Gmina Dzierzgoń w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Gmina Dzierzgoń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dzierzgoń to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa pomorskiego, powiatu sztumskiego. Gmina Dzierzgoń ma 9 397 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 22,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 17,9% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Dzierzgoń.
 • 9 397 Liczba mieszkańców
 • 131,0 km² Powierzchnia
 • 72 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • GSZ Tablice rejestracyjne
 • Elżbieta Domańska Burmistrz gminy
Gmina Dzierzgoń na mapie
Identyfikatory
 • 19.347253.9215 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2216013
Herb gminy Dzierzgoń
Gmina Dzierzgoń herb

Gmina Dzierzgoń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
82-440Poczta Dzierzgoń

Gmina Dzierzgoń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dzierzgoń)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Dierzgoniu
(55) 276-26-12
(55) 276-22-57
Plac Wolności 1
82-440 Dierzgoń
ZUS Inspektorat w Sztumie (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mickiewicza 34
82-400 Sztum

Gmina Dzierzgoń - Wsie należące do gminy

Gmina Dzierzgoń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Gmina Dzierzgoń ma 9 397 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dzierzgoń zawarli w 2016 roku 41 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  33,1% mieszkańców gminy Dzierzgoń jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dzierzgoń ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,1 na 1000 mieszkańców gminy Dzierzgoń. W 2016 roku urodziło się 102 dzieci, w tym 49,0% dziewczynek i 51,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 414 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,08 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 51,9% zgonów w gminie Dzierzgoń spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,6% zgonów w gminie Dzierzgoń były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dzierzgoń przypada 8.72 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 101 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 148 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dzierzgoń -47. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  64,1% mieszkańców gminy Dzierzgoń jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 397 Liczba mieszkańców
 • 4 712 Kobiety
 • 4 685 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dzierzgoń w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dzierzgoń w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dzierzgoń w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Dzierzgoń
  38,4 lat
  woj. pomorskie
  40,1 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 40,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dzierzgoń, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dzierzgoń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dzierzgoń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dzierzgoń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,1% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  33,2%
  woj. pomorskie
  29,4%
  Polska
  28,8%
 • 27,5% Kobiety
  (Panny)
 • 38,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  54,0%
  Pomorskie
  55,9%
  Kraj
  55,8%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Dzierzgoń
  8,8%
  Województwo
  8,5%
  Kraj
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  4,0%
  woj. pomorskie
  5,3%
  Polska
  5,0%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Gmina
  0,1%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dzierzgoń w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  4,4
  Pomorskie
  5,4
  Cała Polska
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,2
  woj. pomorskie
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 41 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dzierzgoń w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 22 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Dzierzgoń
  2,1
  Pomorskie
  2,0
  Cały kraj
  -0,2
 • -1,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dzierzgoń w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dzierzgoń w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dzierzgoń w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dzierzgoń w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 102 Urodzenia żywe
 • 50 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 52 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,0%
  51,0%
 • 10,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Dzierzgoń
  10,8
  Województwo
  11,2
  Cały kraj
  10,0
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,8
  Województwo
  46,3
  Cały kraj
  41,7
 • 22.56 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 22.56
 • 71.58 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 71.58
 • 79.23 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79.23
 • 55.26 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 55.26
 • 21.66 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21.66
 • 3.93 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.93
 • 3 414 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 368 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 462 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Dzierzgoń
  3 414 g
  Województwo
  3 434 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 132 Waga 3500g - 3999g
 • 132
 • 122 Waga 3000g - 3499g
 • 122
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,26
  Województwo
  1,51
  Cała Polska
  1,36
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Dzierzgoń
  0,65
  Województwo
  0,73
  Polska
  0,66
 • 1,08 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Dzierzgoń
  1,08
  woj. pomorskie
  1,22
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w gminie Dzierzgoń w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 82 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 54 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 34,1%
  65,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,7 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Dzierzgoń
  8,7
  Pomorskie
  9,2
  Cały kraj
  10,1
 • 92,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Dzierzgoń
  92,7
  Województwo
  81,8
  Cała Polska
  101,5
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,6
  woj. pomorskie
  3,6
  Kraj
  4,0
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Dzierzgoń
  2,6
  Pomorskie
  2,9
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sztumskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  45,7%
  Pomorskie
  41,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 27,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Dzierzgoń
  27,7%
  Województwo
  29,7%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  Województwo
  8,3%
  Cały kraj
  6,1%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  12,1
  Polska
  5,9
 • 64,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,6
  Kraj
  74,3
 • 236,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  236,0
  Województwo
  271,3
  Cała Polska
  274,3
 • 263,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  263,6
  Cały kraj
  261,6
 • 389,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 404,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 374,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Dzierzgoń
  389,5
  woj. pomorskie
  374,8
  Polska
  469,0
 • 106,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 161,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  106,9
  woj. pomorskie
  80,2
  Cały kraj
  87,7
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Dzierzgoń
  14,1
  woj. pomorskie
  27,5
  Cała Polska
  31,8
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,1
  woj. pomorskie
  7,8
  Polska
  8,0
 • 1,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Dzierzgoń
  1,8%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 101 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 51 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 148 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 83 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 65 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -46 Saldo migracji
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -47 Saldo migracji wewnętrznych
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dzierzgoń w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dzierzgoń, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dzierzgoń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Dzierzgoń oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dzierzgoń to 5,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w gminie Dzierzgoń to 147,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina
  1,49
  woj. pomorskie
  5,68
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 14 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 74 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • gm. Dzierzgoń
  5,29
  Pomorskie
  3,63
  Cała Polska
  3,96
 • 7,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  7,87
  Województwo
  20,65
  Cały kraj
  16,85
 • 2 069 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 147,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina Dzierzgoń
  147,8 m2
  woj. pomorskie
  86,9 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,22 m2
  woj. pomorskie
  0,49 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dzierzgoń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W gminie Dzierzgoń na 1000 mieszkańców pracuje 164 osób . 41,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dzierzgoń wynosiło w 2016 roku 19,7% (29,8% wśród kobiet i 11,2% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dzierzgoń wynosi 3 512,00 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dzierzgoń 415 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 169 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -246.

  27,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dzierzgoń pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 164 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  164,0
  Pomorskie
  238,0
  Cała Polska
  240,0
 • 19,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 29,8% Kobiety
 • 11,2% Mężczyźni
 • gm. Dzierzgoń
  19,7%
  Pomorskie
  7,3%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dzierzgoń w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dzierzgoń w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dzierzgoń w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 512 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Dzierzgoń
  3 512 PLN
  Pomorskie
  4 275 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dzierzgoń w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 415 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 169 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -246 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,5% Przemysł i budownictwo
 • 13,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,8% Pozostałe
 • 46,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dzierzgoń w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 537 Pracujący ogółem
 • 643 Kobiety
 • 894 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dzierzgoń w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,1% W wieku produkcyjnym
 • 58,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dzierzgoń, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 56,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Dzierzgoń
  56,1
  Województwo
  62,3
  Cały kraj
  61,7
 • 25,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  25,2
  Województwo
  30,8
  Cały kraj
  32,7
 • 81,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  81,4
  Województwo
  97,5
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dzierzgoń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Dzierzgoń stwierdzono szacunkowo 121 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,82 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dzierzgoń wynosi 73,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dzierzgoń najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,89 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 5,96 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,77 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,18 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dzierzgoń.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dzierzgoń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 121 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 121
 • 84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 84
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 56 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 56
 • 12,82 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dzierzgoń
  12,82
  Województwo
  19,93
  Cały kraj
  19,48
 • 8,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,89
  Województwo
  13,60
  Cała Polska
  12,76
 • 1,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,18
  Pomorskie
  3,78
  Kraj
  3,91
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,77
  Pomorskie
  1,76
  Kraj
  1,91
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,28
  woj. pomorskie
  0,51
  Kraj
  0,47
 • 5,96 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,96
  Pomorskie
  11,70
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dzierzgoń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Dzierzgoń
  73%
  Pomorskie
  62%
  Kraj
  67%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Dzierzgoń
  64%
  Województwo
  52%
  Polska
  55%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  82%
  Pomorskie
  76%
  Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Dzierzgoń
  100%
  Pomorskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  80%
  Kraj
  83%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Dzierzgoń
  54%
  woj. pomorskie
  45%
  Cały kraj
  46%

Gmina Dzierzgoń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dzierzgoń wyniosła w 2015 roku 30,0 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 10.1% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu gminy Dzierzgoń - 39.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (26.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,2 mln złotych, czyli 7,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dzierzgoń wyniosła w 2015 roku 30,9 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 6% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (19.7%). W budżecie gminy Dzierzgoń wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 363 złotych na mieszkańca (11,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dzierzgoń według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dzierzgoń według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dzierzgoń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dzierzgoń według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,0 mln

  2,4 tys(100%)

  28,9 mln

  3,0 tys(100%)

  32,8 mln

  3,4 tys(100%)

  42,1 mln

  4,4 tys(100%)

  33,6 mln

  3,5 tys(100%)

  31,1 mln

  3,2 tys(100%)

  33,2 mln

  3,5 tys(100%)

  30,0 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,5 mln

  1,0 tys(41.4%)

  10,0 mln

  1,1 tys(34.7%)

  9,7 mln

  1,0 tys(29.7%)

  10,7 mln

  1,1 tys(25.5%)

  11,4 mln

  1,2 tys(33.9%)

  12,0 mln

  1,3 tys(38.7%)

  11,9 mln

  1,3 tys(35.8%)

  11,9 mln

  1,3 tys(39.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  613(25.3%)

  5,8 mln

  613(20.2%)

  6,4 mln

  674(19.4%)

  6,7 mln

  700(16%)

  7,3 mln

  761(21.7%)

  7,4 mln

  782(23.9%)

  7,8 mln

  828(23.6%)

  7,9 mln

  841(26.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  220(9.1%)

  2,0 mln

  206(6.8%)

  2,0 mln

  215(6.2%)

  2,1 mln

  219(5%)

  2,3 mln

  235(6.7%)

  2,4 mln

  255(7.8%)

  2,5 mln

  263(7.5%)

  2,6 mln

  271(8.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  160,1 tys

  16,9(0.7%)

  3,3 mln

  352(11.6%)

  467,4 tys

  49,5(1.4%)

  1,2 mln

  125(2.8%)

  1,2 mln

  128(3.6%)

  2,6 mln

  270(8.3%)

  912,9 tys

  96,4(2.7%)

  1,7 mln

  183(5.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  725,2 tys

  76,5(3.2%)

  873,2 tys

  91,7(3%)

  5,3 mln

  564(16.3%)

  13,2 mln

  1,4 tys(31.3%)

  3,3 mln

  341(9.7%)

  1,1 mln

  117(3.6%)

  1,3 mln

  133(3.8%)

  1,2 mln

  126(4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  252,0 tys

  26,6(1.1%)

  2,9 mln

  308(10.2%)

  968,9 tys

  103(3%)

  918,0 tys

  95,4(2.2%)

  971,6 tys

  101(2.9%)

  1,8 mln

  192(5.9%)

  4,8 mln

  505(14.4%)

  1,1 mln

  120(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  507,5 tys

  53,5(2.2%)

  810,1 tys

  85,1(2.8%)

  870,7 tys

  92,1(2.7%)

  625,5 tys

  65,0(1.5%)

  864,0 tys

  90,1(2.6%)

  1,0 mln

  110(3.4%)

  1,7 mln

  179(5.1%)

  970,3 tys

  103(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  612,4 tys

  64,6(2.7%)

  766,3 tys

  80,5(2.7%)

  985,4 tys

  104(3%)

  768,1 tys

  79,8(1.8%)

  801,9 tys

  83,6(2.4%)

  865,9 tys

  91,1(2.8%)

  903,0 tys

  95,4(2.7%)

  889,8 tys

  94,4(3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  617,1 tys

  65,1(2.7%)

  533,0 tys

  56,0(1.8%)

  524,7 tys

  55,5(1.6%)

  556,1 tys

  57,8(1.3%)

  578,3 tys

  60,3(1.7%)

  704,2 tys

  74,1(2.3%)

  691,2 tys

  73,0(2.1%)

  673,4 tys

  71,4(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  161,0 tys

  17,0(0.7%)

  344,7 tys

  36,2(1.2%)

  1,3 mln

  139(4%)

  1,3 mln

  138(3.2%)

  1,3 mln

  131(3.7%)

  270,7 tys

  28,5(0.9%)

  9,0 tys

  0,9(0%)

  268,7 tys

  28,5(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  109,3 tys

  11,5(0.5%)

  125,2 tys

  13,2(0.4%)

  593,9 tys

  62,8(1.8%)

  126,2 tys

  13,1(0.3%)

  162,7 tys

  17,0(0.5%)

  151,4 tys

  15,9(0.5%)

  156,6 tys

  16,5(0.5%)

  209,2 tys

  22,2(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  173(7.1%)

  146,0 tys

  15,3(0.5%)

  70,9 tys

  7,5(0.2%)

  2,6 mln

  266(6.1%)

  2,7 mln

  280(8%)

  110,0 tys

  11,6(0.4%)

  110,0 tys

  11,6(0.3%)

  170,0 tys

  18,0(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  16,3 tys

  1,7(0.1%)

  38,6 tys

  4,1(0.1%)

  41,2 tys

  4,4(0.1%)

  292,8 tys

  30,4(0.7%)

  600,3 tys

  62,6(1.8%)

  355,1 tys

  37,3(1.1%)

  236,6 tys

  25,0(0.7%)

  169,1 tys

  17,9(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  216,5 tys

  22,8(0.9%)

  150,4 tys

  15,8(0.5%)

  119,9 tys

  12,7(0.4%)

  107,8 tys

  11,2(0.3%)

  123,3 tys

  12,9(0.4%)

  129,2 tys

  13,6(0.4%)

  123,2 tys

  13,0(0.4%)

  118,4 tys

  12,6(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  20,6 tys

  2,2(0.1%)

  68,9 tys

  7,3(0.2%)

  32,8 tys

  3,4(0.1%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  94,8 tys

  10,0(0.3%)

  107,8 tys

  11,4(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  194,7 tys

  20,5(0.8%)

  44,5 tys

  4,7(0.2%)

  132,4 tys

  14,0(0.4%)

  50,0 tys

  5,2(0.1%)

  61,4 tys

  6,4(0.2%)

  46,5 tys

  4,9(0.1%)

  50,3 tys

  5,3(0.2%)

  53,6 tys

  5,7(0.2%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  38,8 tys

  4,1(0.2%)

  46,4 tys

  4,9(0.2%)

  42,9 tys

  4,5(0.1%)

  56,2 tys

  5,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  293,1 tys

  30,9(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,2 tys

  9,6(0.3%)

  142,1 tys

  14,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,4 tys

  1,6(0.1%)

  861,7 tys

  90,5(3%)

  3,0 mln

  319(9.2%)

  605,3 tys

  62,9(1.4%)

  77,7 tys

  8,1(0.2%)

  6,9 tys

  0,7(0%)

  16,2 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dzierzgoń według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dzierzgoń według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dzierzgoń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dzierzgoń według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,1 mln

  2,7 tys(100%)

  26,4 mln

  2,8 tys(100%)

  28,9 mln

  3,0 tys(100%)

  31,2 mln

  3,2 tys(100%)

  40,1 mln

  4,2 tys(100%)

  32,7 mln

  3,4 tys(100%)

  33,0 mln

  3,5 tys(100%)

  30,9 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,7 mln

  1,1 tys(41%)

  10,7 mln

  1,1 tys(40.4%)

  10,5 mln

  1,1 tys(36.2%)

  10,6 mln

  1,1 tys(33.9%)

  11,7 mln

  1,2 tys(29.2%)

  11,9 mln

  1,2 tys(36.3%)

  11,2 mln

  1,2 tys(33.9%)

  11,2 mln

  1,2 tys(36.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,8 mln

  713(25.9%)

  6,8 mln

  719(25.9%)

  6,5 mln

  691(22.6%)

  6,7 mln

  701(21.6%)

  8,1 mln

  843(20.1%)

  8,4 mln

  884(25.7%)

  8,9 mln

  938(26.9%)

  8,4 mln

  888(27%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  472(17.2%)

  4,4 mln

  467(16.9%)

  4,9 mln

  522(17.1%)

  5,3 mln

  550(17%)

  5,8 mln

  603(14.4%)

  5,7 mln

  600(17.5%)

  6,1 mln

  641(18.4%)

  6,1 mln

  646(19.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  521,6 tys

  55,0(2%)

  608,5 tys

  63,9(2.3%)

  2,7 mln

  284(9.3%)

  3,3 mln

  339(10.5%)

  8,8 mln

  922(22%)

  2,0 mln

  215(6.3%)

  918,0 tys

  97,0(2.8%)

  1,5 mln

  160(4.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  62,2 tys

  6,6(0.2%)

  2,1 mln

  224(8.1%)

  651,9 tys

  69,0(2.3%)

  480,5 tys

  49,9(1.5%)

  674,4 tys

  70,3(1.7%)

  1,2 mln

  122(3.5%)

  2,4 mln

  253(7.2%)

  868,6 tys

  92,1(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  429,5 tys

  45,3(1.6%)

  184,0 tys

  19,3(0.7%)

  548,8 tys

  58,1(1.9%)

  1,2 mln

  126(3.9%)

  1,1 mln

  117(2.8%)

  1,9 mln

  200(5.8%)

  1,4 mln

  152(4.4%)

  861,0 tys

  91,3(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  422,2 tys

  44,5(1.6%)

  244,1 tys

  25,6(0.9%)

  233,6 tys

  24,7(0.8%)

  539,5 tys

  56,1(1.7%)

  554,0 tys

  57,8(1.4%)

  637,3 tys

  67,0(2%)

  785,5 tys

  83,0(2.4%)

  839,3 tys

  89,0(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  154,5 tys

  16,3(0.6%)

  145,4 tys

  15,3(0.6%)

  136,2 tys

  14,4(0.5%)

  86,2 tys

  9,0(0.3%)

  89,8 tys

  9,4(0.2%)

  191,2 tys

  20,1(0.6%)

  449,7 tys

  47,5(1.4%)

  608,1 tys

  64,5(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  443,1 tys

  46,7(1.7%)

  356,6 tys

  37,5(1.4%)

  252,2 tys

  26,7(0.9%)

  256,5 tys

  26,7(0.8%)

  288,8 tys

  30,1(0.7%)

  343,8 tys

  36,2(1.1%)

  341,3 tys

  36,1(1%)

  329,3 tys

  34,9(1.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  20,6 tys

  2,2(0.1%)

  68,9 tys

  7,3(0.2%)

  32,8 tys

  3,4(0.1%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  94,8 tys

  10,0(0.3%)

  107,8 tys

  11,4(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  910,2 tys

  96,0(3.5%)

  176,4 tys

  18,5(0.7%)

  109,1 tys

  11,5(0.4%)

  142,9 tys

  14,9(0.5%)

  114,8 tys

  12,0(0.3%)

  116,3 tys

  12,2(0.4%)

  120,4 tys

  12,7(0.4%)

  91,4 tys

  9,7(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  1,6(0%)

  28,6 tys

  3,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  98,8 tys

  10,4(0.4%)

  894,0 tys

  94,6(3.1%)

  901,1 tys

  93,6(2.9%)

  292,6 tys

  30,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  317,0 tys

  33,5(1%)

  13,1 tys

  1,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  620

  0,1(0%)

  710

  0,1(0%)

  57,3 tys

  6,1(0.2%)

  31,7 tys

  3,3(0.1%)

  5,7 tys

  0,6(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  673,0 tys

  71,0(2.6%)

  66,3 tys

  7,0(0.3%)

  26,5 tys

  2,8(0.1%)

  60,3 tys

  6,3(0.2%)

  1,4 mln

  144(3.4%)

  127,5 tys

  13,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,1

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  49,0 tys

  5,2(0.2%)

  18,0 tys

  1,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  146,1 tys

  15,4(0.6%)

  333,7 tys

  35,0(1.3%)

  1,3 mln

  137(4.5%)

  1,4 mln

  141(4.3%)

  1,2 mln

  121(2.9%)

  169,4 tys

  17,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  293,1 tys

  30,9(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  190,8 tys

  19,8(0.6%)

  42,4 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  38,6 tys

  4,1(0.1%)

  41,5 tys

  4,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  900

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  900

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dzierzgoń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 2 512 mieszkańców gminy Dzierzgoń jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 153 kobiet oraz 1 359 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 14,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,3% mieszkańców gminy Dzierzgoń, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 25,9% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy gminy Dzierzgoń mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dzierzgoń największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,6%) oraz podstawowe ukończone (23,2%).

  15,1% mieszkańców gminy Dzierzgoń w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,6% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 568 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,48.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,7% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,96.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (18,9% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,8% mieszkańców gminy Dzierzgoń w wieku potencjalnej nauki (26,6% kobiet i 28,8% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • gm. Dzierzgoń
  10,0%
  woj. pomorskie
  18,7%
  Kraj
  17,9%
 • 12,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,2% W miastach
  (wyższe)
 • 7,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,6%
  Pomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 32,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  Pomorskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Dzierzgoń
  12,1%
  Województwo
  13,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  14,5%
  Pomorskie
  17,3%
  Polska
  18,1%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,3%
  Województwo
  23,2%
  Polska
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,6%
  woj. pomorskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  25,9%
  Pomorskie
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 28,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  2,5%
  Pomorskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 568 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  568,0
  Województwo
  803,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,82
  woj. pomorskie
  1,24
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dzierzgoń

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dzierzgoń aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
  Publiczne
  55 276-26-49
  55 276-00-40
  ul. Słowackiego 4
  82-440 Dzierzgoń
  920115
 • Szkoły podstawowe w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 88,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,48
  Województwo
  90,69
  Cały kraj
  90,94
 • 87,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Dzierzgoń
  87,81
  Województwo
  89,87
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dzierzgoń) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dzierzgoń) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  17,0
  woj. pomorskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 47,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 40,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dzierzgoń

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dzierzgoń aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego
  Publiczna
  55 276-25-16
  55 276-25-16
  ul. Krzywa 17
  82-440 Dzierzgoń
  2549345
  Szkoła Podstawowa (Święty Wojciech)
  Publiczna
  55 276-15-29
  55 276-15-29
  ul. Bągart 3
  82-440 Bągart
  77017
  Szkoła Podstawowa w Bruku
  Publiczna
  55 276-22-91
  55 276-22-91
  ul. brak 1
  82-440 Bruk
  66511
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 90,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  90,96
  Pomorskie
  99,11
  Cały kraj
  98,90
 • 80,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Dzierzgoń
  80,51
  Województwo
  91,30
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Dzierzgoń) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Dzierzgoń) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Dzierzgoń

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dzierzgoń aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum (im Jana Pawła II)
  Publiczne
  55 276-25-18
  55 276-25-18
  ul. Zawadzkiego 38a
  82-440 Dzierzgoń
  1632538
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Dzierzgoń w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Dzierzgoń
  2,0
  woj. pomorskie
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 30 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 30
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Gmina Dzierzgoń
  21,0
  Województwo
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Dzierzgoń

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dzierzgoń aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  55 276-26-27
  55 276-26-27
  ul. Zawadzkiego 15
  82-440 Dzierzgoń
  4101-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  55 276-26-27
  55 276-26-27
  ul. Zawadzkiego 15
  82-440 Dzierzgoń
  391-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  55 276-26-27
  55 276-26-27
  ul. Traugutta 13
  82-440 Dzierzgoń
  374-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  55 276-26-27
  55 276-26-27
  ul. Gen. A. Zawadzkiego 15
  82-440 Dzierzgoń
  367-
  Szkoła Policealna w Zespole Szkół w Dzierzgoniu
  Publiczna
  55 276-26-27
  55 276-26-27
  ul. Gen. A. Zawadzkiego 15
  82-440 Dzierzgoń
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dzierzgoń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 15,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dzierzgoń, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dzierzgoń, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dzierzgoń, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)