Gmina Goszczyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja)

Gmina Goszczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Goszczyn to gmina wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu grójeckiego. Gmina Goszczyn ma 2 976 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 4,5% powierzchni powiatu.
 • 2 976 Liczba mieszkańców
 • 57,5 km² Powierzchnia
 • 52 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WGR Tablice rejestracyjne
 • Waldemar Kopczyński Wójt gminy
Gmina Goszczyn na mapie
Identyfikatory
 • 20.852151.7304 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1406042
Herb gminy Goszczyn
Gmina Goszczyn herb

Gmina Goszczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-610Poczta Goszczyn

Gmina Goszczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Goszczyn)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Goszczyn
(48) 663-22-60
(48) 663-22-47
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
ZUS Inspektorat w Grójcu (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. J. Matejki 10
05-600 Grójec

Gmina Goszczyn - Wsie należące do gminy

Gmina Goszczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Goszczyn ma 2 976 mieszkańców, z czego 47,2% stanowią kobiety, a 52,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,6 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Goszczyn zawarli w 2017 roku 14 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,5% mieszkańców gminy Goszczyn jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Goszczyn ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,68 na 1000 mieszkańców gminy Goszczyn. W 2017 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 39,4% dziewczynek i 60,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 327 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,99 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,8% zgonów w gminie Goszczyn spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,3% zgonów w gminie Goszczyn były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Goszczyn przypada 9.41 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 33 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Goszczyn -17. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,2% mieszkańców gminy Goszczyn jest w wieku produkcyjnym, 21,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 976 Liczba mieszkańców
 • 1 405 Kobiety
 • 1 571 Mężczyźni
 • 47,2%
  52,8%
 • 89 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 89 kobiet)
 • 112 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 112 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Goszczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Goszczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Goszczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,6 lat
  woj. mazowieckie
  41,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Goszczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Goszczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Goszczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Goszczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • gm. Goszczyn
  27,3%
  Mazowieckie
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • gm. Goszczyn
  57,8%
  Mazowieckie
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Goszczyn
  11,0%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 18,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  3,6%
  Województwo
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Goszczyn w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  5,1
  Cały kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  1,4
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Goszczyn w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Goszczyn
  2,7
  woj. mazowieckie
  0,9
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Goszczyn w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Goszczyn w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Goszczyn w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Goszczyn w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 39,4%
  60,6%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  11,1
  Mazowieckie
  11,5
  Cały kraj
  10,5
 • 50,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Goszczyn
  50,5
  Województwo
  48,2
  Kraj
  44,2
 • 15.32 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.32
 • 47.96 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.96
 • 119.44 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 119.44
 • 103.33 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 103.33
 • 43.39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 43.39
 • 8.2 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.2
 • 0.67 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.67
 • 3 327 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 422 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 327 g
  Mazowieckie
  3 405 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 98 Waga 4000g - 4499g
 • 98
 • 326 Waga 3500g - 3999g
 • 326
 • 459 Waga 3000g - 3499g
 • 459
 • 173 Waga 2500g - 2999g
 • 173
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 24 Waga 1500g - 1999g
 • 24
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,69 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Goszczyn
  1,69
  Województwo
  1,57
  Cały kraj
  1,45
 • 0,84 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Goszczyn
  0,84
  woj. mazowieckie
  0,76
  Cały kraj
  0,71
 • 0,99 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Goszczyn
  0,99
  Mazowieckie
  1,08
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Goszczyn w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 39,3%
  60,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Goszczyn
  9,4
  Mazowieckie
  10,2
  Polska
  10,1
 • 112,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  112,5
  woj. mazowieckie
  92,1
  Kraj
  101,5
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Goszczyn
  5,1
  woj. mazowieckie
  3,3
  Kraj
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Goszczyn
  3,9
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,4
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grójeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Goszczyn
  49,4%
  woj. mazowieckie
  45,4%
  Kraj
  45,7%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Goszczyn
  22,1%
  Województwo
  26,7%
  Kraj
  26,7%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Goszczyn
  6,6%
  Mazowieckie
  8,5%
  Polska
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  1,3
  Kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,2
  Cała Polska
  74,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  255,5
  woj. mazowieckie
  275,0
  Cały kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  264,5
  Polska
  261,6
 • 570,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 582,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 558,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  570,7
  woj. mazowieckie
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 119,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 61,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 176,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  119,7
  woj. mazowieckie
  92,2
  Polska
  87,7
 • 31,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,9
  Mazowieckie
  35,2
  Cały kraj
  31,8
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Goszczyn
  8,0
  Województwo
  7,6
  Cały kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Mazowieckie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -17 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -17 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Goszczyn w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Goszczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Goszczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Goszczyn oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Goszczyn to 1 051 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Goszczyn to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Goszczyn to 171,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 81,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 76,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,74% mieszkań posiada łazienkę, 59,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,71% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 051 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 351,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Goszczyn
  351,30
  Województwo
  415,20
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 85,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Goszczyn
  85,70 m2
  woj. mazowieckie
  72,00 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Goszczyn
  30,10 m2
  Mazowieckie
  29,90 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,68
  Mazowieckie
  3,63
  Polska
  3,82
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Goszczyn
  2,85
  Mazowieckie
  2,41
  Cały kraj
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Goszczyn
  0,77
  woj. mazowieckie
  0,66
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Goszczyn
  2,69
  Województwo
  6,92
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 11 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 44 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  5,50
  woj. mazowieckie
  3,55
  Cały kraj
  3,91
 • 14,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  14,78
  Mazowieckie
  24,57
  Cały kraj
  18,14
 • 1 368 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 171,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  171,0 m2
  Mazowieckie
  84,7 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Goszczyn
  0,46 m2
  Mazowieckie
  0,59 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Goszczyn
  81,83%
  Województwo
  95,77%
  Polska
  96,79%
 • 76,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Goszczyn
  76,12%
  Mazowieckie
  93,42%
  Kraj
  93,66%
 • 73,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  73,74%
  Województwo
  91,38%
  Polska
  91,31%
 • 59,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  59,28%
  woj. mazowieckie
  86,29%
  Polska
  82,12%
 • 50,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  50,71%
  woj. mazowieckie
  57,68%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Goszczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Goszczyn na 1000 mieszkańców pracuje 96 osób . 63,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Goszczyn wynosiło w 2017 roku 1,9% (2,4% wśród kobiet i 1,5% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Goszczyn wynosiło 4 340,66 PLN, co odpowiada 95.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Goszczyn 145 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 62 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -83.

  49,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Goszczyn pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,9% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 96 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Goszczyn
  96,0
  woj. mazowieckie
  305,0
  Cała Polska
  247,0
 • 1,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 2,4% Kobiety
 • 1,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  1,9%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Goszczyn w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Goszczyn w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Goszczyn w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 341 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Goszczyn
  4 341 PLN
  Mazowieckie
  5 524 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Goszczyn w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 145 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -83 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,43 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 49,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,9% Przemysł i budownictwo
 • 12,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,3% Pozostałe
 • 27,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Goszczyn w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 286 Pracujący ogółem
 • 181 Kobiety
 • 105 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Goszczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Goszczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Goszczyn
  63,4
  woj. mazowieckie
  66,4
  Cała Polska
  63,4
 • 28,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,1
  Województwo
  35,0
  Polska
  34,0
 • 79,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  79,3
  Województwo
  111,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Goszczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Goszczyn w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 183 podmioty gospodarki narodowej, z czego 143 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (17) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (5) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (39) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Goszczyn najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (178) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,5% (32) podmiotów, a 79,2% (145) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Goszczyn najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (44.8%) oraz Budownictwo (11.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 183 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 32 Przemysł i budownictwo
 • 145 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Goszczyn w 2017 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w gminie Goszczyn w 2017 roku
 • 143 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 178 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 178
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 183 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 183
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 143 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 64 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 64
 • 16 Budownictwo
 • 16
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Goszczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Goszczyn stwierdzono szacunkowo 63 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,10 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Goszczyn wynosi 70,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Goszczyn najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,11 (wykrywalność 55%) oraz przeciwko mieniu - 8,56 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,24 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,77 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,64 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Goszczyn.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Goszczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 63
 • 39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 39
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 21,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Goszczyn
  21,10
  Województwo
  19,35
  Polska
  19,62
 • 13,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,11
  Mazowieckie
  13,22
  Polska
  12,07
 • 2,77 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,77
  Mazowieckie
  3,63
  Cała Polska
  4,94
 • 4,24 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,24
  woj. mazowieckie
  1,78
  Cały kraj
  1,78
 • 0,64 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Goszczyn
  0,64
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,49
 • 8,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  8,56
  Mazowieckie
  10,51
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Goszczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Goszczyn
  70%
  Mazowieckie
  60%
  Polska
  72%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Goszczyn
  55%
  Mazowieckie
  49%
  Cała Polska
  60%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  87%
  Mazowieckie
  74%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Mazowieckie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  86%
  woj. mazowieckie
  84%
  Polska
  84%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Goszczyn
  39%
  woj. mazowieckie
  37%
  Cała Polska
  52%

Gmina Goszczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Goszczyn wyniosła w 2016 roku 11,2 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Goszczyn - 40.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (32.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 193,1 tys złotych, czyli 1,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Goszczyn wyniosła w 2016 roku 12,3 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 25.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (27.1%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22%). W budżecie gminy Goszczyn wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 289 złotych na mieszkańca (7,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,5 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Goszczyn według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Goszczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Goszczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Goszczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  7,5 mln

  2,5 tys(100%)

  8,3 mln

  2,8 tys(100%)

  7,7 mln

  2,6 tys(100%)

  9,6 mln

  3,2 tys(100%)

  8,9 mln

  3,0 tys(100%)

  9,9 mln

  3,3 tys(100%)

  9,2 mln

  3,1 tys(100%)

  11,2 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,7 mln

  912(36.6%)

  3,1 mln

  1,0 tys(37.9%)

  3,5 mln

  1,2 tys(45.9%)

  4,0 mln

  1,3 tys(41.8%)

  4,2 mln

  1,4 tys(47.3%)

  4,0 mln

  1,3 tys(40.1%)

  4,2 mln

  1,4 tys(46.1%)

  4,6 mln

  1,5 tys(40.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  985,4 tys

  328(13.2%)

  1,2 mln

  385(14%)

  1,2 mln

  402(15.5%)

  1,2 mln

  399(12.4%)

  1,3 mln

  439(14.8%)

  1,4 mln

  465(14%)

  1,3 mln

  441(14.3%)

  3,6 mln

  1,2 tys(32.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  397(15.9%)

  1,4 mln

  461(16.8%)

  1,4 mln

  475(18.3%)

  1,4 mln

  473(14.8%)

  1,5 mln

  517(17.4%)

  1,5 mln

  498(14.9%)

  1,5 mln

  517(16.8%)

  1,6 mln

  525(14.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  368(14.8%)

  1,7 mln

  560(20.4%)

  352,1 tys

  118(4.6%)

  406,2 tys

  135(4.2%)

  652,5 tys

  218(7.3%)

  1,1 mln

  362(10.9%)

  534,6 tys

  179(5.8%)

  333,2 tys

  111(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  558,8 tys

  186(7.5%)

  147,2 tys

  48,9(1.8%)

  209,0 tys

  70,3(2.7%)

  521,8 tys

  174(5.4%)

  187,2 tys

  62,6(2.1%)

  375,0 tys

  126(3.8%)

  680,3 tys

  228(7.4%)

  270,3 tys

  90,3(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  249,1 tys

  82,9(3.3%)

  192,3 tys

  63,9(2.3%)

  173,5 tys

  58,4(2.3%)

  164,4 tys

  54,8(1.7%)

  205,0 tys

  68,6(2.3%)

  425,9 tys

  143(4.3%)

  256,9 tys

  86,1(2.8%)

  238,0 tys

  79,6(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  123,4 tys

  41,1(1.6%)

  107,4 tys

  35,7(1.3%)

  116,6 tys

  39,2(1.5%)

  1,2 mln

  414(12.9%)

  120,7 tys

  40,4(1.4%)

  733,6 tys

  247(7.4%)

  106,3 tys

  35,6(1.2%)

  103,6 tys

  34,6(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  72,2 tys

  24,0(1%)

  63,0 tys

  20,9(0.8%)

  118,6 tys

  39,9(1.5%)

  93,9 tys

  31,3(1%)

  67,8 tys

  22,7(0.8%)

  106,7 tys

  35,9(1.1%)

  77,4 tys

  26,0(0.8%)

  95,5 tys

  31,9(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  70,9 tys

  23,6(0.9%)

  75,9 tys

  25,2(0.9%)

  78,5 tys

  26,4(1%)

  97,7 tys

  32,6(1%)

  97,9 tys

  32,8(1.1%)

  88,0 tys

  29,6(0.9%)

  90,5 tys

  30,3(1%)

  91,2 tys

  30,5(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  71,6 tys

  23,8(1%)

  69,9 tys

  23,2(0.8%)

  88,8 tys

  29,9(1.2%)

  75,5 tys

  25,2(0.8%)

  68,0 tys

  22,8(0.8%)

  48,4 tys

  16,3(0.5%)

  106,1 tys

  35,6(1.2%)

  83,9 tys

  28,1(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,5 tys

  5,2(0.2%)

  12,9 tys

  4,3(0.2%)

  12,5 tys

  4,2(0.2%)

  17,5 tys

  5,8(0.2%)

  17,1 tys

  5,7(0.2%)

  12,4 tys

  4,2(0.1%)

  64,0 tys

  21,5(0.7%)

  55,8 tys

  18,6(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  125,2 tys

  41,7(1.7%)

  91,1 tys

  30,2(1.1%)

  86,1 tys

  29,0(1.1%)

  83,7 tys

  27,9(0.9%)

  58,4 tys

  19,5(0.7%)

  41,9 tys

  14,1(0.4%)

  48,5 tys

  16,3(0.5%)

  41,6 tys

  13,9(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  35,3 tys

  11,7(0.5%)

  47,0 tys

  15,6(0.6%)

  48,5 tys

  16,3(0.6%)

  61,7 tys

  20,6(0.6%)

  63,1 tys

  21,1(0.7%)

  58,1 tys

  19,5(0.6%)

  48,0 tys

  16,1(0.5%)

  40,7 tys

  13,6(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  40,2 tys

  13,4(0.5%)

  22,0 tys

  7,3(0.3%)

  22,7 tys

  7,6(0.3%)

  34,7 tys

  11,6(0.4%)

  77,3 tys

  25,9(0.9%)

  31,0 tys

  10,4(0.3%)

  28,0 tys

  9,4(0.3%)

  28,2 tys

  9,4(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  57,6 tys

  19,2(0.8%)

  28,7 tys

  9,5(0.3%)

  217,9 tys

  73,3(2.8%)

  176,5 tys

  58,8(1.8%)

  217,4 tys

  72,8(2.4%)

  26,6 tys

  9,0(0.3%)

  18,9 tys

  6,3(0.2%)

  14,4 tys

  4,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,1 tys

  1,7(0.1%)

  17,0 tys

  5,6(0.2%)

  5,6 tys

  1,9(0.1%)

  493

  0,2(0%)

  493

  0,2(0%)

  39,7 tys

  13,4(0.4%)

  31,3 tys

  10,5(0.3%)

  3,4 tys

  1,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 tys

  1,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  1,4(0%)

  8,6 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  41,5 tys

  13,8(0.6%)

  32,8 tys

  10,9(0.4%)

  33,9 tys

  11,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Goszczyn według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Goszczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Goszczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Goszczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,1 mln

  3,0 tys(100%)

  7,5 mln

  2,5 tys(100%)

  7,7 mln

  2,6 tys(100%)

  9,7 mln

  3,3 tys(100%)

  9,2 mln

  3,1 tys(100%)

  9,8 mln

  3,3 tys(100%)

  9,8 mln

  3,3 tys(100%)

  12,3 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,6 mln

  1,2 tys(39.3%)

  3,8 mln

  1,3 tys(51.1%)

  3,9 mln

  1,3 tys(50.7%)

  4,4 mln

  1,5 tys(45.1%)

  4,8 mln

  1,6 tys(52.4%)

  4,7 mln

  1,6 tys(47.9%)

  4,8 mln

  1,6 tys(49.5%)

  5,3 mln

  1,8 tys(43.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  834,6 tys

  278(9.2%)

  966,9 tys

  321(12.9%)

  1,0 mln

  339(13.1%)

  967,5 tys

  322(9.9%)

  1,0 mln

  344(11.1%)

  1,1 mln

  362(11%)

  1,0 mln

  341(10.4%)

  3,3 mln

  1,1 tys(27.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  1,9 mln

  617(20.3%)

  1,7 mln

  566(22.7%)

  1,8 mln

  619(23.9%)

  2,3 mln

  759(23.4%)

  2,5 mln

  840(27.1%)

  2,5 mln

  832(25.3%)

  2,6 mln

  868(26.5%)

  2,7 mln

  904(22%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  747(24.6%)

  551,1 tys

  183(7.3%)

  406,1 tys

  137(5.3%)

  674,9 tys

  225(6.9%)

  367,0 tys

  123(4%)

  225,7 tys

  76,0(2.3%)

  295,6 tys

  99,1(3%)

  301,2 tys

  101(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  135,9 tys

  45,2(1.5%)

  138,8 tys

  46,1(1.8%)

  159,2 tys

  53,6(2.1%)

  170,5 tys

  56,8(1.8%)

  171,6 tys

  57,4(1.9%)

  408,0 tys

  137(4.2%)

  222,6 tys

  74,6(2.3%)

  255,4 tys

  85,4(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  45,5 tys

  15,1(0.5%)

  53,0 tys

  17,6(0.7%)

  64,6 tys

  21,7(0.8%)

  71,3 tys

  23,8(0.7%)

  75,8 tys

  25,4(0.8%)

  80,6 tys

  27,1(0.8%)

  88,8 tys

  29,8(0.9%)

  105,7 tys

  35,3(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  31,1 tys

  10,4(0.3%)

  60,3 tys

  20,0(0.8%)

  54,7 tys

  18,4(0.7%)

  146,4 tys

  48,8(1.5%)

  59,2 tys

  19,8(0.6%)

  264,6 tys

  89,1(2.7%)

  183,3 tys

  61,4(1.9%)

  79,9 tys

  26,7(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  243,0 tys

  80,9(2.7%)

  71,7 tys

  23,8(1%)

  15,0

  0,0(0%)

  79,3 tys

  26,4(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,3 tys

  51,3(1.6%)

  70,0 tys

  23,5(0.7%)

  73,9 tys

  24,7(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  24,5 tys

  8,2(0.3%)

  49,6 tys

  16,5(0.7%)

  33,7 tys

  11,3(0.4%)

  31,5 tys

  10,5(0.3%)

  47,5 tys

  15,9(0.5%)

  172,5 tys

  58,1(1.8%)

  79,2 tys

  26,6(0.8%)

  44,0 tys

  14,7(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  50,5 tys

  16,8(0.6%)

  26,3 tys

  8,7(0.4%)

  129,0 tys

  43,4(1.7%)

  57,4 tys

  19,1(0.6%)

  107,3 tys

  35,9(1.2%)

  20,1 tys

  6,8(0.2%)

  23,2 tys

  7,8(0.2%)

  22,8 tys

  7,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  21,8 tys

  7,2(0.2%)

  24,7 tys

  8,2(0.3%)

  26,7 tys

  9,0(0.3%)

  29,4 tys

  9,8(0.3%)

  33,9 tys

  11,3(0.4%)

  30,3 tys

  10,2(0.3%)

  15,7 tys

  5,2(0.2%)

  5,2 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,1 tys

  1,7(0.1%)

  17,0 tys

  5,6(0.2%)

  5,6 tys

  1,9(0.1%)

  493

  0,2(0%)

  493

  0,2(0%)

  39,7 tys

  13,4(0.4%)

  31,3 tys

  10,5(0.3%)

  3,4 tys

  1,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,2 tys

  2,1(0.1%)

  9,9 tys

  3,3(0.1%)

  15,7 tys

  5,3(0.2%)

  833,0 tys

  278(8.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  151,1 tys

  50,9(1.5%)

  270,9 tys

  90,8(2.8%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,5

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  27,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,0 tys

  15,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  35,7 tys

  11,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,2 tys

  16,9(0.7%)

  200

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  10,9 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Goszczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 834 mieszkańców gminy Goszczyn jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 365 kobiet oraz 469 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców gminy Goszczyn, gimnazjalnym 5,1%, natomiast 24,9% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Goszczyn mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Goszczyn największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,9%) oraz zasadnicze zawodowe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (23,8%).

  16,4% mieszkańców gminy Goszczyn w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 854 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,58 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 29,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 126,05.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (9,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,96.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,5% mieszkańców gminy Goszczyn w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 25,4% mężczyzn).

 • 13,1% Wykształcenie wyższe
 • gm. Goszczyn
  13,1%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Goszczyn
  31,6%
  Województwo
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Gmina Goszczyn
  2,3%
  Mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Goszczyn
  11,5%
  Mazowieckie
  14,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Goszczyn
  17,9%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,5%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,1%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,9%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 25,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,8%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 854 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Goszczyn
  854,0
  Mazowieckie
  880,0
  Kraj
  811,0
 • 1,58 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Goszczyn
  1,58
  Mazowieckie
  0,95
  Polska
  1,01
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Goszczyn

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Goszczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny (0)
  Publiczny
  ul. 0 38
  05-610 Sielec
  1211
  Niepubliczne Przedszkole w Bądkowie
  Niepubliczne
  48 663-22-78
  ul. Bądków 68
  05-610 Bądków
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 126,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  126,05
  Województwo
  100,57
  Polska
  96,62
 • 123,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  123,95
  Województwo
  95,87
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Goszczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Goszczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Goszczyn
  15,0
  Mazowieckie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 25,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Goszczyn

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Goszczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  48 663-22-30
  48 663-22-30
  ul. ARMII KRAJOWEJ 2
  05-610 Goszczyn
  10219-
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  48 663-50-79
  48 663-50-79
  ul. 0 38
  05-610 Sielec
  710413
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Bądkowie (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  48 663-22-78
  ul. Bądków 68
  05-610 Bądków
  4419
  Filia nr 1 w Bądkowie
  Publiczna
  48 664-27-71
  Bądków 68
  05-610 Bądków
  318-
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  97,96
  woj. mazowieckie
  105,11
  Kraj
  100,01
 • 93,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Goszczyn
  93,88
  Województwo
  95,78
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Goszczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Goszczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina Goszczyn
  19,0
  woj. mazowieckie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Goszczyn

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Goszczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum
  Publiczne
  48 663-22-30
  48 663-22-30
  ul. ARMII KRAJOWEJ 2
  05-610 Goszczyn
  6109-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Goszczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Goszczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Goszczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Goszczyn - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Goszczyn działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 227 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 450 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Goszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Goszczyn działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 48 członków. Zarejestrowano 48 ćwiczących (mężczyźni: 30, kobiety: 18, chłopcy do lat 18: 20, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Goszczyn w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)