Gmina Cedynia w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Cedynia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Cedynia to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu gryfińskiego. Gmina Cedynia ma 4 339 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Cedynia.
 • 4 339 Liczba mieszkańców
 • 180,6 km² Powierzchnia
 • 24 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGR Tablice rejestracyjne
 • Adam Andrzej Zarzycki Burmistrz gminy
Gmina Cedynia na mapie
Identyfikatory
 • 14.202252.8793 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3206023
Herb gminy Cedynia
Gmina Cedynia herb

Gmina Cedynia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
74-520Poczta Cedynia, ul. Żymierskiego 5

Gmina Cedynia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Cedynia)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Cedyni
(91) 414-40-06
(91) 414-41-62
Pl. Wolności 1
74-520 Cedynia
ZUS Inspektorat w Gryfinie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łużycka 3
74-100 Gryfino

Gmina Cedynia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Cedynia ma 4 339 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Cedynia zawarli w 2017 roku 20 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,0% mieszkańców gminy Cedynia jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Cedynia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,08 na 1000 mieszkańców gminy Cedynia. W 2017 roku urodziło się 43 dzieci, w tym 46,5% dziewczynek i 53,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 359 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,3% zgonów w gminie Cedynia spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w gminie Cedynia były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Cedynia przypada 11.13 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 57 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 54 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Cedynia 3. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  64,1% mieszkańców gminy Cedynia jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 339 Liczba mieszkańców
 • 2 178 Kobiety
 • 2 161 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Cedynia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Cedynia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Cedynia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  40,0 lat
  woj. zachodniopomorskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Cedynia, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • gm. Cedynia
  30,0%
  Zachodniopomorskie
  28,5%
  Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Cedynia
  54,0%
  woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Polska
  55,8%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,7%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Cedynia
  5,1%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,2% Nieustalone
 • gm. Cedynia
  2,2%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Cedynia w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Cedynia
  4,6
  Województwo
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Cedynia
  2,2
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Cedynia w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,1
  Zachodniopomorskie
  -0,9
  Cała Polska
  -0,0
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Cedynia w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Cedynia w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Cedynia w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Cedynia w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,5%
  53,5%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Cedynia
  10,0
  Województwo
  9,5
  Polska
  10,5
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  39,2
  woj. zachodniopomorskie
  40,8
  Cała Polska
  44,2
 • 21.02 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 21.02
 • 64.11 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 64.11
 • 82.74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82.74
 • 62.3 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62.3
 • 29.03 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.03
 • 7.26 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.26
 • 3 359 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 293 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 359 g
  Zachodniopomorskie
  3 352 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 58 Waga 4000g - 4499g
 • 58
 • 227 Waga 3500g - 3999g
 • 227
 • 323 Waga 3000g - 3499g
 • 323
 • 110 Waga 2500g - 2999g
 • 110
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,33
  Województwo
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,69
  Zachodniopomorskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,93
  Zachodniopomorskie
  0,92
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Cedynia w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 48 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 30 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,5%
  62,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,1
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Kraj
  10,1
 • 98,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Cedynia
  98,5
  Zachodniopomorskie
  108,7
  Kraj
  101,5
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  5,4
  Zachodniopomorskie
  4,9
  Kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Cedynia
  3,3
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,2%
  woj. zachodniopomorskie
  45,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 28,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Cedynia
  28,6%
  Zachodniopomorskie
  28,2%
  Polska
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Cedynia
  5,0%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  2,5
  Kraj
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  74,5
  Cały kraj
  74,3
 • 275,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  275,6
  Województwo
  284,5
  Kraj
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,9
  Kraj
  261,6
 • 425,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 411,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 439,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Cedynia
  425,3
  woj. zachodniopomorskie
  460,5
  Polska
  469,0
 • 82,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 129,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  82,8
  Województwo
  94,1
  Cała Polska
  87,7
 • 28,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Cedynia
  28,5
  woj. zachodniopomorskie
  30,4
  Kraj
  31,8
 • 2,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Cedynia
  2,4
  Zachodniopomorskie
  8,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Cedynia
  0,3%
  woj. zachodniopomorskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 54 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Cedynia w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Cedynia, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cedynia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Cedynia oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Cedynia to 1 400 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 324 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Cedynia to 5,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Cedynia to 121,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,64% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,21% mieszkań posiada łazienkę, 68,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 400 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 324,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Cedynia
  324,10
  woj. zachodniopomorskie
  377,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 78,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  78,90 m2
  Województwo
  70,60 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,60 m2
  Zachodniopomorskie
  26,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,09
  Województwo
  3,84
  Polska
  3,82
 • 3,09 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,09
  Zachodniopomorskie
  2,65
  Polska
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Cedynia
  0,76
  woj. zachodniopomorskie
  0,69
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Cedynia
  2,30
  woj. zachodniopomorskie
  4,38
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 5 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 52 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Cedynia
  5,20
  woj. zachodniopomorskie
  3,57
  Cała Polska
  3,91
 • 11,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Cedynia
  11,98
  Zachodniopomorskie
  15,65
  Kraj
  18,14
 • 1 215 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 121,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Cedynia
  121,5 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Cedynia
  0,28 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Cedynia
  98,64%
  Zachodniopomorskie
  99,20%
  Kraj
  96,79%
 • 95,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Cedynia
  95,86%
  Zachodniopomorskie
  97,14%
  Kraj
  93,66%
 • 91,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  91,21%
  Zachodniopomorskie
  95,07%
  Cały kraj
  91,31%
 • 68,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  68,50%
  Zachodniopomorskie
  86,15%
  Cały kraj
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Zachodniopomorskie
  62,01%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Cedynia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Cedynia na 1000 mieszkańców pracuje 152 osób . 57,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Cedynia wynosiło w 2017 roku 15,2% (17,5% wśród kobiet i 13,3% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cedynia wynosiło 3 848,29 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cedynia 278 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 236 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -42.

  22,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cedynia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 152 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  152,0
  Województwo
  210,0
  Polska
  247,0
 • 15,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 17,5% Kobiety
 • 13,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  15,2%
  Zachodniopomorskie
  8,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Cedynia w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Cedynia w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Cedynia w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 848 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 848 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  4 154 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Cedynia w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 278 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 236 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -42 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,6% Przemysł i budownictwo
 • 10,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,3% Pozostałe
 • 50,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Cedynia w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 661 Pracujący ogółem
 • 382 Kobiety
 • 279 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Cedynia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Cedynia, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Cedynia
  56,0
  Województwo
  62,5
  Cały kraj
  63,4
 • 27,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Cedynia
  27,4
  woj. zachodniopomorskie
  34,4
  Kraj
  34,0
 • 95,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Cedynia
  95,8
  Zachodniopomorskie
  122,5
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Cedynia - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Cedynia w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 471 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 336 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 46 nowych podmiotów, a 36 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (62) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (34) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (51) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Cedynia najwięcej (46) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (451) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,0% (85) podmiotów, a 77,5% (365) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Cedynia najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (42.0%) oraz Budownictwo (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 471 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 85 Przemysł i budownictwo
 • 365 Pozostała działalność
 • 46 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Cedynia w 2017 roku
 • 36 Podmioty wyrejestrowane w gminie Cedynia w 2017 roku
 • 336 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 451 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 451
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 471 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 471
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 61 Spółki handlowe ogółem
 • 61
 • 25  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 25
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 46  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 46
 • 22    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 336 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 141 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 141
 • 58 Budownictwo
 • 58
 • 30 Pozostała działalność
 • 30
 • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 20
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cedynia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Cedynia stwierdzono szacunkowo 72 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,68 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Cedynia wynosi 77,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Cedynia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,53 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 5,84 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,09 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,79 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,84 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Cedynia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 72
 • 50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 50
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 16,68 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  16,68
  Zachodniopomorskie
  19,88
  Cały kraj
  19,62
 • 11,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  11,53
  Zachodniopomorskie
  14,03
  Polska
  12,07
 • 1,79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,79
  Zachodniopomorskie
  2,61
  Cały kraj
  4,94
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Cedynia
  2,09
  Zachodniopomorskie
  2,14
  Kraj
  1,78
 • 0,84 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Cedynia
  0,84
  Zachodniopomorskie
  0,60
  Polska
  0,49
 • 5,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  5,84
  Zachodniopomorskie
  9,09
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Cedynia
  77%
  Województwo
  74%
  Polska
  72%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  Zachodniopomorskie
  64%
  Cała Polska
  60%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Cedynia
  95%
  Województwo
  95%
  Cały kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Cedynia
  98%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Cedynia
  94%
  Zachodniopomorskie
  91%
  Cały kraj
  84%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  43%
  Zachodniopomorskie
  51%
  Kraj
  52%

Gmina Cedynia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Cedynia wyniosła w 2016 roku 20,4 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Cedynia - 29.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (27.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,6 mln złotych, czyli 12,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Cedynia wyniosła w 2016 roku 20,5 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (30%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (21.6%). W budżecie gminy Cedynia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 345 złotych na mieszkańca (7,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 52,3 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,7 mln

  3,4 tys(100%)

  17,2 mln

  3,8 tys(100%)

  17,9 mln

  4,0 tys(100%)

  14,5 mln

  3,2 tys(100%)

  16,4 mln

  3,7 tys(100%)

  18,8 mln

  4,3 tys(100%)

  17,0 mln

  3,9 tys(100%)

  20,4 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,7 mln

  1,1 tys(32.3%)

  5,0 mln

  1,2 tys(28.8%)

  5,0 mln

  1,1 tys(28.1%)

  5,3 mln

  1,2 tys(36.6%)

  5,2 mln

  1,2 tys(31.3%)

  5,2 mln

  1,2 tys(27.5%)

  5,8 mln

  1,3 tys(33.9%)

  5,9 mln

  1,4 tys(29.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  700(20.5%)

  3,4 mln

  798(19.9%)

  3,5 mln

  774(19.3%)

  3,3 mln

  741(22.7%)

  3,2 mln

  733(19.6%)

  3,3 mln

  765(17.8%)

  3,3 mln

  763(19.5%)

  5,7 mln

  1,3 tys(27.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  463(13.6%)

  2,0 mln

  465(11.6%)

  2,1 mln

  463(11.6%)

  2,2 mln

  489(15%)

  3,1 mln

  697(18.7%)

  3,2 mln

  735(17.1%)

  3,4 mln

  789(20.2%)

  2,7 mln

  620(13.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  652,8 tys

  152(4.5%)

  784,7 tys

  183(4.6%)

  296,1 tys

  66,3(1.7%)

  118,9 tys

  26,8(0.8%)

  192,4 tys

  43,7(1.2%)

  633,9 tys

  145(3.4%)

  372,0 tys

  85,5(2.2%)

  1,2 mln

  280(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  921,9 tys

  215(6.3%)

  1,7 mln

  390(9.7%)

  1,4 mln

  307(7.7%)

  1,2 mln

  273(8.4%)

  1,8 mln

  400(10.7%)

  1,0 mln

  234(5.4%)

  1,3 mln

  305(7.8%)

  1,2 mln

  272(5.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  130,3 tys

  30,3(0.9%)

  1,9 mln

  441(11%)

  3,5 mln

  775(19.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,3(0.1%)

  1,1 mln

  264(5.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  305,8 tys

  71,2(2.1%)

  327,0 tys

  76,4(1.9%)

  343,9 tys

  77,0(1.9%)

  334,5 tys

  75,4(2.3%)

  390,4 tys

  88,6(2.4%)

  432,5 tys

  99,2(2.3%)

  382,0 tys

  87,8(2.2%)

  480,1 tys

  111(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  566,3 tys

  132(3.9%)

  595,5 tys

  139(3.5%)

  490,7 tys

  110(2.7%)

  657,2 tys

  148(4.5%)

  1,3 mln

  290(7.8%)

  2,6 mln

  586(13.6%)

  600,8 tys

  138(3.5%)

  459,8 tys

  106(2.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  304,9 tys

  71,0(2.1%)

  326,2 tys

  76,2(1.9%)

  380,8 tys

  85,2(2.1%)

  422,4 tys

  95,3(2.9%)

  493,3 tys

  112(3%)

  472,2 tys

  108(2.5%)

  461,6 tys

  106(2.7%)

  432,3 tys

  100(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  203,9 tys

  47,5(1.4%)

  224,5 tys

  52,4(1.3%)

  213,5 tys

  47,8(1.2%)

  195,4 tys

  44,1(1.4%)

  182,3 tys

  41,4(1.1%)

  364,6 tys

  83,6(1.9%)

  412,7 tys

  94,9(2.4%)

  312,7 tys

  72,4(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  83,8 tys

  19,5(0.6%)

  202,9 tys

  47,4(1.2%)

  102,3 tys

  22,9(0.6%)

  103,5 tys

  23,3(0.7%)

  160,6 tys

  36,5(1%)

  889,8 tys

  204(4.7%)

  261,0 tys

  60,0(1.5%)

  307,2 tys

  71,1(1.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  66,6 tys

  15,5(0.5%)

  53,4 tys

  12,5(0.3%)

  7,9 tys

  1,8(0%)

  64,4 tys

  14,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  127,1 tys

  29,2(0.7%)

  178,8 tys

  41,4(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  176,5 tys

  41,1(1.2%)

  156,2 tys

  36,5(0.9%)

  119,9 tys

  26,8(0.7%)

  141,6 tys

  31,9(1%)

  121,7 tys

  27,6(0.7%)

  104,8 tys

  24,0(0.6%)

  192,7 tys

  44,3(1.1%)

  163,0 tys

  37,7(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  274(8%)

  164,5 tys

  38,4(1%)

  141,4 tys

  31,7(0.8%)

  123,7 tys

  27,9(0.9%)

  126,7 tys

  28,8(0.8%)

  146,9 tys

  33,7(0.8%)

  139,9 tys

  32,2(0.8%)

  136,4 tys

  31,6(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  196,5 tys

  45,8(1.3%)

  195,5 tys

  45,6(1.1%)

  38,0 tys

  8,5(0.2%)

  18,4 tys

  4,2(0.1%)

  83,8 tys

  19,0(0.5%)

  222,0 tys

  50,9(1.2%)

  104,5 tys

  24,0(0.6%)

  42,5 tys

  9,8(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  7,6 tys

  1,8(0.1%)

  36,6 tys

  8,5(0.2%)

  154,9 tys

  34,7(0.9%)

  154,6 tys

  34,9(1.1%)

  92,2 tys

  20,9(0.6%)

  103,6 tys

  23,8(0.6%)

  75,0 tys

  17,2(0.4%)

  29,1 tys

  6,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,3 tys

  1,2(0%)

  15,9 tys

  3,7(0.1%)

  5,9 tys

  1,3(0%)

  756

  0,2(0%)

  756

  0,2(0%)

  28,8 tys

  6,6(0.2%)

  23,1 tys

  5,3(0.1%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  66,3 tys

  15,4(0.5%)

  127,8 tys

  29,8(0.7%)

  142,0 tys

  31,8(0.8%)

  164,4 tys

  37,1(1.1%)

  112,2 tys

  25,5(0.7%)

  73,5 tys

  16,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  72,7 tys

  16,9(0.5%)

  90,5 tys

  21,1(0.5%)

  67,7 tys

  15,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,9 mln

  3,2 tys(100%)

  15,2 mln

  3,4 tys(100%)

  15,7 mln

  3,5 tys(100%)

  16,3 mln

  3,7 tys(100%)

  17,7 mln

  4,0 tys(100%)

  17,1 mln

  3,9 tys(100%)

  18,2 mln

  4,2 tys(100%)

  20,5 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,2 mln

  1,2 tys(37.8%)

  5,0 mln

  1,2 tys(32.6%)

  5,4 mln

  1,2 tys(34.7%)

  5,6 mln

  1,3 tys(34%)

  6,8 mln

  1,5 tys(38.5%)

  7,2 mln

  1,7 tys(42.4%)

  7,1 mln

  1,6 tys(38.8%)

  6,4 mln

  1,5 tys(31.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,7 mln

  855(26.5%)

  3,8 mln

  888(25%)

  4,0 mln

  893(25.5%)

  4,2 mln

  949(25.7%)

  4,3 mln

  967(24%)

  4,3 mln

  995(25.4%)

  4,5 mln

  1,0 tys(24.9%)

  6,1 mln

  1,4 tys(30%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  491(15.2%)

  2,4 mln

  559(15.7%)

  2,5 mln

  559(15.9%)

  2,4 mln

  535(14.5%)

  2,3 mln

  517(12.8%)

  2,3 mln

  529(13.5%)

  2,2 mln

  496(11.8%)

  4,4 mln

  1,0 tys(21.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  367(11.4%)

  1,7 mln

  386(10.9%)

  1,5 mln

  338(9.6%)

  1,5 mln

  334(9.1%)

  3,1 mln

  703(17.5%)

  1,9 mln

  443(11.3%)

  1,9 mln

  442(10.5%)

  2,4 mln

  563(11.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  285,7 tys

  66,5(2.1%)

  312,9 tys

  73,1(2.1%)

  332,7 tys

  74,5(2.1%)

  311,1 tys

  70,2(1.9%)

  328,2 tys

  74,5(1.9%)

  396,8 tys

  91,0(2.3%)

  363,7 tys

  83,6(2%)

  446,6 tys

  103(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  72,4 tys

  16,9(0.5%)

  114,5 tys

  26,7(0.8%)

  93,3 tys

  20,9(0.6%)

  106,0 tys

  23,9(0.6%)

  123,5 tys

  28,0(0.7%)

  176,1 tys

  40,4(1%)

  213,9 tys

  49,2(1.2%)

  292,0 tys

  67,6(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  7,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  5,8 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  426,1 tys

  98,0(2.3%)

  87,3 tys

  20,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  61,1 tys

  14,2(0.4%)

  65,5 tys

  15,3(0.4%)

  67,5 tys

  15,1(0.4%)

  56,1 tys

  12,6(0.3%)

  83,7 tys

  19,0(0.5%)

  82,9 tys

  19,0(0.5%)

  68,8 tys

  15,8(0.4%)

  60,9 tys

  14,1(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  68,3 tys

  15,9(0.5%)

  98,1 tys

  22,9(0.6%)

  103,2 tys

  23,1(0.7%)

  65,2 tys

  14,7(0.4%)

  63,8 tys

  14,5(0.4%)

  56,3 tys

  12,9(0.3%)

  41,7 tys

  9,6(0.2%)

  49,5 tys

  11,5(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,0 tys

  1,9(0.1%)

  56,6 tys

  13,2(0.4%)

  30,0 tys

  6,7(0.2%)

  30,0 tys

  6,8(0.2%)

  30,0 tys

  6,8(0.2%)

  30,0 tys

  6,9(0.2%)

  30,0 tys

  6,9(0.2%)

  42,9 tys

  9,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  38,5 tys

  9,0(0.3%)

  31,6 tys

  7,4(0.2%)

  40,1 tys

  9,0(0.3%)

  568,7 tys

  128(3.5%)

  233,3 tys

  53,0(1.3%)

  254,6 tys

  58,4(1.5%)

  142,0 tys

  32,6(0.8%)

  39,4 tys

  9,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,4 tys

  1,0(0%)

  142,5 tys

  33,3(0.9%)

  35,1 tys

  7,9(0.2%)

  174,0 tys

  39,3(1.1%)

  262,3 tys

  59,5(1.5%)

  137,4 tys

  31,5(0.8%)

  1,2 mln

  271(6.5%)

  30,5 tys

  7,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  302

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,3 tys

  11,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,1 tys

  6,7(0.2%)

  16,9 tys

  3,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,3 tys

  1,2(0%)

  15,9 tys

  3,7(0.1%)

  5,9 tys

  1,3(0%)

  756

  0,2(0%)

  756

  0,2(0%)

  28,8 tys

  6,6(0.2%)

  23,1 tys

  5,3(0.1%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  59,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  659,0 tys

  153(4.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,4 tys

  3,1(0.1%)

  18,0 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  57,9 tys

  13,5(0.4%)

  112,8 tys

  26,3(0.7%)

  128,3 tys

  28,7(0.8%)

  157,6 tys

  35,5(1%)

  102,7 tys

  23,3(0.6%)

  64,4 tys

  14,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  334(9.4%)

  1,4 mln

  312(8.9%)

  1,3 mln

  283(7.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Cedynia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 063 mieszkańców gminy Cedynia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 532 kobiet oraz 531 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 15,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,7% mieszkańców gminy Cedynia, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 26,3% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Cedynia mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Cedynia największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,1%) oraz zasadnicze zawodowe (16,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz podstawowe ukończone (23,5%).

  16,8% mieszkańców gminy Cedynia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 562 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (30,6% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,98.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 78,83.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (15,0% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców gminy Cedynia w wieku potencjalnej nauki (24,6% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,0%
  Zachodniopomorskie
  17,6%
  Polska
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,4% W miastach
  (wyższe)
 • 7,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,4%
  Województwo
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 32,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,1% Na wsi
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Cedynia
  12,1%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  15,4%
  woj. zachodniopomorskie
  17,3%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,7%
  Zachodniopomorskie
  21,9%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Cedynia
  5,4%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 26,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Cedynia
  26,3%
  woj. zachodniopomorskie
  20,3%
  Kraj
  19,3%
 • 29,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 32,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Cedynia
  2,1%
  Zachodniopomorskie
  1,8%
  Kraj
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 562 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Cedynia
  562,0
  Województwo
  767,0
  Polska
  811,0
 • 1,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Cedynia
  1,73
  Województwo
  1,08
  Kraj
  1,01
 •  
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Cedynia

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cedynia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  91 414-40-17
  91 414-40-17
  ul. Michała Roli-Żymierskiego 21
  74-520 Cedynia
  245-
 • Szkoły podstawowe w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  93,98
  Zachodniopomorskie
  93,92
  Cały kraj
  96,62
 • 88,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,96
  Województwo
  88,71
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Cedynia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Cedynia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  Zachodniopomorskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 26,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Cedynia

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cedynia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Bohaterów I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  91 414-40-17
  91 414-40-17
  ul. Michała Roli-Żymierskiego 21
  74-520 Cedynia
  15270-
  Szkoła podstawowa ("Leśników Polskich")
  Publiczna
  91 414-47-21
  91 414-47-21
  Piasek 63b
  74-520 Piasek
  77113
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 78,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Cedynia
  78,83
  Zachodniopomorskie
  97,90
  Kraj
  100,01
 • 74,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  74,45
  Województwo
  86,35
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Cedynia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Cedynia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • gm. Cedynia
  18,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Cedynia

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cedynia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum (im. Mieszka I)
  Publiczne
  91 414-41-11
  91 414-41-11
  ul. Michała Roli-Żymierskiego 21
  74-520 Cedynia
  612722
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Cedynia, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Cedynia, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Cedynia, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cedynia - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Cedynia

 • Według danych GUS z 2017 roku w gminie Cedynia znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 440)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Cedynia: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 49 (uczestnicy: 752)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 120)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 18 (uczestnicy: 216)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 96)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 120)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 29)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • inne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • muzyczne: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Cedynia działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 825 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 910 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1


Gmina Cedynia - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Cedynia i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Cedynia znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Cedynia w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 94,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Cedynia
  94,1 km
  Zachodniopomorskie
  329,9 km
  Polska
  388,2 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Cedynia
  3,9 km
  Województwo
  4,4 km
  Cała Polska
  3,2 km