Gmina Kotlin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja)

Gmina Kotlin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Kotlin to gmina wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu jarocińskiego. Gmina Kotlin ma 7 503 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 14,3% powierzchni powiatu.
  • 7 503 Liczba mieszkańców
  • 83,9 km² Powierzchnia
  • 89 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 62 Numer kierunkowy
  • PJA Tablice rejestracyjne
  • Mirosław Paterczyk Wójt gminy
Gmina Kotlin na mapie
Identyfikatory
  • 17.647851.9191 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 3006032
Herb gminy Kotlin
Gmina Kotlin herb

Gmina Kotlin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-220Poczta Kotlin

Gmina Kotlin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Kotlin)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Kotlin
(62) 740-54-81
(62) 740-54-82
ul. Powstańców Wielk. 3
63-220 Kotlin
ZUS Inspektorat w Jarocinie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 16 a
63-200 Jarocin

Gmina Kotlin - Wsie należące do gminy

Gmina Kotlin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Gmina Kotlin ma 7 503 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 6,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Kotlin zawarli w 2017 roku 49 małżeństw, co odpowiada 6,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    29,2% mieszkańców gminy Kotlin jest stanu wolnego, 58,9% żyje w małżeństwie, 2,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Kotlin ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,80 na 1000 mieszkańców gminy Kotlin. W 2017 roku urodziło się 85 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 410 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,20 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 41,8% zgonów w gminie Kotlin spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,2% zgonów w gminie Kotlin były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Kotlin przypada 8.66 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2017 roku zarejestrowano 101 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 64 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Kotlin 37. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

    61,3% mieszkańców gminy Kotlin jest w wieku produkcyjnym, 20,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 7 503 Liczba mieszkańców
  • 3 816 Kobiety
  • 3 687 Mężczyźni
  • 50,9%
    49,1%
  • 103 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
  • 97 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Kotlin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Kotlin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Kotlin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 38,5 lat Średni wiek mieszkańców
  • gm. Kotlin
    38,5 lat
    Województwo
    40,3 lat
    Cała Polska
    41,4 lat
  • 40,2 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 36,7 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Kotlin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Kotlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Kotlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Kotlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 29,2% Kawalerowie/Panny
  • gm. Kotlin
    29,1%
    Województwo
    29,5%
    Polska
    28,8%
  • 25,1% Kobiety
    (Panny)
  • 33,4% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 58,9% Żonaci/Zamężne
  • Tutaj
    58,9%
    woj. wielkopolskie
    57,2%
    Polska
    55,8%
  • 56,7% Kobiety
    (Zamężne)
  • 61,2% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,0% Wdowcy/Wdowy
  • gm. Kotlin
    9,1%
    woj. wielkopolskie
    9,0%
    Kraj
    9,6%
  • 14,7% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,2% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 2,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Gmina Kotlin
    2,8%
    Województwo
    4,1%
    Kraj
    5,0%
  • 3,4% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 2,2% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,0% Nieustalone
  • Tutaj
    0,0%
    Województwo
    0,2%
    Cały kraj
    0,8%
  • 0,0% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,0% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Kotlin w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 6,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • Tutaj
    6,5
    Województwo
    5,3
    Cała Polska
    5,0
  • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • Gmina Kotlin
    1,4
    woj. wielkopolskie
    1,7
    Polska
    1,7
  • 49 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Kotlin w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 6 Przyrost naturalny w roku 2017
  • 4 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • 2 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • 0,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Gmina Kotlin
    0,8
    Województwo
    2,1
    Kraj
    -0,0
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Kotlin w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Kotlin w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Kotlin w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Kotlin w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 85 Urodzenia żywe
  • 41 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 44 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 48,2%
    51,8%
  • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Tutaj
    11,4
    Wielkopolskie
    11,6
    Polska
    10,5
  • 48,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • gm. Kotlin
    48,5
    woj. wielkopolskie
    48,2
    Cała Polska
    44,2
  • 9.06 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 9.06
  • 65.77 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 65.77
  • 115.34 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 115.34
  • 91.41 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 91.41
  • 28.7 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 28.7
  • 6.08 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 6.08
  • 3 410 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 317 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 502 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Gmina
    3 410 g
    woj. wielkopolskie
    3 406 g
    Polska
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 2 Waga 5000g i więcej
  • 2
  • 8 Waga 4500g - 4999g
  • 8
  • 87 Waga 4000g - 4499g
  • 87
  • 268 Waga 3500g - 3999g
  • 268
  • 309 Waga 3000g - 3499g
  • 309
  • 113 Waga 2500g - 2999g
  • 113
  • 21 Waga 2000g - 2499g
  • 21
  • 9 Waga 1500g - 1999g
  • 9
  • 4 Waga 1000g - 1499g
  • 4
  • 3 Waga 600g - 999g
  • 3
  • 1,58 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    1,58
    Wielkopolskie
    1,58
    Kraj
    1,45
  • 0,79 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    0,79
    woj. wielkopolskie
    0,77
    Kraj
    0,71
  • 1,20 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • gm. Kotlin
    1,20
    Wielkopolskie
    1,22
    Cała Polska
    1,00
  • Statystyki zgonów w gminie Kotlin w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 64 Zgony
  • 25 Kobiety
    (Zgony)
  • 39 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 39,1%
    60,9%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 8,7 Zgony na 1000 ludności
  • Gmina
    8,7
    Wielkopolskie
    9,3
    Cała Polska
    10,1
  • 93,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina Kotlin
    93,9
    Wielkopolskie
    84,5
    Cała Polska
    101,5
  • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina
    4,0
    Województwo
    4,1
    Cała Polska
    4,0
  • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Tutaj
    3,4
    Wielkopolskie
    2,9
    Cała Polska
    3,2
  • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. wielkopolskie
    1,2
    Cały kraj
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jarocińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 45,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Gmina
    45,7%
    Województwo
    39,8%
    Kraj
    45,7%
  • 28,9% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    28,9%
    Wielkopolskie
    27,4%
    Kraj
    26,7%
  • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • gm. Kotlin
    5,0%
    Województwo
    6,5%
    Cała Polska
    6,1%
  • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Województwo
    7,8
    Polska
    5,9
  • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Wielkopolskie
    64,1
    Cały kraj
    74,3
  • 284,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Gmina Kotlin
    284,5
    Wielkopolskie
    261,2
    Cała Polska
    274,3
  • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • woj. wielkopolskie
    245,2
    Kraj
    261,6
  • 450,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 444,1 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 457,0 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina Kotlin
    450,4
    woj. wielkopolskie
    380,2
    Kraj
    469,0
  • 64,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 13,1 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 116,1 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    64,9
    Wielkopolskie
    68,9
    Cała Polska
    87,7
  • 30,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Gmina Kotlin
    30,0
    Wielkopolskie
    31,9
    Cały kraj
    31,8
  • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • gm. Kotlin
    5,4
    woj. wielkopolskie
    6,2
    Kraj
    8,0
  • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Tutaj
    0,6%
    Województwo
    0,7%
    Polska
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 101 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 65 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 36 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 1 Zameldowania z zagranicy
  • 1 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 0 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 64 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 39 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 25 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 2 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 2 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 36 Saldo migracji
  • 27 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 9 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 37 Saldo migracji wewnętrznych
  • 26 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 11 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -1 Saldo migracji zagranicznych
  • 1 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • -2 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Kotlin w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 17,1% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 18,8% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 66,0% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 69,4% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 14,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 16,9% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 11,9% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Kotlin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kotlin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Kotlin oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Kotlin to 1 894 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 254 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Kotlin to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Kotlin to 122,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,15% mieszkań posiada łazienkę, 76,77% korzysta z centralnego ogrzewania, a 14,31% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 894 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 253,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Gmina Kotlin
    253,80
    woj. wielkopolskie
    342,80
    Cały kraj
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 95,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Gmina
    95,10 m2
    Wielkopolskie
    81,20 m2
    Cały kraj
    73,80 m2
  • 24,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Gmina
    24,20 m2
    Wielkopolskie
    27,80 m2
    Cała Polska
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 4,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Gmina Kotlin
    4,57
    woj. wielkopolskie
    4,05
    Cały kraj
    3,82
  • 3,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Gmina Kotlin
    3,94
    Wielkopolskie
    2,92
    Polska
    2,69
  • 0,86 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Gmina Kotlin
    0,86
    Województwo
    0,72
    Cała Polska
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 1,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Kotlin
    1,60
    Województwo
    5,40
    Polska
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 8 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 66 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Kotlin
    5,50
    Wielkopolskie
    3,99
    Cała Polska
    3,91
  • 8,80 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Kotlin
    8,80
    Wielkopolskie
    21,56
    Kraj
    18,14
  • 1 464 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 122,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • gm. Kotlin
    122,0 m2
    woj. wielkopolskie
    93,5 m2
    Polska
    92,7 m2
  • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    0,20 m2
    woj. wielkopolskie
    0,51 m2
    Kraj
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 94,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • gm. Kotlin
    94,14%
    Wielkopolskie
    98,50%
    Polska
    96,79%
  • 85,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Gmina
    85,11%
    Wielkopolskie
    96,06%
    Cała Polska
    93,66%
  • 82,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • gm. Kotlin
    82,15%
    woj. wielkopolskie
    93,81%
    Cała Polska
    91,31%
  • 76,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Gmina Kotlin
    76,77%
    Województwo
    83,33%
    Cała Polska
    82,12%
  • 14,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Gmina
    14,31%
    Wielkopolskie
    51,41%
    Kraj
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Kotlin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Kotlin na 1000 mieszkańców pracuje 140 osób . 50,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Kotlin wynosiło w 2017 roku 4,6% (5,7% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn).

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kotlin wynosiło 3 340,73 PLN, co odpowiada 73.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kotlin 762 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 260 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -502.

    26,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kotlin pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 140 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • gm. Kotlin
    140,0
    Wielkopolskie
    277,0
    Polska
    247,0
  • 4,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 5,7% Kobiety
  • 3,6% Mężczyźni
  • gm. Kotlin
    4,6%
    woj. wielkopolskie
    3,7%
    Polska
    6,6%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Kotlin w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Kotlin w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Kotlin w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 341 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Tutaj
    3 341 PLN
    Województwo
    4 124 PLN
    Kraj
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Kotlin w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 762 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 260 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -502 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 26,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 25,9% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 26,6% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 37,1% Przemysł i budownictwo
  • 26,3% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 47,2% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 16,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 16,0% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 16,3% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 2,0% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,7% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 19,2% Pozostałe
  • 29,8% Kobiety
    (pozostałe)
  • 9,3% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Kotlin w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 1 051 Pracujący ogółem
  • 525 Kobiety
  • 526 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Kotlin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 20,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 20,1% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 21,7% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 61,3% W wieku produkcyjnym
  • 56,4% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 66,4% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 17,8% W wieku poprodukcyjnym
  • 23,5% Kobiety
    (59+ lat)
  • 11,9% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Kotlin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • gm. Kotlin
    63,1
    Województwo
    63,1
    Kraj
    63,4
  • 29,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • gm. Kotlin
    29,0
    Wielkopolskie
    31,7
    Cała Polska
    34,0
  • 85,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Gmina
    85,2
    Wielkopolskie
    100,8
    Polska
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 64,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 66,2% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 62,7% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 35,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 33,8% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 37,3% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Kotlin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Kotlin w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 433 podmioty gospodarki narodowej, z czego 343 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 55 nowych podmiotów, a 46 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (73) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (34) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (53) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (26) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Kotlin najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (416) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    3,7% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,6% (115) podmiotów, a 69,7% (302) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Kotlin najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.4%) oraz Budownictwo (18.7%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 433 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 115 Przemysł i budownictwo
  • 302 Pozostała działalność
  • 55 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Kotlin w 2017 roku
  • 46 Podmioty wyrejestrowane w gminie Kotlin w 2017 roku
  • 343 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 416 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 416
  • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 14
  • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 3
  • 433 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 433
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 4 Spółdzielnie ogółem
  • 4
  • 22 Spółki handlowe ogółem
  • 22
  • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 1
  • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 15
  • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 1
  • 9 Spółki cywilne ogółem
  • 9
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 343 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 118 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 118
  • 64 Budownictwo
  • 64
  • 38 Przetwórstwo przemysłowe
  • 38
  • 33 Transport i gospodarka magazynowa
  • 33
  • 23 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 23
  • 16 Pozostała działalność
  • 16
  • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 13
  • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 11
  • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 8
  • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 7
  • 4 Edukacja
  • 4
  • 4 Informacja i komunikacja
  • 4
  • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 2
  • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 1
  • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kotlin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Kotlin stwierdzono szacunkowo 86 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,41 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Kotlin wynosi 84,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Kotlin najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,13 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 4,18 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,90 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,98 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (100%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Kotlin.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Kotlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 86 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 86
  • 53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 53
  • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 15
  • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 14
  • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 1
  • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 31
  • 11,41 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    11,41
    woj. wielkopolskie
    16,50
    Kraj
    19,62
  • 7,13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    7,13
    Wielkopolskie
    9,93
    Cała Polska
    12,07
  • 1,98 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    1,98
    Wielkopolskie
    4,08
    Polska
    4,94
  • 1,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    1,90
    woj. wielkopolskie
    1,70
    Polska
    1,78
  • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • gm. Kotlin
    0,17
    woj. wielkopolskie
    0,35
    Kraj
    0,49
  • 4,18 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • gm. Kotlin
    4,18
    woj. wielkopolskie
    7,90
    Cała Polska
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Kotlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Gmina
    85%
    Województwo
    75%
    Cały kraj
    72%
  • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Tutaj
    81%
    Województwo
    63%
    Kraj
    60%
  • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • gm. Kotlin
    83%
    Wielkopolskie
    90%
    Kraj
    88%
  • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Gmina Kotlin
    99%
    woj. wielkopolskie
    99%
    Cały kraj
    99%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • gm. Kotlin
    100%
    Województwo
    90%
    Cały kraj
    84%
  • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Gmina
    68%
    woj. wielkopolskie
    54%
    Cały kraj
    52%

Gmina Kotlin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu gminy Kotlin wyniosła w 2016 roku 30,4 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Kotlin - 31.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (31.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,2 mln złotych, czyli 10,7% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Kotlin wyniosła w 2016 roku 30,3 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (30%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.4%). W budżecie gminy Kotlin wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 435 złotych na mieszkańca (10,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,0 złotych na mieszkańca (0,1%).
  • Wydatki budżetu w gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Kotlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    17,7 mln

    2,5 tys(100%)

    21,8 mln

    3,0 tys(100%)

    22,5 mln

    3,1 tys(100%)

    21,2 mln

    2,9 tys(100%)

    23,1 mln

    3,2 tys(100%)

    25,6 mln

    3,5 tys(100%)

    25,2 mln

    3,4 tys(100%)

    30,4 mln

    4,1 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    6,7 mln

    933(37.8%)

    7,5 mln

    1,0 tys(34.1%)

    7,8 mln

    1,1 tys(34.9%)

    8,2 mln

    1,1 tys(38.4%)

    8,6 mln

    1,2 tys(37.1%)

    9,7 mln

    1,3 tys(38%)

    9,8 mln

    1,3 tys(38.7%)

    9,7 mln

    1,3 tys(31.8%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    3,8 mln

    525(21.3%)

    4,3 mln

    594(19.5%)

    4,3 mln

    595(19.1%)

    4,4 mln

    603(20.7%)

    4,4 mln

    599(19%)

    4,5 mln

    612(17.6%)

    4,3 mln

    582(17%)

    9,7 mln

    1,3 tys(31.8%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    2,1 mln

    288(11.7%)

    2,3 mln

    324(10.6%)

    2,3 mln

    323(10.4%)

    2,6 mln

    354(12.2%)

    2,6 mln

    348(11.1%)

    2,6 mln

    356(10.2%)

    2,8 mln

    385(11.2%)

    2,7 mln

    364(8.9%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    948,9 tys

    132(5.4%)

    3,0 mln

    414(13.6%)

    2,6 mln

    358(11.5%)

    1,2 mln

    166(5.7%)

    1,1 mln

    149(4.7%)

    3,4 mln

    459(13.2%)

    2,2 mln

    303(8.8%)

    2,4 mln

    326(8%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    1,0 mln

    144(5.8%)

    1,2 mln

    168(5.5%)

    1,5 mln

    202(6.5%)

    1,3 mln

    178(6.1%)

    1,9 mln

    253(8%)

    1,8 mln

    247(7.1%)

    1,8 mln

    244(7.1%)

    2,2 mln

    289(7.1%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    1,8 mln

    250(10.2%)

    1,7 mln

    239(7.8%)

    1,2 mln

    167(5.4%)

    1,0 mln

    142(4.9%)

    1,1 mln

    144(4.6%)

    1,1 mln

    143(4.1%)

    616,7 tys

    83,9(2.4%)

    1,1 mln

    145(3.6%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    296,6 tys

    41,4(1.7%)

    308,5 tys

    43,0(1.4%)

    356,3 tys

    49,3(1.6%)

    995,4 tys

    137(4.7%)

    2,1 mln

    285(9%)

    753,2 tys

    103(2.9%)

    1,0 mln

    141(4.1%)

    901,5 tys

    121(3%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    326,6 tys

    45,6(1.8%)

    370,0 tys

    51,6(1.7%)

    372,4 tys

    51,5(1.7%)

    448,1 tys

    61,5(2.1%)

    439,6 tys

    60,0(1.9%)

    476,6 tys

    64,9(1.9%)

    522,5 tys

    71,0(2.1%)

    529,5 tys

    71,0(1.7%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    266,4 tys

    37,2(1.5%)

    316,1 tys

    44,1(1.4%)

    325,8 tys

    45,1(1.4%)

    358,9 tys

    49,2(1.7%)

    441,5 tys

    60,2(1.9%)

    414,0 tys

    56,4(1.6%)

    411,0 tys

    55,9(1.6%)

    358,3 tys

    48,0(1.2%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    123,6 tys

    17,3(0.7%)

    454,1 tys

    63,4(2.1%)

    216,3 tys

    29,9(1%)

    240,5 tys

    33,0(1.1%)

    212,7 tys

    29,0(0.9%)

    301,9 tys

    41,1(1.2%)

    1,2 mln

    163(4.7%)

    282,3 tys

    37,8(0.9%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    40,6 tys

    5,7(0.2%)

    63,0 tys

    8,8(0.3%)

    1,1 mln

    159(5.1%)

    98,7 tys

    13,5(0.5%)

    117,5 tys

    16,0(0.5%)

    207,2 tys

    28,2(0.8%)

    157,9 tys

    21,5(0.6%)

    188,4 tys

    25,3(0.6%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    63,3 tys

    8,8(0.4%)

    54,9 tys

    7,7(0.3%)

    108,7 tys

    15,0(0.5%)

    174,5 tys

    23,9(0.8%)

    140,4 tys

    19,2(0.6%)

    135,3 tys

    18,4(0.5%)

    131,2 tys

    17,8(0.5%)

    136,2 tys

    18,3(0.4%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    92,7 tys

    12,9(0.5%)

    76,2 tys

    10,6(0.3%)

    83,4 tys

    11,5(0.4%)

    90,7 tys

    12,4(0.4%)

    94,4 tys

    12,9(0.4%)

    100,1 tys

    13,6(0.4%)

    98,7 tys

    13,4(0.4%)

    130,3 tys

    17,5(0.4%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    5,9 tys

    0,8(0%)

    5,0 tys

    0,7(0%)

    6,5 tys

    0,9(0%)

    19,5 tys

    2,7(0.1%)

    31,0 tys

    4,2(0.1%)

    63,8 tys

    8,7(0.2%)

    90,7 tys

    12,3(0.4%)

    106,9 tys

    14,3(0.4%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    68,5 tys

    9,6(0.4%)

    101,4 tys

    14,1(0.5%)

    56,0 tys

    7,7(0.2%)

    32,1 tys

    4,4(0.2%)

    21,8 tys

    3,0(0.1%)

    13,1 tys

    1,8(0.1%)

    37,5 tys

    5,1(0.1%)

    42,9 tys

    5,7(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    15,6 tys

    2,2(0.1%)

    45,6 tys

    6,4(0.2%)

    16,1 tys

    2,2(0.1%)

    1,2 tys

    0,2(0%)

    1,2 tys

    0,2(0%)

    44,2 tys

    6,0(0.2%)

    51,3 tys

    7,0(0.2%)

    6,2 tys

    0,8(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    50,2 tys

    7,0(0.3%)

    91,4 tys

    12,7(0.4%)

    28,1 tys

    3,9(0.1%)

    92,0 tys

    12,6(0.4%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    44,6 tys

    6,2(0.3%)

    40,8 tys

    5,7(0.2%)

    41,4 tys

    5,7(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Kotlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    18,4 mln

    2,6 tys(100%)

    19,8 mln

    2,7 tys(100%)

    21,5 mln

    3,0 tys(100%)

    21,9 mln

    3,0 tys(100%)

    23,1 mln

    3,2 tys(100%)

    22,7 mln

    3,1 tys(100%)

    26,4 mln

    3,6 tys(100%)

    30,3 mln

    4,1 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    7,2 mln

    1,0 tys(39.1%)

    7,0 mln

    980(35.5%)

    7,4 mln

    1,0 tys(34.7%)

    8,3 mln

    1,1 tys(38%)

    8,3 mln

    1,1 tys(36%)

    8,5 mln

    1,2 tys(37.4%)

    9,0 mln

    1,2 tys(34%)

    9,6 mln

    1,3 tys(31.6%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    3,4 mln

    479(18.7%)

    3,8 mln

    528(19.1%)

    3,8 mln

    527(17.7%)

    3,9 mln

    540(18%)

    3,9 mln

    534(17%)

    4,0 mln

    542(17.6%)

    3,7 mln

    509(14.2%)

    9,1 mln

    1,2 tys(30%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    5,7 mln

    790(30.8%)

    5,0 mln

    700(25.4%)

    5,6 mln

    771(26%)

    6,0 mln

    819(27.3%)

    6,4 mln

    871(27.6%)

    6,9 mln

    943(30.6%)

    6,9 mln

    944(26.3%)

    7,4 mln

    992(24.4%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    642,0 tys

    89,6(3.5%)

    2,3 mln

    320(11.6%)

    514,6 tys

    71,2(2.4%)

    549,6 tys

    75,4(2.5%)

    821,0 tys

    112(3.6%)

    544,7 tys

    74,2(2.4%)

    1,1 mln

    154(4.3%)

    1,3 mln

    171(4.2%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    405,4 tys

    56,6(2.2%)

    431,0 tys

    60,1(2.2%)

    538,2 tys

    74,5(2.5%)

    570,0 tys

    78,2(2.6%)

    753,1 tys

    103(3.3%)

    638,3 tys

    86,9(2.8%)

    711,5 tys

    96,7(2.7%)

    733,3 tys

    98,3(2.4%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    252,8 tys

    35,3(1.4%)

    260,7 tys

    36,4(1.3%)

    479,1 tys

    66,3(2.2%)

    286,2 tys

    39,3(1.3%)

    407,3 tys

    55,6(1.8%)

    876,5 tys

    119(3.9%)

    1,1 mln

    152(4.3%)

    704,2 tys

    94,4(2.3%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    65,7 tys

    9,2(0.4%)

    68,8 tys

    9,6(0.3%)

    108,3 tys

    15,0(0.5%)

    111,5 tys

    15,3(0.5%)

    114,7 tys

    15,7(0.5%)

    66,4 tys

    9,0(0.3%)

    106,6 tys

    14,5(0.4%)

    553,1 tys

    74,1(1.8%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    377,0 tys

    52,6(2.1%)

    487,5 tys

    68,0(2.5%)

    1,9 mln

    257(8.7%)

    1,6 mln

    225(7.5%)

    1,6 mln

    212(6.7%)

    543,7 tys

    74,0(2.4%)

    1,8 mln

    246(6.9%)

    481,2 tys

    64,5(1.6%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    84,4 tys

    11,8(0.5%)

    82,7 tys

    11,5(0.4%)

    114,8 tys

    15,9(0.5%)

    84,3 tys

    11,6(0.4%)

    73,1 tys

    10,0(0.3%)

    101,3 tys

    13,8(0.4%)

    89,2 tys

    12,1(0.3%)

    162,0 tys

    21,7(0.5%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    117,1 tys

    16,3(0.6%)

    148,9 tys

    20,8(0.8%)

    149,5 tys

    20,7(0.7%)

    163,4 tys

    22,4(0.7%)

    220,6 tys

    30,1(1%)

    219,9 tys

    29,9(1%)

    195,4 tys

    26,6(0.7%)

    150,2 tys

    20,1(0.5%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    80,0 tys

    11,2(0.4%)

    33,0 tys

    4,6(0.2%)

    30,0 tys

    4,2(0.1%)

    150,0 tys

    20,6(0.7%)

    416,1 tys

    56,8(1.8%)

    147,5 tys

    20,1(0.7%)

    200,0 tys

    27,2(0.8%)

    123,0 tys

    16,5(0.4%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    21,5 tys

    2,9(0.1%)

    87,8 tys

    12,0(0.4%)

    98,1 tys

    13,4(0.4%)

    493,2 tys

    67,1(1.9%)

    30,2 tys

    4,1(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    15,6 tys

    2,2(0.1%)

    45,6 tys

    6,4(0.2%)

    16,1 tys

    2,2(0.1%)

    1,2 tys

    0,2(0%)

    1,2 tys

    0,2(0%)

    44,2 tys

    6,0(0.2%)

    51,3 tys

    7,0(0.2%)

    6,2 tys

    0,8(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    6,7 tys

    0,9(0%)

    3,3 tys

    0,5(0%)

    897

    0,1(0%)

    8,4 tys

    1,1(0%)

    14,0 tys

    1,9(0.1%)

    1,5 tys

    0,2(0%)

    12,1 tys

    1,6(0%)

    4,6 tys

    0,6(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    494

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    1,9 tys

    0,3(0%)

    5,1 tys

    0,7(0%)

    4,2 tys

    0,6(0%)

    787,8 tys

    107(3%)

    2,5 tys

    0,3(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    838,9 tys

    116(3.9%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    50,2 tys

    7,0(0.3%)

    99,6 tys

    13,9(0.5%)

    0,0

    0,0(0%)

    82,3 tys

    11,3(0.4%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Kotlin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 939 mieszkańców gminy Kotlin jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 925 kobiet oraz 1 014 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 8,0% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,4% mieszkańców gminy Kotlin, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,1% podstawowym ukończonym. 0,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Kotlin mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Kotlin największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (22,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,8%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

    19,2% mieszkańców gminy Kotlin w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,6% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 663 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (29,7% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,91.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,4% wśród dziewczyn i 9,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 101,78.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,1% mieszkańców gminy Kotlin w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 25,6% mężczyzn).

  • 11,8% Wykształcenie wyższe
  • Gmina Kotlin
    11,8%
    Województwo
    16,9%
    Cały kraj
    17,9%
  • 14,1% Kobiety
    (wyższe)
  • 9,5% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 31,4% Wykształcenie średnie i policealne
  • Gmina
    31,4%
    woj. wielkopolskie
    31,7%
    Kraj
    33,3%
  • 32,7% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 30,1% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,2% Wykształcenie policealne
  • Gmina
    2,2%
    woj. wielkopolskie
    2,3%
    Polska
    2,7%
  • 3,0% Kobiety
    (policealne)
  • 1,3% Mężczyźni
    (policealne)
  • 8,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Gmina
    8,0%
    woj. wielkopolskie
    11,3%
    Cała Polska
    12,4%
  • 10,4% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 5,5% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Gmina Kotlin
    21,2%
    Województwo
    18,1%
    Cały kraj
    18,1%
  • 19,3% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 23,3% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 30,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • gm. Kotlin
    30,4%
    woj. wielkopolskie
    26,8%
    Cały kraj
    22,9%
  • 22,6% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 38,8% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
  • Tutaj
    5,3%
    Wielkopolskie
    5,3%
    Kraj
    5,2%
  • 5,2% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 5,5% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 20,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Gmina
    20,1%
    woj. wielkopolskie
    18,3%
    Cały kraj
    19,3%
  • 24,6% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 15,3% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 0,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Tutaj
    0,8%
    Województwo
    1,1%
    Cały kraj
    1,4%
  • 0,9% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 0,8% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 663 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • gm. Kotlin
    663,0
    Wielkopolskie
    842,0
    Cały kraj
    811,0
  • 1,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Tutaj
    1,21
    Województwo
    0,94
    Polska
    1,01
  •  
  • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 10,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 3,8 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Kotlin

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kotlin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Publiczne "Słoneczko" w Kotlinie
    Publiczne
    62 740-54-25
    62 740-54-25
    ul. M. Konopnickiej 22
    63-220 Kotlin
    817715
    Niepubliczne Przedszkole "Kotlińskie przedszkole szansą na lepszy start."
    Niepubliczne
    62 508-01-22
    62 508-01-22
    Wola Książęca 103
    63-220 Wola Książęca
    ---
  • Szkoły podstawowe w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 90,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina
    90,91
    Województwo
    98,89
    Cały kraj
    96,62
  • 89,05 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina Kotlin
    89,05
    Województwo
    94,65
    Polska
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Kotlin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Kotlin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Tutaj
    17,0
    Wielkopolskie
    18,0
    Kraj
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 17 Szkoły podstawowe ogółem
  • 17
  • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 17
  • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 17
  •  
  • 40,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 34,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 6,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Kotlin

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kotlin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie (im. Marii Konopnickiej)
    Publiczna
    62 740-54-25
    62 740-54-25
    ul. M. Konopnickiej 22
    63-220 Kotlin
    1528629
    Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wola Książęca (Kornel Makuszyński)
    Publiczna
    62 740-14-02
    62 740-14-02
    Wola Książęca 103
    63-220 Wola Książęca
    712515
    Szkoła Podstawowa w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie
    Publiczna
    62 740-62-35
    ul. Parzew 6A
    63-220 Sławoszew
    711012
    Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach
    Publiczna
    62 740-54-12
    ul. Magnuszewice 17
    63-220 Magnuszewice
    55210
  • Szkoły gimnazjalne w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 101,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • gm. Kotlin
    101,78
    woj. wielkopolskie
    103,12
    Polska
    100,01
  • 93,78 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Tutaj
    93,78
    woj. wielkopolskie
    94,24
    Cały kraj
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Kotlin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Kotlin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • gm. Kotlin
    21,0
    Województwo
    21,0
    Polska
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 21
  • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 21
  • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 21
  •  
  • 20,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 16,1 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 4,5 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Kotlin

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kotlin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie (im. Jana Pawła II)
    Publiczne
    62 740-54-97
    62 740-54-25
    ul. M.Konopnickiej 22
    63-220 Kotlin
    615819
    Gimnazjum im. Niepodległości Polski w Woli Książęcej (Niepodległość Polski)
    Publiczne
    62 740-66-22
    62 740-66-22
    Wola Książęca 103
    63-220 Wola Książęca
    59313
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 19,6% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 18,9% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 29,7% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 28,4% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 10,5% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 11,4% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 9,8% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 17,0% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 17,3% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 24,1% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 22,4% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 25,6% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Kotlin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Kotlin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Kotlin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kotlin - Kultura i rekreacja(atrakcje)

  • Domy i ośrodki kultury w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Kotlin: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Kotlin 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 79 (uczestnicy: 8 950)
    • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 2 000)
    • koncerty: 50 (uczestnicy: 5 500)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 150)
    • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)
    • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 500)
    • warsztaty: 10 (uczestnicy: 500)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 9 (członkowie: 335)
    • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 40)
    • taneczne: 3 (członkowie: 150)
    • muzyczne: 3 (członkowie: 135)
    • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
    • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
    • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)


    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
    • fotograficzne: 1
    • filmowe: 1
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 8 (członkowie: 255)
    • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 30)
    • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 75)
    • taneczne: 3 (członkowie: 150)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Kotlin działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 38 552 wolumeny oraz 2 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 28 720 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
    • dostępne dla czytelników: 10
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
    • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


  • Kluby sportowe w gminie Kotlin
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Kotlin działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 105 członków. Zarejestrowano 105 ćwiczących (mężczyźni: 93, kobiety: 12, chłopcy do lat 18: 68, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Kotlin w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)