orneta wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 377 złotych na mieszkańca (11,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,3 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Orneta według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Orneta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Orneta według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,1 mln

  2,6 tys(100%)

  36,7 mln

  2,9 tys(100%)

  38,2 mln

  3,0 tys(100%)

  36,5 mln

  2,9 tys(100%)

  37,2 mln

  3,0 tys(100%)

  43,1 mln

  3,5 tys(100%)

  43,5 mln

  3,5 tys(100%)

  40,2 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,4 mln

  830(32.5%)

  11,1 mln

  886(30.2%)

  12,7 mln

  1,0 tys(33.1%)

  11,6 mln

  919(31.7%)

  11,1 mln

  885(29.9%)

  11,5 mln

  923(26.5%)

  11,9 mln

  964(27.5%)

  12,2 mln

  987(30.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  639(25%)

  7,8 mln

  625(21.3%)

  8,9 mln

  713(23.2%)

  9,2 mln

  728(25.1%)

  9,3 mln

  745(25.1%)

  9,5 mln

  767(22.1%)

  10,1 mln

  812(23.2%)

  10,6 mln

  857(26.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  93,6(3.7%)

  1,5 mln

  119(4%)

  2,2 mln

  179(5.8%)

  2,2 mln

  176(6.1%)

  2,2 mln

  176(5.9%)

  8,1 mln

  653(18.8%)

  6,2 mln

  499(14.2%)

  4,6 mln

  374(11.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  278(10.9%)

  4,0 mln

  321(10.9%)

  4,6 mln

  367(11.9%)

  3,8 mln

  303(10.4%)

  3,7 mln

  294(9.9%)

  4,0 mln

  324(9.3%)

  3,9 mln

  318(9.1%)

  4,0 mln

  327(10%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  181(7.1%)

  3,3 mln

  264(9%)

  2,4 mln

  190(6.2%)

  2,5 mln

  196(6.8%)

  2,5 mln

  195(6.6%)

  2,8 mln

  226(6.5%)

  2,8 mln

  223(6.4%)

  2,7 mln

  217(6.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  464,5 tys

  37,0(1.4%)

  714,6 tys

  57,2(1.9%)

  1,9 mln

  151(4.9%)

  1,5 mln

  118(4.1%)

  994,5 tys

  79,3(2.7%)

  1,4 mln

  110(3.2%)

  598,0 tys

  48,2(1.4%)

  1,4 mln

  115(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  159(6.2%)

  1,3 mln

  102(3.5%)

  948,2 tys

  76,3(2.5%)

  1,8 mln

  142(4.9%)

  3,3 mln

  260(8.8%)

  918,2 tys

  74,0(2.1%)

  1,1 mln

  88,9(2.5%)

  1,2 mln

  98,2(3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  592,3 tys

  47,2(1.8%)

  2,2 mln

  173(5.9%)

  1,1 mln

  85,7(2.8%)

  802,7 tys

  63,7(2.2%)

  905,3 tys

  72,2(2.4%)

  884,5 tys

  71,3(2%)

  962,6 tys

  77,7(2.2%)

  989,4 tys

  80,3(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  885,5 tys

  70,5(2.8%)

  1,9 mln

  151(5.1%)

  662,4 tys

  53,3(1.7%)

  746,8 tys

  59,3(2%)

  874,3 tys

  69,7(2.4%)

  1,4 mln

  111(3.2%)

  3,3 mln

  268(7.6%)

  702,3 tys

  57,0(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  460,0 tys

  36,6(1.4%)

  425,4 tys

  34,1(1.2%)

  616,0 tys

  49,6(1.6%)

  834,4 tys

  66,2(2.3%)

  989,4 tys

  78,9(2.7%)

  728,1 tys

  58,7(1.7%)

  656,0 tys

  52,9(1.5%)

  535,3 tys

  43,4(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  966,7 tys

  77,0(3%)

  584,8 tys

  46,8(1.6%)

  589,6 tys

  47,4(1.5%)

  518,4 tys

  41,1(1.4%)

  591,6 tys

  47,2(1.6%)

  604,6 tys

  48,7(1.4%)

  544,2 tys

  43,9(1.3%)

  512,7 tys

  41,6(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  661,3 tys

  52,6(2.1%)

  1,2 mln

  94,1(3.2%)

  1,1 mln

  84,7(2.8%)

  301,7 tys

  23,9(0.8%)

  310,2 tys

  24,7(0.8%)

  853,9 tys

  68,8(2%)

  665,6 tys

  53,7(1.5%)

  384,8 tys

  31,2(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  162,3 tys

  12,9(0.5%)

  164,7 tys

  13,2(0.4%)

  177,0 tys

  14,2(0.5%)

  155,7 tys

  12,4(0.4%)

  145,5 tys

  11,6(0.4%)

  146,7 tys

  11,8(0.3%)

  195,6 tys

  15,8(0.4%)

  223,7 tys

  18,1(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  200,9 tys

  16,0(0.6%)

  224,4 tys

  18,0(0.6%)

  132,0 tys

  10,6(0.3%)

  70,1 tys

  5,6(0.2%)

  24,5 tys

  2,0(0.1%)

  43,3 tys

  3,5(0.1%)

  54,9 tys

  4,4(0.1%)

  94,3 tys

  7,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,4 tys

  0,4(0%)

  25,7 tys

  2,1(0.1%)

  76,7 tys

  6,2(0.2%)

  22,1 tys

  1,8(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  23,2 tys

  1,9(0.1%)

  69,9 tys

  5,6(0.2%)

  80,0 tys

  6,5(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  300,3 tys

  23,9(0.9%)

  342,8 tys

  27,4(0.9%)

  314,0 tys

  25,3(0.8%)

  534,6 tys

  42,4(1.5%)

  256,2 tys

  20,4(0.7%)

  312,9 tys

  25,2(0.7%)

  323,1 tys

  26,1(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  17,1 tys

  1,4(0.1%)

  14,1 tys

  1,1(0%)

  14,8 tys

  1,2(0%)

  14,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  849

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,0 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,1 tys

  5,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Orneta według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Orneta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Orneta według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,0 mln

  2,5 tys(100%)

  32,9 mln

  2,6 tys(100%)

  32,7 mln

  2,6 tys(100%)

  35,7 mln

  2,8 tys(100%)

  37,5 mln

  3,0 tys(100%)

  43,0 mln

  3,4 tys(100%)

  42,7 mln

  3,4 tys(100%)

  40,4 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,0 mln

  798(31.3%)

  11,5 mln

  919(34.9%)

  11,5 mln

  922(35.1%)

  12,3 mln

  978(34.5%)

  12,7 mln

  1,0 tys(34%)

  12,9 mln

  1,0 tys(29.9%)

  12,2 mln

  983(28.5%)

  12,8 mln

  1,0 tys(31.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,3 mln

  660(25.9%)

  7,2 mln

  573(21.8%)

  7,5 mln

  604(23%)

  8,4 mln

  665(23.4%)

  9,5 mln

  757(25.3%)

  10,5 mln

  846(24.4%)

  12,3 mln

  994(28.8%)

  10,9 mln

  881(26.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  524(20.6%)

  6,1 mln

  487(18.5%)

  7,0 mln

  561(21.3%)

  7,3 mln

  577(20.4%)

  7,5 mln

  597(20%)

  7,4 mln

  600(17.3%)

  7,7 mln

  621(18%)

  7,7 mln

  627(19.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,0 mln

  316(12.4%)

  5,2 mln

  414(15.7%)

  3,9 mln

  316(12%)

  4,1 mln

  326(11.5%)

  3,4 mln

  269(9%)

  3,5 mln

  284(8.2%)

  3,3 mln

  265(7.7%)

  3,7 mln

  300(9.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  45,8 tys

  3,6(0.1%)

  25,6 tys

  2,1(0.1%)

  66,1 tys

  5,3(0.2%)

  319,9 tys

  25,4(0.9%)

  698,9 tys

  55,7(1.9%)

  5,4 mln

  437(12.6%)

  3,0 mln

  242(7%)

  3,0 mln

  246(7.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  444,4 tys

  35,4(1.4%)

  595,9 tys

  47,7(1.8%)

  822,0 tys

  66,1(2.5%)

  1,2 mln

  94,2(3.3%)

  889,6 tys

  70,9(2.4%)

  1,3 mln

  108(3.1%)

  569,9 tys

  46,0(1.3%)

  1,1 mln

  91,1(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  199,5 tys

  15,9(0.6%)

  28,6 tys

  2,3(0.1%)

  184,5 tys

  14,8(0.6%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  16,4 tys

  1,3(0%)

  183,0 tys

  14,8(0.4%)

  468,4 tys

  37,8(1.1%)

  509,6 tys

  41,3(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  650,3 tys

  51,8(2%)

  463,9 tys

  37,1(1.4%)

  463,4 tys

  37,3(1.4%)

  315,1 tys

  25,0(0.9%)

  293,6 tys

  23,4(0.8%)

  332,8 tys

  26,8(0.8%)

  306,4 tys

  24,7(0.7%)

  271,0 tys

  22,0(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  172,4 tys

  13,7(0.5%)

  154,9 tys

  12,4(0.5%)

  370,9 tys

  29,8(1.1%)

  396,8 tys

  31,5(1.1%)

  150,2 tys

  12,0(0.4%)

  201,3 tys

  16,2(0.5%)

  164,4 tys

  13,3(0.4%)

  154,8 tys

  12,6(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  9,9 tys

  0,8(0%)

  690,9 tys

  55,3(2.1%)

  20,5 tys

  1,7(0.1%)

  89,0 tys

  7,1(0.2%)

  82,5 tys

  6,6(0.2%)

  80,5 tys

  6,5(0.2%)

  118,9 tys

  9,6(0.3%)

  81,3 tys

  6,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,4 tys

  0,4(0%)

  25,7 tys

  2,1(0.1%)

  76,7 tys

  6,2(0.2%)

  22,1 tys

  1,8(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  69,9 tys

  5,6(0.2%)

  80,0 tys

  6,5(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  66,7 tys

  5,3(0.2%)

  82,0 tys

  6,6(0.2%)

  32,1 tys

  2,6(0.1%)

  36,4 tys

  2,9(0.1%)

  167,8 tys

  13,4(0.4%)

  578,8 tys

  46,6(1.3%)

  1,9 mln

  157(4.5%)

  47,0 tys

  3,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,9 tys

  2,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  59,3 tys

  4,7(0.2%)

  505,2 tys

  40,4(1.5%)

  156,6 tys

  12,6(0.5%)

  10,1 tys

  0,8(0%)

  7,8 tys

  0,6(0%)

  240,0 tys

  19,3(0.6%)

  301,5 tys

  24,3(0.7%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  933,0 tys

  74,3(2.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  163,5 tys

  13,1(0.5%)

  614,8 tys

  48,8(1.7%)

  1,6 mln

  128(4.3%)

  6,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  66,2 tys

  5,3(0.2%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  11,1 tys

  0,9(0%)

  12,0 tys

  1,0(0%)

  8,5 tys

  0,7(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  136,1 tys

  10,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  340,7 tys

  27,1(1.1%)

  429,9 tys

  34,4(1.3%)

  447,4 tys

  36,0(1.4%)

  637,3 tys

  50,6(1.8%)

  428,6 tys

  34,2(1.1%)

  302,3 tys

  24,4(0.7%)

  288,8 tys

  23,3(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  849

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,2 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Orneta - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 2 958 mieszkańców gminy Orneta jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 456 kobiet oraz 1 502 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,0% mieszkańców gminy Orneta, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 24,3% podstawowym ukończonym. 2,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Orneta mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Orneta największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,4%) oraz zasadnicze zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,1%) oraz podstawowe ukończone (22,0%).

  16,1% mieszkańców gminy Orneta w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 740 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,68.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,2% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 25 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,36.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 31 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,9% mieszkańców gminy Orneta w wieku potencjalnej nauki (30,8% kobiet i 27,0% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,2%
  Województwo
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,8% W miastach
  (wyższe)
 • 6,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,2%
  Warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Kraj
  33,3%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Gmina Orneta
  2,3%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 0,9% Na wsi
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Orneta
  11,6%
  Województwo
  11,8%
  Kraj
  12,4%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  17,2%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,0%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,3%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 32,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 740 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  740,0
  Warmińsko-mazurskie
  748,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Orneta
  1,27
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,33
  Polska
  1,12
 •  
 • 18,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Orneta

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Orneta aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE NR1
  Publiczne
  55 242-11-61
  55 242-11-61
  ul. kopernika 4
  11-130 Orneta
  716411
  Przedszkole nr 2
  Publiczne
  55 242-10-26
  55 242-10-26
  ul. 1-go Maja 54
  11-130 Orneta
  51259
 • Szkoły podstawowe w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 83,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Orneta
  83,68
  Warmińsko-mazurskie
  88,14
  Polska
  90,94
 • 82,52 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  82,52
  Województwo
  86,91
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Orneta) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Orneta) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 49,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 43,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Orneta

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Orneta aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie im.majora Henryka Sucharskiego (major Henryk Sucharski)
  Publiczna
  55 242-11-20
  55 242-11-20
  ul. Zamkowa 26
  11-130 Orneta
  1738030
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka (Janusz Korczak)
  Publiczna
  55 242-11-74
  55 242-11-74
  ul. Kopernika 13
  11-130 Orneta
  717420
  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BAŻYNACH (JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  55 242-15-24
  55 242-15-24
  Bażyny 17 A
  11-130 Bażyny
  710611
  Szkoła Podstawowa w Mingajnach
  Publiczna
  55 242-13-27
  55 242-13-27
  Mingajny 48
  11-130 Mingajny
  77512
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 90,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  90,36
  Warmińsko-mazurskie
  97,53
  Cały kraj
  98,90
 • 85,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  85,28
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,28
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Orneta) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Orneta) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • gm. Orneta
  25,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 25 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 25
 •  
 • 29,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Orneta

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Orneta aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Nr 1
  Publiczne
  55 242-11-09
  55 621-09-75
  ul. 1 -go Maja 28
  11-130 Orneta
  7190-
  Gimnazjum nr 2 im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ("29 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego")
  Publiczne
  55 242-11-10
  55 242-11-10
  ul. Warmińska 11
  11-130 Orneta
  718121
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Orneta w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 31 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Orneta
  31,0
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 31 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 31
 • 31 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 31
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  26,0
  Warmińsko-mazurskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Orneta

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Orneta aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (im. Bojowników o Polskość Warmii)
  Publiczne
  55 242-11-09
  55 621-09-75
  ul. 1 -go Maja 28
  11-130 Orneta
  4129-
  TECHNIKUM (STANISŁAW STASZIC)
  Publiczne
  55 242-13-61
  55 242-13-61
  ul. 1 MAJA 20
  11-130 Orneta
  5127-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (STANISŁAW STASZIC)
  Publiczna
  55 242-13-61
  55 242-13-61
  ul. 1 MAJA 20
  11-130 Orneta
  4102-
  UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH (STANISŁAW STASZIC)
  Publiczne
  55 242-13-61
  55 242-13-61
  ul. 1 MAJA 20
  11-130 Orneta
  ---
  SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (STANISŁAW STASZIC)
  Publiczna
  55 242-13-61
  55 242-13-61
  ul. 1 MAJA 20
  11-130 Orneta
  ---
  Szkoła Policealna Nr 2
  Publiczna
  55 242-11-09
  55 621-09-75
  ul. 1 -go Maja 28
  11-130 Orneta
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (STANISŁAW STASZIC)
  Publiczne
  55 242-13-61
  55 242-13-61
  ul. 1 MAJA 20
  11-130 Orneta
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Orneta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Orneta, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Orneta, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Orneta, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)